Inpirerande Organisationer | Per Ahlstedt | LTG-15

397 views

Published on

Presentation vid Lean Tribe Gathering 15 i Malmö 24 april 2013. Fullständingt namn: Ökad inspiration genom personlig utveckling i symbios med ledningsstrukturer

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
90
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Inpirerande Organisationer | Per Ahlstedt | LTG-15

  1. 1. 1© Per Ahlstedt 070-1497337 eller per.ahlstedt@connecta.seÖkad inspirationgenom personlig utvecklingi symbiosmed ledningsstrukturer
  2. 2. 2© Per Ahlstedt 070-1497337 eller per.ahlstedt@connecta.seMånga företag senare …..Telecom Läkemedel Distribution Offentliga Konsult-företagÄgarleda Amerikanskasäljorg.Ericsson AstraZeneca Posten TomelillakommunTacticus Imagine Event SymantecNycomed E.On Trafikverket BIM Kemi WatersLunds kommun Trydells tryckeriCaperioJBilROMResultat Orienterad MålstyrningResult Oriented ManagementLEAN – för tjänstemannaorganisationerStrategisk – Taktisk – Operativ nivå• Tacticus – nära 30% tillväxt 2012 (Dubbelt upp på 3 år)• Lunds kommun – bästa resultat på medarbetarundersökningen på minst 27 år• Waters – från mycket tufft läge till säljresultat till 100% med lägre rabatter 2012• JBil – en av bilbranschens lönsammaste tillväxter i kristider (5-5-5-5)
  3. 3. 3© Per Ahlstedt 070-1497337 eller per.ahlstedt@connecta.seOinspirerade eller inspirerade spiral3Negativt resultat,besvikelser och svagkonkurrensförmågaReaktioner ejbaserade på insiktereller diagnoser.Svagt eller ingetförnyelsearbeteSvagtbeslutsfattande kringny inriktning och etthändelsestyrtledningsmönsterAvsaknad avkonstruktivt tänkandeoch kreativitet.Ökande strukturellakonflikter, kulturellakrockar ochoscillation i resultatNegativ spiralFramdrift ochresultat baseratpå en stark kärnaav teameffektivtarbete ochvälgrundatledarskapIndividuell ochgemensamutvecklingbaseras påframgångar,lärdomar ochresultatMotivation meden stark känslaav att var på väg,byggt på enresultat-orienterad kulturCoaching ochledningsstrukturbygger upp ettkonstruktivtresultatorienteratmomentumPositivt momentum
  4. 4. 4© Per Ahlstedt 070-1497337 eller per.ahlstedt@connecta.seFödd inspirerad – ledd till oinspirationMänniskan ett levande system med ennaturlag att vilja utvecklas i samexistensmed andra människorIndustrialismen fostrade likhet ochprocessoptimering- Experter lyssnar man på- Chefer ska lydas- Men människor fann ändå egna vägar!Informationssamhället skapar insikter- Sociala nätverk sammanför människor- Människor organiserar sig själva- Människor vill skapa meningtillsammansEgnabehovSocialabehov
  5. 5. 5© Per Ahlstedt 070-1497337 eller per.ahlstedt@connecta.seMånga viktiga komponenterna i synk …5 Individens inspiration – det jag är bäst på Team dynamik – samhörighet Flera team i samverkan – vinna-vinna Visualisering av framgång – smarta mål Ett gemensamt strukturerat arbetssätt –disponibel tid för ständig utveckling Resultat Orienterad Coaching –inspirerande ledarskap Hela organisationen bidrar – kort ledtid tillgenomgripande förbättringar… kräver ett modellbaserat tillvägagångssätt
  6. 6. 6© Per Ahlstedt 070-1497337 eller per.ahlstedt@connecta.seKan utvecklad arbetsstruktur och kunskap, korta ledtid till resultat?Genom att alla delar i verksamheten använder enstyrmodell för strategiarbetet, får alla entydligare bild av förväntningar, resultat ochframdrift.Resultat definierade utbildningsprogram byggtkring strategin och som balanserar”yrkeskompetens” med relationskompetens –utvecklar och motiverar individ och team.Visualisering och coaching strukturerad genomhela organisationen – motiverar till kvalitet ochframdrift.Genom att modulera beprövade angreppsätt ochutveckla vår förmåga och disciplin i tillämpning,säkerställer vi hög prestation över tid, även utankonsultstöd.VerksamhetsutvecklingPersonligutvecklingFörbättringsarbeteiorganisationenUtbildning och träning i relationskompetensÖkad framdrift
  7. 7. 7© Per Ahlstedt 070-1497337 eller per.ahlstedt@connecta.seFinns det bevis på att individuell utveckling ikombination med strukturerade arbetssätt ger en”turbo” effekt på framdriften?Om så, hur ser modellen ut som sammanväver dessatvå?

×