Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2016. gads Latvijas publiskajās bibliotēkās: pieredze, atziņas, idejas

225 views

Published on

Ilze Kļaviņa, 19.07.2017.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2016. gads Latvijas publiskajās bibliotēkās: pieredze, atziņas, idejas

 1. 1. 2016. gads Latvijas publiskajās bibliotēkās: pieredze, atziņas, idejas Ilze Kļaviņa Latvijas Nacionālā bibliotēka Bibliotēku attīstības centrs Ilze.klavina@lnb.lv «Ezernieki» 2017.gada 19. jūlijs
 2. 2. • «Bibliotēka – tā ir laba jebkādā formā. Uz riteņiem, Gaismas pilī Daugavas krastā vai tā, kura glabājas Burtnieka ezera dzīlēs vai manā mājā. Paldies.” (Grobiņas pagasta bibliotēkas lasītāja, I. Kurzemniece)
 3. 3. Gada mirklis LAUVU KLUBA “Alūksne” biedri sadarbībā ar kolēģiem Sundbibergā Zviedrijā pasniedz dāvinājumu Alūksnes bibliotēkai Igaunijas Nacionālajā muzejā Tartu Viss gads kā viens mirklis... "Es esmu tik priecīgs, tik priecīgs, ka jāiet palēkdamies!" Lasītājs pēc bibliotēkas apmeklējuma
 4. 4. Vērtējums, galvenās atziņas, secinājumi • Labo sajūtu gads • Novērtējums vietējā un Latvijas mērogā • Lielas lietas rodas no ikdienas mazajiem darbiņiem • «Iziešana no tradicionālajiem rāmjiem» • Bibliotēkas – visapmeklētākās kultūras iestāde • Bibliotēkas ir kļuvušas par interešu klubu dalībnieku tikšanās vietām • Bibliotēkas darbības attīstības stratēģijas izstrāde – izstrādāta bibliotēkas attīstības stratēģija 2016.–2020. gadam • Pašvaldību publisko bibliotēku akreditācija • Bibliotēku nosaukumu maiņas • Reorganizācijas
 5. 5. Cēsu Centrālās bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts – latviešu bibliotēka Briselē • Atrodas Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības ES telpās (Avenue de Arts 23, 1000 Brisele) • Pieejama apmeklētājiem pēc iepriekšēja pieraksta un grāmatas elektroniski rezervējamas katalogā – www. cesis.biblioteka.lv/alise • Bibliotēkas plauktos pāri 2 000 latviešu grāmatas gan pieaugušajiem, gan bērniem, darbojās arī “Bērnu žūrija” • Apkalpo Briselē dzīvojošus latviešus un viņu bērnus • Konsultē un apmāca – Cēsu CB direktores vietniece Skaidrīte Daņiļēviča
 6. 6. Rīgas CB pludmales lasītava Lucavsalā http://www.rcb.lv/pub/?p=5115
 7. 7. Vērtējums, galvenās atziņas, secinājumi • Gada kopējā tendence – finansējums bibliotēku pamatpakalpojumiem uzlabojas • Pašvaldības novērtējums un atbalsts • Kultūras un informācijas iestāžu konkurence • Jāattīsta bibliotekāro pakalpojumu klāsts un kvalitāte, saglabājot savu vietu pilsētas kultūrvidē • Bibliotēka nevar būt stipra visās jomās, jāizvēlas prioritāte • Bibliotēkas modernas vides radīšana, izmantojot interaktīvos ekrānus, piedāvājot 3D printēšanas iespējas (Bauska, Ventspils, Kuldīga)
 8. 8. Vērtējums, galvenās atziņas, secinājumi • Bibliotēkas krājuma sakārtošana • Bibliotēkas krājumu inventarizācija • Latvijai 100 - novada vēstures un kultūras mantojuma izzināšanai un popularizēšana • Latvijas vēstures stundas • Latvijas kultūras kanona apzināšana • Bibliotēkas vēstures veidošana - atmiņu stāstījumu dokumentēšana • Tikšanās ar novadniekiem • Izaicinājums – digitālo kolekciju veidošana, autortiesības
 9. 9. Vērtējums, galvenās atziņas, secinājumi • Mūsdienu informācijas resursu izmantošanas iemaņu veidošana un attīstīšana ir viens no bibliotēku darba pamatuzdevumiem • Pieaug virtuālo pakalpojumu skaits. Aizvien lielāka nozīme klientu piesaistē ir bibliotēku veidotajiem virtuālajiem resursiem • Samazinās datora un interneta lietotāju skaits, palielinās pieprasījums pēc palīdzības un apmācības e-pakalpojumu izmantošanā • Elektroniskā kataloga mobilās versijas popularizēšana
