Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agilt och e-Handel | Anders Berglund | LTG-15

555 views

Published on

Presentation vid Lean Tribe Gathering 15 i Malmö 24 april 2013.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Agilt och e-Handel | Anders Berglund | LTG-15

  1. 1.  Anders Berglund Telekom och IT Agile projektledare och produktägare CDON Group – CDON.Com
  2. 2. AGILT Ökad flexibilitet Snabbare leverans avaffärsvärde Påtvingar ökat samarbete Hanterar förändrade kravE-HANDEL Rör sig snabbare än mångaandra områden Prioriteringar ändraskonstant Frekventa releaser ärviktigt Samarbete för att hitta vadsom säljer
  3. 3. 051015202530352003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Omsättning e-HandelKälla: HUI Research, e-barometern helårsrapport2012
  4. 4.  Nya funktioner hoskonkurrenter 3:e part ändrar sinsite, service ellersystem
  5. 5.  Begränsa inflödet skaparhögre kvalité i output Visualisera pågåendearbete Dra projekten hela vägen
  6. 6. Bygg sakersnabbtBygg sakerrättBygg rättsaker
  7. 7. Vi har ensamverkandekulturVi tror påkommunikationöga mot öga Vi pratar medvarandra
  8. 8.  Kontinuerligt förbättramodellen Mixa delar från olikametoder Anpassa till rådandemiljö

×