Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lean-Agilt ledarskap och SAFe | Carl Wikman | LTG-27

1,199 views

Published on

Presentation held at Lean Tribe Gathering 27 in Gothenburg apr 21 2015.

Published in: Engineering

Lean-Agilt ledarskap och SAFe | Carl Wikman | LTG-27

 1. 1. VAD ÄR LEDARSKAP I STORSKALIGA AGILA ORGANISATIONER? © CARL VIKMAN 2014 LEAN-AGILT LEDARSKAP & SAFe
 2. 2. CARL VIKMAN
 3. 3. KONSULT INOM AGILT LEDARSKAP @AVEGA GROUP
 4. 4. CERTIFIERAD SAFe SPC KONSULT
 5. 5. VAD ÄR EN STORSKALIG ORGANISATION?
 6. 6. FLER ÄN 50 PERSONER SOM SKA SAMABETA FÖR ATT NÅ ETT ELLER FLERA MÅL TILLSAMMANS
 7. 7. VAD ÄR LEDARSKAP?
 8. 8. HANDLINGAR OCH BETEENDE SOM UTÖVAS I AVSIKT ATT PÅVERKA ANDRAS TÄNKADE, INSTÄLLNING OCH BETEENDE
 9. 9. SCALED AGILE FRAMEWORK?
 10. 10. SAFe ÄR ETT LEAN-AGILT RAMVERK FÖR ATT ORGANISERA 50 ELLER FLER PERSONER MOT GEMENSAMMA MÅL, OCH SAMTIDIGT BEHÅLLA ORGANISATIONENS ADAPTIVA FÖRMÅGA
 11. 11. VAD ÄR LEDARSKAP INOM SAFe?
 12. 12. LEDARSKAP INOM SAFe BYGGER PÅ 8 PRINCIPER
 13. 13. 1. HA ETT EKONOMISKT SYNSÄTT SOM OMFATTAR HELA VÄRDEKEDJAN
 14. 14. 2. OMFAMNA DET AGILA MANIFESTET
 15. 15. 3. FOKUSERA PÅ ATT UTVECKLA MÄNNISKOR, INTE PRODUKTER
 16. 16. 4. TA ANSVAR FÖR SYSTEMET HAN/HON FINNS I
 17. 17. 5. DECENTRLISERA KONTROLL
 18. 18. 6. SLÄPP LÖS DEN INTRINSKISKA MOTIVATIONEN HOS KUNSKAPSARBETARE
 19. 19. 7. SKAPA FLÖDE GENOM ATT VISUALISERA OCH BEGRÄNSA PÅGÅENDE ARBETE
 20. 20. 8. SKAPA HÖGPRESTERANDE TEAM
 21. 21. DET SLUTGILTIGA ANSVARET FÖR ORGANISATIONENS LEAN-AGILE ADOPTION LIGGER HOS DESS EXISTERANDE LEDARE
 22. 22. TWITTER: @CVIKMAN EMAIL: CVIKMAN@GMAIL.COM BLOGG: AGILALEDARSKAPSBLOGGEN.SE

×