 10. 10. Ne-bibliotekārie pakalpojumi: drauds vai iespēja? • Internetbankas • VID • Elektrum • Lattelecom • Latvijas Gāze • LAD • Pasta un bankas pakalpojumi bibliotēkā • Sociālais dienas centrs • Dzīvesvietas deklarēšana • Palīdzība darba meklēšanā • Preses pasūtīšana internetā • Biļešu iegāde internetā • SMS ātrie kredīti • Palīdzēt izvēlēties labāko veļasmašīnu internetveikalā… Utt. ……
 11. 11. Atziņas un secinājumi  Sniedzot informāciju, nepārtapt par dažādu institūciju «pārstāvjiem», regulāri aizpildot Lauku atbalsta dienesta un VID veidlapas, veicot avio biļešu rezervāciju, banku maksājumus u.tml.  Organizējot kultūras un izklaides pasākumus, nepārņemt kultūras darba organizatora pienākumus  Vācot novadpētniecības materiālus un atmiņas, nedublēt muzeja uzdevumus  Aizstājot projektu speciālistus pagastā, neieguldīt lielus bibliotekārā darba laika un radošuma resursus pagasta vispārējās kultūras un sporta dzīves uzlabošanā, gūstot mazu labumu bibliotēkas attīstībai
 12. 12. Bibliotēka ir tautas smadzenes vienmēr un visur (K.Skujenieks) • 2016. gadā Ventspils bibliotēkā notikuši teju 900 pasākumi, reģistrēti vairāk nekā 13,5 tūkst. lasītāju, bibliotēkas apmeklējuši turpat 300 tūkst. apmeklētāju un izsniegts vairāk kā pusmiljons krājuma vienību
 13. 13. Personāls • Profesionālās pilnveides pasākumi • Darbinieku novecošanās • Personāla mainība pārskata periodā reģionā ir ļoti minimāla • Viena darbinieka bibliotēka • Profesionālu kadru trūkums • Bibliotēkās ienāk jaunie darbinieki. Cik ilgi noturēsim? • Jaunu amatu izveide • Nepilnas slodzes bibliotekāriem • Nemotivējošs atalgojums • Bibliotekāru kūtrums
 14. 14. Sadarbība • Veiksmes atslēga – sadarbība visos līmeņos ( gan lokālā un nacionālā, gan starptautiskā mērogā, gan ar institūcijām un organizācijām, gan ar sabiedrību) • Saskanīgs komandas darbs, radošums, aktivitāte • Aktivizējās sadarbība ar citu valstu kolēģiem • Skolas-skolas bibliotekārs-pedagogs
 15. 15. Bibliotēkas atpazīstamības zīme • Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkai – sava atpazīstamības zīme «Mūsuprāt tajā rodams sirsnīgums, patiesums un piederība novadam. Tas raisa spilgtas emocijas un ir oriģināls, kas atšķiras citu bibliotēku vidū un kalpo simboliskai attiecību veidošanai ar lasītāju. Tas sniedz informāciju un rosina izmantot bibliotēkas pakalpojumu»
 16. 16. Jaunas mājaslapas
 17. 17. Jaunas bibliotēkas Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka SALA Ungurpilī
 18. 18. Pirms un pēc remonta Elejas pagasta bibliotēka
 19. 19. Malta pagasta bibliotēkas pārvērtības Maltas pagasta bibliotēkas ēka pirms renovācijas Un pēc renovācijas
 20. 20. Lizuma pagasta bibliotēkas pārvietošana uz jaunām telpām
 21. 21. Bibliotēkas telpu samazinājums par 53 m3, zaudēta periodikas krātuve un klusā lasītava = periodikas «iespiešana» lielajā krātuvē, izveidota jauna klusā lasītava bibliotēkas vestibila telpā Telpu renovācija un grāmatu krātuves izveide ar mobilo plauktu sistēmu
 22. 22. Jūrmalas CB 2016. gada 13. decembrī, simboliski iezīmējot Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un mūzikas skolas būvniecību, pamatos tika iemūrēta tērauda kapsula ar vēstījumu par būvniecības sākumu.
