Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Användare och Hypoteser | Sammy Tawakkoli | LTG-37

357 views

Published on

Presentation hållen vid Lean Tribe Gathering 37 i Stockholm 2/6 2016.

Published in: Software
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Användare och Hypoteser | Sammy Tawakkoli | LTG-37

  1. 1. 1 ANVÄNDARE OCH HYPOTESER June, 2016 Sammy-Sebastian Tawakkoli stawakkoli@paypal.com sammysebastian.wordpress.com
  2. 2. 2 WHY IS DATA RELEVANT?
  3. 3. 3 TRADERAS PROCESS INKL TIMELINE
  4. 4. 4 VILKEN DATA PRATAR VI OM PÅ TRADERA? INTERVJU OBSERVATIONER Ex: användartester FEEDBACK WIDGET EXPERIMENT ex: A/B-test BETEENDEDATA ex: GA, Kibana, Grafana mfl. ENKÄT KVALITATIVT KVANTITATIVT
  5. 5. 5 FÖRETAGSVISION OCH HUR VI HITTAR MÖJLIGHETER
  6. 6. 6 HUR VI KOMMER FRAM TILL HYPOTESER
  7. 7. 7 2 MÅNADERS UTVECKLING PÅ 2 MINUTER
  8. 8. 8 FRÅGOR?

×