Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Roljic_Lazo-Karton_naucnog_radnika-februar__2016

454 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Roljic_Lazo-Karton_naucnog_radnika-februar__2016

 1. 1. 1 KARTON NAUČNOG RADNIKA OSNOVNI PODACI Prezime i ime ROLJIĆ LAZO Matični broj 0604945100004 Adresa stanovanja Kralja Petra I Karađorđevića 107, 78000 Banja Luka Godina rođenja 1945 Mjesto rođenja Sarajevo-opština Centar Država Bosna i Hercegovina Zvanje Redovni profesor Titula Doktor tehničkih nauka E-mail lazor@blic.net Telefon +387 65 669600 Naziv i adresa poslodavca Sveučilište/Univerzitet “Vitez” Vitez Školska 23, 72270 Travnik Oblast i uža specijalnost Informatika i računarstvo, Baze podataka, Informacioni sistemi, Softverski inženjering, Operaciona istraživanja, Menadžment; STRUČNA BIOGRAFIJA Kratka stručna biografija Nakon završene Srednje tehničke škole u Banjaluci diplomirao je 1974. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Tokom studija aktivno je učestvovao u radu studentskih organizacija, posebno IASTE, putem koje je 1969. godine obavio tromjesečnu stručnu praksu u firmi Siemens-Halske Werkstätte g.m.b.h. u Beču-Austrija. I prije diplomiranja bio je zaposlen, prvo u Računskom centru INCEL- u u Banjaluci, od aprila 1971. do juna 1972. godine, a zatim u Ekonomskom institutu u Banjaluci, u kojem je bio zaposlen sve do 1994. godine. Za vrijeme rada u Ekonomskom institutu radio je na poslovima istraživača na stručnim i naučnim projektima iz oblasti organizacije i programiranja AOP-a, projektovanja informacionih sistema i projektovanja razvoja i organizovanja preduzeća u SR BiH. Postdiplomske studije upisao je 1976. godine na Tehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Postdiplomske studije završio je 1981. godine odbranom magistarskog rada na temu “Ekonomski model ciljnog programiranja” i to pred komisijom profesora doktora: Slavka Dobrenića, Miroslava Kraljevića, Juraja Božičevića i Jusufa Mulića.1981. godine u Ekonomskom institutu Banja Luka izabran je u naučno-istraživačko zvanje naučni saradnik, a 1990. godine u zvanje viši naučni saradnik. Doktorsku disertaciju na temu “Primjena interaktivnog ciljnog programiranja kod donošenja odluka u organizacijama udruženog rada” odbranio je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, marta 1990. godine, i to pred komisijom profesora doktora: Jovana Petrića, Slobodana Krčevinca i Zdravka Kojića. 1994. godine na Poljoprivrednom fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci, izabran je u nastavno zvanje docenta na predmetu Informatika. Od 1.marta.1994. do 30. septembra. 2009. bio je stalno zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, gdje je 2003. godine izabran u nastavno zvanje vanrednog profesora. Za vrijeme rada na Ekonomskom fakultetu držao je nastavu na dodiplomskom i postdiplomskom studiju iz predmeta: Informacioni sistemi, Primjena računara u računovodstvu, Računovodstveni informacioni sistemi i Upravljački informacioni sistemi. U međuvremenu, u zimskom semestru 1998-1999. školske godine, za vrijeme boravka u Sjedinjenim Američkim Državama (6 mjeseci) kao Fulbrajt stipendista Vlade SAD, izradio je silabus i držao je nastavu na Fakultetu za menadžment (DuPree College for Management), državnog univerziteta The Georgia Institute of Technology, u Atlanti-država Džordžija, iz predmeta Analytical Methods in Management (analitičke metode u menadžmentu) iz oblasti Applied Management Sciences (primijenjena nauka o menadžmentu). Od marta.2007. godine do 30. septembra bio je zaposlen je u dopunskom odnosu na Sveučilištu/Univerzitetu „Vitez“ Vitez (ranije: Otvoreni univerzitet „Apeiron“ Travnik) na poslovima dekana Fakulteta informacijskih tehnologija u Travniku i redovnog profesora na tom fakultetu. Od 1. oktobra 2009. godine, do 30. septembra 2015. godine bio je zaposlen na Panevropskom univerzitetu “Apeiron” u Banjoj Luci, gdje od 20.10.2009. godine ima izbor u zvanje redovnog profesora za uže naučne oblasti: Računarske nauke, Informacione nauke i bioinformatika, Menadžment i Operaciona istraživanja. Na studiju I i II ciklusa izvodio je nastavu iz predmeta: IS Javne uprave - e-Government, Baze podataka, HCI - Interakcija čovjek-računar, DSS - Sistemi za podršku odlučivanju, CAD sa osnovama tehničkog crtanja i Operaciona istraživanja u inženjerstvu.
 2. 2. 2 Od 1. oktobra 2015. godine na Sveučilištu/Univerzitetu „Vitez“ do sada zaposlen je u stalnom radnom odnosu na neodređeno vrijeme, gdje je pored poslova redovnog profesora (od 2007. godine) i dekan Fakulteta informacijskih tehnologija u Travniku. Na Sveučilištu/Univerzitetu „Vitez“ od 10.09.2009. godine ima izbor u zvanje redovnog profesora za uže naučne oblasti: Informacione tehnologije, Informacioni sistemi i Informacione nauke. Na Fakultetu informacijskih tehnologija u Travniku, na I, II i III ciklusu studija drži nastavu iz predmeta: Uvod u informatiku, Strukture podataka i algoritmi, Informacioni sistemi javne uprave, Sistemi za podršku odlučivanju, Dizajniranje korisničkog interfejsa, Informacioni sistemi za upravljanje znanjem i Proces istraživanja i studija slučaja. STRUČNA BIOGRAFIJA – ZVANJA Godina izbora Nastavno-naučno zvanje 1981 Naučni saradnik 1990 Viši naučni saradnik 1994 Docent 2003 Vanredni profesor 2009 Redovni profesor STRUČNA BIOGRAFIJA – DIPLOME DIPLOMA Godina 1974 Mjesto Banja Luka Institucija Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci Naziv diplomskog rada Primjena MINIT metode za povećanje efikasnosti rješavanja problema linearnog programiranja Simplex metodologijom Oblast Softverski inženjering MAGISTARSKA TEZA Godina 1981 Mjesto Zagreb Institucija Tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Naslov teze Ekonomski model ciljnog programiranja Oblast Operaciona istraživanja DOKTORSKA DISERTACIJA Godina 1990 Mjesto Beograd Institucija Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu Naslov disertacije Primjena interaktivnog ciljnog programiranja kod donošenja odluka u organizacijama udruženog rada Oblast Teorija odlučivanja, Informacioni sistemi, Ekonometrija, Menadžment SPECIJALIZACIJE I STUDIJSKI BORAVCI Mjesto i trajanje specijalizacija i studijskih boravaka u inostranstvu: SPECIJALIZACIJE USA (2nd time) - Atlanta, Georgia, USA, DuPree College for Management, The Georgia Institute of Technology, 01.10.1998.- 31.03.1999. god.(6 mjeseci); USA (1st time) - Lincoln, Nebraska, USA, University of Nebraska, 01.09.1982. – 20.10.1982. god. (1,5 mjesec); Scottish Enterprise Foundation Training i Graduate Enterprise Progamme Workshop (osposobljavanje konsultanata iz oblasti razvoja preduzetništva, generisanja ideja i osnivanja malih preduzeća), Ljubljana, 7 dana, 1987; Centar za osposobljavanje kadrova, Međunarodni seminar o internom preduzetništvu i podizanju produktivnosti, Brdo kod Kranja, 7 dana 1987; Škola za kadrologe (Andragoški centaru Zagrebu) – Crikvenica, 7 dana 1986;