 23. 23. Jaunas ēkas • Lielākās pārmaiņas nākotnē sagaida Brocēnu pašvaldības bibliotēku. 2016.gadā pašvaldība iegādājusies ēku, tiek izstrādāts projekts, lai telpas piemērotu bibliotēkas vajadzībām • Bērnu bibliotēkas speciālisti piedalās jaunas bērnu bibliotēkas plānošanā, kuras atrašanās vieta būs Zemgales prospektā 7, jaunizveidotajā Bērnu un jaunatnes centrā. Projekta realizēšanas laiks 2018. gads (Jelgavas pilsēta)
 24. 24. Talsu Galvenā bibliotēka • Ir apstiprināts un piešķirts finansējums Talsu Galvenās bibliotēkas telpu pārbūvei. • Finansējuma avots - Emisijas kvotu izsolīšanas instruments • Projekta konkurss - atklātais konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkās” nolikums • Projekta pieteikums - “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” • Projekta kopējās izmaksas 2 746 273,43 EUR • Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma apjoms ir 1 439 369.55 EUR • Talsu novada pašvaldības finansējums 1 306 903.88 EUR
 25. 25. Mērķiem ir vienmēr jābūt augstākiem, lielākiem un tālākiem nekā dzīves garums. Tad nebūs problēmas ar robežu pārkāpšanu./Uldis Pīlēns/ - Liepājas CZB
 26. 26. Telpu jautājums • Pašvaldības finansējums neveicina bibliotēku attīstību – jaunu ēku būvniecība rada papildus izmaksas pašvaldībai ilgtermiņā • Bibliotēkas tiek uzturētas labā tehniskā kārtībā, veicot vienkāršotos remontdarbus vai veicot tikai akūti nepieciešamo • Rožupes bibliotēkas vadītāja atzīst: ‘’…telpas kļuvušas vizuāli pievilcīgas, …tas kopumā uzlabo pakalpojumu kvalitāti” • Izpildot akreditācijas komisijas ieteikumus Krāslavas novada centrālai bibliotēkai tika veikta pagrabstāva pārveide par mācību un pasākumu telpu
 27. 27. • Prioritāte - lasītājs un viņa vēlmes! • Jauni pakalpojumi, piem., virtuālie konkursi http://www.balvurcb.lv/kb • Bibliotēkās atdzimst lasītāju, interešu klubiņi • Pilnveidota lasītāju apkalpošana ārpus bibliotēkas telpām • Nebibliotekāro pakalpojumu īpatsvars • Inovatīva pieeja tradicionālajiem pakalpojumiem - smelties idejas no kolēģiem! Lasītāju apkalpošanas darbs Pakalpojumi
 28. 28. Lasītāju skaits 2015 2016 Kopā 43 00 97 42 93 31 Kurzeme 7 63 84 7 66 88 Latgale 7 81 22 7 75 76 Rīga 7 43 43 7 48 80 Rīgas reģions 7 26 92 7 16 57 Vidzeme 6 21 88 6 24 17 Zemgale 6 63 68 6 61 13
 29. 29. «Dārgākie lasītāji» Saldus novadā
 30. 30. «Dārgākie lasītāji» Brocēnu novadā
 31. 31. Fizisko apmeklējumu kopskaits 2015 2016 Kopā 6 58 97 99 6 42 80 63 Kurzeme 1 37 94 57 1 31 50 46 Latgale 1 25 68 65 1 21 68 87 Rīga 92 82 71 89 36 44 Rīgas reģions 1 08 18 57 1 12 73 62 Vidzeme 99 80 46 96 60 20 Zemgale 94 53 03 90 91 04
