Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kvalitet är något som vi skapar tillsammans | Daniel Karlsson | LTG-43/DTG-7

363 views

Published on

Presentation hållen vid samarrangemanget Lean Tribe Gathering 43 och Dev Tribe Gathering 7 i Göteborg 9 maj 2017.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kvalitet är något som vi skapar tillsammans | Daniel Karlsson | LTG-43/DTG-7

 1. 1. Kvalitet är något vi skapar tillsammans!
 2. 2. Vision Leverera hög kvalitet varje dag!
 3. 3. Del 1. Börja med att bygga en kultur
 4. 4. Kvalitet är något vi skapar tillsammans! “I vårt team anser vi att kvalitetsarbetet bygger på tillit, kommunikation, samarbete samt en tro på att människor alltid vill göra sitt bästa.” Kultur ”De normer, värderingar och attityder som skapar beteenden hos medarbetarna på ett företag.
 5. 5. Värderingar Kvalitet är något vi skapar tillsammans! - Kvalitet är något vi skapar tillsammansGemensamt ansvar Fokus på värdeskapande Fokus på värdeskapande - Våga ifrågasätta, testa och förbättra Kommunikation - Sprid kunskap och lär av varandra Kvalitet får kosta - Analysera, skapa och utvärdera ”Allt vi gör och beslutar oss för är grundat på våra medvetna eller omedvetna värderingar, attityder, åsikter och beteenden.”
 6. 6. Kvalitet är något vi skapar tillsammans! • Exploratory testing over Automated checking • Automated checking over Manual checking • Highlighting risk over Acting as gatekeepers • Good enough over Total conformance • Team responsibility for quality over Tester responsibility for quality • Prevent defects over Detecting defects • Testing throughout over Testing at the end • Understanding Test over Checking functionality • Improving our craft over Following standard practices • Lead your own knowledge development over Others leads your knowledge development . • Feel proud of the issues you find over Feel guilt over things you’ve missed. • Communication and anchoring over Assumptions That is, while there can be value in the items on the right, we value the items on the left more. But it is as always depending on the context. Principer ”Princip, ett påstående som visat sig allmängiltigt, eller som någon eftersträvar att följa.”
 7. 7. Kvalitet är något vi skapar tillsammans! Tillämpning ”Användning av teori eller metod för praktiskt ändamål.” • Definition of Done • CI/CD • Kanban • Teststrategi • Parprogrammering / Partestning
 8. 8. Verktyg & hjälpmedel Kvalitet är något vi skapar tillsammans! • Översikt - genom digital (TFS) & analog Kanbantavla • CI/CD - via Octopus • Loggning / Monitorering - via ex. Kibana, Runscope, Pagerduty • Automatiserad Testning - i flera lager exempelvis enhet / komponent, API (via Soapui) och GUI (via Selenium) • ….
 9. 9. Del 2. Kvalitetsarbetet kommer att påverkas
 10. 10. Några konkreta exempel Kvalitet är något vi skapar tillsammans! • Testare hjälper till med deploy-processen • Utvecklare hjälper till med testning • Utvecklare hjälper till med att skriva automatiserade tester (Selenium, SoapUI) • Utvecklare hittar och rapporterar buggar i varandras lösningar • Testare granskar enhet / komponenttester • Testare agerar bollplank kring krav, utveckling, design och kvalitetssäkring • Testare -> Tf. PO
 11. 11. Summering Kvalitet är något vi skapar tillsammans genom kommunikation, samarbete och tillit. Börja med att bygga en kultur så är resten ganska lätt.

×