 3. 3. 3 STUDIJSKI BORAVCI Italy (Rome), Food-Agree FAO project context regarding development of agricultural resources in B&H, 1974 (1 mjesec). Germany, Netherlands, Sweden and Denmark: collecting of good experiences about developing of business projects in health-food production, 1976 (1 mjesec), Ukraine and Russia: graduate students of marketing visiting regarding changing of good experiences in the state and regional economic development, 1976 (20 dana) USA (2nd time), Washington, Attending to conference on The state of pollution of the World, 1999 (7dana) USA (2nd time), Atlanta-Georgia,Visiting of entrepreneur’s incubator in Atlanta, 1999 (1 dan), Spain, Barcelona, Visiting of entrepreneur’s incubator “Barcelona Activa”, (1 day 1991) USA (1st time), Lincoln-Nebraska, Study visiting on College for Management, University of Nebraska, Lincoln, 1982 (1,5 mjesec) Greece (1st time), Thessalonica, University of Economics in Thessalonica, Attending on 1st ASECU Conference on sustainable economic development, 2000 (3 dana), Greece (2nd time),Thessalonica, Collecting and exchanging of experiences on curriculum of faculties of economics in B&H and Greece, 2002 (5 dana); Greece (3rd time), Thessalonica, Attending to Workshop on Spatial Data Infrastructure in South East Europe Region - SEERC-Thessalonica, 2009 (7 dana). ZNANJE SVJETSKIH JEZIKA Znanje svjetskih jezika Jezik Čita Piše Govori 1. Engleskijezik odlično odlično odlično 2. Njemački odlično odlično odlično PROFESIONALNA ORIJENTACIJA Profesionalna orijentacija (oblast, uža oblast i uska orijentacija): Informatika i računarstvo, Poslovna informatika, Informacioni sistemi, Baze podataka, Operaciona istraživanja, Softverski inženjering, Menadžment. OSTVARENI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI REZULTATI Redni broj RADOVI U ISTAKNUTOM MEĐUNARODNOM ČASOPISU (4) 1. Gvero, P., Tica, G., Petrovic, S., Papuga, S., Jaksic, B., Roljic, L., “Renewable Energy Sources and Their Potential Role in Mitigation of Climate Changes and as a Sustainable Development Driver in Bosnia and Herzegovina”, Thermal Science, Year 2010, Vol. 14, No. 3, pp. 643-656; 2. Roljić L., “Hybrid Methodology of Nonlinear Goal Programming Problem Solving“, prva recenzija prije objavljivanja u časopisu Mathematical Programming (SAD), 2002/2003; 3. Roljic, L., An Expert System for National Economy Model Simulations”, YUJOR, Yugoslav Journal for Operations Research, Vol. 12, 2002; No. 2, pp 247-269 4. Roljic, L., Dujsic, M., “Nonlinear goal programming model application in optimal economy development policy choosing”, Economic Analysis and Workers' Management, Vol. XXV, No. 2, pp. 155-170,1991, Economic Analysis and Workers' Management, Institut za ekonomiku Beograd; Redni broj RADOVI U ČASOPISU MEĐUNARODNOG ZNAČAJA (17) 17. Roljic, L., Hybrid Methodology of Nonlinear Goal Programming, JITA-Journal of Information Technology and Applications, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, Vol. 4, No. 2, 2014., pp. 68-74 (www.jita-au.com) 16. Roljić, L., Landika, M., Mikić, Đ., Optimalizacija, simulacija, metode pretraživanja i teorija igara u ekonomiji i menadžmentu, EMC Review-Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, God. 3, br. 1, str. 123-141, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, 2013.
 4. 4. 4 15. Roljic, L., Praso, M., Mikic, Dj. : “Economic Analysis of Climate Changes Mitigation Models in Electrical Power Sector of Bosnia and Herzegovina Economy and Assessment of their Feasibility“, Procedings of International Scientific Conference „Renewable Energy Sources and Sustainable Development“, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, pp. 160-176, June 2011; (ISBN 978-99955-49-72-5) 14. Roljić, L., “Metode i tehnike e-učenja i njihova klasifikacija”, Zbornik radova Međunarodne konferencije o primjeni informacionih tehnologija u obrazovanju IteO-2011”, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, 2011, s 71-83; (ISBN 978-99955-49-70-1) 13. Gvero, P., Tica, G., Petrovic, S., Papuga, S., Jaksic, B., Roljic, L., „Renewable Energy Sources and Their Potential Role in Mitigation of Climate Changes and as a Sustainable Development Driver in Bosnia and Herzegovina“, V Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, Croatia, 2009. 12. Roljić, L., “Information and Communication Technology for Health (e-Health) – The Situation in Bosnia and Herzegovina”, Workshop „ICT for Health in the Western Balkan Countries and the Europe Union“, Skopje, Macedonia, May 10 2010; 11. Roljić, L., Aleksić, M., Mameledžija A., “Stanje i perspektive elektronske uprave u BiH”, Zbornik radova Fakulteta poslovne informatike, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” Travnik, God. I, Broj 1, s. 5-37, juli 2010; (ISSN 1986-5694) 10. Roljic, L., The Status and Perspectives of eGovernment in Bosnia and Herzegovina, Acta Economica, god. 5, br. 6, pp. 167-192, Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet Banja Luka, 2007. 9. Roljic, L., The State and Perspectives of E-Government in Bosnia and Herzegovina, International Workshop on E- Government and its Spatial Dimension, Sofia, Bulgaria, 9-10 June 2006, Workshop Proceedings, October 2006, pp. 39-53, (ISBN 978-960-89629) 8 Roljić L., Markuljević V., “Uloga i knjiženje mjenice u poslovanju preduzeća“, Međunarodni naučni časopis "Tranzicija", Ekonomski fakultet Tuzla, br. 11-12/2002, str. 141-151; (ISSN 1512-5785) 7. Roljic L., An Hybridized Nonlinear Goal Programming Methodology, 17-th International Symposium on Mathematical Programming, Atlanta, Georgia, USA, 7-11 August, 2000 6. Roljic L., Expert System for National Economic Policy Choosing and Directing, Center for Entrepreneurship, The Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, USA, 1998 (Working Paper&Scientific Talk); 5 Roljić L., Markuljević V., “Uloga i knjiženje mjenice u poslovanju preduzeća“, Međunarodni naučni časopis "Tranzicija", Ekonomski fakultet Tuzla, br. 11-12/2002, str. 141-151; (ISSN 1512-5785) 4. Roljić, L., "Primjena modela interaktivnog nelinearnog ciljnog programiranja-MINCP u izboru optimalne politike privrednog razvoja", Zbornik radova simpozijuma SYM-OP-IS '87, str. 761-768, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 1987; 3. Roljić, L., "Simulacioni model sistema tipa zamajca sa masom koja se mijenja u vremenu", Zbornik radova Simpozijuma iz informatike "Jahorina '80", str. 453.1-453.9, 1980, Elektrotehnički fakultet Sarajevo; 2. Roljić, L., Miljević, D., Dujsić, M.-"Usmjeravanje društveno-ekonomskog razvoja metodama višekriterijalnog odlučivanja", Ekonomski glasnik, broj 1-2, str. 25-50, 1987, Ekonomski institut Sarajevo; 1. Roljić, L., "Primjena modela interaktivnog nelinearnog ciljnog programiranja-MINCP u izboru optimalne politike privrednog razvoja", Zbornik radova simpozijuma SYM-OP-IS '87, str. 761-768, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 1987; Redni broj RADOVI SAOPŠTENI NA SKUPU MEĐUNARODNOG ZNAČAJA ŠTAMPANI U CJELINI (18) 1. Roljić, L., informaciono-komunikacione tehnologije i vještačka inteligencija u nastavi i učenju, EDASOL 2014, Panevropski univerzitet “Apeiron” Banja Luka, 2014; 2. Roljić, L., Grandov, Z., Jakupović, E., Upravljanje znanjem – Koncept kreiranja komparativne prednosti, EDASOL 2013, Panevropski univerzitet “Apeiron” Banja Luka; 3. Roljić, L., Digitalna forenzika u dokaznom postupku i u funkciji ublažavanja posljedica korupcije, Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” Vitez, str. 87-101, Vitez, 2013; 4. Roljić, L., Salkić, H., Salkić, A.: “Savremeni model informacionog sistema u osnovnim i srednjim školama”, Zbornik radova Simpozijuma SYM-OP-IS - Zlatibor, 2012; 5. Roljić, L., Prašo, M.: “Ekonomska analiza modela mitigacije klimatskih promjena u elektroenergetskom sektoru BiH i ocjena njegove izvodljivosti”, Zbornik radova Međunarodne konferencije “Obnovljivi izvori energije i održivi razvoj”, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, str. 160-176, 2011; 6. Roljić, L., “Metode i tehnike e-učenja i njihova klasifikacija”, ITeO-2011, Zbornik radova Međunarodne konferencije o primjeni informacionih tehnologija u obrazovanju IteO-2011”, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, 2011, s 71-83;