 32. 32. Virtuālais apmeklējums 2015 2016 Kopā 3 16 43 92 2 65 10 66 Kurzeme 39 75 03 31 79 10 Latgale 54 29 64 80 34 19 Rīga 78 00 00 53 20 00 Rīgas reģions 49 22 28 26 57 79 Vidzeme 58 00 26 49 69 41 Zemgale 37 16 71 23 50 17
 33. 33. Sociālo tīklu apmeklējums 2015 2016 Kopā 1 96 03 35 4 92 20 35 Kurzeme 22 44 38 65 86 28 Latgale 53 03 41 2 68 90 50 Rīga 18 07 75 10 62 90 Rīgas reģions 13 49 42 27 03 73 Vidzeme 33 78 67 56 89 90 Zemgale 55 19 72 62 87 04
 34. 34. • Jaunums novada bibliotēkās - notiek pakāpeniska jauna veida lasītāju karšu ieviešana, kas derīgas arī pilsētas un skolu bibliotēkās http://ejuz.lv/c9a • Lasītāju kartes izsniegšana bibliotēku nedēļā
 35. 35. Lasītāju apkalpošanas darbs Pakalpojumi • Kuldīgas novadā bibliotēkas pakalpojumus izmanto 30,2%, Skrundas novadā 32,4%, Alsungas novadā 27,5% Kā uzrunāt tos 70%, kuri bibliotēkai paiet garām?
 36. 36. Dzejas lasītava Rīgas CB
 37. 37. Lasītāju apkalpošanas darbs Pakalpojumi • Pakalpojumu pieejamība • Palielinās attālināto grāmatu rezervāciju skaits • Palielinās krājuma apgrozība • Periodikas izsniegums ievērojami pārsniedz grāmatu izsniegumu (piem., grāmatu apgrozība – 0,2, periodikas – 8) • Zems nozaru literatūras apgrozījums • Ievērojams jaunieguvums ir CD ar filmu fragmentu kopijām par Cēsīm no Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva dokumentālo filmu fonda.
 38. 38. Izsniegums 2015 2016 Kopā 12 21 02 75 11 86 10 27 Kurzeme 2 82 16 84 2 77 40 65 Latgale 2 38 68 58 2 31 44 66 Rīga 1 40 86 25 1 42 42 60 Rīgas reģions 2 22 15 94 2 15 70 91 Vidzeme 1 73 16 72 1 61 43 38 Zemgale 1 63 98 42 1 57 68 07
 39. 39. Grāmatu izsniegums 2015 2016 Kopā 7 05 85 77 6 96 61 70 Kurzeme 1 40 33 96 1 41 03 21 Latgale 1 37 60 08 1 34 60 68 Rīga 1 29 86 98 1 31 17 97 Rīgas reģions 1 18 30 07 1 17 60 77 Vidzeme 85 87 16 82 06 69 Zemgale 93 87 52 90 12 38
 40. 40. Seriālizdevumu izsniegums 2015 2016 Kopā 4 68 85 72 4 58 55 07 Kurzeme 1 25 18 16 1 27 06 15 Latgale 92 36 75 90 81 80 Rīga 6 69 42 6 86 91 Rīgas reģions 91 96 08 92 06 46 Vidzeme 84 23 86 76 16 88 Zemgale 68 41 45 65 56 87
 41. 41. Lasītāju apkalpošanas darbs Pakalpojumi • Jauns aprīkojums – galdi, krēsli, grīdas segums, izstāžu plaukti, lete, pakāpieni, grāmatu ratiņi utt. • Krājuma plašāka atvēršana, Fonotēkas integrēšana Lasītavā lielākai brīvpieejas nodrošināšanai un nozaru literatūras izvērstākai izmantošanai • Jaunas datortehnikas iegāde • Visintensīvāk izmantotais grāmatu (un citi informācijas nesēju) izdošanas un nodošanas pašapkalpošanās automāts
