Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kontinuerliga Förbättringar - hur svårt kan det vara? | Anders Sixtensson | LTG-24

1,071 views

Published on

Presentation hållen vid Lean Tribe Gathering 24 i Växjö 20 november 2014.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

Kontinuerliga Förbättringar - hur svårt kan det vara? | Anders Sixtensson | LTG-24

 1. 1. @LEAN GATHERING VÄXJÖ 141120, ANDERS SIXTENSSON Kontinuerliga förbättringar – hur svårt kan det vara?
 2. 2. Tre steg 1. Hitta problem, avvikelser och vad som inte är bra nog 2. Designa och Ta fram en lösning 3. Få lösningen att bli nytt beteende och Nya vanor ”Väger 20 kg för mycket” ”Sallad + träna” ”Njae, inte idag. Börjar nästa vecka”
 3. 3. 3. Nya vanor
 4. 4. Kritiska faktorer för att skapa Nya vanor Sense-of-urgency (VARFÖR måste vi ändra) … “och vad tjänar jag på det då?” Mätningar driver beteenden! Stöd från ledningen – och symboliskt ledarskap Tillit (och tid) för att prova, testa och lära sig Synlighet och transparens – fira framgångar, lär av misstag Agil approach till förändring
 5. 5. Agile Change Center (ACC) Implemented improvements KPI’s Delivery teams Improvement implementation team Management team ACC Team 5 Problems encountered Required changes Improvement Backlog Most important problems
 6. 6. Några KPIer 1. Genomflöde 2. Flödeseffektivitet 3. Nöjdhet Inventory 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Idéer Buggar krav 1. Mätningar driver beteenden 2. Bestäm vad som är önskat beteende 3. Ta fram lämpliga mätetal/KPIer enl 2. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 7. 7. 1. Hitta problemen Problems encountered Improvement Backlog 5
 8. 8. Synliggör flödet. Tavelmöten hittar problem Feature Y Req team IT Solution Dev team 1 Dev team 2 Test team Feature X
 9. 9. Gemba walk
 10. 10. ALLA gör Retrospect
 11. 11. Waste - workshop Some sources of Waste 1. Not used features 2. Not yet delivered work = Inventory 3. Not read documents = Paperwork 4. Task switching, parallel work 5. Handoffs (roles, organizational) 6. Delays 7. Defects 8. Unused creativity
 12. 12. 2. Lös problemen Improvement implementation Implemented improvements team Most important problems 9
 13. 13. 5 Why – för att hitta rotorsaken VARFÖR hinner vi inte rätta alla buggar - DÄRFÖR att de satte in ett nytt test team som hittar massa fel. VARFÖR satte de in… - DÄRFÖR att vi började integrationstesta med ett annat system som ledde till många nya fel VARFÖR hittade vi många nya fel? – DÄRFÖR att tidigare testfall har inte haft fokus på end2end utan vi har bara testat mot vår närmaste omgivning VARFÖR inte end2end fokus på …? …. VI börjar närma oss en rotorsak att åtgärda….
 14. 14. Task force
 15. 15. Tre steg 1. Hitta problem, avvikelser och vad som inte är bra nog 2. Designa och Ta fram en lösning 3. Få lösningen att bli nytt beteende och Nya vanor Implemented improvement s KPI’s Delivery teams Improvement implementation team Management team ACC Team Problems encountered Required changes Improvement Backlog Most important problems

×