 5. 5. 5 7. Roljic, L., Milasinovic, V., Demir, E., “The Key Economic Challenges of B&H Economic Policy Aiming to Poverty Reduction”, Round Tables “Agenda for New Political Leadership in B&H”, BAAR – Bosnian and American Association of Academic Interchange, Sarajevo-Banja Luka-Mostar, October 3-7, 2010; 8. Roljić, L., “Information and Communication Technology for Health (e-Health) – The Situation in Bosnia and Herzegovina”, Workshop „ICT for Health in the Western Balkan Countries and the Europe Union“, Skopje, Macedonia, 10 May 2010; 9. Gvero, P., Tica, G., Petrovic, S., Papuga, S., Jaksic, B., Roljic, L., „Renewable Energy Sources and Their Potential Role in Mitigation of Climate Changes and as a Sustainable Development Driver in Bosnia and Herzegovina“, V Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, Croatia, 2009; 10. Roljic, L., „The Status and Perspective of Spatial Data Infrastructure in Bosnia and Herzegovina“, Speech and Presentation on SEERC Workshop on SDI in South East European Countries, Thessaloniki, Greece, February 2009. 11. Roljić, L., An expert system for economic policy development modeling, Ekspertski sistem za modeliranje politike ekonomskog razvoja, BALCOR-Balkanska konferencija o operacionim istraživanjima, Beograd-Zlatibor, 2007. 12. Roljić, L., The Status and Perspectives of e-Government in Bosnia and Herzegovina, International Workshop on e- Government and its Spatial Dimension,Workshop Proceedings, pp. 39-53, South-East European Research Centre, Thessaloniki, Greece, 2006. 13. Roljic, L., The State and Perspectives of E-Government in Bosnia and Herzegovina, Invited speech on International Workshop on E-Government and its Spatial Dimension, Sofia, Bulgaria, 9-10 June 2006, http://www.seerc.info/egov2006/; 14. Roljić, L., "Primjena modela interaktivnog nelinearnog ciljnog programiranja-MINCP u izboru optimalne politike privrednog razvoja", Zbornik radova simpozijuma SYM-OP-IS '87, str. 761-768, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 1987; 15. Roljić, L., Dujsić, M., Miljević, D.,"Utvrđivanje propulzivnih industrijskih kapaciteta kao problem višekriterijalnog odlučivanja", Zbornik radova simpozijuma SYM-OP-IS '86, str. 355-362, 1986, Fakultet organizacionih nauka, Beograd; 16. Roljić, L., "Simulacioni model sistema tipa zamajca sa masom koja se mijenja u vremenu", Zbornik radova Simpozijuma iz informatike "Jahorina '80", str. 453.1-453.9, 1980, Elektrotehnički fakultet Sarajevo; 17. Roljić, L., Kraljević, M., "Primjena ciljnog programiranja u planiranju proizvodnje sistema industrijske prerade sirovog mlijeka", Zbornik radova simpozijuma SYM-OP-IS '76, str. 379-389, 1976, Fakultet organizacionih nauka Beograd; 18. Martić, Lj., Tepeš, B., Pašagić, H., Roljić, L., "Rezanje ploča sa minimalnim otpacima za potrebe industrije namještaja", Zbornik radova simpozijuma SYM-OP-IS '75, str. 58-72, 1975, Fakultet organizacionih nauka Beograd; Redni broj RADOVI SAOPŠTENI NA SKUPU MEĐUNARODNOG ZNAČAJA ŠTAMPANI U IZVODU (6) 1. Roljić, L., Digitalna forenzika u funkciji ublažavanja posljedica korupcije i sajber kriminala, Simpozijum SYMOPIS 2013, Beograd-Zlatibor, 7-12 septembar, 2013; 2. Roljic, L., Hybridized methodology of nonlinear goal programming problem solving, BALCOR 2013 - Balkanska konferencija o operacionim istraživanjima, Beograd-Zlatibor, 7-12 septembar, 2013; 3. Roljić L., “Model makroekonomskog sistema za podršku odlučivanju“, Peta Balkanska konferencija o operacionim istraživanjima, Banja Luka, 2000; 4. Roljic L., An Hybridized Nonlinear Goal Programming Methodology, Abstracts, p. 205, 17-th International Symposium on Mathematical Programming, Atlanta, Georgia, USA, 7-11 August, 2000 5. Roljic L., Expert System for National Economic Policy Choosing and Directing, Center for Entrepreneurship, The Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, USA, 1998 6. Roljic, L., "Nonlinear goal programming model application in optimal economy development policy choosing", The Eight International Symposium on Forecasting, Amsterdam ,1988; Redni broj KNJIGE I UDŽBENICI (22) 22. Roljić, L., Informacijski menadžment, februar, 2016. 21. Roljić, L., Latinović, T.: Upravljanje informacijama, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment-UPIM, Banja Luka, 2014. 20. Roljić, L., “Informacije-Sistemi-Upravljanje”, MARKOS Banja Luka, 2013.; 19. Roljić L., Mikić Đ., Informacije-Sistemi-Upravljanje, Visoka škola za ekonomiju i informatiku, Prijedor, 2012;
 6. 6. 6 18. Roljić, L., “Elektronsko poslovanje javne uprave – eGovernment”, Fakultet informacionih tehnologija, Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka (eKompendijum) 2011; 17. Roljić, L., “Baze podataka - Škola Accessa”, Visoka škola za ekonomiju i informatiku, Prijedor, januar 2011; 16. Roljić, L., “Elektronsko poslovanje javne uprave – eGovernment”, Fakultet informacionih tehnologija, Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka, 2010 (e-knjiga); 15. Roljić, L., Baze podataka - Škola Accessa, Visoka škola poslovnog menadžmenta “Primus” Gradiška, 2008; 14. Roljić, L., Baze podataka II - MySQL, PHP i CMS, Koledž za informatiku i menadžment ”Janjoš” Prijedor, 2008 (e- knjiga); 13. Roljić, L., Novaković, Z., Baze podataka, Koledž za informatiku i menadžment ”Janjoš” Prijedor, 2008; 12. Roljić, L., Novaković, Z., Informacije i komunikacije, Koledž za informatiku i menadžment “Janjoš” Prijedor, 2008; 11. Novaković, Z., Roljić, L., Informacione tehnologije, Koledž za informatiku i menadžment ”Janjoš” Prijedor, 2008; 10. Roljić, L., Novaković, Z., Kompjuterska tabelarna izračunavanja, Koledž za informatiku i menadžment ”Janjoš” Prijedor, 2007; 9. Roljić, L., Novaković, Z., Informatika 1, Koledž za informatiku i menadžment ”Janjoš” Prijedor, 2006; 8. Roljić, L., Osnovi informatike, "Grafomark", Beograd-Laktaši, 2002; 7. Roljić, L., Osnove informatike, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka, 2000; 6. Roljić, L., Uvod u informatiku, Poljoprivredni fakultet Banja Luka, 1998; 5. Roljić, L., Poslovna informatika, Poljoprivredni fakultet Banja Luka, 1997; 4. Roljić, L., Osnove informatike, Poljoprivredni fakultet Banja Luka, 1997; 3. Roljić, L., Marić V., Informatički praktikum, Poljoprivredni fakultet Banja Luka, 1996; 2. Roljić, L., Uvod u informatiku, Poljoprivredni fakultet Banja Luka, 1996; 1. Roljić, L., Osnove inferencijalne statistike, Medicinski Fakultet, Univerzitet u Banjaluci, 1993 (skripta); Redni broj RADOVI U VODEĆEM ČASOPISU NACIONALNOG ZNAČAJA (10) 1. Roljic, L., The Status and Perspectives of eGovernment in Bosnia and Herzegovina, Acta Economica, god. 5, br. 6, Ekonomski fakultet Banja Luka, 2007; 2. Roljić, L., Kapacitet Republike Srpske za razvoj malih i srednjih preduzeća, Naučni časopis “Acta Economica“, broj 4, str. 29-50, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2006; 3. Roljić L., Markuljević V., “Uloga i knjiženje mjenice u poslovanju preduzeća“, Časopis "Tranzicija", Ekonomski fakultet Tuzla, br. 11-12/2002, str. 141-151; 4. Roljić L., “Metoda dopustivih smjerova ugrađen u metodologiju rješavanja problema nelinearnog programiranja“, Acta Oeconomica, broj 2, Ekonomski fakultet Banja Luka, 2002; 5. Roljić, L., “Hibridna metodologija nelinearnog ciljnog programiranja”, Naučni časopis “Acta Oeconomica”, broj 44. Ekonomski fakultet Banja Luka, 2002; 6. Markuljević V., Roljić L., Vaško Ž., “Revitalizacija malih naselja u Bosni i Hercegovini