Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LBB jaunās valdes stratēģija 2017+

141 views

Published on

Māra Jēkabsone, 18.07.2017.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LBB jaunās valdes stratēģija 2017+

 1. 1. Latvijas Bibliotekāru biedrība 2017+ Māra Jēkabsone LBB valdes priekšsēdētāja LNB Bibliotēku attīstības centrs bibliotekarubiedriba@gmail.com, mara.jekabsone@lnb.lv LBB Vidzemes nodaļas 20. saiets-konference 2017. gada 18. jūlijs
 2. 2. LBB valde 2017–2020
 3. 3. Informācija un kontakti LBB tīmekļa vietne http://www.bibliotekari.lv LBB «Facebook» lapa LBB «YouTube» konts LBB «Flickr» konts LBB «SlideShare» konts
 4. 4. Stratēģija→attīstības un darbības plāns • «Ceļamaize» no iepriekšējās valdes https://www.slideshare.net/lbb_dokumenti/ zarins-lbb-strategija-2017-2020 • Attīstības un darbības plāns 2017.–2020. gadam • Mērķi, uzdevumi, darbības virzieni, darbības instrumenti, rezultāti • Plāna izveides darba grupa
 5. 5. Mērķi • Bibliotekāri ir saliedēti, motivēti un kompetenti • Bibliotēkas un to pakalpojumi ir pieejami un zināmi sabiedrībā, un tiek atzinīgi novērtēti • Bibliotekāru darbs ir prestižs un tiek adekvāti novērtēts
 6. 6. Darbības virzieni • Bibliotekāru sabiedrības saliedēšana • Interešu pārstāvniecība • Bibliotekāru motivācijas un kompetences celšana
 7. 7. Bibliotekāru sabiedrības saliedēšana • Bibliotekāra profesijas prestiža un tēla celšana (Bibliotēku nedēļa, izcilāko, aktīvāko bibliotekāru godināšana) • Bibliotekāru saliedēšana (saliedēt, vienot bibliotekārus, nostiprināt bibliotekāru kopības apziņu)
 8. 8. Bibliotekāru sabiedrības saliedēšana • Biedrības popularizēšana, piederības izjūtas biedrībai veicināšana, iniciatīvas celšana (popularizēt biedrību, palielināt biedru skaitu, aktivizēt un iesaistīt biedrus LBB aktivitātēs) • Biedrības darbības optimizācija un attīstība (sekciju darba aktivizācija, reģionālo nodaļu stiprināšana, informācijas izplatīšanas, saziņas un komunikācijas pilnveidošana)
 9. 9. Interešu pārstāvniecība • Starptautiskā līmenī (IFLA, EBLIDA) • Nacionālā līmenī (LBP, KM, LPS) • Lokālā līmenī • Bibliotēku un bibliotekāru interešu pārstāvēšana sarunās ar valdību un pašvaldībām, politikas veidotājiem • Īpašas prioritātes: atbalsts bibliotēku darbībai reģionos un bibliotekāru atalgojums
 10. 10. Interešu pārstāvniecība • Bibliotēku un to pakalpojumu atpazīstamības veicināšana • Bibliotēku lomas un vietas sabiedrībā skaidrošana, izpratnes par bibliotēkām palielināšana, sabiedrības atbalsta vairošana
 11. 11. Bibliotekāru motivācijas un kompetences celšana • Atbalsts un dalība bibliotekāru profesionālajā pilnveidē • Pieredzes un inovāciju pārnese (Latvija↔Latvija, ārzemes↔Latvija, labākās pieredzes popularizēšana, inovāciju veicināšana) • Informācijas resursu pieejamība (LBB tīmekļa vietne, materiālu tulkošana) • Bibliotekāru iedvesmošana un motivēšana, aizraušana ar idejām
 12. 12. Darbības instrumenti • Konferences u. c. nozares norises • Projekti • Informācijas veidošana un izplatīšana • Kampaņas • Konkursi • Pētījumi • Pieredzes apmaiņas braucieni • ...
 13. 13. Rezultāti • Bibliotekāri ir saliedēti, motivēti un kompetenti • Ikvienam biedrības biedram ir skaidra biedrības darbība, ikviens biedrības biedrs ir informēts par biedrībā notiekošo • Ikviens biedrības biedrs jūtas piederīgs un iesaistīts, saņem nepieciešamo informāciju un atbalstu, izsaka viedokli, ierosina idejas un piedalās to īstenošanā
 14. 14. Rezultāti • Ir pieaudzis biedru skaits • Ir aktīvas reģionālās nodaļas un specializētās sekcijas • Sabiedrība ir informēta par bibliotēkām un to darbu, atzinīgi to novērtē, atbalsta bibliotēkas • Ir pozitīvi ietekmēti lēmumi, kas attiecas uz bibliotēku darbu, augusi valdības un pašvaldību izpratne par bibliotēkām, atbalsts tām
 15. 15. Jautājumi LBB biedriem • Kā LBB var saliedēt bibliotekāru sabiedrību? • Kā LBB var veikt Latvijas bibliotēku interešu pārstāvniecību? • Kā LBB var celt bibliotekāru motivāciju un kompetenci?

×