 42. 42. SBA pakalpojums • Lasītāji par SBA pakalpojumu tiek informēti un novērtē to atzinīgi. SBA iespējas ir daudzpusīgas, lasītāju pieejamība gandrīz visiem izdevumiem ir neierobežota. Izstrādātais modulis SBA nodrošina krājuma apmaiņu viena kopkataloga ietvaros, iespēju dalīties ar savas bibliotēkas krājumu, izsniegt eksemplāru lasītājiem
 43. 43. SBA No citām Latvijas bibliotēkām saņemts Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīts 2015 2016 2015 2016 Kopā 3 33 50 3 72 10 3 62 05 3 50 18 Kurzeme 73 48 69 55 95 07 70 91 Latgale 67 53 90 27 79 18 96 55 Rīgas reģions 36 62 39 33 38 59 40 13 Vidzeme 64 81 81 16 63 34 59 16 Zemgale 86 07 87 44 85 86 83 27
 44. 44. Pakalpojums tikšanās ar rakstniekiem • Projektu cikli • Populārākais lasīšanas veicināšanas pasākums ir tikšanās ar rakstniekiem: Arno Jundze, Anna Skaidrīte Gailīte, Inga Ābele, Ēriks Hānbergs un Jānis Ķuzulis, Inga Žolude, Gundega Repše, Ingmāru Līdaku, Daci Priedi, Anatoliju Galleru u.c.
 45. 45. Personības
 46. 46. Pakalpojums uzņēmējiem • Bauskas CB pārrobežu projekts «Uzņēmējdarbības atbalsta biznesa bibliotēkas» • Aktivitāšu realizācija – Bauskas Biznesa atbalsta bibliotēka un 7 Bauskas novada pagastu bibliotēkas • Abonētā preses klāsta palielinājums - palielinās visi bibliotēkas rādītāji • Palielinās izdevumu rezervēšana tiešsaistē. Pieaugumu sekmējusi regulāra lasītāju informēšana gan sociālajos tīklos, gan arī b-kā, mutiski stāstot, praktiski pamācot • Attālināti izmanto datubāzi EBSCO
 47. 47. Pakalpojums uzņēmējiem • Rīgas CB • Krājuma tematiskā kārtojuma sadaļa ”Uzņēmējdarbība. Bizness” • Konsultācijas par interneta resursiem (pieprasītākie temati: uzņēmuma pamatkapitāla denominācija uz eiro, gada ienākumu deklarācija, nodokļu veidi, to nomaksas kārtība • Klusās lasītavas telpas izmantošana - biznesa partneru tikšanās
 48. 48. Pakalpojums uzņēmējiem • Kā īpaša mērķauditorija – uzņēmēji saņem pakalpojumus bibliotēkā SALA • Staiceles pilsētas bibliotēkai – pieredze strādāt ar uzņēmējiem lauksaimniekiem Pakalpojumus uzņēmējiem - jauniešiem • Bauskas biznesa bibliotēka - seminārs «Biznesa ideju akselerators» • 3D printeris • Tematiskas prezentācijas («Viss par un ap naudu» u.c.)
 49. 49. Pakalpojums jauniešiem Jauniešu organizācija “Sudraba ZIRG`s” http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/vibjo- sudraba-zirgs • Jauniešus bibliotēkai piesaista cieņa un brīvība. • Bibliotēkā ir nodrošināta moderna vide un tehnoloģijas radošam darbam. Secinājums: Bibliotekāriem nav viegli, bet ir iespējami jauniešiem ļaut brīvību bibliotēkā Tas nav pulciņš ar vadītāju (pieaugušo), tās ir pašu idejas, iniciatīva, ieguldījums, reāls pašiem un vienaudžiem vajadzīgs rezultāts. Viņi tiek uztverti kā līdzvērtīgi sadarbības partneri ar iespējām, tiesībām un pienākumiem.
