Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Social Computing Hvamim 2008

Download to read offline

Gastcollege HVA MIM over social networking i/h algemeen en MyASICS.nl specifiek als case.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Social Computing Hvamim 2008

 1. 1. Social Networking theorie & praktijk My ASICS.nl case Lode Broekman HVA MIM Amsterdam, 12 september 2008
 2. 2. Indeling <ul><li>Introductie </li></ul><ul><li>Social Networking </li></ul><ul><ul><li>Definitie & Trends </li></ul></ul><ul><ul><li>Model: 3W’s </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Waarom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat (en Hoe) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Case: MyASICS.nl </li></ul></ul>
 3. 3. Intro Lode Broekman
 4. 4. Definitie Social Networking <ul><li>Groepsvorming (‘klontergedrag’) rondom online diensten door individuen die vrijwillig interacteren en/of informatie uitwisselen met gelijkgestemden over gemeenschappelijke passies, interesses, of omstandigheden </li></ul>
 5. 5. Soorten sociale netwerken <ul><li>Online business directories & Business communities </li></ul><ul><li>Online business directories kun je zien als de gouden gids van mensen in de business. Business communities zijn virtuele gemeenschappen waar mensen zakendoen centraal staat en het persoonlijke element slechts bijzaak is. ( LinkedIn, Xing, Flametree ) </li></ul><ul><li>Common interest communities Common interest communities zijn virtuele gemeenschappen van mensen met eenzelfde persoonlijk interessegebied ( MyASICS, Kindjeopkomst ) of gebruik van diensten ( Flickr, YouTube, del.icio.us, Twitter ) of merkbeleving </li></ul><ul><li>Friend networking & Social communities Friend networking & Social communities zijn virtuele gemeenschappen waar voor mensen het sociale element en profilering centraal staan. ( Hyves, Netlog, iCampus, Sparkx, MySpace, Facebook, Cyworld ) </li></ul><ul><li>Relationship Facilitation Tools </li></ul><ul><ul><li>Tools om relaties te managen en te benutten voor zowel persoonlijk gebruik als bedrijfsmatig gebruik. ( Plaxo ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meeting facilitation sites ( Upcoming, Meetup ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tools voor aggegratie van social media ( Friendfeed, SecondBrain ) </li></ul></ul>Bron: Frank Janssen, Frankwatching
 6. 6. <ul><li>Technologische & Sociale veranderingen leiden tot ‘ Homo digitalis ’ </li></ul><ul><li>Invulling van latente communicatiebehoefte met gelijkgestemden is nu mogelijk zonder belemmeringen van tijd, plaats en afstand. </li></ul><ul><ul><li>Postzegelbeurs, Correspondentieschaak, Muziek (cassettebandjes) </li></ul></ul><ul><ul><li>Oorzaken : </li></ul></ul><ul><li>Daling hardwarekosten: van PC Privé-project tot één PC per gezinslid </li></ul><ul><ul><li>Dit leidt tot eerder, meer én ander beeldschermgebruik </li></ul></ul><ul><li>Internet- & breedbandpenetratie: dynamische content </li></ul><ul><li>Drempelverlagende technologie </li></ul><ul><ul><li>AJAX, XML, Flash, Open API’s </li></ul></ul><ul><li>Homo digitalis is consument én producent </li></ul><ul><li>Mondiger </li></ul><ul><li>Digibeet af </li></ul><ul><li>Leest/schrijft op/draagt bij aan: weblogs, wiki’s, podcasts, sociale media </li></ul><ul><li>24/7 bereikbaar kunnen (willen?) zijn </li></ul>Trends en ontwikkelingen Nu: ‘Iedereen’ is ‘ Connected’
 7. 7. Facebook, MySpace & Flickr: Facts & figures <ul><li>Ieder 115 miljoen bezoekers per maand </li></ul><ul><li>Groei zit voornamelijk buiten US. </li></ul>Bron: ComScore, www.kullin.net <ul><li>2,5 miljard foto’s in mei 2008 </li></ul>
 8. 8. Azië! <ul><li>Cyworld (Zuid-Korea) </li></ul><ul><ul><li>22 miljoen gebruikers (op 50 miljoen inwoners) </li></ul></ul><ul><li>QQ.com (China) </li></ul><ul><ul><li>‘ Social networking’ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chat (‘MSN’), BBS (‘fora’) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Unieke bezoekers per maand: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>129 miljoen (feb’08) </li></ul></ul></ul>Bron: i-Research
