Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מגיל - פיתוח אלתרמן על הפארק מצגת

1,737 views

Published on

מגיל - פיתוח אלתרמן על הפארק מצגת

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מגיל - פיתוח אלתרמן על הפארק מצגת

 1. 1. ‫הפרויקט‬ ‫על‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫המגורים‬ ‫פרויקט‬ ,"‫הפארק‬ ‫על‬ ‫"אלתרמן‬ ‫עם‬ ‫הקנדית‬ ‫הבניה‬ ‫איכויות‬ ‫את‬ ‫משלב‬ ,‫מגיל‬ ‫חברת‬ .‫הירוקה‬ ‫בהרצליה‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫המיקום‬ ‫הזדמנות‬ ‫לכם‬ ‫מציעה‬ ‫מגיל‬ ,‫ומודרנית‬ ‫צעירה‬ ‫בשכונה‬ ‫לכם‬ ‫להעניק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ומדוייק‬ ‫מוקפד‬ ‫מתכנון‬ ‫להינות‬ ‫מגוון‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫בפרויקט‬ .‫מיוחדת‬ ‫מגורים‬ ‫חוויית‬ ‫פנטהאוזים‬ ,‫חדרים‬ 5 ‫דירות‬ ,‫חדרים‬ 4 ‫דירות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫פשוט‬ ‫אשר‬ ‫ומפרט‬ ‫באיכות‬ ‫הכל‬ — ‫ענקיים‬ ‫גן‬ ‫ודופלקס‬ !‫באיזור‬ ‫פרויקט‬ ‫באף‬ ‫בנמצא‬ ‫לא‬ ‫המקצועיות‬ ‫פסגת‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ "‫הפארק‬ ‫על‬ ‫"אלתרמן‬ ‫בניה‬ ‫הינה‬ ‫הבניה‬ .‫בישראל‬ ‫למגורים‬ ‫הבניה‬ ‫בתחום‬ ‫יושמה‬ ‫אשר‬ ‫קנדית‬ ‫בניה‬ ‫שיטת‬ — MAGIL ‫בשיטת‬ ‫בפרויקט‬ ‫וכן‬ ‫בעולם‬ ‫מקומות‬ ‫במספר‬ ‫בהצלחה‬ ‫שווק‬ ‫ואשר‬ ‫בסמוך‬ ‫נמצא‬ ‫אשר‬ GREEN HILL ‫הבניה‬ ‫שיטת‬ .‫מתקדמת‬ ‫בניה‬ ‫בשלבי‬ ‫ונמצא‬ ‫במלואו‬ ‫ובאיכות‬ ‫ביסודיות‬ ,‫במהירות‬ ‫לבנות‬ ‫לחברה‬ ‫מאפשרת‬ ‫פשרות‬ ‫חסרת‬ ‫איכות‬ ‫סף‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬ ‫מקסימאלית‬ ‫ללקוחות‬‫להעניק‬‫ובכך‬‫המובטח‬‫הזמנים‬‫בלוח‬‫ועמידה‬ ‫לכניסה‬ ‫ועד‬ ‫החתימה‬ ‫ממועד‬ — ‫מהירים‬ ‫איכלוס‬ ‫מועדי‬ .‫ומפנק‬ ‫איכותי‬ ,‫חדש‬ ‫לבית‬
