Ayon kay
Ellis(1993:412)
Metakognitiv
 “pinatnubayang pamamaraan ng pagkatuto

para maisaloob ang bagong impormasyon at
magampanan ang pamamahala ...
 Metakognitiv na pagbabasa - isang istratehiya o paraan

upang ganap na maunawaan ang tekstong binasa.
 Metakognitiv

- Ito ay tumutukoy sa sa kaalaman at
pagkontrol sa sariling pag-iisip at mga
gawain sa pagkatuto ng mga es...
Ayon kina Jacobs at Paris (1987)
May dalawang kategorya ang metakognisyon:
Sariling pagtataya
Sariling pamamahala
Sariling Pagtataya
Ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa
kognisyon. Kasama dito ang ,
 kaalaman sa pamamaraan o kaalama...
Sariling Pamamahala
 Ito ay tumutukoy sa

pagpaplano, pagtatasa at pag-aayos
ng estratehiya.
Baker at Brown

Jacobs at Paris

 Kaalaman

 Sariling pagtataya

 Kontrol

 Sariling

pamamahala
Metakognitiv na Estratehiya
Kung habang nagbabasa ang isang bata, ay natanto
niya na kailangan niyang matandaan ang kanyan...
 Ang metakognitiv kung gayon ay

tumutukoy sa ating kamalayan sa mga
proseso sa pag iisip habang gumagawa tayo
ng pagkaka...
Batayan ng Metakognitiv na Estratehiya
1. Pag-uugnay ng bagong impormasyon sa

dating kaalaman;
2. Sadyang pagpili ng estr...
Halimbawa
A. Pagmememoryang Estratehiya
 K-W-L
 Venn Diagram
Concept Map
 Hirarkikal na dayagram
 Sapot Gagamba
 Sapot Semantic
B. Estratehiyang Sosyal




Think-A-Loud
Think-Pair-Share

C. Personal na Estratehiya
 paglikha ng salita o pangungusap...
 Pagdama ng nais tukuyin ng may-akda
 Paggamit ng imahinasyon
 Paggamit ng iba pang sining
 Ang pagkatuto ay tinatayang isang pangyayaring

kognitiv sapagkat ito ay nagpapakita ng mga
taglay na kaalaman kapag ang...
Halimbawa
 Pagtatala o Notetaking
 Pagbubuod o Summarizing
 Paghihinuha- sariling haka-haka tungkol sa binasa
 Paghuhu...
 Pagbubuod ng nabasa upang masigurado na

matandaan ang mahalagang impormasyon
 Paglikha ng mga viswal na imahe upang ma...
 Cognitive strategy instruction develops the thinking

skills that will make students strategic, flexible
learners. Peopl...
KAHALAGAHAN NG PAGBASA
 Pangkasiyahan
 Pangkasaysayan
 Nakikilala ang mga taong yumao na

o hindi pa nakikita.
 Nalala...
 Pangmoral
 Nagdudulot ng mga gintong kaisipang
nagiging puhunan ng tao sapakikipagugnayan sa lipunan, sa kapwa at sa
mu...
 Pangkapakinabangan
 Ang pagbabasa’y nakakatulong sa pagtuklas ng

karunungan sa iba’tibang larangan.

 Pampaglalakbay-...
 Pangkaalaman
 Naghahasa ito ng kaisipan ng tao
 Nakapagdaragdag ng kaalaman
 Nagpapalawak ng pananaw
 Nagbubukas din...
Sa ating pang-araw-araw na
pamumuhay;
80% ng ating gawain ay nakasangkot sa
pagbasa at
90% ay galing sa mga napag-aralan n...
Katangian ng Pagbasa
 Ang pagbasa ay ikatlong makro sa

komunikasyon. Nililinang ang araling ito
matapos linangin ang pak...
 Ang pagbasa ay naglilinang ng iba’t-ibang

kasanayang tumutulong sa pag-unawa sa
pagbasa, tulad ng mga sumusunod:
 kasa...
 Ang isang mahusay na mambabasa ay alam kung

ano ang kanyang hinahanap sa kanyang binasa.
 Ang isang mahusay na mambaba...
 Ang isang mahusay na mambabasa ay

inilalagay sa kanyang isipan ang mensahe o
kaisipang nais iparating ng may-akda.
 An...
 Ang isang mahusay na mambabasa ay kailangang

may malusog na katawan, malinaw ang mata at
mahusay na pandinig.
 Ang isa...
 Ang isang mahusay na mambabasa ay may

takdang oras na kanyang inilalaan para sa
kanyang pagbabasa.
 Ang isang mahusay ...
 http://www.docstoc.com/docs/107967762/MGA-

