Hoàn thiện cá nhân
             Phấn đấu thành người tuyệt vời
                Offline Ketnoi...
Câu hỏi khởi động
1. Theo bạn “Hoàn thiện cá nhân” đề cập đến
 nội dung gì?
2. Bạn hiểu thế nào về Kinh nghiệm sống?
3. T...
Hoàn thiện cá nhân
Hoàn thiện cá nhân tập trung vào việc hoàn thiện
những năng lực cá nhân chính yếu nhằm giúp mọi
 ng...
Kỹ năng nền tảng


Chất lượng       Chất lượng
 công việc        sống       Kỹ năng
       s...
10 nguyên tắc để
   Hoàn thiện cá nhân

1. Xây dựng nền tảng vững chắc.
2. Có mục tiêu và tập trung phấn đấu.
3. Hoàn t...
10 nguyên tắc để
    Hoàn thiện cá nhân

6. Không ngừng phấn đấu học tập .
7. Suy nghĩ hiệu quả.
8. Kiểm soát cảm xúc.
...
Kỹ năng cơ bản

Trong cuộc sống, khi ta đã phấn đấu Hoàn
       thiện cá nhân...

• Tài sản này luôn ở bên ta.
• Chẳ...
Quan trọng nhất nhưng ...

        Thực hành Hoàn
        thiện cá nhân là
        một trong những
 ...
Hành trình

Để thành người tuyệt
vời đòi hỏi sự phấn
đấu không ngừng, kỷ
luật và thời gian.
Đây là hành trình dài
của cuộc...
Nắm bắt     Thực hành  Gặt hái
 Kỹ năng sống    Ứng xử   Kết quả
   và        và     và
Kỹ nă...
Kỹ năng sống @ nơi làm việc
Thực tiễn #1

 Hiệu quả xuất phát từ từng cá nhân
 trước khi là thành quả của tổ chứcHiệu quả của tổ chức có được là ...
Thực tiễn #2


Kỹ năng công việc không quan
  trọng hơn kỹ năng sống.

 Thành công trên thương trường ngày
nay đòi hỏi n...
Hai nhóm kỹ năng

      Kỹ năng công việc       Kỹ năng sống
Chỉ số IQ không phải là chìa khoá


“Chỉ số IQ chỉ đóng góp tối đa 20% yếu tố
thành công trong cuộc sống, 80% thành công
l...
3 Khảo sát
  Chỉ số IQ và khả năng chuyên môn đơn giản chỉ là
 ngưỡng năng lực. Ta cần chúng để bước vào cuộc chơi
 ...
Kỹ năng sống
      Ảnh hưởng sau cùng

 Kỹ năng sốngẢnh hưởng    Hành vi ứng xử       Ảnh hưởng  ...
Hiểm nguy khi an nhàn
   Ta thường chọn cách ít bị phản đối
   Ta thường thích an nhàn kéo dài .
Nhưng để đạt đượ...
Trở ngại ....

An nhàn.
Làm những việc an nhàn và dễ dàng … Ngại việc cần thiết
và khó khăn. Chọn cách ít bị người khác ph...
Trở ngại ....

 Tự mãn: Có khuynh hướng hài lòng và tự mãn
với mức phát triển hiện tại.
Hưởng thụ. Cho mình là trung tâm v...
Tuyệt vời >< Tầm thường

Xu hướng an phận trong xã hội đang
ngày càng phổ biến.

Nắm bắt nhuần nhuyễn về Kỹ năng
sống sẽ g...
10 nguyên tắc để
Hoàn thiện cá nhân
Thảo luận nhóm
Bạn hiểu thế nào về các nguyên tắc dưới đây và theo
bạn cần làm gì để thực hiện các nguyên tắc này:
1. Xây ...
Thảo luận nhóm
Bạn hiểu thế nào về các nguyên tắc dưới đây và theo
bạn cần làm gì để thực hiện các nguyên tắc này (tt):
6....
1  Nền tảng vững chắc


Người thành công xây dựng cuộc sống
 của mình trên nền tảng tính cách và
năng lực. Họ là người qu...
Nền tảng được xác định qua
    Bốn nội dung chính yếu