samozapošljavanjem mladih“, Međunarodni forum “Bosna”, Sarajevo 2002; 7. Roljić, L., "Ciljno programiranje kao metoda pri izboru optimalnih odluka u organizacijama udruženog rada", Ekonomski glasnik, broj 1-2, str. 35-48, 1984, Ekonomski institut Sarajevo; 8. Roljić, L., Đukić, B., "Projekcija kadrova tekstilne industrije SR BiH do 1990. u funkciji zapošljavanja", časopis "Kadrovi i udruženi rad", broj 5, str. 307-312, 1984, Ekonomski institut Zagreb; 9. Roljić L., Markuljević V., “Uloga i strategija marketinške promocije“, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta "Menadžer", "Menadžment Promo" Banja Luka, broj 9-10/2002, str. 63-67; ISSN 1986-5694 10. Roljić, L., "Usmjeravanje društveno-ekonomskog razvoja i metode višekriterijalnog odlučivanja”, Ekonomski glasnik, broj 3, str. 14-21, 1984, Ekonomski institut Sarajevo; Redni broj RADOVI U ČASOPISU NACIONALNOG ZNAČAJA (7) 1. Roljić, L., „Digitalna forenzika u dokaznom postupku i u funkciji ublažavanja posljedica korupcije“, Časopis „Primus global“, broj 1/2015, str. 11-20, Visoka škola „Primus“ Gradiška; 2. Roljić, L., „Upravljanje znanjem-Koncept za kreiranje konkurentske prednosti“, Časopis „Primus global“, broj 1/2015, str. 199-210, Visoka škola „Primus“ Gradiška; 3. Roljić, L., “Reklasifikacija metoda i tehnika e-Učenja”, Zbornik radova Fakulteta poslovne informatike, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” Vitez, God. II, Broj 1, 2012; ISSN 1986-5694 4. Roljić, L., Aleksić, M., Mameledžija A., “Stanje i perspektive elektronske uprave u BiH”, Zbornik radova Fakulteta poslovne informatike, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” Travnik, God. I, Broj 1, s. 5-37, juli 2010;
 7. 7. 7 „Elektronsko poslovanje javnog sektora u Bosni i Hercegovini – eUprava“ (alt. naslov) 5. Roljić, L., Izračunavanje zatezne kamate u obligacionim odnosima i kamatni kalkulator za finansijsko računovodstvo, “Poslovni savjetnik”, br. 12/2005, pp. 16-25, Bijeljina, decembar 2005. 6. Roljić, L., "Ekonomsko-organizacioni aspekt mogućnosti skraćivanja radnog vremena u preduzećima materijalne proizvodnje u SR BiH", "Zaštita", broj 4, str. 3-9, 1990, Institut za zaštitu Sarajevo; 7. Roljić, L., Miljević, D., Dujsić, M.-"Usmjeravanje društveno-ekonomskog razvoja metodama višekriterijalnog odlučivanja", Ekonomski glasnik, broj 1-2, str. 25-50, 1987, Ekonomski institut Sarajevo; Redni broj RADOVI NA SKUPU NACIONALNOG ZNAČAJA ŠTAMPANI U CJELINI (7) 1. Roljić, L., „Potencijal za razvoj malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj“, Bilten Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Banja Luka, 2005; 2. Roljić, L.,"Dinamički ekonometrijski model optimalizacije ekonomske politike", Prvo republičko savjetovanje "Automatizacija informacionih sistema u državnim organima”, 1993, Univerzitet u Banjaluci; 3. Roljić, L., "Primjena ekonomskog modeliranja u optimizaciji privredne strukture”, Zbornik radova naučnog skupa "Prestruktuiranje i tehnološko inoviranje privrede BiH pomoću malih i srednjih preduzeća", str. 72-85, 1990, Ekonomski institut Banja Luka; 4. Roljić, L., "Metoda optimalnog iskorišćavanja drvenih ploča u serijskoj proizvodnji namještaja", Zbornik radova simpozijuma "Promjer '84", str. 66-71, 1984, Mašinski fakultet, Mostar; 5. Roljić, L., Đukić, B., "Analiza stanja i projekcija razvoja kadrova tekstilne industrije Bosne i Hercegovine do 2000. godine", Savjetovanje: Razvoj tekstilne industrije BiH od 1986. do 1990. godine, Bosanski Novi, Savez inženjera i tehničara tekstila SR BiH, 1984; 6. Roljić, L., Đukić, B., "Razvoj kadrova tekstilne industrije BiH do 2000. godine", Zbornik radova savjetovanja "Razvoj tekstilne industrije BiH", str. 1-30,1984, Savez inženjera i tehničara tekstila BiH-Sarajevo; 7. Roljić, L. i dr., "Analiza kadrovskih struktura i projekcija razvoja kadrova u tekstilnoj industriji SR BiH do 1990. godine", Zbornik radova savjetovanja “Kadrovi u tekstilnoj industriji BiH”, Savez tekstilnih inženjera i tehničara Bosne i Hercegovine, 1983; Redni broj ODBRANJENA DOKTORSKA DISERTACIJA 1. Primjena interaktivnog ciljnog programiranja kod donošenja odluka u organizacijama udruženog rada, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, 1990; Redni broj ODBRANJENA MAGISTARSKA TEZA 1. Ekonomski model ciljnog programiranja, Tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1981; Redni broj UČEŠĆE U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA (20) Naziv projekta Period izvođenja / Izvor finansiranja/Partneri Pozicija 1. ICT WEB Promotion 2009-2011, INCO West Balkan Country Consortia Project, European Commission, Belgium, Eight West Balkan Countries Team Member 2. Self-employment of youth in Rural Region of B&H 2008-2009, Funded by Ministry of Science-Government of Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina Head of the Project 3. Adaptation and Mitigation of Climate Changes in B&H – Annual Report 2008-2009, UNDP Local Expert for Economy 4. TEMPUS Joint European Project - Joint master for South-East Europe in economics and management science program. 2007, Involved beneficiary universities: Faculty of Economics in Subotica Serbia, Faculty of Economics Banja Luka-Bosnia and Herzegovina and Faculty of Economics Prilep, FYR Macedonia, Team Member
 8. 8. 8 5. EU TAC - SME Training and Consultancy Project 2006, EU TAC Certified trainer and consultant, Invent- Germany Certified National Trainer and Consultant 6. Waste Recycling Pilot Project 2005-2006, Delegation of the European Commission to Bosnia and Herzegovina-SOGREAH-France, Local Expert and Consultant 7. Long term projection of regional economy development 2005, The Spatial Plan of Republika Srpska, The Institute for Urbanism and Ministry for Civil Engineering and Environment Protection of RS, Banja Luka Leading Economist 8. CARDS Project of EC, „Support for Capacity Building for Environmental Management in BiH“ 2005, Delegation of the European Commission to Bosnia and Herzegovina-PM-Irreland, Local Expert and Consultant 9. The eco-tourist resources of regions of Bosnia and Herzegovina survey 2004, The Institute for Urbanism of RS and JICA Study Team (Japan), Banja Luka-Sarajevo, Team leader and Co-Author 10. The Development of Policies and Measures for Social Mitigation-Skills Gaps and Training Needs: Current Status and Policy Implications 2003, Birks Sinclaire&Associates Ltd., “Mountjoy“ Research Center Durham, Great Britain and Independent Biro for Humanitarian Issues (IBHI) Sarajevo, Co-leader of work group for Qualitative Study 2 11. State and issues of unemployment and employing in Bosnia and Herzegovina and their policy implications 2002, Birks Sinclaire&Associates Ltd., “Mountjoy“ Research Center Durham, Great Britain and Independent Biro for Humanitarian Issues (IBHI) Sarajevo Co-leader of work group for Qualitative Study 1 12. PRSP project – Poverty Reduction Strategy Program for Bosnia and Herzegovina 2002, World Bank and B&H Ministry for Civil Engineering and Space Planning, Sarajevo Consultant-Co- leader of work group 13. NEAP project - National Environmental Action Plan for Bosnia and Herzegovina - 2002, World Bank and B&H Ministry for Civil Engineering and Space Planning, Sarajevo Co-leader of work group for Economy and Environment 14. Revitalizacija malih naselja u Bosni i Hercegovini samozapošljavanjem mladih 2002, Međunarodni forum "Bosna", Sarajevo 15. Ekspertiza poslovne i tehnološke dokumentacije u proizvodnom preduzeću 2001, “Fagus” d.o.o. Kotor Varoš, Autor, rukovodilac tima 16. Economic and Business Management Curriculum 2000, Manchester Metropolitan University, Great Britain; Warsaw School of Economics, Poland; Alborg University, Denmark; University of Macedonia, Greece Team member 17. Development of educational plan for management of small and medium sized enterprise, 2000, University of Paderborn, Germany; Katl-Franzens University of Graz, Austria, University of Belgrade, Serbia and Montenegro Team member 18. Capacity Building and Human Resource Development of Higher Education in Bosnia and Herzegovina 2000, Participants: Manchester Metropolitan University, Great Britain; Warsaw School of Economics, Poland; Alborg University, Denmark; University of Macedonia, Greece, Team member 19. The Job Bourse Information System Development Project for Bosnia and Herzegovina 1999, IEO-Project Group Deputy team leader 20. The Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA. USA October 1998 to April 1999 1999, Fulbright Research Fellow/USA Government Organized and taught undergraduate course in field of Applied Management Science on DuPree College of Management, Atlanta, Georgia, USA Fulbright Fellow