KASANAYANG-PANG-WIKA
 http://prezi.com/r2fvhxamjzrl/istratehiya-para-sakrit...
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Meta

5,139 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Meta

 1. 1. Ayon kay Ellis(1993:412)
 2. 2. Metakognitiv  “pinatnubayang pamamaraan ng pagkatuto para maisaloob ang bagong impormasyon at magampanan ang pamamahala sa pinakamataas na antas ng kaisipan.” ( Ciardello, 1998)
 3. 3.  Metakognitiv na pagbabasa - isang istratehiya o paraan upang ganap na maunawaan ang tekstong binasa.
 4. 4.  Metakognitiv - Ito ay tumutukoy sa sa kaalaman at pagkontrol sa sariling pag-iisip at mga gawain sa pagkatuto ng mga estudyante. ( Baker at Brown, 1980)
 5. 5. Ayon kina Jacobs at Paris (1987) May dalawang kategorya ang metakognisyon: Sariling pagtataya Sariling pamamahala
 6. 6. Sariling Pagtataya Ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa kognisyon. Kasama dito ang ,  kaalaman sa pamamaraan o kaalaman kung paan o ginagawa ang bagay,  kondisyunal na kaalaman o kaalaman kung bakit at  kailan mahalaga ang partikular na estratehiya.
 7. 7. Sariling Pamamahala  Ito ay tumutukoy sa pagpaplano, pagtatasa at pag-aayos ng estratehiya.
 8. 8. Baker at Brown Jacobs at Paris  Kaalaman  Sariling pagtataya  Kontrol  Sariling pamamahala
 9. 9. Metakognitiv na Estratehiya Kung habang nagbabasa ang isang bata, ay natanto niya na kailangan niyang matandaan ang kanyang binabasa,ipinamamalas niya ang kanyang kakayahang metakognitiv.
 10. 10.  Ang metakognitiv kung gayon ay tumutukoy sa ating kamalayan sa mga proseso sa pag iisip habang gumagawa tayo ng pagkakahulugan ang isang mapanuring pagbabasa,pagkukuro at pamamatnubay sa mga hypotesis,pagtatanong sa sarili malalim na analisis sa teksto habang nagpapakahulugan ay gawaing metakognitiv.
 11. 11. Batayan ng Metakognitiv na Estratehiya 1. Pag-uugnay ng bagong impormasyon sa dating kaalaman; 2. Sadyang pagpili ng estratehiyang pangkaisipan; at 3. Pagpaplano, pagmomonitor at pagtataya sa prosesong pangkaisipan.
 12. 12. Halimbawa A. Pagmememoryang Estratehiya  K-W-L  Venn Diagram
 13. 13. Concept Map
 14. 14.  Hirarkikal na dayagram  Sapot Gagamba  Sapot Semantic
 15. 15. B. Estratehiyang Sosyal   Think-A-Loud Think-Pair-Share C. Personal na Estratehiya  paglikha ng salita o pangungusap  K-W-L  Paksa-Mambabasa-Layunin  Layunin-Efektibo-Konklusyon
 16. 16.  Pagdama ng nais tukuyin ng may-akda  Paggamit ng imahinasyon  Paggamit ng iba pang sining
 17. 17.  Ang pagkatuto ay tinatayang isang pangyayaring kognitiv sapagkat ito ay nagpapakita ng mga taglay na kaalaman kapag ang mga taglay na kaalaman ay nagamit tulad na lang halimbawa kung pinagbubuti ng isang bata ang kanyang pagbabasa at pilit na inuunawa ang kanyang binabasa,ipinapakita niya ang kanyang kakayahang kognativ.
 18. 18. Halimbawa  Pagtatala o Notetaking  Pagbubuod o Summarizing  Paghihinuha- sariling haka-haka tungkol sa binasa  Paghuhula  Pag-aanalisa
 19. 19.  Pagbubuod ng nabasa upang masigurado na matandaan ang mahalagang impormasyon  Paglikha ng mga viswal na imahe upang matandaan ang bagong impormasyon
 20. 20.  Cognitive strategy instruction develops the thinking skills that will make students strategic, flexible learners. People use such strategies all the time, like writing a note to remember an important fact.