 50. 50. Pakalpojumi jaunieši • Izveidots un aprīkots jauniešu stūrītis • “Dzejas slams” – jauno dzejnieku sacensība • Izzinoša nodarbība “Kā neapjukt informācijas okeānā?”
 51. 51. • Pakalpojums jaunajiem vecākiem (Pašvaldības programma “Ventspils- mazulim draudzīga pilsēta”) • Pakalpojums ģimenēm • Pakalpojums senioriem • Pakalpojums notiesātajiem • Pakalpojums cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām • Kanisterapija • Bibliobuss
 52. 52. E-grāmatu pilotprojekts Latvijas bibliotēkās
 53. 53. Projekti • Projekti - iespēja pilnveidot pakalpojumus vietējai kopienai un iesaistīties plašākos procesos • Projektu sagatavošana, ieviešana un dokumentācijas noformēšana - personāla prasmes un daudz laika • Vienlaicīgai vairāku projektu īstenošanai nepieciešams labs personāla un laika menedžments • Lai pieteiktu jaunus projektus jābūt idejai, drosmei un darba priekam • Pieredze dod prasmi izvēlēties īsto laiku īstajam projektam, kā arī prasmi pamatot izvēli
 54. 54. Projekti • Ventspils bibliotēkas projekts “Feel better with a book: Reading for wellbeing in old age (Jūtos labāk ar grāmatu: lasīšana laimīgām vecumdienām) • «Radošo sapņu forums bibliotēkā” ("CreaDream Forum in Library") • Bauskas CB projekts MĒMELE, MĒMELE, NEMUNELE… • Rīgas CB projekts ”Sarunas un grāmatas – līdzņemšanai” - brīvprātīgo priekšā lasīšana
 55. 55. Skolu bibliotēkas • 2016.gadā turpinās sadarbību ar skolu bibliotēkām • Visvairāk tas izpaudās automatizācijas procesu ieviešanas jomā. Vairākās skolās sāka strādāt pie BIS ALISE ieviešanas. • Organizējot kopīgus seminārus, tiek veicināta sadarbība starp skolu bibliotēkām un pašvaldību bibliotēkām. • Skolu bibliotēku rekataloģizācijas process noris ļoti sekmīgi. No kopējā skolu bibliotēku krājuma ievadīts ir 76,1 % eksemplāru. 19 skolu bibliotēkas rekataloģizāciju ir pabeigušas un notiek automatizēta lasītāju apkalpošana (Cēsis)
 56. 56. Skolu bibliotēkas • Skolu bibliotēkas struktūrvienības, ar mazām darba slodzēm, kuru metodiskā pārraudzība ir skolu pārvaldes pārziņā • Skolu reorganizācija, slēgšana ietekmē(-ēs) bibliotēku darbu • Skolu bibliotēkas, izglītības nozares pakļautībā, strādā atšķirti no reģiona publiskajām bibliotēkām • Skolu direktori neredz bibliotēku modernizācijas nepieciešamību
 57. 57. Problēmas • Finansējums • Sakārtota bibliotēku infrastruktūra, bet noveco IT (datori, multifunkcionālās iekārtas) – nomaiņa notiek lēni • Interneta ātrums pagastu bibliotēkās • Izstrādāts Bauskas CB tehniskais projekts. Realizācija? • Liels darba apjoms • Cilvēciskais faktors - pārmaiņas un izaugsme ir katra paša izvēle un atbildība • Nepieciešams kāds sabiedrotais, kas palīdz mainīties, iedrošina, uzmundrina, motivē… Kas aizstās Trešo tēva dēlu?
 58. 58. Problēmas • Trūkst vienotas uzskaites formas (Daugavpils reģions) • Nepieciešams depozitārijs (Daugavpils reģions) • Bibliotēkas pārtop par sociālajiem centriem • Desocializētie, nehigiēniskie klienti • Parādnieki (jaunā paaudze maina telefonus) • Lasītāji bezatbildīgi izturas pret bibliotēkas grāmatām • Katram lietotāja datos tiek izdarīta atzīme piezīmēs par norakstīto grāmatu skaitu un vērtību, kā arī pielikts bibliotēkai nelojāla lietotāja simbols
 59. 59. Nav pasākuma telpas Risinājums – plaukti uz riteņiem!