 9. 9. 9 Redni broj POGLAVLJE ŠTAMPANO U ELABORATU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA, KNJIZI ILI MONOGRAFIJI (15) 1. Platon V., Roljić L., Gvero P., Support for Capacity Building for Environmental Management in BiH-Management by air quality in BiH; CBA on transportation project in Banja Luka, Delegation of European Commission to BiH, Sarajevo-Banja Luka, 2005. 2. Roljić, L., Support for Capacity Building for Environmental Management in Bosnia and Herzegovina-Cost Benefit Analysis-Brief Guide, Delegation of the EC to Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2005. 3. Roljić, L., i dr. Istraživanje eko-turističkih resursa u BiH, JICA Study Team i Urbanistički zavod RS, Sarajevo-Banja Luka, April 2004; 4. Paar Reg, Pap Ivy, Papic Zarko, Roljic Lazo, Praso Murat and Causevic Fikret, Labour and Social Policy in Bosnia and Herzegovina: The Development of Policies and Measures for Social Mitigation-Skills Gaps and Training Needs: Current Status and Policy Implications, Birks Sinclaire&Associates Ltd., “Mountjoy“ Research Center Durham, Great Britain and Independent Biro for Humanitarian Issues (IBHI) Sarajevo, 2003. 5. Roljic, L., i dr., Skills gaps and training needs: Current status and policy implications-Qualitative study 2- Municipalities Prijedor and Trebinje, Birks Sinclaire&Associates Ltd., “Mountjou” Research Center Durham, Great Britain i IBHI Sarajevo, 2003; 6. Čaušević F., Prašo M., Roljić L., “Status zaposlenosti i tržišta rada i potencijal za razvoj politike djelovanja u BiH“, Birks Sinclair&Associates Ltd. "Mountjoy" istraživački centar, Durham, Velika Britanija i IBHI - Sarajevo, 2002; 7. Roljic, L., State and issues of unemployment and employing of people in Republic of Srpska, Birks Sinclaire&Associates Ltd., “Mountjou” Research Center Durham, Great Britain and IBHI Sarajevo, 2002; 8. Prašo M., Roljić L., PRSP (Poverty Reduction Strategy Program) – “Uticaj privrednih strategija na životnu sredinu i održivi razvoj Bosne i Hercegovine“, Ministarstvo za energetiku i vodoprivredu RS i Ministarstvo za okoliš FBiH, Banja Luka - Sarajevo, 2002; 9. Prašo M., Roljić L., NEAP (National Environment Action Plan) “Prioriteti i uticaj na siromaštvo“, Ministarstvo za energetiku i vodoprivredu RS i Ministarstvo za okoliš FBiH, Banja Luka - Sarajevo, 2002; 10. Prašo M., Roljić L., “Nacionalni akcioni plan za okoliš/životnu sredinu i borba protiv siromaštva u Bosni i Hercegovini“, Ministarstvo za energetiku i vodoprivredu RS i Ministarstvo za okoliš FBiH, Banja Luka - Sarajevo, 2002; 11. Prašo M., Roljić, L., The National Action Plan for the Environment and Struggle Against Poverty in Bosnia and Herzegovina, Ministarstvo za energetiku i vodoprivredu RS i Ministarstvo za okoliš FBiH, Banja Luka-Sarajevo, 2002. 12. Roljić L., “Stanje i problemi nezaposlenosti i zapošljavanja u Republici Srpskoj“, Birks Sinclair&Associates Ltd. "Mountjoy" istraživački centar Durham, Velika Britanija i Nezavisni biro za humanitarna pitanja, Sarajevo, 2002; 13. Roljic, L., i dr., The NEAP priorities and impact on poverty in Bosnia and Herzegovina, B&H Ministry for Environment Protection, Sarajevo-Banja Luka, 2002; 14. Roljic, L., i dr., PRSP - Business Strategies Impact on Environment and Sustainable Development of Bosnia and Herzegovina, Ministry for environment Protection FB&H and Ministry of Energetic RS, Sarajevo-Banja Luka, 2002; 15. Roljić, L., “Status zaposlenosti i tržišta rada i izgledi za Bosnu i Hercegovinu u regionalnom kontekstu - Lokalna studija za područje opštine Trebinje”, Birks Sinclair&Associates Ltd. "Mountjoy" istraživački centar, Durham, Velika Britanija i IBHI - Sarajevo, 2002; Redni broj STRUČNI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA ILI ZBORNICIMA (71) 1. Roljic, L., Business Plan for Acquisition of Fixed Assets and Working Capital Investing in Society for Ransoming and Alteration of Secondary Raw Materials A.S. „Angrosirovina“ Tuzla, 2006. 2. Roljić L., “Informacione tehnologije mobilnog Interneta, Časopis za pitanja upravljanja i rukovođenja “Business Manager”, br. 1/2001, str. 49-50, “Pabo”, Banja Luka, 2001; 3. Roljić L., “Vještačka inteligencija – Da li će kompjuter eliminisati čovjeka“, Časopis za pitanja upravljanja i rukovođenja “Business Manager”, br. 1/2001, str. 50, “Pabo” Banja Luka, 2001; 4. Roljić L., Markuljević V., “Ekspertiza poslovne i tehnološke dokumentacije u proizvodnom preduzeću“, Banja Luka, 2001; 5. Roljić L., “Ekonomija i finansiranje javnih usluga u Republici Srpskoj“, Ekonomski Institut Sarajevo, 2001; 6. Roljić, L., Marić, V., „Reinženjering informaciono-tehnološkog okruženja“, Časopis „Privreda“, broj 1, EKOM Banja Luka, 2000; 7. Roljić L. i dr., “Analiza stanja i osnovna koncepcija razvoja obrazovanja na području opštine Prijedor do 2005. godine“, Program obnove i razvoja opštine Prijedor, „Industrogradnja“ Prijedor, 1998;
 10. 10. 10 8. Sokolović S., Roljić L., Jerković M., Miljević D., Marić, T., “Informacioni sistem tržišta rada u Bosni i Hercegovini – Idejni projekat“, IEO Consultant Group – “Ekom” Banja Luka, Banja Luka – Sarajevo – Mostar, 1998; 9. Roljić L., “Koncept dugoročnog planiranja obrazovanja u Republici Srpskoj“, Republički zavod za urbanizam, Banja Luka, 1995; 10. Roljić, L., „Mogući efekti primjene računara u praksi“, časopis „Privreda“, broj 1, str. 30-33, 1995, EKOM Banja Luka; 11. Roljić L., “Opis, analiza i ocjena stanja obrazovanja na području opštine Bijeljina i osnovna koncepcija razvoja do 2005. godine“, Prostorni plan Republike Srpske, Urbanistički zavod Republike Srpske, Banja Luka, 1995; 12. Roljić L., Stanje i koncepcija razvoja obrazovanja u Republici Srpskoj do 2015. godine, Prostorni plan Republike Srpske, str. 96-101, Urbanistički zavod Republike Srpske, Banja Luka, 1995; 13. Roljić, L., “Primjena ekonomskog modeliranja za optimalizaciju privredne strukture Bosne i Herzegovina”, Ekonomski institut Banja Luka, 1992.; 14. Roljić, L., „Istraživanje mogućnosti efikasnije upotrebe kompjutera“, Časopis „Saznanja“ Banja Luka, broj 1, str. 33- 40, 1991, Univerzitet u Banjaluci; 15. Roljić, L., „LRECENT-Centronics Printer Interface i Printer Driver za računar Commodore 64“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1989; 16. Roljić, L., „LRPROM – Program za višekriterijalno odlučivanje metodom PROMETHEE“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1989; 17. Roljić, L., „Metodologija