Mục đích: Ta sống và làm việc vì mục đính gì

Nguyên tắc: Những...
Có mục tiêu và
  2  tập trung phấn đấu


Người thành công tập trung vào
mục tiêu mình đã chọn và những
gì cần làm để đạt...
Khả năng vượt qua
       chướng ngại

 Người thành công kiểm soát được
 khó khăn. Họ là người giải quyết
được khó k...
3 Tự nhận thức

 Người thành công nhận thức được
điểm mạnh và yếu trong thói quen và
    tính cách của mình.
Thói quen … Tương lai


Gieo hành động gặt
thói quen, gieo thói
quen gặt tính cách,
gieo tính cách gặt số
phận.
Tự nhận thức


Người thành công biết được thói
quen và tính cách của mình ảnh
hưởng đến hiệu quả công việc như
thế nào và ...
Tầm quan trọng của tự nhận thức

      Mục đích của quá trình tự nhận thức
      là giúp ta mở rộng tầm mắt về t...
4  Có trách nhiệm và sáng
  tạo


Người thành công nhận biết rằng họ có thể
tạo nên sự khác biệt. Họ chịu trách nhiệm
 ...
Thế nào là có trách nhiệm ...

Không có trách nhiệm
và sáng tạo, chúng ta
không thay đổi được
nếp sống và không
phát triển...
Thế nào là có trách nhiệm ...

               Cá nhân

Là quyết định của chúng ta
     đối với ...   ...
5 Đầu tư thời gian
 Người thành công nhận biết và làm
những việc quan trọng chứ không chỉ
 đơn giản phản ứng những việc gấ...
Chỉ là vấn đề thời gian

         Để có trách nhiệm với cuộc sống, ta
          phải có trách nhiệm với v...
6 Không ngừng học tập
Người thành công là người không ngừng
phấn đấu học tập. Họ là người suốt đời
học hỏi để luôn có được...
Tầm quan trọng của việc học tập

      Thành công trong cuộc
      sống và công việc liên hệ
      trực ...
Học để thay đổi

    Thay đổi được thực hiện qua
    học tập.
    Nếu không học, ta sẽ không
    thay đổi.
  ...
Thực hành Hoàn thiện cá nhân ...


Đam mê. Có trách nhiệm và sáng tạo trong quá trình học tập và phát
  triển.

Tập trung...
Thực hành Hoàn thiện cá nhân …


Học từ thất bại, học từ thành công. Thất bại là mẹ thành công.
 Hãy học hỏi những điều t...
7 Suy nghĩ hiệu quả

Người Hoàn thiện xem xét rõ ràng thực tế, xử
 lý thông tin hiệu quả, ra quyết định và giải
     q...
Albert Einstein ...


    Ta không thể giải
    quyết vấn đề ở
    ngang tầm suy nghĩ
    của người đã gây ra
...
8 Kiểm soát cảm xúc

 Người thành công kiểm soát
được cảm xúc và không để cảm
   xúc kiểm soát mình.
Aristotle ...

  Ai cũng có thể nổi giận - Thật
  dễ dàng.
  Nhưng giận đúng người,
  Đúng mức độ, đúng thời điểm
...
9  Kỹ năng giao tiếpNgười thành công nối kết được mọi
người bằng việc lưu ý những tiểu tiết
   nhỏ nhưng quan trọ...
Kết nối với mọi người


     Giao tiếp rất quan trọng cuộc
     sống. Giao tiếp là cầu nối hoặc
     là vực...
Thử thách

Hoàn thiện khả năng nghe những gì người khác
nói và khả năng nói những gì người khác muốn
           ...
Thực hành Hoàn thiện cá nhân …

  Quan tâm thật sự
  Chú ý lắng nghe
  Truyền đạt thông điệp hiệu quả
  Năng động
...
10 Quan hệ hiệu quả

 Người thành công áp dụng Vốn sống để
  sống và làm việc hiệu quả cùng mọi
         người.
Thực hành Hoàn thiện cá nhân …