 60. 60. Apaļā galda sarunas • Valmiera, Jelgava, Jēkabpils • Palīdz sagatavot kvalitatīvu nākamā gada budžetu • Palīdz pārraudzīt bibliotēku darbu • Katra bibliotēka sagatavoja sava darba uzskatāmu prezentāciju, http://www.jelgavasbiblioteka.lv/bibliotekariem/zinas-bibliotekariem/ • Sarunas par aizvadīto gadu: statistika, pakalpojumi, jauninājumi, akreditācijas procesa norise • Sarunas parāda problēmjautājumus, pie kuriem jāpiestrādā
 61. 61. Ēnu diena • Staiceles pilsētas bibliotēka kā vienu no veiksmīgākiem bibliotēkas popularizēšanas pasākumiem min Ēnu dienu. Šīs dienas ietvaros ar bibliotēkas darbu tika iepazīstināti četri jaunieši no Staiceles vidusskolas. Bibliotēkas vadītāja stāsta: • Mēs viņiem pilnībā sagrāvām ilūziju, ka bibliotekāriem ir viegls darbs. Viņi ne tikai pārliecinājās par mūsu darbdienas saspringtību, bet arī saprata, cik daudz mums ir jāzina un cik radoši jāstrādā. Varbūt kāds izvēlēsies mūsu profesiju!
 62. 62. Konkurss bibliotēkām • Konkurss pagasta publiskajām bibliotēkām “Cik gaiša mana Gaismas pils?” • Konkursa mērķis – rosināt pagastu bibliotēkas padziļināti pievērst uzmanību klientu apkalpošanas kvalitātei, piedāvātajiem pakalpojumiem, inovatīvu pakalpojumu ieviešanai katrai no bibliotēkas mērķauditorijām
 63. 63. Ceļojums laikā: Manas bibliotēkas ēkas vēsture
 64. 64. Brīvprātīgo darbs • http://valmieraszinas.lv/but-brivpratigo-kustiba-ir-lieliski-latvija- jutamies-ka-majas/#1 • “Erasmus+” Eiropas brīvprātīgā Aleksandra Mrozinska, kas atbrauca uz Valmieru no Polijas, 2016.gadā palīdzēja 3 Valmieras bibliotēkas klientiem apgūt datorprasmes, ka arī piedalījās divos novadpētniecības pasākumos ar stāstiem un interesantu prezentāciju. Ar Aleksandru sadarbību turpinām arī 2017.gadā.
 65. 65. Centralizācija • Valstī pilnīgā vai daļējā centralizācijas modelī strādā Balvu Centrālā bibliotēka, Bauskas Centrālā bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka, Līvānu novada Centrālā bibliotēka, Preiļu Galvenā bibliotēka, Talsu Galvenā bibliotēka • Bibliotekāri strādā ārpus ierastās «komforta» zonas • Notiek dažādu darba procesu skaidrošana un izpratnes veidošana • Jaunu prasmju un iemaņu ārpus bibliotekārā darba apgūšana • Bibliotekāri joprojām atrodas «nolieguma zonā»
 66. 66. • Mājaslapas • Biblioteka.lv • Kulturaskarte.lv • … Mēs esam šeit
 67. 67. Viedoklis, aptaujas • Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti • Braslavas pagasta bibliotēkā par darba kvalitāti klātienes apmeklētāji var nobalsot ar “smaidiņiem”- vai pēc bibliotēkas apmeklējuma cilvēks ir priecīgs, neitrāls vai bēdīgs. Ir nobalsots arī ar kādu “neitrālo” smaidiņu, bet pārsvarā ir tikai “priecīgie”
 68. 68. Interesantas idejas • Ideja, kā rakstnieku jubilejas izstādes pārvērst par ceļojumu laivā… • Literatūras izstāde Zigmundam Skujiņam -90 Staiceles pilsētas bibliotēkā • Laiva atrodas abonementā Salacas upes krastā, abās pusēs ir grāmatu plaukti
