Advertisement

Solidariteit moet je opleggen

Chairman interest group Research and Education
Dec. 19, 2022
Solidariteit moet je opleggen
Upcoming SlideShare
Menno Hurenkamp - De 10 plagen van de participatiesamenlevingMenno Hurenkamp - De 10 plagen van de participatiesamenleving
Loading in ... 3
1 of 1
Advertisement

More Related Content

Similar to Solidariteit moet je opleggen (20)

Advertisement

Solidariteit moet je opleggen

  1. Solidariteit moet je opleggen Auteur: Leon Dohmen, geredigeerd door Frans Pasma Solidariteit betekent simpel gezegd dat we voor elkaar zorgen. Solidariteit gaat over ‘wij’ en ‘ons’, niet over ‘ik’. Het solidariteitsbeginsel is een van de fundamenten van de Nederlandse samenleving. Je betaalt ook mee aan voorzieningen waar jezelf geen gebruik van maakt. De zorgpremie is daarvan een goed voorbeeld, net zoals belastingen voor bedrijven en burgers, die als het goed is zo zijn ingericht dat wie veel heeft meer moet bijdragen dan de mensen die minder geluk hebben in het leven. Verbinding Solidariteit zorgt voor verbinding in Nederland. Niet alle mensen gedragen zich uit zichzelf solidair, velen zijn eerder geneigd tot egoïsme. Neem bijvoorbeeld de bazen bij Shell die met hun bedrijf megawinsten maken terwijl steeds meer Nederlanders in financiële nood verkeren vanwege de hoge energieprijzen. Of denk aan een Philipsbaas die meent dat hij recht heeft op een bonus van 1,8 miljoen euro terwijl het bedrijf in een crisis verkeert vanwege problemen met ondeugdelijke apneu-apparaten. Ook weinig solidair: de beloning van bestuursvoorzitters steeg in 2021 met gemiddeld 32 procent terwijl de cao-lonen gemiddeld 2,2 procent stegen in dezelfde periode. En wat te denken van de bazen van supermarkten. De supermarktbedrijven maakten torenhoge winsten tijdens de coronacrisis terwijl hun arbeiders niet meeprofiteerden. Er zijn vermogenden die een goededoelenstichting hebben opgericht om belastingen te ontwijken. Ook dat is iets om je voor te schamen. Sommige gemeentebesturen geven eveneens blijk van weinig solidair gedrag omdat ze weigeren een aandeel in de opvang van asielzoekers en statushouders voor hun rekening te nemen en collega- bestuurders in andere gemeentes de kastanjes uit het vuur laten halen. Nog een voorbeeld: politici die een bijstandsuitkering een ‘hangmat’ noemen, inspelen op antidemocratische sentimenten of iemand uit Rusland die bommen gooit op woonflats, scholen, ziekenhuizen en winkelcentra een gaaf persoon noemen. Dan ben je weinig solidair met het democratische bestel en de oorlogsslachtoffers in het oosten van Europa. En zo kunnen we nog even doorgaan. Vul de lijst maar verder aan. Toeval of geluk Het gebrek aan solidariteit manifesteert zich op veel manieren en leidt tot onrust en tegenstellingen in de samenleving. Mensen die baas, bestuurder of politicus, zijn hebben geen reden om zich niet solidair te gedragen. Dat ze op zo’n bevoorrechte positie zijn terechtgekomen is vaak vooral een kwestie van toeval of geluk, niet per se van verdienste. Hoe intelligent je bent en waar je bent geboren, heb je niet voor het uitkiezen. Er is dus weinig reden voor borstklopperij en het wangedrag dat er soms uit voortkomt. De (te) ver doorgevoerde individualisering, marktwerking en het neoliberalisme worden vaak genoemd als mogelijke oorzaken dat veel van deze mensen zo denken en doen. Er bestaan twee soorten solidariteit. Solidariteit opgelegd door regels en wetten, met sancties als ze niet worden nageleefd, en solidariteit vanuit plichtsbesef om het goede te doen. In de ideale samenleving voelen alle bazen, bestuurders en politici plichtsbesef om het goede te doen. Dan zouden idealiter geen wetten en regels nodig zijn. Helaas, is de teleurstellende en sombere conclusie dat, spontane opwellingen en uitzonderingen daargelaten, solidariteit uit plichtsbesef bij te veel bazen, bestuurders en politici ontbreekt. Erop vertrouwen dat de economie, de democratie of de markt uitwassen zelf wel corrigeert is ijdele hoop gebleken, met groeiend wantrouwen en tweespalt in de samenleving als gevolg. Daar moeten we de samenleving tegen beschermen met regels, wetten en sancties. We moeten dus van de nood een deugd maken en zaken reguleren. Dat is niet leuk maar wel nodig. Solidariteit moet je opleggen. Gepubliceerd in dagblad De Limburger op 8 december 2022
Advertisement