 9. 9. Marktleiders in Nederland <ul><li>Hyves (persoonlijke profielensite) </li></ul><ul><li>3,5 jaar jong … </li></ul><ul><li>6,5 miljoen Nederlanders actief (49,7 procent internetgebruikers van 13 jaar en ouder, STIR) ¹ </li></ul><ul><li>4 miljard pageviews per maand (10% van alle bekeken pagina’s in Nederland) </li></ul><ul><li>Elke maand 200.000 nieuwe Hyvers </li></ul><ul><ul><li>Groei in periferie huidige gebruikers: jonger en ouder </li></ul></ul><ul><li>Gemiddeld 27 jaar, meer vrouwen dan mannen </li></ul><ul><li>LinkedIn (zakelijke profielensite) </li></ul><ul><li>5 jaar jong </li></ul><ul><li>700.000+ NL leden (2007 150.000), 23 miljoen wereldwijd 2 </li></ul><ul><li>Geschatte waarde: 1 miljard dollar (18 juni 2008) </li></ul><ul><li>75 tot 100 miljoen dollar omzet (betaalde diensten, hr, 25% advertenties) </li></ul><ul><li>LinkedIn gebruikers hebben gemiddeld 60 connecties </li></ul><ul><li>75% is man, 70% is latent op zoek naar een baan </li></ul><ul><li>De gemiddelde LinkedIn gebruiker is 41 en verdient $139,000 per jaar </li></ul><ul><li>1 miljoen nieuwe leden per maand </li></ul>Bron: Marc de Vries, COO Hyves ¹, o.a. FD mei,‘08 2
 10. 10. W3 model <ul><li>Wie … </li></ul><ul><ul><li>… maken er gebruik van de community? </li></ul></ul><ul><li>Waarom ... </li></ul><ul><ul><li>… bestaat deze community? </li></ul></ul><ul><li>Wat … </li></ul><ul><li>… wordt er gedeeld? </li></ul>
 11. 11. W1: Wie? <ul><li>Gebruiker </li></ul><ul><ul><li>Online identiteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Rollen </li></ul></ul><ul><ul><li>Life Cycle </li></ul></ul><ul><li>Beheerder </li></ul><ul><li>Adverteerder </li></ul>
 12. 12. W1: Online Identiteit - gebruikers <ul><li>Wie ben ik? </li></ul><ul><ul><li>Profiel </li></ul></ul><ul><li>Wie ken ik? </li></ul><ul><ul><li>Aantal en namen </li></ul></ul><ul><ul><li>Koppeling met bestaande adresboeken </li></ul></ul><ul><li>Wat ken ik? </li></ul><ul><ul><li>Welke waarde voeg je toe? </li></ul></ul><ul><li>Waar ben ik of waar ga ik naar toe? </li></ul><ul><ul><li>Presence </li></ul></ul><ul><li>Wat doe ik of wat ga ik doen? </li></ul><ul><ul><li>Activiteit </li></ul></ul>
 13. 13. W1: Rollen Bron: René Jansen, Winkwaves
 14. 14. W1.2: Beheerder <ul><li>Eén ‘baas’ in het netwerk </li></ul><ul><li>De beheerder moet de gebruikers optimaal faciliteren om hun doelen te kunnen bereiken. </li></ul><ul><li>Als het doel van de beheerder teveel verschilt van de gebruiker of als de gebruiker zijn/haar doel niet kan bewerkstelligen, dan haakt de laatste gewoon af. </li></ul>
 15. 15. W1.3: Adverteerder: olifant of kameleon <ul><li>Aanpassen aan de content & context van het netwerk of een algemene uiting die overal geplaatst had kunnen worden? </li></ul><ul><li>Uitgangspunt moet een op het medium én de gebruikers afgestemde boodschap zijn. </li></ul><ul><ul><li>Voorbeelden: H&M, Dove op Hyves (diverse uitingen), Transavia </li></ul></ul><ul><li>Niet: The Next Big Thing </li></ul><ul><ul><li>Cases: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facebook, MySpace, Ning </li></ul></ul></ul>
 16. 16. W2: Waarom? <ul><li>Hoe is de community ontstaan? </li></ul><ul><ul><li>Bottom up or Top Down? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>300.000 Ning communities </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>NUON CCC weblogs </li></ul></ul></ul><ul><li>Wat is het onderscheidend vermogen? </li></ul>
 17. 17. W2: Onderscheidend vermogen <ul><li>Welke behoefte wordt er vervuld door de nieuwe toetreder op het communityfront? </li></ul><ul><ul><ul><li>Internationalisering? Killer apps? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Multiple Social Networking Syndrome (‘MSNS’) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>‘ Men’ is maar in maximaal 3 netwerken actief </li></ul></ul></ul><ul><li>Drietrapsraket ¹ : dienst moet nuttig zijn ( relevant ) voor … </li></ul><ul><ul><li>Een individu </li></ul></ul><ul><ul><li>Zijn groep vrienden, familie, kennissen … </li></ul></ul><ul><ul><li>Algemeen gebruik </li></ul></ul><ul><ul><li>Denk aan Flickr, del.icio.us. </li></ul></ul>bron: Tom Coates, Erwin Blom ¹
