Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adoption Canvas – Get Traction for your Idea | Kristina Hedin & Hampus Pettersson | LTG-44

324 views

Published on

Presentation hållen vid Lean Tribe Gathering 44 i Malmö 16 maj 2017.

Published in: Software
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Adoption Canvas – Get Traction for your Idea | Kristina Hedin & Hampus Pettersson | LTG-44

  1. 1. ADOPTION CANVAS - Get Traction For Your Idea - Kristina Hedin & Hampus Pettersson Lean Tribe Gathering - Malmö den 16 maj 2017
  2. 2. BAKGRUND ● Akademisk research ● Utvecklad iterativt i samarbete med Sony ● Framgångsrikt testad på flera produkter från olika företag
  3. 3. För innovatörer som vill få insikter om möjligheter och risker med att ta sin idé till marknaden.
  4. 4. Customer Problem Barriers for Adoption Facilitating Conditions Adoption Canvas Participants: Date: Alternatives & Substitutes Customer Identity Our Offering Product Market Fit Hur differentierar vi oss Produkt med kringtjänster Vad för hinder har konkurrenterna satt upp Har kunderna möjligheten Nå rätt kunder Offering:
  5. 5. UTFALL Identifiera nya kunder Identifiera barriärer för att nå marknaden Utveckla produkten med kringtjänster 1 2 3
  6. 6. TACK www.adoptioncanvas.com Hur arbetar du med adoption idag?

×