Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blame the right thing | Bea Düring | LTG-14

743 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Blame the right thing | Bea Düring | LTG-14

  1. 1. Blame the right thing- Medveten inkompetens är bra!LTG 14/ Bea Düring2013-03-07beatric.during@softhouse.se
  2. 2. Omedveten inkompetens kring deriktiga fallgroparna? ”Concurrency is a bitch” Den (dys)funktionella organisationen Inköpsprocessen & sourcing Opex/Capex – en Vattenfallsmodellen fiktiv fördelning? – missförstådd?
  3. 3. Den (dys)funktionellaorganisationen? Conways lag: ”...organizations which design systems…are constrained to produce designs which are copies of the communication structures of these organizations” Marvin Conway (1968)
  4. 4. Concurrency is a bitch! Bristande kapacitetsfokus vid strategisk prioritering mellan olika initiativ och projekt: Lean principer Littles lag Theory of constraints Anders Sixtensson (1990-)
  5. 5. Inköpsprocessen och sourcing? Inköpsprocesser och sourcingstrategier som kopplas till projektfaser (governancestrukturer): Påverkar kravarbetet negativt Förstärker fasindelning/fasisolering Tvingar fram framtunga beslutsbeteenden Bea Düring (2000)
  6. 6. Opex/Capex – en fiktiv fördelning? Opex och Capexuppföljning som kopplas till projektfaser (governancestrukturer): Vad är investering och producerat resultat i en kunskapsindustri? När producerar vi resultat och när investerar vi långsiktigt i en agil livscykel? Bea Düring (2009)
  7. 7. Vattenfall – ett missförstått koncept? Faser: Requirements, Analysis, Design, Coding, Testing , Operations Men han sade också: ” iterative interaction between phases, do it twice – prototype and involve customers” Dr Winston W Royce (1972)
  8. 8. En avslutande reflektion… Om organisationen löser dessa riktiga fallgropar skulle Vattenfallsprojekt börja lyckas i större utsträckning…. ….Agila värderingar, principer och metoder tvingar organisationen att sluta blunda för dem Bea Düring (2013)

×