 18. 18. W3: Wat wordt er gedeeld, met Wie en Hoe <ul><li>In een actief netwerk wordt door de gebruikers op een of andere </li></ul><ul><li>manier content gedeeld met andere gebruikers ( interactie ). </li></ul><ul><li>De content kan uit verschillende vormen bestaan: </li></ul><ul><li>Updates van profielenpagina's </li></ul><ul><li>Beeld en geluid (foto's, film, MP3's). </li></ul><ul><li>Microblog (de WieWatWaar items) </li></ul><ul><li>Weblog </li></ul><ul><li>Geplaatste vragen in fora </li></ul><ul><li>De interactie kan bestaan uit: </li></ul><ul><li>Reacties van andere gebruikers op geplaatste content </li></ul><ul><li>Directe reacties tussen gebruikers onderling . </li></ul><ul><li>Direct contact tussen beheerder en gebruikers, bijvoorbeeld via een periodieke nieuwsbrief . </li></ul><ul><li>IRL, oftewel In Real Life . </li></ul>
 19. 19. Toekomst social networking <ul><li>Groei : </li></ul><ul><ul><li>aantallen users stagneert </li></ul></ul><ul><ul><li>gebruik per user zal toenemen </li></ul></ul><ul><li>Belang neemt toe bij : </li></ul><ul><ul><li>Werving & Selectie (60% nieuwe instroom Transavia komt uit sociale netwerken (Hyves)) </li></ul></ul><ul><ul><li>Search (Netwerk preveleren boven Google) </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing (WOM, Sales) </li></ul></ul><ul><li>Profielensites : </li></ul><ul><ul><li>Privé : alleen met een internationale component (MySpace, Facebook, Netlog) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zakelijk : LinkedIn plus met lokaal sausje, (DeOndernemer, Flametree (?), Hyves (?)) </li></ul></ul><ul><ul><li>Niches: Sport (ADSportwereld), lifestyle (Sparx), reizen , carriére (Ikki.nl) </li></ul></ul><ul><li>Dataportabiliteit </li></ul><ul><ul><li>OpenID/OpenSocial , Google FriendConnect: één globaal netwerk (2009-2013?) ¹ </li></ul></ul><ul><li>Mobiel </li></ul><ul><ul><li>Sterke groeisector! (o.a. Location Based Services, bestaande diensten en additionele diensten) </li></ul></ul><ul><li>Virtuele ( 3D ) werelden </li></ul><ul><ul><li>SecondLife, maar dan goed (Lively?). </li></ul></ul><ul><li>Maar … </li></ul><ul><li>… groei in aantal netwerken zal groter zijn dan de groei in unieke gebruikers </li></ul><ul><ul><li>Shake out niet-onderscheidende diensten (denk: Hyves- en LinkedIn-klonen) </li></ul></ul><ul><li>… over één jaar is social networking geheel geïntegreerd (vgl. blogging)! </li></ul><ul><ul><li>Bron: Mary Beth Kemp, Forrester ¹ </li></ul></ul>
 20. 20. Online communities: MyASICS.nl <ul><li>“ It takes a village to build a mall. </li></ul><ul><li>Community precedes commerce” </li></ul><ul><li>(Kevin Kelly, New Rules for the New Economy </li></ul>
 21. 21. Yesterday: who is our customer? <ul><li>Direct contact only with retailer </li></ul><ul><li>Customer contact via printed media, sponsoring and events </li></ul><ul><li>Final contact to customer: retailer </li></ul><ul><ul><li>No direct influence on the customer </li></ul></ul><ul><ul><li>need for change </li></ul></ul>Retailer Customer ASICS print Sales
 22. 22. Today: active approach to both retail and customers <ul><li>Contact with customers via retailers </li></ul><ul><li>Plus direct contact with customers </li></ul><ul><ul><li>Building customer knowledge </li></ul></ul><ul><li>Focus on sponsorship deals and events with direct contact opportunities </li></ul><ul><ul><li>(switch from ‘persons’ to ‘groups of people’) </li></ul></ul>Retailer Customer ASICS print Sales (e-)mail web
 23. 23. On site: Home <ul><li>About </li></ul><ul><li>Start here </li></ul><ul><li>Who we are </li></ul><ul><li>Philosophy </li></ul><ul><li>Tips for beginners </li></ul><ul><li>Privacy </li></ul><ul><li>Poll </li></ul><ul><li>Tell-a-friend </li></ul><ul><li>Collection banner </li></ul><ul><li>Facts </li></ul>