za praćenje ekonomskih efekata eksperimentalnog skraćenja radnog vremena u OUR-a materijalne proizvodnje u SR BiH“, Radovi ekonomskog instituta Banja Luka, 1988; 18. Roljić, L., „Mogućnost skraćivanja radnog vremena u OUR-a materijalne proizvodnje u SR BiH – Analiza ekonomskog aspekta“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1988; 19. Roljić, L., Bošnjak, K., Dejanović, R., „Višekriterijalni model ocjene ponuda kod izbora AOP opreme za SOUR „Centrotrans“ Sarajevo, OOUR „Remonttrans“ Modriča”, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, 1988; 20. Roljić, L., i dr., „Mogućnost skraćivanja radnog vremena u OUR-a materijalne proizvodnje u SR BiH”, SOUR zaštite Sarajevo i Republički komitet za rad i radne odnose SR BiH, Sarajevo, 1988; 21. Roljić, L., i dr., „Struktura privrede i njene generičke sposobnosti kao faktor razvoja i povećanja stepena zaposlenosti na regiji Banja Luka“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1988; 22. Roljić, L., Jakšić, D.,““Ekonomija i finansiranje javnih usluga u BiH“, Ekonomski Institut Sarajevo, 2002; 23. Roljić, L., „Definisanje modela informacionog sistema Dobojskog regiona”, Radovi Instituta za ekonomiku Doboj, Institut za ekonomiku Doboj, 1987; 24. Roljić, L. i dr., „Plan razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja na području Zajednice Bihać za period od 1986. do 1990. godine-Nacrt“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1986; 25. Roljić, L. i dr., „Plan razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja na području Zajednice Tuzla za period od 1986. do 1990. godine-Nacrt“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1986; 26. Roljić, L. i dr., „Plan razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja na području Zajednice Jajce za period od 1986. do 1990. godine-Nacrt“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1986; 27. Roljić, L. i dr., „Plan razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja na području Zajednice Banja Luka za period od 1986. do 1990. godine-Nacrt“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1986; 28. Roljić, L. i dr., „Plan razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja na području Zajednice Doboj za period od 1986. do 1990. godine-Nacrt“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1986; 29. Roljić, L. i dr., „Plan razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja na području Zajednice Mostar za period od 1986. do 1990. godine-Nacrt“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1986; 30. Roljić, L., i dr. „Razvoj srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja u Bosni i Hercegovini u periodu od 1970. do 1985. godine“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1986; 31. Roljić, L., i dr., „Stimuliranje razvoja propulzivnih industrijskih kapaciteta i povećanje stepena finalizacije u industriji Bihaćke regije sa posebnim osvrtom na mogućnosti povećanja zaposlenosti“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1986; 32. Bašić, M., Sabitović, M., Roljić, L., i dr., “Koncepcija razvoja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini do 2000. godine”, Ekonomski institut Sarajevo,1985; 33. Roljić, L. Adamović, N., Rodić, J., Podnar, V., „Izvedbeni projekt informacionog podsistema prodaje-aplikacija praćenja zaliha gotovih proizvoda u SOUR KPK „Krajišnik“ Banja Luka”, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1985; 34. Roljić, L. i dr., „Analiza razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja na području Zajednice Bihać za period 1970-1985. godine“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1985; 35. Roljić, L. i dr., „Analiza razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja na području Zajednice Jajce za period 1970-1985. godine“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1985; 36. Roljić, L. i dr., „Analiza razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja na području Zajednice Doboj za period 1970-1985. godine“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1985;
 11. 11. 11 37. Roljić, L. i dr., „Analiza razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja na području Zajednice Zenica za period 1970-1985. godine“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1985; 38. Roljić, L. i dr., „Metodologija za pripremu, izradu i donošenje srednjoročnog plana vaspitno-obrazovnih organizacija srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja u SR BiH za period 1986-1990. godina”, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1985; 39. Roljić, L. i dr., „Plan razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja na području zajednice Zenica za period od 1986. do 1990. godine-Nacrt“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1985; 40. Roljić, L. i dr., „Polazne osnove koncepcije dugoročnog razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja u SR BiH do 2000. godine”, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1985; 41. Roljić, L. i dr., „Razvoj srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja u Bosni i Hercegovini u periodu od 1970. do 1985. godine”, Radovi ekonomskog instituta Banja Luka, 1985; 42. Roljić, L. i dr., „Razvoj srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja u SR BiH za period od 1970-1985. godine”, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1985; 43. Roljić, L., „Analiza razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja na području Zajednice Banja Luka za period 1970-1985. godine“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1985; 44. Roljić, L., „Uvodno izlaganje za okrugli sto na temu: Polazne osnove koncepcije dugoročnog razvoja usmjerenog obrazovanja i vaspitanja u Bosni i Hercegovine do 2000. godine“, Savez SIZ usmjerenog obrazovanja i vaspitanja SR BiH Sarajevo, 1985; 45. Roljić, L., Adamović, N., Kresojević, A., „Glavni projekt integralnog informacionog sistema SOUR KPK „Krajišnik“ Banja Luka“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1985; 46. Roljić, L., Bošnjak, K., Dejanović, R. i dr., „Dostignuti nivo primjene, stepen korišćenja i osnovni pravci daljnjeg uvođenja i primjene elektronskih računara na području OPK Banja Luka”, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1985; 47. Roljić, L., Brekić, J., Stojaković, S., Đukić, B., „Dugoročna projekcija razvoja kadrova, obrazovanja i zapošljavanja na području Osnovne privredne komore Banja Luka do 2000. godine”, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1985; 48. Roljić, L., i dr., „Analiza razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja na području zajednice Mostar u periodu od 1970. do 1985. godine”, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1985; 49. Roljić, L., i dr., „Koncepcija dugoročnog razvoja srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja u Bosni i Hercegovini do 2000. godine“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1985; 50. Roljić, L., Jurina, M., „Razvoj kadrova, usmjeravanje obrazovanja i društveno-ekonomski razvoj područja OPK Bihać”, SIZ za zapošljavanje Bihać i Društvo kadrovskih radnika Bihać, 1985. 51. Roljić, L. i dr., Projekat makroorganizacione strukture SOUR KPK „Krajišnik“ Banja Luka“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1984. 