Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 анги тооны хичээл

22,677 views

Published on

 • Be the first to comment

1 анги тооны хичээл

 1. 1. Дараах даалгаварыг гүйцэтгээрэй Тэгш сондгой тоог ялган бичээрэй. 11,8,6,12,13,4,9,3,14,19,20,1,2,5,16,4,
 2. 2. С э д э в : Х ө рш т оо
 3. 3. Зорилго: Их бага хөрш тоог олох,түүнийг уншиж ,бичүүлэнэ.
 4. 4. Зорилт: <ul><li>Хөрш тоо гэж ямар тоог хэлэх вэ?
 5. 5. Их хөрш тоо гэж ямар тоог хэлэх.
 6. 6. Бага хөрш тоог олох.
 7. 7. Илэрхийлэлийн утгийг олох. </li></ul>
 8. 8. Даалгавар №1 Тоог цээжээр бичүүлэнэ. 12,15,18,20,16
 9. 9. хөрш тоо 5-ын Их хөрш тоо нь 6 Бага хөрш тоо нь 4 байна.
 10. 10. Их ,бага хөрш тоог зөв олоорой. . 6 . . 13 . 18. .9
 11. 11. Даалгавар -3 <ul><li>Илэрхийлэлийн утгийг олоод хариуны их,бага хөрш тоог олоорой.
 12. 12. (12-6)+4=
 13. 13. 8+(10-5)= </li></ul><ul><li>Дараах тоог тэгш сондгойгоор ялгаад хамгийн их тэгш тоо бага хөрш тоог ,хамгийн бага сондгой тооны их хөршийг олоорой.
 14. 14. 12,4,3,17,18,9,15 </li></ul>
 15. 15. Зургийн хөрш тоог олоорой.
 16. 16. Гэрийн даалгавар 1. 12-7+9= 2. (9+6)-10= 3 . 10-(5+2)= 4. 12-(9+2)= үйлдлийг гүйцэтгээд хариуны их ,бага хөрш тоог олоорой.

×