 24. 24. On site: Training schedules-1 <ul><li>Programme </li></ul><ul><ul><li>Km’s or events </li></ul></ul><ul><li>Date or Target </li></ul><ul><li>Heartrate monitoring </li></ul>
 25. 25. On site: Training schedules-2 <ul><li>Training </li></ul><ul><li>Tip </li></ul><ul><li>Log </li></ul><ul><li>Statistics </li></ul><ul><li>Target </li></ul>
 26. 26. On site: Tools-1 <ul><li>Logbook </li></ul><ul><ul><li>Additional info </li></ul></ul><ul><ul><li>Shoe usage </li></ul></ul>
 27. 27. On site: Tools-2 <ul><li>Excercises </li></ul><ul><ul><li>Stretching/ Strength </li></ul></ul><ul><li>Experts </li></ul><ul><li>Dictionary </li></ul><ul><li>Injury Master </li></ul><ul><li>Nutrition </li></ul>
 28. 28. On site: Tools-3 <ul><li>Calculators </li></ul><ul><ul><li>Body Mass Index </li></ul></ul><ul><ul><li>Average Pace </li></ul></ul><ul><ul><li>Calories </li></ul></ul><ul><ul><li>Speed </li></ul></ul>
 29. 29. On Site: Community-1 <ul><li>News </li></ul><ul><ul><li>Updates </li></ul></ul><ul><ul><li>ASICS events </li></ul></ul><ul><ul><li>Athlete interviews </li></ul></ul><ul><ul><li>Nutrition </li></ul></ul><ul><ul><li>Product info </li></ul></ul>
 30. 30. On Site: Community-2 <ul><li>Forum </li></ul><ul><ul><li>Questions (users) </li></ul></ul>
 31. 31. On site: Monetizing <ul><li>SMS </li></ul>
 32. 32. Off site activities <ul><li>Online promotion </li></ul><ul><ul><li>Newsletters </li></ul></ul><ul><ul><li>Banners </li></ul></ul><ul><ul><li>Links </li></ul></ul><ul><ul><li>Co-op </li></ul></ul><ul><ul><li>Search engines </li></ul></ul><ul><li>Offline promotion </li></ul><ul><ul><li>Newspapers </li></ul></ul><ul><ul><li>Running Magazines </li></ul></ul><ul><ul><li>Other Ads </li></ul></ul><ul><ul><li>Editorial </li></ul></ul><ul><ul><li>Advertorial </li></ul></ul>
 33. 33. Off site activities: Newsletters <ul><li>Newsletters </li></ul><ul><ul><li>Application info </li></ul></ul><ul><ul><li>Athlete interview (6 questions) </li></ul></ul><ul><ul><li>Event </li></ul></ul><ul><ul><li>Nutrition </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc… </li></ul></ul>
 34. 34. Off site activities: Banners/Links <ul><li>Banners </li></ul><ul><ul><li>Event websites </li></ul></ul><ul><ul><li>Running related websites </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>www.running.be </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Athletes/clubs/associations </li></ul></ul>
 35. 35. Off site activities: Search engines <ul><li>Search Engine Marketing </li></ul><ul><ul><li>Keywords (free) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Top 5: training, logbook, running, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Position based on referrals (Google) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Link Popularity </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Paid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adwords </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MSN </li></ul></ul></ul>
 36. 36. Off site activities: Adverts <ul><li>Newspapers </li></ul><ul><li>Running Magazines </li></ul><ul><li>Sport Magazines </li></ul><ul><li>Health/Lifestyle magazine </li></ul>
 37. 37. Off site activities: Articles <ul><li>Editorial/Advertorial </li></ul>
 38. 38. NU <ul><li>Inmiddels 200.000+ gebruikers in Benelux, Verenigd Koningrijk, Duitsland, Finland en Italië. </li></ul><ul><li>Centraal onderdeel communicatiestrategie </li></ul>
 39. 39. W3 model <ul><li>Wie? </li></ul><ul><li>Waarom? </li></ul><ul><li>Wat? </li></ul>Verdieping, discussie, links: Propaganda , www.propaganda-online.nl
 40. 40. Lode Broekman Graaf Florislaan 9 1399 VL Muiderberg M +31 (0)6 811 32 975 [email_address] www.broekmanmarketingadvies.nl Broekman Marketing Advies

Gastcollege HVA MIM over social networking i/h algemeen en MyASICS.nl specifiek als case.

Views

Total views

1,492

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

49

Actions

Downloads

13

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×