Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Införande av Scrum ur ett produktledningsperspektiv | Per Grapatin | LTG-23

628 views

Published on

Presentation held by Per Grapatin, Qmatic, at Lean Tribe Gathering in Gothenburg Nov 7 2014.

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Införande av Scrum ur ett produktledningsperspektiv | Per Grapatin | LTG-23

  1. 1. Införande av Scrum ur ett produktledningsperspektiv Per Grapatin, projektledare och PO
  2. 2. Qmatic AB  Produktbolag som har flera hårdvaruprodukter och en stor mjukvaruprodukt som heter Orchestra Enterprise.  Världsledande inom kösystem och customer experience.  Allt säljs via återförsäljare (ca 100st aktiva) och 10 dotterbolag.  För mer info besök qmatic.com
  3. 3. Förr  Fram till i våras så var all utveckling enligt traditionell vattenfallsmodell  Vi hade 2 produktledare, 2 projektledare och ett java development team och ett embedded development team.  Det fungerade men det var tufft. Svårt med överblick hur ligger i till egentligen i projektet? Risk för mycket övertid i slutet av projekten.
  4. 4. Nu  3 scrum teams  Orchestra Enterprise with 2 dev teams  Embedded software with 1 dev team  App development with 1 dev team  Ett PO team med produktledning och product owners till teamen ovan. Här ingår även testare, dokumentatör och support ansvarig.
  5. 5. Produktledningsfördelar med Scrum  DoD är ett väldigt tydligt kvalitetsstyrande dokument. Vi har efterhand som teamen och produktledning mognat stramat upp kraven i DoD.  Vi har fortfarande måldatum för release men vi har fått tydlighet i att det är alltid scope som vi använder som buffert vid leveransproblem, inget annat. Detta är även högsta ledningen med på.  Vi vet alltid exakt var vi är i utvecklingen var 14:de dag. Det som är klart är klart och testat av teamen enligt DoD.
  6. 6. Vad införande av Scrum har gett Qmatics partners/kunder  Högre kvalité  En känd process som finns beskriven på många språk.  Insyn i backloggen
  7. 7. Största utmaning framåt  Kravhanteringen  Räcker acceptanstesterna som krav eller skall vi förbättra systemdokumentationen? Där är vi internt oeniga just nu.  Ökad visibilitet för våra partners är bra men har även tydliga nackdelar som jag är orolig över  Hur gör ni andra här, visar ni er backlog för kunder?

×