LBB JSS darbības pārskats par 2011. gadu

328 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LBB JSS darbības pārskats par 2011. gadu

  1. 1. 1Latvijas Bibliotekāru biedrībasJauno speciālistu sekcijasdarbības pārskatspar 2011. gaduSekcijas darbības vispārīgs raksturojumsJauno speciālistu sekcija ir Latvijas Bibliotekāru biedrības jaunākā specializētā sekcija. Sekcija dibināta2009. gada aprīlī.Sekcija darbojas saskaņā ar biedrības statūtiem un četriem galvenajiem sekcijas darbības virzieniem:Bibliotēku un jauno speciālistu interešu pārstāvniecība;Semināru, konferenču un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana;Starptautiskā sadarbība;Nozares speciālistu informēšana par nozares aktualitātēm.BiedriPārskata periodā sekcijai pievienojās seši jauni biedri, bet izstājušies divi biedri. 2011. gadamnoslēdzoties, sekcijā darbojas četrpadsmit biedri:Dace Ūdre (sekcijas vadītāja);Silva Suhaņenkova;Gunita Mozuļčika;Ella Juhņeviča;Ilze Rozentāle;Viktorija Moskina;Sanita Malēja;Linda Krūmiņa;Madara Vīlipa;Margarita Dankova;Uldis Bojārs;Elīna Sniedze;Kristina Papule;Rasa Sausiņa.Sekcijas darbības attīstībaPēc nozares speciālistu ieteikuma sekcijas nosaukuma tulkojums angļu valodā nomainīts uz „NewProfessionals Section”.Veikts Jauno speciālistu sekcijas identitātes pētījums (http://wp.me/p1aeVO-1Aq) un definēts, kas irjaunais speciālists (http://wp.me/p1aeVO-4g). Lai veicinātu neformālas jauno speciālistu kustībasattīstību Latvijā, izveidota jauno speciālistu aptauja (http://wp.me/p1aeVO-kl).Pārskata periodam noslēdzoties, izstrādātas vairākas Jauno speciālistu sekcijas logo skices un ir notikušasdivas Jauno speciālistu sekcijas biedru sapulces.Ierosinājumi turpmākai darbībai:Sadarbības nostiprināšana ar citu valstu jauno speciālistu kustībām;Jauno speciālistu kustības nostiprināšana Latvijā;Apzināt iespējas, kā pilnveidot sekcijas emuāru (pašiem savs domēna vārds, servera vieta);Nepieciešama lielāka individuālo aktivitāšu caurskatāmība;Joprojām aktuāls sekcijas mērķu, misijas un vīzijas jautājums.
  2. 2. 2Bibliotēku un informācijas nozares popularizēšana skolēnu un studentu vidūFebruārī sekcijas pārstāvji piedalījās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas unbibliotēku studiju nodaļas studentiem organizētajā BOBCATSSS pēcpusdienā, kuras ietvaros notikasimpozijā gūtās pieredzes apmaiņa, bet rudenī sekcijas biedri informēja informācijas pārvaldībasbakalaura studiju programmas studentus par iespēju piedalīties starptautiskajā simpozijā BOBCATSSS2012 un uzņēmās studentu dalības koordinēšanu un finansējuma piesaisti.21. martā sekcijas pārstāvji piedalījās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes informācijas dienā,kuras ietveros viņi vadīja radošo darbnīcu „Informācijas pārvaldnieki – domā ārpus kastes” (MadaraVīlipa, Margarita Dankova un aktīviste Elīna Sniedze).Sekcijas emuārā publicēti divi jauno speciālistu raksti par Erasmus pieredzes apmaiņu Lielbritānijā unZviedrijā un raksts par 1. kursa studentu dalību starptautiskajā simpozijā BOBCATSSS 2011.Biedru dalība konferencēs un citos pasākumosPasākuma veids Dalības veids Sekcijas pārstāvji Vieta1.BOBCATSSS 2011 (Meklējotjaunas iespējas, 31.01.–02.02.2011.)Līdzdalība darbsemināravadīšanā: Jauno Web 2.0rīku ieviešana bibliotēkāsSanita Malēja(kopā ar Horvātijasstudentiem)Ungārija,Szombathely2.BOBCATSSS 2011 (Meklējotjaunas iespējas, 31.01.