Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smidig Livscykel | Ola Berg | LTG-31

1,344 views

Published on

Presentation hållen vid Lean Tribe Gathering 31 i Göteborg 4 november 2015.

Published in: Software
 • Be the first to comment

Smidig Livscykel | Ola Berg | LTG-31

 1. 1. Smidig livscykelhttp://smidigt.blogspot.se/ @olaberg
 2. 2. smidigt! http://smidigt.blogspot.se Alla verktyg är bra! ...till rätt saker... Låt oss inte vara religiösa. Låt oss blanda verktyg och tekniker Ska vi kombinera förvaltning och nyutveckling behöver vi kombinera element från olika metoder och vara beredda på att ta bort saker som inte passar. Låt oss vara pragmatiker.
 3. 3. Empirisk processkontroll ... är inte att avguda mätvärden! I synnerhet ska vi inte låsa fast oss vid mätvärden och KPI:er.
 4. 4. Värdeflödet! Vi ser på tiden från det att kunden lagt beställningen tills dess att leverans har skett, och så tar vi bort alla onödiga aktiviteter på vägen!
 5. 5. Hela vägen ut till kund ...från behov till leverans! Värdeflödet är inte bara kravfångst, utveckling, drift, och förvaltning, utan är helheten: från insett behov till driftsatt och använd lösning som möter behovet.
 6. 6. Hela livscykeln! U tveckla D riftsätta Köra! Notera att KÖRA är störst. En applikation tillbringar störst del av sitt liv och bränner största delen av kostnaden i drift och förvaltning.
 7. 7. Insikten om att vi delar samma värdeflöde måste driva oss till att överbrygga den konstgjorda klyftan mellan “verksamhet” och “IT”.
 8. 8. Tvärfunktionella team! ...inte roller och individer... Förvaltningsmodeller är traditionellt väldigt rolltunga. Agila förvaltningsmodeller fördelar istället ansvar för delar av värdeflödet till tvärfunktionella team som därmed kan ta större ansvar och inte blir lika sårbara som enstaka individer.
 9. 9. Älska förändring! Älska problem! Traditionellt undviker vi förändrad kravbild och ändrade mål, och vi försöker minimera tiden som läggs på att hantera problem. För helheten är det däremot mer ekonomiskt om vi lär oss hantera snabbt växlande mål, och att vi blir specialister på problemhantering. Change Management och Problem Management om vi pratar ITIL.
 10. 10. Välstrukturerad backlogg! Delmål Funktioner Paket Effektmål En tydlig backlogg med olika fokus på för olika tidshorisonter blir en bild av värdeflödet i förändring/utveckling: Delmål görbara inom en kort tidsperiod, t ex en sprint, Funktioner kan ta lite längre tid och kan värdesättas av en användare. Paket är grupper av funktioner som tillsammans levererar ett kundvärde. Effektmål är det som paketen ska realisera.
 11. 11. Totalt tvärfunktionell styrning! Ett tvärfunktioellt produktledningsteam kan ta det fullständiga Product Owner, Service Owner, Change Manager etc ansvaret. Teknik, marknad, verksamhet, arkitektur; alla vid samma bord!
 12. 12. Rätt nivå! Operativ och taktisk. Taktisk och strategisk. Samarbete runt taktisk nivå.
 13. 13. Tydliga processer! Avvikelser, incidenter, problem... Viktigt att vara överens om hur vi arbetar: vad är en incident? Vad gör vi med den? Hur värderar vi? Hur åtgärdar vi? Vilka budgetramar har vi? Överenskommelse skapar trygghet och tar bort behovet av att påföra skuld och skam.
 14. 14. Fokusområden: Effektmål (inte funktioner) Kundbehov (inte kravspec) Drift och driftsättning (inte systemutveckling) Korta ledtider (inte beläggningsgrad)
 15. 15. Angrip problemen vid roten! ...inte bara hantera incidenterna... Problemlösning byggd på rotorsaksanalys kan verka kostsam, men den ger faktiskt goda nettoeffekter ganska snabbt. Räkna på det och prioritera därefter. Använd en metodisk Kaizen/PDCA/kata/retro- modell. Bygg på empiri.
 16. 16. Uppmätt bandbredd! ...och incidenttryck! Prognoser ska bygga på riktiga uppmätta hastigheter. Ta hänsyn till hastigheterna under olika förutsättningar, t ex olika incidenttryck eller om ni har perioder av sjukfrånvaro eller måste arbeta med många parallella saker.
 17. 17. Rullande vågen!
 18. 18. Stabil organisation! Död åt projekten!

×