Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hiểu Thị Trường Chứng Khoán Tìm Kiếm Cơ Hội Đầu Tư Công Ty Chứng Khoán Phú Hưng Broker - Lê Anh Hoàng  Phone: 0938 999 763
1. Giá trị của tiền theo thời gian: <ul><li>Đồng tiền sẽ sinh lời theo thời gian. Một khoảng đầu tư có thể tăng sau một th...
2. Thị Trường Chứng Khoán Là Gì?????? <ul><li>Là sòng bạc, là casino? </li></ul><ul><li>Là nơi đầu cơ? </li></ul><ul><li>L...
3. Mức sinh lời và rủi ro trong đầu tư chứng khoán <ul><li>Mức sinh lời trong đầu tư chứng khoán: </li></ul><ul><li>Nhà đầ...
3. Mức sinh lời và rủi ro trong đầu tư chứng khoán <ul><li>Rủi ro trong đầu tư chứng khoán: </li></ul><ul><li>Rủi ro hệ th...
3. Mức sinh lời và rủi ro trong đầu tư chứng khoán <ul><li>Rủi ro hệ thống ( vĩ mô) </li></ul><ul><li>+ rủi ro thị trường....
4. Các Nguyên Tắc Phân Tích Chứng Khoán <ul><li>Khi nào là thời điểm thuận lợi để đầu tư? </li></ul><ul><li>Khi nào cần rú...
Để hiểu chi tiết về thông tin: <ul><li>Chứng khoán Phú Hưng -Chi Nhánh Tú Xương 8 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, TP.HCM </li>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HiểU Thị TrườNg ChứNg KhoáN TìM KiếM Cơ

hieu thi truong chung khoan tim kiem co hoi dau tu

  • Login to see the comments

HiểU Thị TrườNg ChứNg KhoáN TìM KiếM Cơ

  1. 1. Hiểu Thị Trường Chứng Khoán Tìm Kiếm Cơ Hội Đầu Tư Công Ty Chứng Khoán Phú Hưng Broker - Lê Anh Hoàng Phone: 0938 999 763
  2. 2. 1. Giá trị của tiền theo thời gian: <ul><li>Đồng tiền sẽ sinh lời theo thời gian. Một khoảng đầu tư có thể tăng sau một thời gian do được hưởng lãi suất. </li></ul><ul><li>“ Tiền tệ có gía trị theo thời gian” có nghĩa là một đồng tiền nhận được ngày hôm nay có giá trị hơn một đồng nhận được trong tương lai. </li></ul>Broker - Lê Anh Hoàng Phone: 0938 999 763
  3. 3. 2. Thị Trường Chứng Khoán Là Gì?????? <ul><li>Là sòng bạc, là casino? </li></ul><ul><li>Là nơi đầu cơ? </li></ul><ul><li>Là nơi chỉ dành cho dân tài chính và các công ty chứng khoán những người am hiểu về tài chính? </li></ul><ul><li>……… .. </li></ul>Broker - Lê Anh Hoàng Phone: 0938 999 763
  4. 4. 3. Mức sinh lời và rủi ro trong đầu tư chứng khoán <ul><li>Mức sinh lời trong đầu tư chứng khoán: </li></ul><ul><li>Nhà đầu tư có thể nhận được cổ tưc hoặc trái tức do sở hữu cổ phiếu hay trái phiếu. </li></ul><ul><li>Nhà đầu tư cơ thể thu được mức chênh lệch giá giữa giá mua và giá bán chứng khoán. </li></ul>Broker - Lê Anh Hoàng Phone: 0938 999 763
  5. 5. 3. Mức sinh lời và rủi ro trong đầu tư chứng khoán <ul><li>Rủi ro trong đầu tư chứng khoán: </li></ul><ul><li>Rủi ro hệ thống ( vĩ mô) </li></ul><ul><li>Rủi ro không hệ thống ( vi mô) </li></ul>Broker - Lê Anh Hoàng Phone: 0938 999 763
  6. 6. 3. Mức sinh lời và rủi ro trong đầu tư chứng khoán <ul><li>Rủi ro hệ thống ( vĩ mô) </li></ul><ul><li>+ rủi ro thị trường.(đánh giá nhà đầu tư vê tt) </li></ul><ul><li>+ rủi ro lãi suất </li></ul><ul><li>+ rủi ro sức mua (lạm phát) </li></ul><ul><li>Rủi ro không hệ thống ( vi mô) </li></ul><ul><li>(gắn liền với một công ty hay là một ngành: môi trướng hoạt động kinh doanh; tình hình tài chính) </li></ul>Broker - Lê Anh Hoàng Phone: 0938 999 763
  7. 7. 4. Các Nguyên Tắc Phân Tích Chứng Khoán <ul><li>Khi nào là thời điểm thuận lợi để đầu tư? </li></ul><ul><li>Khi nào cần rút ra khỏi thị trướng? </li></ul><ul><li>Đầu tư chứng khoán nào để phù hợp mục tiêu đề ra và giá cả như thê náo? </li></ul>Broker - Lê Anh Hoàng Phone: 0938 999 763
  8. 8. Để hiểu chi tiết về thông tin: <ul><li>Chứng khoán Phú Hưng -Chi Nhánh Tú Xương 8 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, TP.HCM </li></ul><ul><li>Broker : Lê Anh Hoàng </li></ul><ul><li>Email: [email_address] </li></ul><ul><li>Phone: 0938 999 763 </li></ul>Broker - Lê Anh Hoàng Phone: 0938 999 763

×