–02.02.2011.)Līdzdalība darbsemināravadīšanā: Tā mēs todarām: jauni tīklošanasveidi, inovatīvas prasmesun zināšanas –2011. gada jaunaisprofesionālisSanita Malēja,Dace Ūdre(kopā ar IFLA Jaunospeciālistu īpašointerešu grupu)Ungārija,Szombathely3.BOBCATSSS 2011 (Meklējotjaunas iespējas, 31.01.–02.02.2011.)Dalība ar referātu:Publisko bibliotēkupakalpojumi jauniešiem:‘freestyle’ bibliotēkasmodelisDace Ūdre (kopā arbiedrības vadītājuSilviju Tretjakovu)Ungārija,Szombathely4.BOBCATSSS 2011 (Meklējotjaunas iespējas, 31.01.–02.02.2011.)Dalība ar stendareferātu: Jaunospeciālistu ietekmesnovērtējums bibliotēkuvidēSanita Malēja,Silva SuhaņenkovaUngārija,Szombathely5. Latvijas bibliotekāru10. kongress (Brīva piekļuvezināšanām: pastāvīga progresaveicināšana, 12.04.–13.04.2011.)Dalība ar stendareferātu: LBB Jaunospeciālistu sekcijaLBB Jaunospeciālistu sekcijabiedriLatvija, Rīga
  3. 3. 3Pasākuma veids Dalības veids Sekcijas pārstāvji Vieta6.Diskusija LU Sociālo zinātņufakultātē (Latvijas nacionālodigitālo bibliotēku veidojot:mērķi, iespējas, rezultāti,02.06.2011.)Diskusijas organizēšana Viktorija Moskina Latvija, Rīga7.Velobrauciens par bibliotēkām(Tradīciju maiņa – bibliotekārikustībā, 28.05.–07.06.2011.)Dalība velobraucienā unLatvijas speciālistudalības organizēšanaDace ŪdreDānija unVācija8.CPD23: profesionālāstālākizglītības programma(23 lietas profesionālajaipilnveidei, 20.06.–10.10.2011.)Dalība apmācībuprogrammāSanita Malēja,Ella Juhņeviča,Dace Ūdre,Elīna SniedzeVirtuālā vidē9.Diskusija LU Sociālo zinātņufakultātē (Nacionālo digitālobibliotēku veidojot: saturs,kvalitāte, praktiskās iespējas,28.11.2011.)Diskusijas organizēšanaViktorija Moskina,Uldis Bojārs,Sanita Malēja,Madara VīlipaLatvija, Rīga10.Diskusiju cikls „Maģistrulasījumi” (08.12.2011.)Diskusiju cikla viesis:(Bibliotēka 2.0 –inovatīva komunikācijaakadēmiskā vidē)Silva Suhaņenkova Latvija, RīgaPublikācijasPārskata periodā izstrādātas trīs publikācijas:1. Ūdre, Dace. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes simpozijs BOBCATSSS: Latvijas studentuun nozares speciālistu dalība 2007–2011. Bibliotēku Pasaule tiešsaiste], Nr. 53 (2011), 42.-47.lpp. ISSN 1691-5631. Pieejams: http://academia.lndb.lv/xmlui/handle/1/1108.2. Ūdre, Dace, Tretjakova, Silvija. Public Library Service for Youth: A "Freestyle" Library Model. In:International Symposium of Library and Information Science, Proceeding of BOBCATSSS 2011,Finding New Ways, January 31 – February 2 [CD-ROM]. Szombathely : BOBCATSSS 2011 Team,2011.ProjektiMartā izveidots Latvijas bibliotēku humora arhīvs. Pirmo reizi tika organizēta Vispasaules joku dienassagaidīšanas akcija, aicinot Latvijas bibliotekārus, bibliotēku lietotājus un citus interesentus iesūtītinteresantus atgadījumus no ikdienas dzīves. Projektu vadīja un koordinēja Sanita Malēja un Dace Ūdre.Sekcijas vadītāja uzņēmās koordinēt Latvijas bibliotekāru dalību pirmajā starptautiskajā riteņbraukšanaskongresā „Velobrauciens par bibliotēkām” (Cycling for Libraries). VKKF Radošo braucienu programmas
  4. 4. 4ietvaros piecu bibliotekāru dalībai pasākumā izdevās piesaistīts 528,00 latu līdzfinansējumu. Projektavadītāja: Dace Ūdre.Jaunā speciālista dalībai „Dublin Core” konferencē VKKF Radošo braucienu programmas ietvaros tikapiesaistīts 460,00 latu finansējums. Projekta vadītājs: Uldis Bojārs.Studentu un nozares speciālistu dalībai starptautiskajā simpozijā BOBCATSSS 2012 piesaistīts1938,00 latu finansējums (VKKF Radošo braucienu programma, Latvijas Universitāte). Projektu vadīja unkoordinēja Dace Ūdre un Sanita Malēja.Novembra beigās