 69. 69. Interesantas idejas • Laba dāvana no bibliotēkas – publikāciju kopijas par kādu personu! (Cēsu CB) • Radošs fotokonkurss “Aiz grāmatas vāka”
 70. 70. Aktivitātes • Dalība pilsētas pasākumos • Veloorientēšanās pasākums • Ar radošām aktivitātēm un bibliotēkas pakalpojumu reklamēšanu, bibliotēka sevi pārstāv arī vairākos pilsētas mēroga pasākumos – Metāla svētkos (http://ejuz.lv/c87) • 1.septembra svētkos „ZinīBums” (http://ejuz.lv/c88) • Ledusskulptūru festivāla ietvaros bibliotēkā notikusi Ģimenes diena (http://ejuz.lv/cab) • Dzejas dienas - to norisē tika iesaistītas arī pilsētas skolas. Dzejnieki ar Dzejriteni (velorikšu), velosipēdistu ekskorta pavadībā, devās uz skolām pie kurām jau gaidīja skolēni ar iepriekš sagatavotiem dzejas lasījumu priekšnesumiem (http://ejuz.lv/c8b). https://www.youtube.com/watch?v=HBPvT30ZUmI
 71. 71. Interesantas idejas • Kokneses pagasta bibliotēkā darbojas Stop kadru video darbnīca, kurā tika izveidotas 8 filmiņas par bibliotēku un grāmatām http://bit.ly/26o0fXM • «Dzejas busiņš» (Jēkabpils) http://www.radio1.lv • Mākslas nedēļa Jaunpilī, kuras laikā top putnu būri no norakstītajām grāmatām jeb grāmatām tiek dota “otrā elpa” • Molberti bibliotēkā
 72. 72. Interesantas idejas • “Izaicinājums 2017 – populārzinātniska grāmata” • Netradicionālas literatūras izstādes - “Šomēnes lasām zaļās grāmatas” • “Aklais randiņš ar grāmatu” • Tāfele “Lasītāj, kuru grāmatu tu iesaki izlasīt citiem? “, kur lasītāji raksta savus ieteikumus (Cēsis) • Bibliopasts
 73. 73. Slēpņošana bibliotēkā
 74. 74. Fotokonkurss/Fotoizstāde
 75. 75. Lielformāta spēle “Iepazīsti Alūksnes novadu!”
 76. 76. Aizmāršīgais lasītājs / Izaicinājums
 77. 77. Pļavas dziesmu dziedādami Pilsētassvētkos Lāpu gājiens Latvijas dzimšanas diena Sniegavīrs Ugunszīme Caunītēs
 78. 78. Krāsas bibliotēkā
 79. 79. Baltā galdauta svētki bibliotēkās
 80. 80. Bibliolaiva Lielupes ūdeņos
 81. 81. Gada mirkļi bibliotēkās Literārā tiesa “Direktoriene” Vadakstes pagasta bibliotēkā Pārgājiens “Pa staltbrieža pēdām”, Pampāļu bibliotēka Ēnu diena Lutriņu pagasta bibliotēkā Zirņu pagasta bibliotēkas ēkas renovācija
 82. 82. Smiltenes novada bibliotēkā Leo vienmēr gatavs palīdzēt atrast nepieciešamo informāciju novadpētniecības mapēs
 83. 83. Alojas pilsētas bibliotēkas kaķis Draudziņš
 84. 84. Lasītājs cienījamos gados bibliotēku darbiniecēm veltījis šādas rindas: Ar jūsu palīdzību man šis gads bija ļoti veiksmīgs. “Nu ir laiki tiešām jauki, viss nu iet kā pasakā!” Ļoti apmierināts ar visu!" “ Gada mirkli
 85. 85. Atvērtās bibliotēkas
 86. 86. Izmantotie avoti • Latvijas publisko bibliotēku darba pārskati http://dom.lndb.lv/data/obj/70743.html

×