Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jaunieguvumi LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavas krājumā

122 views

Published on

Elita Vīksna, 19.07.2017.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jaunieguvumi LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavas krājumā

 1. 1. Jaunieguvumi LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavas krājumā Elita Vīksna LNB Bibliotēku attīstības centrs elita.viksna@lnb.lv 2017. gada 19. jūlijs
 2. 2. • Bibliotēku loma un nozīme • Esošās problēmas • Nākotnes perspektīvas Libraries at the heart of dialogue of cultures and religions: history, present, future/edited by Thierry-Marie Courau and Fabien Vandermarcq. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne : ©2016. xi, 150 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm.
 3. 3. • Uz rezultātiem vērsta plānošana un novērtēšana • Metodika, kā novērtēt kopienas vajadzības un intereses Gross, Melissa, 1955-: Five steps of outcome-based planning and evaluation for public libraries/Melissa Gross, Cindy Mediavilla, Virginia A. Walter. Chicago : ALA Editions, an imprint of the American Library Association, 2016. xiv, 102 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
 4. 4. • Pakalpojumu dizains: holistiska, radoša, uz lietotāju orientēta pieeja, lai izprastu patērētāju uzvedību un izveidotu vai pilnveidotu pakalpojumus Marquez, Joe, 1970-: Library service design: a LITA guide to holistic assessment, insight, and improvement/Joe Marquez and Annie Downey. Lanham : Rowman & Littlefield, [2016] xviii, 137 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
 5. 5. • Bibliotekāru, arhitektu un dizaineru ieteikumi • Būvniecības process soli pa solim Creating the high-functioning library space: expert advice from librarians, architects, and designers/edited by Marta Mestrovic Deyrup. Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, [2017] xv, 158 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, plāni ; 26 cm
 6. 6. • Bibliotēka kā radoša telpa • Iedvesma-atvērtība-sadarbība Mathews, Brian, 1974-: Encoding space: shaping learning environments that unlock human potential/Brian Mathews & Leigh Ann Soistmann. Chicago : ACRL (Association of College and Research Libraries, a division of the American Library Association), [2016] 175 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 18 x 23 cm.
 7. 7. • Kāpēc meistarot? • Kāpēc bibliotēkā? • Kāpēc mums vajadzētu iesaistīties? Egbert, Megan: Creating makers: how to start a learning revolution at your library /Megan Egbert. Santa Barbara, CA : Libraries Unlimited, [2016] xiii, 107 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.
 8. 8. • Pārskats par bibliotēkās izmantotajām tehnoloģijām • Tehnoloģiju programmas • Tīmeklī balstīti pakalpojumi Burke, John J.: Neal-Schuman library technology companion: a basic guide for library staff/John J. Burke. Chicago : Neal-Schuman, An imprint of the American Library Association, 2016. xiii, 218 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm.
 9. 9. • Kādas ir 21. gadsimta bibliotekāram nepieciešamās prasmes? • Kā tās attīstīt? Developing librarian competencies for the digital age /edited by Jeffrey G. Coghill, Roger G. Russell. Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 2017. xiii, 166 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
 10. 10. • Kataloģizēšanas noteikumi • Ievads kataloģizēšanas standartos Weihs, Jean, 1930-: Beginning cataloging/Jean Weihs and Sheila S. Intner. Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, [2017] 148 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
 11. 11. • Teorija, vēsture • Metodika, tehnoloģijas • Dizains, kompozīcijas, krāsu gamma • Efektivitāte, uztveres psiholoģija, novērtējums Панкова, Елена Валериевна: Выставка в библиотеке: традиционная и электронная : учебно-практическое пособие/Е.В. Панкова, Л.С. Беркутова. Профессия, Санкт-Петербург : 2016. 151 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm.
 12. 12. • Grāmatzinātnes un ar to saistīto nozaru termini Berger, Sidney E., 1944-: The dictionary of the book: a glossary for book collectors, booksellers, librarians, and others/Sidney E. Berger. Lanham : Rowman & Littlefield, [2016] xiv, 319 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm.
 13. 13. • Gadījumu izpēte • Cenzūra un tās radītās sekas • Bibliotēkas • Karš un miers: modernā laika zaudējumi Lost books: reconstructing the print world of pre- industrial Europe/edited by Flavia Bruni, Andrew Pettegree. Leiden ; Boston : Brill, [2016] xvii, 523 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm.
 14. 14. • Mācību un mācīšanās prakse bibliotēkās • Tehnoloģiju loma mācību procesā Gleason, Ann Whitney, 1960-: New methods of teaching and learning in libraries/Ann Whitney Gleason. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham : ©2017. xii, 187 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm.
 15. 15. • Prasme interpretēt, analizēt, izprast informāciju, ko iegūst attēlu veidā Visual literacy for libraries: a practical, standards- based guide/Nicole E. Brown, Kaila Bussert, Denise Hattwig, Ann Medaille. London : Facet Publishing, 2016. xviii, 187 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm.
 16. 16. • Kritiskās domāšanas prasme: spēja aktīvi lasīt tekstu tādā veidā, kas veicina dziļāku izpratni par sociāli uzbūvētām koncepcijām Critical literacy for information professionals/edited by Sarah McNicol. London : Facet Publishing, 2016. xvii, 172 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.
 17. 17. • Mūsdienu paradokss: informācijas nabadzība • Publisko bibliotēku loma un nozīme McKeown, Anthony: Overcoming information poverty: investigating the role of public libraries in the twenty-first century/Anthony McKeown. Chandos Publishing is an imprint of Elsevier, Cambridge, MA : ©2016. xviii, 249 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm.
 18. 18. • Problēmas un aktivitātes kultūras mantojuma informācijas jomā 3D recording, documentation and management of cultural heritage/edited by Efstratios Stylianidis, Fabio Remondino. Whittles Publishing, Dunbeath, Caithness : 2016. xix, 388 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 25 cm.

×