1. Tạo dựng quan hệ có mục đích và trọng tâm.
2. Xây dựng niềm tin
3. Xây dựng quan hệ rộn...
Thực hành Hoàn thiện cá nhân …

7. Giúp đôi bên cùng thắng.
8. Cho nhiều hơn nhận.
9. Nhận biết và tôn trọng sự khác
  bi...
Câu hỏi kết thúc

1. Trình bày cảm nhận của bạn khi kết thúc khoá học
2. Theo bạn các nguyên tắc có thật sự giúp ích cho
 ...
10 nguyên tắc để
   Hoàn thiện cá nhân


1. Xây dựng nền tảng vững chắc.
2. Có mục tiêu và tập trung phấn đấu.
3. Hoàn ...
10 nguyên tắc để
    Hoàn thiện cá nhân


6. Không ngừng phấn đấu học tập .
7. Suy nghĩ hiệu quả.
8. Kiểm soát cảm xúc....
Q&A
Thank you
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Personal best simplified knsv

1,457 views

Published on

hay

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

Personal best simplified knsv

 1. 1. Hoàn thiện cá nhân Phấn đấu thành người tuyệt vời Offline Ketnoisinhvien.vn Ngày 23-05-2010 Người trình bày: MBA – CPA Lê Khánh Lâm, PTGĐ DTL Auditing Company – www.horwathdtl.com Soạn thảo: Lê Hồng Lĩnh
 2. 2. Câu hỏi khởi động 1. Theo bạn “Hoàn thiện cá nhân” đề cập đến nội dung gì? 2. Bạn hiểu thế nào về Kinh nghiệm sống? 3. Theo bạn giữa Kinh nghiệm chuyên môn và Kinh nghiệm sống thì loại kinh nghiệm nào quan trọng hơn?
 3. 3. Hoàn thiện cá nhân Hoàn thiện cá nhân tập trung vào việc hoàn thiện những năng lực cá nhân chính yếu nhằm giúp mọi người luôn sống và làm việc theo cách tốt nhất.
 4. 4. Kỹ năng nền tảng Chất lượng Chất lượng công việc sống Kỹ năng sống
 5. 5. 10 nguyên tắc để Hoàn thiện cá nhân 1. Xây dựng nền tảng vững chắc. 2. Có mục tiêu và tập trung phấn đấu. 3. Hoàn thiện kỹ năng tự nhận thức. 4. Có trách nhiệm và sáng tạo. 5. Đầu tư thời gian khôn ngoan.
 6. 6. 10 nguyên tắc để Hoàn thiện cá nhân 6. Không ngừng phấn đấu học tập . 7. Suy nghĩ hiệu quả. 8. Kiểm soát cảm xúc. 9. Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp. 10. Xây dựng quan hệ hiệu quả.
 7. 7. Kỹ năng cơ bản Trong cuộc sống, khi ta đã phấn đấu Hoàn thiện cá nhân... • Tài sản này luôn ở bên ta. • Chẳng ai có thể lấy đi. • Ta tự quyết định áp dụng thế nào chứ không phải người khác hoặc hoàn cảnh.
 8. 8. Quan trọng nhất nhưng ... Thực hành Hoàn thiện cá nhân là một trong những kỹ năng quan trọng nhất nhưng cũng là kỹ năng khó nhất.
 9. 9. Hành trình Để thành người tuyệt vời đòi hỏi sự phấn đấu không ngừng, kỷ luật và thời gian. Đây là hành trình dài của cuộc sống.
 10. 10. Nắm bắt Thực hành Gặt hái Kỹ năng sống Ứng xử Kết quả và và và Kỹ năng làm việc Hành động Thành công
 11. 11. Kỹ năng sống @ nơi làm việc
 12. 12. Thực tiễn #1 Hiệu quả xuất phát từ từng cá nhân trước khi là thành quả của tổ chức Hiệu quả của tổ chức có được là từ hiệu quả của từng cá nhân. Tổ chức không làm gì cả, chỉ có cá nhân làm mà thôi.
 13. 13. Thực tiễn #2 Kỹ năng công việc không quan trọng hơn kỹ năng sống. Thành công trên thương trường ngày nay đòi hỏi những phát triển những kỹ năng vượt ngoài khả năng chuyên môn thuần túy.
