Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exxon Mobil

200 views

Published on

EM

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Exxon Mobil

  1. 1. ATRIBUTOS Líder Coloso Contaminación Falta de ética Embusteira
  2. 2. USUARIO TIPO
  3. 3. DAFO Oportunidades: - Investigación, innovación e desenrolo do sector. Unha das industrias que máis avanzou en materia teconlóxica. - Petróleo é a fonte de enerxía máis importante da sociedade actual. - Alta dependencia do petróleo. Representa o 40% das necesidades enerxéticas mundiais. - Costo de extracción relativamente baixo (6-7 dólares o barril). Amenazas: - Contaminación, riscos de saúde e seguridade. - Política enerxética incerta. - Cambio climático. - Volatilidade de prezos. - Aumento das restriccións á hora de acceder ás reservas. - Enerxía non renovable. Agotamento de reservas. - Sector que orixina conflitos bélicos. - Enerxías alternativas. Fortalezas: - Maior compañía no mundo por ingresos. - Maior compañía que cotiza en bolsa. - Situada entre as 5 mellores empresas a nivel mundial (lista Forbes 2000-2013). - Innovadora en teconoloxías. - Presenza en máis de 40 países. Debilidades: Mala reputación, The Huffington Post sitúaa como a oitava empresa de peor reputación nos Estados Unidos, debido a: - Ocultamento cambio climático. - Altos nives de contaminación. Vertidos de petróleo (Exxon Valdez, 1989). - Finanzamento da guerra de Angola. - Contratista principal dos xacementos do sur de Iraq. - Colaboración con gobernos ditatoriais: Suharto en Indonesia.
  4. 4. ADAPTACIÓN
  5. 5. ADAPTACIÓN

×