iegūts finansējums pirmā lielā sadarbības projekta īstenošanai ar Norvēģijas, Somijasun IFLA Jauno speciālistu īpašās interešu grupas jaunajiem speciālistiem. Projektu noslēdzot, 2012. gadavasarā paredzēts organizēt pirmo Latvijas jauno speciālistu konferenci 4CanGurus. Projekta īstenošanaiZiemeļu-Baltijas valstu mobilitātes programmas ”Kultūra” ietvaros iegūts 6110,00 EUR līdzfinansējums.Projekta vadītāja un koordinatore: Dace Ūdre. Projekta darba grupas dalībnieces: Sanita Malēja unKristina Papule.SadarbībaSekcija darbojas ciešā sadarbībā ar biedrības vadītāju Silviju Tretjakovu un Latvijas Universitātes Sociālozinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļu.Tiek turpināta sadarbība ar IFLA Jauno speciālistu īpašo interešu grupu.Ir uzsākta sadarbības veidošana ar formālām un neformālām jauno speciālistu kustībām pasaulē.Pārskata periodam noslēdzoties, ir ielikti pamati sadarbības tīkla izveidei ar Rumānijas un Kaļiņingradasjaunajiem speciālistiem.Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļu, Sociālo un politiskopētījumu institūtu un Latvijas Nacionālo bibliotēku sekcijas biedri iesaistījās diskusijas cikla „Latvijasnacionālo digitālo bibliotēku veidojot” organizēšanā.Informācijas apriteSekcijas iekšējās informācijas strukturēšanai tiek izmantota uz viki platformas balstīta tīmekļa vietne, betiekšējai saziņai tiek izmantota uz Google platformas izveidota diskusiju grupa. Ir izveidots Jaunospeciālistu sekcijas emuārs, kurā tiek publicēta informācija par sekciju, tās darbību un biedriem, kā arīrakstu formātā tiek apskatīt dažādi nozarē aktuāli jautājumi – pirmais ieraksts publicēts 14. martā(pārskata periodā emuārā publicēti 124 ieraksti, emuārs apskatīts 17 776 reizes, vidējais apmeklējumsdienā – 60). Īsas ziņas tiek publicētas, izmantojot mikroblogu sistēmu Twitter.2011. gads ir raksturīgs ar aktīvu tīmekļa lietotņu izmēģināšanu:Sociālajā tīklā FaceBook Ir izveidota slēgta sekcijas diskusiju grupa un noderīgu resursu krātuve,kā arī oficiāla sekcijas fanu lapa (http://www.facebook.com/lbbjss);Prezentāciju koplietošanai un veidošanai izveidots profils Prezi platformā;Prezentāciju un dokumentu koplietošanai izveidots profils SlideShare platformā;Fotogrāfiju koplietošanai izveidots profils Flickr platformā;Notikumu plānošanai un viedokļu noskaidrošanai izveidots profils Doodle platformā.Ar pilnu tīmekļa lietotņu sarakstu var iepazīties sekcijas iekšējā tīmekļa vietnē. Sekcijas profili veidoti tā,lai tos var viegli atrast, izmantojot abreviatūru „lbbjss”.
  5. 5. 5Labākai informācijas apritei ir nepieciešams iekļūt publisko, zinātniski speciālo, akadēmisko, skolu unkoledžu bibliotēku ziņu vēstkopās.Aktīvistu pienesumsPārskata periodā publicēti četri viesautoru raksti:Ilze Marga „Latvijas velo-bibliotekāru pirmais kopīgais velobrauciens” (04.05.2011.);Ilze Marga „Velobrauciens no Rīgas centra uz Mežaparku” (13.05.2011.);Anda Saldovere „Jauni pasākumu cikli LNB Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūraslasītavā” (14.11.2011.);Aelita Ramane „Stāstu bibliotēkas Latvijā” (09.12.2011).Dalība starptautiskajā simpozijā BOBCATSSS 2011:ar referātu „OPAC modelis bērniem: lietotājdraudzīgs katalogs” (Margarita Dankova);ar plakātreferātu „Bibliotēka kā paaudžu informācijas pēctecības veidošana” (Madara Vīlipa).Elīnas Sniedzes līdzdalība radošās darbnīcas „Informācijas pārvaldnieki – domā ārpus kastes” vadīšana.Rīgā, 2013. gada 8. janvārī Jauno speciālistu sekcijas vadītājaDace Ūdre

×