 14. 14. Hai nhóm kỹ năng Kỹ năng công việc Kỹ năng sống
 15. 15. Chỉ số IQ không phải là chìa khoá “Chỉ số IQ chỉ đóng góp tối đa 20% yếu tố thành công trong cuộc sống, 80% thành công là do các yếu tố khác tạo thành” Dr. Daniel Goleman Emotional Intelligence
 16. 16. 3 Khảo sát Chỉ số IQ và khả năng chuyên môn đơn giản chỉ là ngưỡng năng lực. Ta cần chúng để bước vào cuộc chơi nhưng chúng không biến ta thành “sao”. Khảo sát cho thấy chỉ số IQ và khả năng chuyên môn chỉ chiếm vị trí số 2 sau Kỹ năng sống khi đánh giá hiệu quả làm việc xuất sắc.
 17. 17. Kỹ năng sống Ảnh hưởng sau cùng Kỹ năng sống Ảnh hưởng Hành vi ứng xử Ảnh hưởng Hiệu quả tập thể
 18. 18. Hiểm nguy khi an nhàn Ta thường chọn cách ít bị phản đối Ta thường thích an nhàn kéo dài . Nhưng để đạt được mục tiêu lớn của cuộc đời, Hãy tránh xa sự an nhàn.
 19. 19. Trở ngại .... An nhàn. Làm những việc an nhàn và dễ dàng … Ngại việc cần thiết và khó khăn. Chọn cách ít bị người khác phản đối. Không mục tiêu … hoặc không hành động. Mục tiêu không có hành động là mục tiêu trống rỗng. Hành động không có mục tiêu là tên lửa lạc đường. Kiêu ngạo. Tưởng lầm mình là là người giỏi nhất Biện minh. Lý giải thay vì thay đổi.
 20. 20. Trở ngại .... Tự mãn: Có khuynh hướng hài lòng và tự mãn với mức phát triển hiện tại. Hưởng thụ. Cho mình là trung tâm và phải hưởng thụ. Lười biếng. Ngại làm những việc cần thiết để phát huy tối đa khả năng tiềm tàng của chính mình. Chấp nhận tiêu chuẩn thấp. Đầu hàng mục tiêu trở thành người tuyệt vời.
 21. 21. Tuyệt vời >< Tầm thường Xu hướng an phận trong xã hội đang ngày càng phổ biến. Nắm bắt nhuần nhuyễn về Kỹ năng sống sẽ giúp ta vượt lên xu hướng tầm thường và đạt đến đỉnh cao của tính cách và chuyên môn tuyệt vời.
 22. 22. 10 nguyên tắc để Hoàn thiện cá nhân
 23. 23. Thảo luận nhóm Bạn hiểu thế nào về các nguyên tắc dưới đây và theo bạn cần làm gì để thực hiện các nguyên tắc này: 1. Xây dựng nền tảng vững chắc. 2. Có mục tiêu và tập trung phấn đấu. 3. Hoàn thiện kỹ năng tự nhận thức. 4. Có trách nhiệm và sáng tạo. 5. Đầu tư thời gian khôn ngoan.
 24. 24. Thảo luận nhóm Bạn hiểu thế nào về các nguyên tắc dưới đây và theo bạn cần làm gì để thực hiện các nguyên tắc này (tt): 6. Không ngừng phấn đấu học tập. 7. Suy nghĩ hiệu quả. 8. Kiểm soát cảm xúc. 9. Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp. 10. Xây dựng quan hệ hiệu quả.
 25. 25. 1 Nền tảng vững chắc Người thành công xây dựng cuộc sống của mình trên nền tảng tính cách và năng lực. Họ là người quyết tâm phấn đấu trở thành người tuyệt vời.
 26. 26. Nền tảng được xác định qua Bốn nội dung chính yếu Mục đích: Ta sống và làm việc vì mục đính gì Nguyên tắc: Những giá trị mà ta tuân theo khi sống và làm việc Tính cách: Ta là ai. Trung thực luôn đứng hàng đầu Năng lực: Ta có thể làm được gì. Khả năng của ta.