 2. 2. ‫המושלם‬ ‫המיקום‬ ‫נגישות‬ ‫לפינת‬ ‫בסמוך‬ ‫מוקם‬ ‫הפארק‬ ‫על‬ ‫אלתרמן‬ ‫פרויקט‬ .‫הירוקה‬ ‫בהרצליה‬ ‫ורש"י‬ ‫אלתרמן‬ ‫נתן‬ ‫של‬ ‫הרחובות‬ ‫מעולה‬ ‫נגישות‬ :‫מושלם‬ ‫פשוט‬ ‫ממיקום‬ ‫נהנה‬ ‫הפרויקט‬ ‫ממש‬ ‫וחדשים‬ ‫קיימים‬ ‫ורוחביים‬ ‫אורכיים‬ ‫לצירים‬ ‫נמצא‬ "‫הפארק‬ ‫על‬ ‫"אלתרמן‬ .‫הרצליה‬ ‫של‬ ‫במרכזה‬ ‫ומהכביש‬ "‫היהודית‬ ‫"הבריגדה‬ ‫מרחוב‬ ‫נוח‬ ‫במרחק‬ ,‫בנוסף‬ .‫להרצליה‬ ‫רעננה‬ ‫את‬ ‫המחברים‬ ‫החדש‬ 531 ,‫החוף‬ ‫וכביש‬ ‫איילון‬ ‫ממחלפי‬ ‫דקות‬ ‫במרחק‬ ‫הפרויקט‬ ‫התעשיה‬‫איזור‬‫עם‬‫הירוקה‬‫הרצליה‬ ‫את‬‫מחברים‬‫אשר‬ .‫לצפון‬ ‫ונתניה‬ ‫לדרום‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫פיתוח‬ ‫הרצליה‬ ‫של‬ ‫נוחיות‬ ‫המיידית‬‫הקירבה‬‫היא‬‫שבמיקום‬‫הנפלאה‬‫הציון‬‫נקודת‬ ‫ידיים‬ ‫רחב‬ ‫פארק‬ ,‫והחדש‬ ‫הגדול‬ ‫הרצליה‬ ‫לפארק‬ ‫משחק‬ ‫מתקני‬ ,‫וריצה‬ ‫הליכה‬ ‫מסלולי‬ ‫הכולל‬ ‫ומיוחד‬ ‫מעבר‬ .‫המשפחה‬ ‫לכל‬ ‫אטרקציות‬ ‫ושלל‬ ‫לילדים‬ ‫שבעת‬ ‫מקניון‬ ‫הליכה‬ ‫במרחק‬ ‫ממוקם‬ ‫הפרויקט‬ ,‫לכך‬ ,‫הספורטק‬ ‫מתחם‬ ,‫הרצליה‬ ‫קלאב‬ ‫קאנטרי‬ ,‫הכוכבים‬ .‫התרבות‬ ‫והיכל‬ ‫חינוך‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫למצוא‬ ‫אפשר‬ ‫לפרויקט‬ ‫בסמוך‬ ‫נמצאת‬ ‫לפרויקט‬ ‫בשכנות‬ ‫וכמובן‬ ,‫מעולים‬ ‫חינוך‬ .‫הבינ-תחומית‬ ‫רייכמן‬ ‫מכללת‬
 3. 3. ‫המושלם‬ ‫המיקום‬
 4. 4. ‫המושלם‬ ‫המיקום‬ ‫בגין‬ ‫חם‬‫מנ‬‫המעפילים‬ ‫היהודית‬ ‫הבריגדה‬ ‫ם‬‫י‬‫ר‬‫ש‬‫נ‬‫י‬‫פ‬‫נ‬‫כ‬ ‫קי‬‫ס‬‫ינ‬‫ט‬‫בו‬‘‫ז‬ ‫ה‬‫י‬‫ל‬‫צ‬‫ר‬‫ה‬‫ק‬‫ר‬‫א‬‫פ‬ ‫קי‬‫נס‬‫טי‬‫בו‬‘‫ז‬ ‫לתרמן‬‫א‬ ‫הנדיב‬ ‫נסקר‬‫פי‬ ‫ב‬‫לו‬‫קו‬‫סו‬ ‫ק‬‫קו‬ ‫ב‬‫ר‬‫ה‬ ‫ם‬‫י‬‫ב‬‫כ‬‫ו‬‫כ‬ ‫ה‬‫ע‬‫ב‬‫ש‬ ‫ת‬‫ו‬‫ר‬‫ד‬‫ש‬ ‫ן‬‫ו‬‫פ‬‫צ‬‫ן‬‫ו‬‫ל‬‫י‬‫י‬‫א‬ ‫ה‬‫ר‬‫י‬‫ס‬‫ה‬‫ף‬‫ל‬‫ח‬‫מ‬ ‫ף‬‫חו‬‫ה‬‫ש‬‫בי‬‫כ‬ ‫נבו‬ ‫יוסף‬ ‫הבינתחומי‬ ‫קניון‬ ‫שבעה‬ ‫כוכבים‬ ‫ספורטק‬ ‫הרצליה‬ ‫קאנטרי‬ ‫קלאב‬ (‫ה‬‫ל‬‫י‬‫ל‬‫ס‬‫ב‬)‫ם‬‫ו‬‫ר‬‫ד‬‫ן‬‫ו‬‫ל‬‫י‬‫י‬‫א‬ ‫היכל‬ ‫אומנויות‬ ‫הבימה‬ ‫תפוז‬ ‫קפה‬ ‫חוף‬ ‫הרצליה‬ ‫פיתוח‬ ‫רעננה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬
 5. 5. ‫הפרוייקט‬ ‫מפרט‬ ‫הבנין‬ ‫מפרט‬ ‫סיליקט‬ ‫שילוב‬ ‫עם‬ ‫יוקרתי‬ ‫אבן‬ ‫• חיפוי‬ ‫ויוקרתי‬ ‫מעוצב‬ ‫כניסה‬ ‫• לובי‬ ‫לבנין‬ ‫בכניסה‬ ‫סגור‬ ‫במעגל‬ ‫טלוויזיה‬ ‫• מערכת‬ ‫מעוצב‬ ‫וגינון‬ ‫צמחיה‬ ‫עם‬ ‫המגרש‬ ‫שטחי‬ ‫• פיתוח‬ ‫צבועה‬ ‫ורצפה‬ ‫חשמלי‬ ‫שער‬ ‫עם‬ ‫תת-קרקעי‬ ‫• חניות‬ ‫הדירה‬ ‫עם‬ ‫תת-קרקעיות‬ ‫חניות‬ 2 • ‫מ’’ר‬ 6-‫כ‬ ‫של‬ ‫• מחסן‬ ‫הדירה‬ ‫בתוך‬ ‫הדירה‬ ‫בכל‬ ‫מלא‬ ‫ואקוסטי‬ ‫תרמי‬ ‫• בידוד‬ ‫חדר‬ ‫בכל‬ ‫בקרה‬ ‫עם‬ Multi-Inverter ‫מרכזי‬ ‫מיני‬ ‫אוויר‬ ‫מיזוג‬ ‫• מערכת‬ ‫עכביש‬ ‫מנעול‬ ‫עם‬ 2.30 ‫בגובה‬ Hermetix ‫תוצרת‬ ‫מפוארות‬ ‫כניסה‬ ‫• דלתות‬ ‫סמויים‬ ‫וצירים‬ ‫מגנטי‬ ‫מנעול‬ ‫עם‬ 2.20 ‫בגובה‬ ‫פנדור‬ ‫מתוצרת‬ ‫איכותית‬ ‫פנים‬ ‫• דלתות‬ ‫כלים‬ ‫למדיח‬ ‫וכיסוי‬ Built-In ‫יחידת‬ ‫כולל‬ ‫סמל‬ ‫או‬ ‫רגבה‬ ‫מבית‬ ‫איכותיים‬ ‫• מטבחים‬ ‫אינטגרלי‬ ‫כיור‬ ‫עם‬ ‫יוקרתי‬ Corian ‫עבודה‬ ‫• משטח‬ ‫בכיור‬ ‫אשפה‬ ‫• טוחן‬ 90*90 ‫או‬ 80*80 ‫פורצלן‬ ‫גרניט‬ ‫• ריצוף‬ )‫ממ’’ד‬ ‫(מלבד‬ ‫השינה‬ ‫חדרי‬ ‫בכל‬ ‫איכותי‬ ‫• פארקט‬ ‫האמבטיה‬ ‫חדרי‬ ‫בכל‬ ‫תת-רצפתי‬ ‫• חימום‬ ‫סמויים‬ ‫הדחה‬ ‫מכלי‬ ‫עם‬ ‫תלויות‬ ‫• אסלות‬ ‫האמבטיה‬ ‫בחדרי‬ ‫מעוצבים‬ ‫• ארונות‬ ‫יוקרתיים‬ Hans Grohe ‫או‬ Grohe ‫• ברזי‬ ‫הדירה‬ ‫בכל‬ ‫חשמליים‬ ‫• תריסים‬ ‫ביתית‬ ‫קולנוע‬ ‫למערכת‬ ‫• הכנה‬ ‫צבעוני‬ ‫מסך‬ ‫עם‬ ‫אינטרקום‬ ‫• מערכת‬
 6. 6. ‫גן‬ ‫דופלקס‬
 7. 7. ‫פנטהאוז‬
 8. 8. ‫טיפוסיות‬ ‫דירות‬
 9. 9. ‫דירה‬ ‫תוכניות‬
 10. 10. 220X180 294X350 340X286 320X359 436X814 190X184 ‫מגורים‬ .‫ח‬ ‫מטבח‬‫כניסה‬ ‫שינה/ממ“ד‬ .‫ח‬ ‫פרטית‬ ‫גינה‬ ‫שינה‬ .‫ח‬ ‫אוכל‬ .‫פ‬ .‫החברה‬ ‫את‬ ‫יחייבו‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חתום‬ ‫מכר‬ ‫להסכם‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫כחלק‬ ‫המצורפים‬ ‫הטכני‬ ‫ובמפרט‬ ‫המכר‬ ‫בתכניות‬ ‫שיפורסמו‬ ‫הנתונים‬ ‫שרק‬ ‫בזאת‬ ‫מובהר‬ .‫בלבד‬ ‫המחשה‬ ‫לצורכי‬ ‫מוצגים‬ ‫ומידות‬ ‫נתונים‬ ‫לרבות‬ ‫התכניות‬ ‫חדרים‬ 6 ‫דופלקס‬ ‫מ‘‘ר‬ 183 ,A ‫טיפוס‬ ‫דירה‬ ‫מ‘‘ר‬ 104 ,‘‫א‬ ‫קומה‬