52. Roljić, L., Barešić, I., Dujsić, M., Miljević, D., „Propulzivne industrijske grane kao nosioci razvoja Bihaćke regije“, časopis „Nauka u praksi“, broj 11, str. 1-13, 1984, Osnovna privredna komora Bihać; 53. Stojaković, S., Roljić, L., Jakšić, D., Barešić, I., „Perspektivni razvoj mreže naučno-istraživačkih organizacija na teritoriji Osnovne zajednice nauke Bihać“, časopis „Nauka u praksi“, broj 5, str. 1-38, 1984, Osnovna privredna komora Bihać; 54. Jurina, M., Roljić, L., Boban, R., Đukić, B., „Srednjoročna projekcija razvoja kadrova područja OPK Banja Luka do 1985. godine“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1982; 55. Roljić, L., „Srednjoročna projekcija razvoja kadrova područja OPK Bihać za period do 1985. godine“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1982; 56. Roljić, L., Stojaković, S. i dr., „Perspektivni razvoj mreže naučno-istraživačkih organizacija na teritoriji Osnovne zajednice nauke Bihać”, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1982; 57. Roljić, L., “Informacioni sistem zdravstvene zaštite podržan elektronskim računarom“, Studija o istraživanju uslova za optimalnu organizaciju zdravstvenih organizacija na području Zajednice zdravstvene zaštite Tuzla, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1981; 58. Roljić, L., Miljević, Č., „Idejni projekt informacionog sistema podržanog elektronskim računarom u SOUR KPK „Krajišnik“ Banja Luka”, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1981; 59. Roljić, L, „Neki aspekti optimalnog iskorištenja drvenih ploča u serijskoj proizvodnji namještaja“, Zbornik radova Centra ekonomskih nauka Banja Luka, str. 213-228. 1980; 60. Roljić, L., Dobrenić, S., Miljević, Č., „Informacioni sistem SIZ za zapošljavanje Banja Luka kao podloga bržeg i kvalitetnijeg rješavanja problema u sklopu realizacije društvenog dogovora o politici zapošljavanja“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1980; 61. Roljić, L., Stojaković, S., Pehar, N., i dr, „Osnove naučno-istraživačke i inovacijske politike u srednjoročnom planu Osnovne zajednice nauke Banja Luka za period 1981-1985. godina“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1980; 62. Roljić, L., Martić, Lj., Tepeš B., “Model optimalizacije rezanja ploča u industriji namještaja“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1978,
 12. 12. 12 63. Roljić, L., Pehar, N., Stojaković, S., „Naučno-istraživački kapaciteti Bosanske Krajine i osnovni pravci njihove razvojne aktivnosti“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1978; 64. Krčevinac, S., Obradović, D., Roljić, L., „Uvođenje i kontrola upravljačkog informacionog sistema“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1977; 65. Krčevinac, S., Obradović, D., Roljić, L., “Pristup ekonomskoj evaluaciji uvođenja informacionog sistema baziranog na računaru“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1977; 66. Obradović, D., Krčevinac, S., Roljić, L., „Elementi za procjenu podobnosti opreme i metode procjene“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1977; 67. Obradović, D., Krčevinac, S., Roljić, L., „Sistemi šifriranja i kriterijumi za izbor organizacije podataka“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1977; 68. Roljić, L., Krčevinac S., Obradović D., Podnar V., „Idejni projekt sistema poslovnih i samoupravnih informacija u AIPK „Bosanska Krajina“- knjige I-VI, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1977; 69. Roljić, L., Hadžiomerović, T., Perinović, A., „Sistemska analiza AIPK „Bosanska Krajina“ sa aplikacijom u podsistemu industrijske prerade sirovog mlijeka primjenom IDEALS metode“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1976; 70. Roljić, L., „Rezanje ploča sa minimalnim otpacima za potrebe industrije namještaja“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1974; 71. Roljić, L., Mulić, J., Selak, V., „Program krmnih smjesa izrađen simpleks metodom linearnog programiranja“, Radovi Ekonomskog instituta Banja Luka, 1974; Redni broj URAĐENE RECENZIJE (33) 33. Članak: Ćosić, Muhamed: Repozitoriji digitalnih obrazovnih materijala u funkciji savremenih informacionih sistema elektronskog učenja, Konferencija studenata S/U „Vitez“, Vitez, 2016. 32. Članak: Damjanović, Davor: Informacioni sistem Evidencija pacijenata- ISEP, Konferencija studenata S/U „Vitez“, Vitez, 2016. 31. Članak: Adin Begić, Zoran Ž. Avramović: Timski rad u uređivanju tekst dokumenta sa bilo kojeg mjesta koristeći office 365 online za škole, ITeO-2015, www.iteo.rs.ba 30. Članak: Selection of CRM applications, ICEI 2015- Četvrta Međunarodna naučna konferencija Ekonomija integracija „Izazovi ekonomije u kriznom okruženju“, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2015. 29. Članak: Igor Lastrić, Minja Kolunžija, Mišo Bundalo, Gordana Radić: Jedna od mogućih primjena senzora pametne narukvice u prevenciji stresa, ITeO-2015, www.iteo.rs.ba 28. Članak: Papić, Željko, Stanković, Željko: Ergonomija u školskom okruženju, ITeO-2015, www.iteo.rs.ba 27. Članak: Pop Vadean Adina, Pop Paul Petrica, Tihomir Latinovic, Cristian Barz, Harvesting-energy-ultra-low-power- device, ITeO-2015, www.iteo.rs.ba 26. Članak: NNNN, Informacije i znanje kao ključni resursi za potrebe interaktivnog učenja, Naučno-stručni časopis „PRIMUS“, Visoka škola „PRIMUS“ Gradiška, januar 2015. 25. Članak: NNNN, Retencija kao problem skladištenja podataka na medijima, Naučno-stručni časopis „PRIMUS“, Visoka škola „PRIMUS“ Gradiška, januar 2015. 24. Članak: NNNN, Upravljanje mrežom u ISO-OSI okruženju, Naučno-stručni časopis „PRIMUS“, Visoka škola „PRIMUS“ Gradiška, januar 2015. 23. Članak: Ivetić Bojan, Marušić Tonćo, Radosav Dragica: Customer satisfaction as a significant measure of successful ERP implementation, JITA-Journal of Information Technology and Aplications, Pan-European University „Apeiron“, Banja Luka, maj, 2014 http://www.jita-au.com 22. Članak: Grandov, Z., i dr. „Primena statističke metode linearanog trenda na izračunavanje vrednosti ulaznih tokova SDI u Srbiji i Hrvatskoj“, EMC Review (Economy and Market Communication – Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije), Pan-European University „Apeiron“, Banja Luka, 2013, http://www.emc-review.com , 21. Članak: Zajmović,Mahir, Salkić, Hadžib, Informacioni sistem kao podrška borbi protiv korupcije, Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” Vitez , Vitez, 20.05.2013. 20. Članak: Roljić, L., Landika, M., Mikić, Đ., Optimalizacija, simulacija, metode pretraživanja i teorija igara u ekonomiji i menadžmentu, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, 05.06.2013. 19. Članak: XXYYZZ, Znanje kao temeljna odrednica ljudskog kapitala i ključni faktor održivog razvoja, EMC Review- Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, 28. maj 2012. 18. Članak: XXYYZZ, Unapređenje poslovne komunikacije primenom savremenih IT rešenja, EMC Review (Economy and Market Communication – Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije), Pan-European University „Apeiron“, Banja Luka, 2012, http://www.emc-review.com 17. Knjiga: Latinović, Branko, Smajlović, Nedim, Principi informatike, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, 2011;