 27. 27. Có mục tiêu và 2 tập trung phấn đấu Người thành công tập trung vào mục tiêu mình đã chọn và những gì cần làm để đạt được mục tiêu.
 28. 28. Khả năng vượt qua chướng ngại Người thành công kiểm soát được khó khăn. Họ là người giải quyết được khó khăn. Họ là người có khả năng vượt qua chướng ngại, bền bỉ và có ý chí thép.
 29. 29. 3 Tự nhận thức Người thành công nhận thức được điểm mạnh và yếu trong thói quen và tính cách của mình.
 30. 30. Thói quen … Tương lai Gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận.
 31. 31. Tự nhận thức Người thành công biết được thói quen và tính cách của mình ảnh hưởng đến hiệu quả công việc như thế nào và ảnh hưởng đến mọi người ra sao?
 32. 32. Tầm quan trọng của tự nhận thức Mục đích của quá trình tự nhận thức là giúp ta mở rộng tầm mắt về thực tiễn và thúc đẩy ta thay đổi và phát triển. Ta không thể là người ta muốn nếu không trung thực với chính con người hiện tại của mình.
 33. 33. 4 Có trách nhiệm và sáng tạo Người thành công nhận biết rằng họ có thể tạo nên sự khác biệt. Họ chịu trách nhiệm về thái độ và hành động của mình.
 34. 34. Thế nào là có trách nhiệm ... Không có trách nhiệm và sáng tạo, chúng ta không thay đổi được nếp sống và không phát triển. Chúng ta dậm chân tại chổ. Kết quả, dù không chủ đích, là cuộc sống tầm thường.
 35. 35. Thế nào là có trách nhiệm ... Cá nhân Là quyết định của chúng ta đối với ... Hoàn cảnh Mọi người
 36. 36. 5 Đầu tư thời gian Người thành công nhận biết và làm những việc quan trọng chứ không chỉ đơn giản phản ứng những việc gấp.
 37. 37. Chỉ là vấn đề thời gian Để có trách nhiệm với cuộc sống, ta phải có trách nhiệm với việc quản lý thời gian Nếu ta không quảnn lý tốt thời gian thì khó mà làm tốt mọi việc. Ta cần thời gian để hoàn thiện tính cách, xây dựng kế hoạch, mục tiêu và đạt được mục tiêu đề ra, học, suy nghĩ, giao tiếp và xây dựng mối quan hệ.
 38. 38. 6 Không ngừng học tập Người thành công là người không ngừng phấn đấu học tập. Họ là người suốt đời học hỏi để luôn có được những kỹ năng mới.
 39. 39. Tầm quan trọng của việc học tập Thành công trong cuộc sống và công việc liên hệ trực tiếp đến quyết tâm và khả năng học tập của ta. Ta chỉ có thể làm những gì ta được học để làm.
 40. 40. Học để thay đổi Thay đổi được thực hiện qua học tập. Nếu không học, ta sẽ không thay đổi. Nếu không thay đổi, ta không thể phát triển và hội nhập với hoàn cảnh biến động. Kết quả là thiếu sự chuẩn bị khi tương lai gỏ cửa.
 41. 41. Thực hành Hoàn thiện cá nhân ... Đam mê. Có trách nhiệm và sáng tạo trong quá trình học tập và phát triển. Tập trung. Đầu tư thời gian cho học tập rất quan trọng để thực hiện mục tiêu. Giảm thiểu thông tin thừa và tăng chất lượng thông tin tiếp cận. Đầu tư cho hoài bảo, ước mơ và kế hoạch lâu dài của mình. Thực hành và thực hành Đọc. Không gì thay thế cho việc đọc và đọc lại. Tận dụng các phương pháp học