 11. 11. 220X186 330X264 520X359 294X357 186X286 144x186 180X286 ‫הורים‬ ‫שינה‬ .‫ח‬ ‫שינה‬ .‫ח‬ ‫חלל‬ ‫שינה‬ .‫ח‬ .‫החברה‬ ‫את‬ ‫יחייבו‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חתום‬ ‫מכר‬ ‫להסכם‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫כחלק‬ ‫המצורפים‬ ‫הטכני‬ ‫ובמפרט‬ ‫המכר‬ ‫בתכניות‬ ‫שיפורסמו‬ ‫הנתונים‬ ‫שרק‬ ‫בזאת‬ ‫מובהר‬ .‫בלבד‬ ‫המחשה‬ ‫לצורכי‬ ‫מוצגים‬ ‫ומידות‬ ‫נתונים‬ ‫לרבות‬ ‫התכניות‬ ‫חדרים‬ 6 ‫דופלקס‬ ‫מ‘‘ר‬ 183 ,A ‫טיפוס‬ ‫דירה‬ ‫מ‘‘ר‬ 79 ,‘‫ב‬ ‫קומה‬
 12. 12. 220X180 340X286 320X359 436X730 170X394 300X320 20.5sq 300X351 170X180 ‫מגורים‬ .‫ח‬ ‫מטבח‬ ‫כניסה‬ ‫שינה/ממ“ד‬ .‫ח‬ ‫מרפסת‬ ‫הורים‬ ‫שינה‬ .‫ח‬ ‫אוכל‬ .‫פ‬ ‫שינה‬ .‫ח‬ 220X264 .‫החברה‬ ‫את‬ ‫יחייבו‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חתום‬ ‫מכר‬ ‫להסכם‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫כחלק‬ ‫המצורפים‬ ‫הטכני‬ ‫ובמפרט‬ ‫המכר‬ ‫בתכניות‬ ‫שיפורסמו‬ ‫הנתונים‬ ‫שרק‬ ‫בזאת‬ ‫מובהר‬ .‫בלבד‬ ‫המחשה‬ ‫לצורכי‬ ‫מוצגים‬ ‫ומידות‬ ‫נתונים‬ ‫לרבות‬ ‫התכניות‬ ‫חדרים‬ 4 ‫דירת‬ ‫מ‘‘ר‬ 117 ,B ‫טיפוס‬
 13. 13. 220X180 294X351 380X286 340X359 170X195 300X370 742X760 296X404 -154- 200X110 170X180 ‫הורים‬ ‫שינה‬ .‫ח‬ ‫מרפסת‬ ‫שינה‬ .‫ח‬ ‫מגורים‬ .‫ח‬ ‫מטבח‬ ‫כניסה‬ ‫שינה/ממ“ד‬ .‫ח‬ ‫שינה‬ .‫ח‬ ‫אוכל‬ .‫פ‬ “ 22 .‫החברה‬ ‫את‬ ‫יחייבו‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חתום‬ ‫מכר‬ ‫להסכם‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫כחלק‬ ‫המצורפים‬ ‫הטכני‬ ‫ובמפרט‬ ‫המכר‬ ‫בתכניות‬ ‫שיפורסמו‬ ‫הנתונים‬ ‫שרק‬ ‫בזאת‬ ‫מובהר‬ .‫בלבד‬ ‫המחשה‬ ‫לצורכי‬ ‫מוצגים‬ ‫ומידות‬ ‫נתונים‬ ‫לרבות‬ ‫התכניות‬ ‫חדרים‬ 5 ‫דירת‬ ‫מ‘‘ר‬ 133 ,C ‫טיפוס‬