 13. 13. 13 16. Knjiga: Dejanović Ratko, Preradović Ljubiša, Softverski inženjering, Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2010. 15. Članak: XXYYZZ, GEOPORTAL solutions based on ESRI GIS platform in Southeast Europe, for “INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPATIAL DATA INFRASTRUCTURES 2010”, 15-17 September 2010, FON University, Skopje, Macedonia, http://sdi2010.agisee.org 14. Članak: XXYYZZ, SOME ISSUES TO HAVE IN CONSIDERATION WHILE DEVELOPING A NSDI IN REPUBLIC OF MACEDONIA, for “INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPATIAL DATA INFRASTRUCTURES 2010” , 15-17 September 2010, FON University, Skopje, Macedonia, http://sdi2010.agisee.org 13. Članak: XXYYZZ, SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE FOR REAL ESTATE ADMINISTRATION BASED ON SATELLITE DATA, for “INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPATIAL DATA INFRASTRUCTURES 2010” , 15-17 September 2010, FON University, Skopje, Macedonia, http://sdi2010.agisee.org 12. Knjiga: Jakupović Sanel, Salić Midhat i Novaković Bogdan: „Carinski sistem BiH u procesu integracija u EU“, Sarajevo- Banja Luka, 2010. 11. Članak: Ekspertiza softverskog proizvoda TOPSIM – StartUp, TATA Interactive Systems GmbH, Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništvo Republike Srpske, Banja Luka, 2008; 10. Knjiga: Knežiček Tihomir, Javno i privatno partnerstvo, “Ars Grafika” Tuzla, 2008; 9. Članak: A Low-power Power-Line Modem using FSK protocol, for The 11th World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2007, July 8-11, 2007 – Orlando, Florida, USA 8. E-knjiga: Rade Tanjga, Statistika za studente medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci, 2005; 7. Knjiga: Macura Perica, Modeli marketinških informacionih sistema, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjaluci, 2003; 6. Knjiga: Domazet Momčilo i Grbić Draško, Računari i informatika, udžbenik za prvi razred trogodišnjih stručnih škola, Zavod za izdavanje udžbenika, Istočno Sarajevo, 2003. 5. Knjiga: Radan Miroslav, Računari i informatika, udžbenik za drugi razred gimnazije, Zavod za izdavanje udžbenika, Istočno Sarajevo, 2003. 4. Knjiga: Stankić Rade, Krsmanović Branko, Elektronsko poslovanje, „Savremena Administracija“ Beograd, 2001; 3. Knjiga: Stojanović Mićo i dr., Šifrom protiv kompjutera-računarsko-informatička tehnologija u savremenoj civilizaciji- traganje za veštačkom inteligencijom-informatička budućnost je počela, Banja Luka, 1998; 2. Softverski paket: Adžić Lazo i Perkučin Milorad, Robni promet i finansijsko knjigovodstvo, Banja Luka, 1997; 1. Knjiga: Košpić Sretko, Kontrola poslovnih funkcija preduzeća, Banja Luka, 1996; VOĐENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA (8) 1. Jaganjac Jamila, „Model podrške odlučivanju i upravljanju intelektualnim kapitalom u mikrokreditnim ogranizacijama“,Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka, 2012. 2. Dončić, Dalibor, „E-biznis model holističkog marketinga u poljoprivredi“, Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka, 2012. (prepisao se u Zemun) 3. Salkić Hadžib,„Razvoj ekspertnog sistema sa primjenom u edukaciji“, Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka, 2014. 4. Dračić Damir, „Unificirani razvoj transakcionih informacionih sistema korištenjem inovirane metodologije za projektovanje, izgradnju i održavanje softverskih rješenja“,Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka, 2014-2016 5. Tanjga Mitja, „Hibridni model upravljanja razvojem visokoškolskog elektronskog obrazovanja“, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Fakultet informacionih tehnologija, Vitez-Travnik, 2014-2016 6. Novaković Nikola, „Inovativni koncept semantičkih alata u elektronskom obrazovanju“, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Fakultet informacionih tehnologija, Vitez-Travnik, 2014-2016 7. Čosić Muhamed, „Performantnost upotrebe SCORM standarda u savremenim sistemima elektronskog učenja“, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Fakultet informacionih tehnologija, Vitez-Travnik, 2015-2017 8. Salkić Almira, Digitalna forenzika .... , Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Fakultet informacionih tehnologija, Vitez-Travnik, 2016-2018 VOĐENJE MAGISTARSKIH TEZA I MASTERSKIH RADOVA (15) MAGISTARSKE TEZE (5) 1 Damjanović Boris, „Primjena unificiranog procesa kod razvoj softvera“,Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, 2008. 2. Božić Milan - Postdiplomski studij „Preduzetništvo informacijskog društva“, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, 2008. 3. Jaganjac Jamila, Postdiplomski studij, Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka, 2009.
 14. 14. 14 4. Fišo Mujo- Postdiplomski studij, Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka, 2009. 5. Skoko Ismet, „Uticaj globalizacije tržišta na mala i srednja preduzeća“, Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka, februar, 2011. MASTER RADOVI (10) 1. Čosić Muhamed, „Koncept informacionog sistema za upravljanje znanjem u obrazovanju u srednjim školama“, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Vitez, 2013. 2. Palić Tarik, „Razvoj ERP sistema Visoke škole u Bosanskoj Krupi“, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, juli 2014. 3. Džakula Ivo, „Aplikacija desk-top relacione baze podataka u IS Studentska služba“, Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka, juli, 2014. 4. Pećanac Luka, “"Inteligentne informacione tehnologije elektronskog poslovanja u obrazovanju", Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka, juli, 2014. 5. Šikić Mario, „Zdravstvo u informaciono-komunikacionom oblaku Interneta“, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, maj 2015. 6. Jašarević Edin, „Istraživanje efekata primjene informacionih sistema za upravljanje dokumentacijom u institucijama lokalne samouprave“, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Vitez, juli 2015. 7. Bajramović Adnan, „Bolnički informacioni sistem kao integralni dio sistema e-Zdravstva u BiH“, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, juli 2015. 8. Martić Ivan, „Otkrivanje počinioca ili akata cyber kriminala metodama digitalne forenzike“, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Vitez, septembar 2015. 9. Fajković Samir, “Evolucija i savremeni trendovi u dizajnu web korisničkog interfejsa”, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Vitez, decembar 2015. 10. Huremagić Ermin, “Komparativna analiza procesnih performansi relacionih baza podataka“, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Vitez, decembar 2015. AUTORIZOVANA PREDAVANJA (16) 1 IS Javne uprave - e-Government, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, 2010 2 Baze podataka, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, 2011 3 HCI - Interakcija čovjek-računar, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, 2010 4 DSS - Sistemi za podršku odlučivanju, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, 2010 5 CAD sa osnovama tehničkog crtanja, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, 2012 6 Operaciona istraživanja u inženjerstvu, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, 2014 7 Strukture podataka i algoritmi, Sveučilište/Univerzitet “Vitez”, Vitez, 2011 8 Dizajniranje korisničkog interfejsa, Sveučilište/Univerzitet “Vitez”, Vitez, 2011 9 Informacioni sistemi za upravljanje znanjem, Sveučilište/Univerzitet “Vitez”, Vitez, 2012 10 Uvod u informatiku, Sveučilište/Univerzitet “Vitez”, Vitez, 2012 11 Napredni sistemi elektronskog učenja, Sveučilište/Univerzitet “Vitez”, Vitez, 2014 12 Proces istraživanja i studij slučaja, Doktorski studij Sveučilište/Univerzitet “Vitez”, Vitez, 2014 13 Poslovna informatika, Visoka škola “Primus” Gradiška, 2014 14 Napredne .NET tehnologije, Visoka škola “Primus” Gradiška, 2015 15 Softverski inženjering, Visoka škola “Primus” Gradiška, 2015 16 Sistemi za podršku odlučivanja, Visoka škola “Primus” Gradiška, 2015 UREĐIVANJE ČASOPISA 1 Glavni i odgovorni urednik: Naučno-stručni časopis „Zbornik radova Fakulteta poslovne informatike“, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Vitez, ISSN 1986-5694 Ažurirano: 4.2. 2016.

×