 42. 42. Thực hành Hoàn thiện cá nhân … Học từ thất bại, học từ thành công. Thất bại là mẹ thành công. Hãy học hỏi những điều tốt đẹp nhất từ chính mình và những người xung quanh. Bền bỉ và kiên nhẫn. Đừng đầu hàng. Học tập là cả quá trình chứ không chỉ là sự kiện. Học tập đòi hỏi thời gian và sự nỗ lực. Hướng dẫn người khác. Một cách hay để học là hướng dẫn người khác, Tìm người hướng dẫn và đỡ đầu.
 43. 43. 7 Suy nghĩ hiệu quả Người Hoàn thiện xem xét rõ ràng thực tế, xử lý thông tin hiệu quả, ra quyết định và giải quyết vấn đề khôn ngoan.
 44. 44. Albert Einstein ... Ta không thể giải quyết vấn đề ở ngang tầm suy nghĩ của người đã gây ra vấn đề.
 45. 45. 8 Kiểm soát cảm xúc Người thành công kiểm soát được cảm xúc và không để cảm xúc kiểm soát mình.
 46. 46. Aristotle ... Ai cũng có thể nổi giận - Thật dễ dàng. Nhưng giận đúng người, Đúng mức độ, đúng thời điểm và đúng mục đích -- thật ra không dễ.
 47. 47. 9 Kỹ năng giao tiếp Người thành công nối kết được mọi người bằng việc lưu ý những tiểu tiết nhỏ nhưng quan trọng.
 48. 48. Kết nối với mọi người Giao tiếp rất quan trọng cuộc sống. Giao tiếp là cầu nối hoặc là vực thẳm ngăn cách quan hệ của ta với khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại, đồng nghiệp, vợ chồng, con cái và bạn bè …
 49. 49. Thử thách Hoàn thiện khả năng nghe những gì người khác nói và khả năng nói những gì người khác muốn nghe.
 50. 50. Thực hành Hoàn thiện cá nhân …  Quan tâm thật sự  Chú ý lắng nghe  Truyền đạt thông điệp hiệu quả  Năng động  Suy nghĩ trước khi nói  Kiểm soát cảm xúc  Nhận thức được tình huống  Chú ý đến thời gian  Kiên nhẫn
 51. 51. 10 Quan hệ hiệu quả Người thành công áp dụng Vốn sống để sống và làm việc hiệu quả cùng mọi người.
 52. 52. Thực hành Hoàn thiện cá nhân … 1. Tạo dựng quan hệ có mục đích và trọng tâm. 2. Xây dựng niềm tin 3. Xây dựng quan hệ rộng. 4. Hỗ trợ và có trách nhiệm Chấp nhận sự hỗ trợ và quan tâm từ mọi người. 5. Yêu người và làm điều có ích. 6. Đặt giao tiếp là trọng tâm. Hiểu người nghe muốn gì.
 53. 53. Thực hành Hoàn thiện cá nhân … 7. Giúp đôi bên cùng thắng. 8. Cho nhiều hơn nhận. 9. Nhận biết và tôn trọng sự khác biệt. 10. Tha thứ và biết nói lời xin lỗi. 11. Học giải quyết mâu thuẫn hiệu quả. 12. Bền bỉ và kiên nhẫn. Xây dựng quan hệ đòi hỏi thời gian.
 54. 54. Câu hỏi kết thúc 1. Trình bày cảm nhận của bạn khi kết thúc khoá học 2. Theo bạn các nguyên tắc có thật sự giúp ích cho bạn trong thời gian tới hay không? 3. Theo bạn có cần thường xuyên xem xét lại và điều chỉnh các nguyên tắc này hay không?
 55. 55. 10 nguyên tắc để Hoàn thiện cá nhân 1. Xây dựng nền tảng vững chắc. 2. Có mục tiêu và tập trung phấn đấu. 3. Hoàn thiện kỹ năng tự nhận thức. 4. Có trách nhiệm và sáng tạo. 5. Đầu tư thời gian khôn ngoan.
 56. 56. 10 nguyên tắc để Hoàn thiện cá nhân 6. Không ngừng phấn đấu học tập . 7. Suy nghĩ hiệu quả. 8. Kiểm soát cảm xúc. 9. Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp. 10. Xây dựng quan hệ hiệu quả.
 57. 57. Q&A
 58. 58. Thank you

×