Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20170519 presentatie circulair aanbesteden

154 views

Published on

Hoe moet je nu precies een infra werk circulair aanbesteden?

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20170519 presentatie circulair aanbesteden

 1. 1. + Circulair aanbesteden 1 Sander Lubberhuizen Gemeente Apeldoorn
 2. 2. Prof. Jan Jonker over de CEO van de toekomst: Circulaire Economie Ondernemer
 3. 3. stichtingcirculaireeconomie
 4. 4. 4
 5. 5. Erick Wuestman Vz Stichting Circulaire Economie
 6. 6. Voorjaarsnota 2017 Een van de alternatieven is innovatief hergebruik. Afval bestaat wat ons betreft niet meer. Afval binnen de regio hergebruiken als grondstof. Dit leidt tot een nieuwe innovatieve bedrijvigheid. Concrete projecten waarbij we gaan proberen afval als grondstof her te gebruiken. Benieuwd naar de resultaten van de circulaire aanbesteding van de Parken Het goede voorbeeld geven
 7. 7. 8 Het is geen rocket science…
 8. 8. Voorbeeld uit de natuur…
 9. 9. 10 • Totaal 55.000m2 verharding • Aanleg hemelwaterriool • Doorlooptijd tot 2022 • Afkoppelen OR • Nieuwe riool huisaansluitingen • Afkoppelen woningen • 690 adressen De Parken Circulair
 10. 10. De Raad €1,7miljoen Riool € xx Wegen € xx Groen € xx Zorg € xx Afkoppelen € xx Rapportage Programma 1 Programma 2 Programma 3 € xxx € xxx € xxx
 11. 11. 1. We besteden de aannemer aan i.p.v. de oplossing 2. We zoeken partner(s) i.p.v. leverancier(s) 3. We selecteren op Visie & Vakmanschap 4. Gemeente en aannemer gaan samen integraal ontwikkelen 5. Plafond bedrag vast stellen Aanbesteding Renovatie de Parken
 12. 12. 14 1. Looptijd project van 2017 – 2022 (werd 2017 – 2018) 2. Budget van 8 miljoen (1,7 miljoen) 3. Europees werd MVO aanbesteding 4. Gemeente koopt zelf in: • Gebakken bestrating (aparte aanbesteding) • Betonstraatstenen, banden en tegels • Gietijzer • Menggranulaat Concessies…
 13. 13. • Publicatie • Aanmelding van 38 aannemers • PP + Ervaringen uit het verleden • Bellen met 15 aannemers • Op volgorde leggen, 5 aannemers • Kick-off meeting Selectieproces
 14. 14. 16
 15. 15. 18
 16. 16. 19 Beoordeling
 17. 17. 1. Een zo circulair verantwoord mogelijke oplossing realiseren 2. Meervoudige, maatschappelijke meerwaarde creëren 3. Werk vanuit de 80-20 regel (“80% resultaat tegen 20% kosten”) 4. Kostenafwegingen altijd vanuit Total Cost of Ownership 5. Transparantie realiseren in kosten en afwegingen 6. Deskundigheid boven hiërarchie / Wie het weet mag het zeggen 7. Integriteit als fundament 8. Besluiten worden genomen op basis van het consent beginsel Circulaire principes
 18. 18. 21 Wat is er nu zo circulair te maken?
 19. 19. De Circulaire Economie
 20. 20. .
 21. 21. 24
 22. 22. 25
 23. 23. 26
 24. 24. 27 It ain’t easy being green!

×