Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geschichte2010

601 views

Published on

eTwinning project

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geschichte2010

 1. 1. eTwinningu projekt „ Erzähle mir eine Geschichte“ („Jutusta mulle lugu“) Krista Savitsch ja Lea Netz Tabasalu Ühisgümnaasium 2010
 2. 3. Partnerid <ul><li>I`Ecole primaire Les Avirons Mixte A (Prantsusmaa) </li></ul><ul><li>Juhendaja: õpetaja Isabel Baumann, CM 2 klass </li></ul><ul><li>Tabasalu Ühisgümnaasium (Eesti) </li></ul><ul><li>Juhendajad: Lea Netz, 4.a. klass </li></ul><ul><li>Krista Savitsch, 6.klass </li></ul>
 3. 4. Projekti lühikirjeldus <ul><li>Projektis osalevad õpilased tutvustavad ennast, oma kooli ja linna/riiki (videod, tutvustavad ankeedid, fotod, e-post); </li></ul><ul><li>Projektis osalevad õpilased käsitlevad aastaaegade ja ilmaga seotud temaatikat (videod, infolehed, fotod); </li></ul><ul><li>Projektis osalevad õpilased tegelevad lasteraamatu „Ein kleines Krokodil mit ziemlich viel Gefühl“ temaatikaga (powerpoint, mp3, koomiksid, joonistused jne.) </li></ul>
 4. 5. Projekti eesmärgid <ul><li>Motiveerida õpilasi saksa keelt aktiivselt kasutama; </li></ul><ul><li>Arendada saksa keele õppes vajalikke osaoskusi; (lugemine, kõnelemine, kirjutamine jne.) </li></ul><ul><li>Rikastada tavatunnis õpitut ja pakkuda õpilastele vaheldust keeleõppeks lõimides erinevad õppeained (kunsti- ja muusikaõpetus, võõrkeel, arvutiõpetus, geograafia); </li></ul><ul><li>Tutvustada partnerriike ja kummagi maa kultuuri; </li></ul><ul><li>Tutvustada õpilastele erinevaid veebipõhiseid töövahendeid; </li></ul><ul><li>Toetudes raamatuaastale teha koostööd projektis, mis oleks seotud raamatu ja lugemisega; </li></ul>
 5. 6. Projekti tulemused <ul><li>Projektitöö pakkus piisavas annuses vaheldust ja motivatsiooni ning teadmisi/oskusi lisaks tavatunnis õpitule; </li></ul><ul><li>Õpilased õppisid ennast paremini väljendama nii suulises kui ka kirjalikus vormis, õppisid kasutama erinevaid veebipõhiseid vahendeid; </li></ul><ul><li>Õpilased õppisid kirjandusteost (lasteraamatut) käsitlema mitmel erineval uudsel viisil; </li></ul><ul><li>Projekti käigus õppisid õpilased tundma partnerriike ja nende kultuuri ja geograafiat; </li></ul><ul><li>Projekti materjalid on avaldatud eTwinningu portaali mestimisruumis Twinspace ja projekti tegemisi on kajastatud meie meedias; </li></ul>
 6. 7. Mida andis meile see projekt? <ul><li>Õpilaste säravad silmad ja innukas kaasa löömine; </li></ul><ul><li>Hea start saksa keele õppeks ja motivatsiooni tõstmiseks algajatel; </li></ul><ul><li>Teadmise ja kogemuse, et eTwinningu projekte annab kenasti lõimida õppekava teemadega; </li></ul><ul><li>Koostöö eksootilise saare kooli, õpetajate ja õpilastega pakkus vaheldust igapäevasele tegevusele tunnis; </li></ul><ul><li>Pikaajalised sõprussuhted ja kontaktid mitmete Euroopa riikide õpetajate ja õpilastega; </li></ul>Võimalus ennast teiste riikide õpilastega võrrelda ja kõrvutada. Leida sarnasusi ja erinevusi;
 7. 8. <ul><li>Minul, kui õpetajal oli väga hea positsioon ja reputatsioon, </li></ul><ul><li>sest me tegime midagi põnevat; </li></ul><ul><li>eTwinning liitis mind paljude teiste samasuguste fännidega. Ma tundsin, et olen osake suurest perest, eTwinningu perest. Ühtekuuluvustunne oleks märksõnaks! </li></ul><ul><li>Ma suutsin olla ka ise andja rollis, s.t. õpetada teistele midagi, mida teised veel ei osanud. </li></ul>Ma sain palju uusi ideid, nippe, tehnilisi teadmisi, mis aitavad mul edaspidi oma tunde sisukamateks ja põnevamateks muuta.
 8. 9. Lõpetuseks Nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks oli põnev ja vaheldusrikas läbi eTwinningu projektide saksa keelt õppida. Soovime ka teistele lennukaid ideid ja julgust sellistes projektides kaasa löömises.
 9. 10. Täname tähelepanu eest!

×