 14. 14. 220X180 294X351 380X286 340X394 170X200 300X430 436X760 296X564 “ 23 200X110 170X180 170X184 ‫הורים‬ ‫שינה‬ .‫ח‬ ‫מרפסת‬ ‫מגורים‬ .‫ח‬ ‫מטבח‬ ‫כניסה‬ ‫שינה/ממ“ד‬ .‫ח‬ ‫שינה‬ .‫ח‬ ‫אוכל‬ .‫פ‬ ‫שינה‬ .‫ח‬ .‫החברה‬ ‫את‬ ‫יחייבו‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חתום‬ ‫מכר‬ ‫להסכם‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫כחלק‬ ‫המצורפים‬ ‫הטכני‬ ‫ובמפרט‬ ‫המכר‬ ‫בתכניות‬ ‫שיפורסמו‬ ‫הנתונים‬ ‫שרק‬ ‫בזאת‬ ‫מובהר‬ .‫בלבד‬ ‫המחשה‬ ‫לצורכי‬ ‫מוצגים‬ ‫ומידות‬ ‫נתונים‬ ‫לרבות‬ ‫התכניות‬ ‫חדרים‬ 5 ‫דירת‬ ‫מ‘‘ר‬ 142 ,D ‫טיפוס‬
 15. 15. 220X180 380X286 300X400 340X394270X170 1210X490 294X351 270X240 180X140 170X394 204X104 400X400 170X180 ‫הורים‬ ‫שינה‬ .‫ח‬ ‫מרפסת‬ ‫מגורים‬ .‫ח‬ ‫מטבח‬ ‫כניסה‬ ‫שינה/ממ“ד‬ .‫ח‬ ‫שינה‬ .‫ח‬ ‫אוכל‬ .‫פ‬ ‫שינה‬ .‫ח‬“ 175 .‫החברה‬ ‫את‬ ‫יחייבו‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חתום‬ ‫מכר‬ ‫להסכם‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫כחלק‬ ‫המצורפים‬ ‫הטכני‬ ‫ובמפרט‬ ‫המכר‬ ‫בתכניות‬ ‫שיפורסמו‬ ‫הנתונים‬ ‫שרק‬ ‫בזאת‬ ‫מובהר‬ .‫בלבד‬ ‫המחשה‬ ‫לצורכי‬ ‫מוצגים‬ ‫ומידות‬ ‫נתונים‬ ‫לרבות‬ ‫התכניות‬ ‫חדרים‬ 5 ‫פנטהאוז‬ ‫מ‘‘ר‬ 180 ,F ‫טיפוס‬ ‫דירה‬
 16. 16. ‫קומתיות‬ ‫תוכניות‬
 17. 17. B ‫טיפוס‬B ‫טיפוס‬ B ‫טיפוס‬B ‫טיפוס‬ D1 ‫טיפוס‬D2 ‫טיפוס‬ D2 ‫טיפוס‬D3 ‫טיפוס‬ 2 ‫קומה‬ ‫תכנית‬
 18. 18. B ‫טיפוס‬B ‫טיפוס‬ B ‫טיפוס‬B ‫טיפוס‬ B2 ‫טיפוס‬C1 ‫טיפוס‬ B2 ‫טיפוס‬C1 ‫טיפוס‬ 3 ‫קומה‬ ‫תכנית‬
 19. 19. C ‫טיפוס‬B ‫טיפוס‬ C ‫טיפוס‬B ‫טיפוס‬ B ‫טיפוס‬C ‫טיפוס‬ B ‫טיפוס‬C ‫טיפוס‬ 4 ‫קומות‬ ‫תכנית‬
 20. 20. C ‫טיפוס‬C ‫טיפוס‬ C ‫טיפוס‬C ‫טיפוס‬ C ‫טיפוס‬C ‫טיפוס‬ C ‫טיפוס‬C ‫טיפוס‬ 6, 5 ‫קומות‬ ‫תכנית‬
 21. 21. 7 ‫קומה‬ ‫תכנית‬ D ‫טיפוס‬ C ‫טיפוס‬ D ‫טיפוס‬ C ‫טיפוס‬ D ‫טיפוס‬ C ‫טיפוס‬ D ‫טיפוס‬ C ‫טיפוס‬