 21. 21. KAHALAGAHAN NG PAGBASA  Pangkasiyahan  Pangkasaysayan  Nakikilala ang mga taong yumao na o hindi pa nakikita.  Nalalaman ang mga pangyayaring naganap na hindi nasaksihan
 22. 22.  Pangmoral  Nagdudulot ng mga gintong kaisipang nagiging puhunan ng tao sapakikipagugnayan sa lipunan, sa kapwa at sa mundong kanyang ginagalawan.
 23. 23.  Pangkapakinabangan  Ang pagbabasa’y nakakatulong sa pagtuklas ng karunungan sa iba’tibang larangan.  Pampaglalakbay-diwa  Nakapagdadala sa isang tao sa iba’t ibang lugar
 24. 24.  Pangkaalaman  Naghahasa ito ng kaisipan ng tao  Nakapagdaragdag ng kaalaman  Nagpapalawak ng pananaw  Nagbubukas din ito ng daan upang matuto sa iba’t ibang disiplina tulad ng Pilosopiya, Sikolohiya, Kasaysayan, mate matika at maramipang iba
 25. 25. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay; 80% ng ating gawain ay nakasangkot sa pagbasa at 90% ay galing sa mga napag-aralan ng tao mula sa kanyang karanasan sa pagbasa.
 26. 26. Katangian ng Pagbasa  Ang pagbasa ay ikatlong makro sa komunikasyon. Nililinang ang araling ito matapos linangin ang pakikinig at pasasalita. Nakatutulong nang malaki sa mag-aaral ang pagbasa kung siya ay may sapat na kasanayan sa pakikinig at pagsasalita.
 27. 27.  Ang pagbasa ay naglilinang ng iba’t-ibang kasanayang tumutulong sa pag-unawa sa pagbasa, tulad ng mga sumusunod:  kasanayan sa pagkuha ng pangunahing ideya at mga kaugnay na detalye. Kasanayan sa pagkuha ng kahulugan na salita sa pamamagitan ng context clue at iba pa.
 28. 28.  Ang isang mahusay na mambabasa ay alam kung ano ang kanyang hinahanap sa kanyang binasa.  Ang isang mahusay na mambabasa ay tinitingnan sa diksyunaryo ang mga salita na hindi niya alam ang kahulugan.  Ang isang mahusay na mambabasa ay aktibo at lagi niyang iniisip ang mga katanungan na maari niyang sagutin mula sa kanyang binasa.
 29. 29.  Ang isang mahusay na mambabasa ay inilalagay sa kanyang isipan ang mensahe o kaisipang nais iparating ng may-akda.  Ang isang mahusay na mambabasa ay nagiisip nang malalim na mga katanungan sa akdang kanyang binasa.  Ang isang mahusay na mambabasa ay may malawak na bokabularyo.  Ang isang mahusay na mambabasa ay nauunawaang mabuti ang kanyang binabasa.
 30. 30.  Ang isang mahusay na mambabasa ay kailangang may malusog na katawan, malinaw ang mata at mahusay na pandinig.  Ang isang mahusay na mambabasaay pumipili ng isang tamang lugar na tahimik, mahangin, at maliwanag ang kapaligiran upang mag karoon siya ng lubos na konsentrasyon sa kanyang binabasa  Ang isang mahusay na mambabasa ay matinong pinipili ang mga aklat, magasin, pahayagan, polyeto, at iba pa. Tinitingnan din niya kung malinaw ang letra at maayos ang pormat ng pahina.
 31. 31.  Ang isang mahusay na mambabasa ay may takdang oras na kanyang inilalaan para sa kanyang pagbabasa.  Ang isang mahusay na mambabasa ay nalalaman ang kahalagahan ng pagbabasa ng iba’t-ibang uri ng lathalain, aklat atbp.  Ang isang mahusay na mambabasa ay lalo pang pinapaunlad ang kanyang interes, kasanayan at saloobin sa kanyang mga binabasa.
 32. 32.  http://www.docstoc.com/docs/107967762/MGA- KASANAYANG-PANG-WIKA  http://prezi.com/r2fvhxamjzrl/istratehiya-para-sakritikal-na-pagbasa/  http://www.youtube.com/watch?v=AEYlAO42RAA  http://www.adlit.org/article/21573/

×