Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TIBCO Spotfire | Anna Lundberg | LTG-27

904 views

Published on

Presentation held at Lean Tribe Gathering 27 in Gothenburg apr 21 2015.

Published in: Engineering
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

TIBCO Spotfire | Anna Lundberg | LTG-27

  1. 1. Lean Tribe Gathering Göteborg 2015-04-21 Anna Lundberg © Copyright 2000-2015 TIBCO Software Inc.
  2. 2. © Copyright 2000-2015 TIBCO Software Inc. Delivery units and feature teams Delivery Unit 2 FT1 FT2 FT3 Delivery Unit 1 FT1 FT2 Release Coordinator Service Teams Enginering Support and Infra Competence networks
  3. 3. © Copyright 2000-2014 TIBCO Software Inc. Fördelar • Ingen svacka eller ”dötid” mellan releaser • Kortare beslutsvägar • Test och dokumentation en del av helheten • Långsiktigt ägande av koden – Lättare att få med refaktoreringar – Mindre förbättringar blir gjorda – Mer fokus på automatiska tester Nackdelar • Isolerade team • Otydligt övergripande ansvar för hela leveransen Fördelar och nackdelar
  4. 4. © Copyright 2000-2014 TIBCO Software Inc. • Gemensamma ramar och riktlinjer • Tydliggör roller (ansvar/befogenheter) • Identifiera personer att leda kompetensnätverken • Fysisk flytt på kontoret Lärdomar och erfarenheter

×