 22. 22. 8 ‫קומות‬ ‫תכנית‬ D ‫טיפוס‬ D ‫טיפוס‬ D ‫טיפוס‬ D ‫טיפוס‬ D ‫טיפוס‬ D ‫טיפוס‬ D ‫טיפוס‬ D ‫טיפוס‬
 23. 23. F ‫טיפוס‬ F ‫טיפוס‬ F ‫טיפוס‬ F ‫טיפוס‬ 9 ‫קומות‬ ‫תכנית‬
 24. 24. ‫על‬ 1953 ‫בשנת‬ ‫נוסדה‬ ‫אשר‬ ,MAGIL ‫חברת‬ ‫קנדית‬ ‫חברה‬ ‫הינה‬ ,‫מגיל‬ ‫לואיס‬ ‫האדריכל‬ ‫ידי‬ ‫וידע‬ ‫שנה‬ 60-‫ל‬ ‫מעל‬ ‫של‬ ‫ניסיון‬ ‫עם‬ ‫בינלאומית‬ ‫אשר‬ ,‫החברה‬ .‫בניה‬ ‫תחומי‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫רב‬ ‫החדשניות‬ ‫הבניה‬ ‫שיטות‬ ‫בזכות‬ ‫בעיקר‬ ‫ידועה‬ ‫עזריאלי‬ ‫מגדלי‬ ‫את‬ ‫בנתה‬ ‫מגיל‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ .‫שלה‬ ‫תחומי‬ ‫אך‬ ,‫יוקרה‬ ‫מגורי‬ ‫בבניית‬ ‫ומתמחה‬ ‫גורדי‬ ‫גם‬ ‫וכוללים‬ ‫ומגוונים‬ ‫רחבים‬ ‫פעילותה‬ .‫ציבור‬ ‫ומבני‬ ‫מסחרי‬ ‫נדל"ן‬ ,‫שחקים‬ ‫את‬ MAGIL ‫חברת‬ ‫הרחיבה‬ 1992 ‫בשנת‬ ‫לפעול‬ ‫והחלה‬ ‫קנדה‬ ‫לגבולות‬ ‫מעבר‬ ‫פעילותה‬ ‫נדלניים‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫וגדל‬ ‫הולך‬ ‫במגוון‬ .‫בישראל‬ ‫בפעילות‬ ‫החלה‬ ‫וגם‬ ‫סין‬ ,‫בברזיל‬ ‫פרויקטים‬ ‫אינספור‬ ‫על‬ ‫חתומה‬ MAGIL ‫חברת‬ ‫הייחודיות‬‫הבניה‬‫ושיטות‬‫בחו"ל‬‫יוקרה‬‫מגורי‬‫של‬ ‫ומאפשרות‬‫בארץ‬‫הבנייה‬‫רמת‬‫את‬‫מעלות‬,‫שלה‬ .‫לדירה‬‫ההמתנה‬‫זמן‬‫את‬‫משמעותית‬‫להוריד‬‫לה‬ ‫והידע‬ ‫לניסיון‬ ‫בנוסף‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫חוזקותיה‬ ‫חסרת‬‫מקצועיות‬‫הן‬,‫השנים‬‫במשך‬‫שצברה‬‫הרב‬ ‫שמבטיח‬ ‫מה‬ ,‫איתן‬ ‫כלכלי‬ ‫וגב‬ ‫יציבות‬ ,‫פשרות‬ ‫ביטחון‬ ,‫שלווה‬ — ‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫את‬ ‫ללקוחותיה‬ ‫וכל‬ ‫איכותי‬ ‫מוצר‬ ‫מתן‬ ,‫ובנוסף‬ ‫נפשי‬ ‫שקט‬ ‫והמון‬ .‫ללקוחותיה‬ ‫משמעותי‬ ‫כך‬ :‫החברה‬ ‫כתובת‬ ,85 ‫היהודים‬ ‫מדינת‬ 46766 ‫הרצליה‬ 09.957.9966 :‫טל‬ 09.957.9967 :‫פקס‬
 25. 25. ‫שווק‬ ‫במלואו‬
 26. 26. ‫קשר‬ ‫יצירת‬ ,85 ‫היהודים‬ ‫מדינת‬ 6 ‫קומה‬ ,G ‫בניין‬ )‫סנטר‬ ‫אאוטלט‬ ‫עזריאלי‬ ‫(מעל‬ ‫פיתוח‬ ‫הרצליה‬ ‫מכירות‬ ‫משרד‬ www.magil.co.il

×