Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminar 3 - Turism International

5,271 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminar 3 - Turism International

 1. 1. TURISM INTERNAŢIONAL<br />SEMINARUL3<br />drd. Marius LAZIN<br />
 2. 2. NECESITATEA ÎNREGISTRĂRII STATISTICE A TURISMULUI<br /><ul><li> Evidenţierea contribuţiei acestui sector la dezvoltarea economică a unei ţări (contribuţia turismului la PIB)
 3. 3. Sprijinirea unor zone geografice defavorizate din punct de vedere industrial, dar cu potenţial turistic
 4. 4. Protejarea unor areale turistice intens solicitate
 5. 5. Încurajarea populaţiei de a practica anumite forme de turism</li></ul>drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 6. 6. CIRCULAŢIA TURISTICĂ<br />Include totalitatea tranzacţiilor comerciale cu servicii şi mărfuri care premerg, însoţesc şi decurg din călătoriile turistice.<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 7. 7. MĂSURAREA STATISTICĂ A ACTIVITĂŢII DE TURISM<br /><ul><li>Punctele de trecere a frontierei
 8. 8. Recepţia unităţilor cu activitate de cazare
 9. 9. Agenţiile de turism
 10. 10. Companiile de transport
 11. 11. Studierea bugetelor de familie
 12. 12. Metoda interviurilor directe prin chestionare
 13. 13. Metoda interviurilor indirecte prin telefon şi poştă
 14. 14. Solicitările de valută la bănci sau casele de schimb valutar</li></ul>drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 15. 15. LA PUNCTELE DE TRECERE A FRONTIEREI<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 16. 16. LA PUNCTELE DE TRECERE A FRONTIEREI<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 17. 17. LA RECEPŢIE<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 18. 18. LA RECEPŢIA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 19. 19. LA AGENŢIILE DE TURISM<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 20. 20. LA COMPANIILE DE TRANSPORT<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 21. 21. LA COMPANIILE DE TRANSPORT<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 22. 22. PRIN STUDIEREA BUGETELOR DE FAMILIE<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 23. 23. METODA SONDAJELOR DE OPINIE<br />Prinintermediulchestionarelor<br />Printelefon<br />Prinpoştă<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 24. 24. INTERVIURI PRIN CHESTIONARE<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 25. 25. METODA INTERVIURILOR DIRECTE PRIN CHESTIONARE<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 26. 26. INTERVIURI PRIN TELEFON<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 27. 27. INTERVIURI PRIN TELEFON<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 28. 28. METODA INTERVIURILOR INDIRECTE PRIN TELEFON<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 29. 29. INTERVIURI PRIN POŞTĂ<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 30. 30. METODA INTERVIURILOR INDIRECTE PRIN POŞTĂ<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 31. 31. PRIN SOLICITĂRILE DE VALUTĂ LA BĂNCI SAU CASELE DE SCHIMB VALUTAR<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 32. 32. SOLICITĂRILE DE VALUTĂ<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 33. 33. INDICATORI FOLOSIŢI ÎN STATISTICA TURISMULUI<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />Indicatori ai cererii turistice<br />Indicatori ai ofertei turistice<br />
 34. 34. INDICATORII CERERII TURISTICE (ICT)<br />Numărul turiştilor străini sosiţi în ţară<br />Numărul turiştilor dintr-o ţară, plecaţi în străinătate<br />Numărul mediu zilnic de turişti<br />Durata medie a sejurului<br />Numărul de înnoptări<br />Densitatea circulaţiei turistice interne şi internaţionale<br />Preferinţa turiştilor dintr-o anumită ţară<br />Capacitatea de suport a destinaţiei turistice<br />Capacitatea unei ţări de a genera călătorii turistice<br />Gradul de utilizare a capacităţii de cazare turistică<br />Încasările din turism<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 35. 35. ICT. Numărul turiştilor străini sosiţi înTR-O ţară<br />Pe ţări de provenienţă<br />Mijloacele de transport folosite<br />Punctele de frontieră de intrare<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 36. 36. ICT. Numărul turiştilor dintr-o ţară, plecaţi în străinătate<br />Pe ţări de destinaţie<br />Mijloacele de transport folosite<br />Punctele de frontieră de ieşire<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 37. 37. ICT. NUMĂRUL MEDIU ZILNIC DE TURIŞTI (ntz)<br />Numărul total al turiştilor înregistraţi de-a lungul unei perioade (lună, trimestru, semestru, an)<br />=<br />Calendar<br />Numărul de zile corespunzătoare perioadei<br />Pe forme de turism practicate<br />Pe zone turistice frecventate<br />Pe forme de cazare folosite<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 38. 38. ICT. DURATA MEDIE A SEJURULUI (dS*)<br />*exprimă numărul mediu de zile pe care un turist le petrece la o anumită destinaţie<br />= produsul dintre numărul turiştilor înregistraţi şi durata în zile a sejurului fiecărui turist<br />Număr<br />zile-turist<br />=<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 39. 39. ICT. NUMĂRUL DE ÎNNOPTĂRI*<br />*fiecare noapte petrecută de turist într-o unitate de cazare oarecare<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 40. 40. ICT. Densitatea circulaţiei turistice interne şi internaţionale (Dt)*<br />*reflectă legătura care se stabileşte între numărul turiştilor sosiţi la o destinaţie <br /> şi numărul populaţiei locale<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 41. 41. ICT. Densitatea circulaţiei turistice interne şi internaţionale (Dt)*<br />=<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 42. 42. ICT. Capacitatea de suport a UNEI destinaţii turistice (Cs)*<br />*numărul maxim de turişti ce pot fi primiţi într-un anumit interval de timp de o destinaţie turistică fără a se resimţi efecte negative<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 43. 43. ICT. Capacitatea de suport a UNEI destinaţii turistice (Cs)*<br /> Suprafaţa<br />teritoriului<br />coeficient de primire<br />[0,5 – 1]<br />=<br />suprafaţa normată pentru efectuarea unui consum turistic de către o persoană<br />(m2 / turist)<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 44. 44. ICT. Preferinţa RELATIVĂ A turiştilor dintr-o anumită ţară<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 45. 45. ICT. Preferinţa RELATIVĂ A turiştilor dintr-o anumită ţară<br />=<br />+<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 46. 46. ICT. Capacitatea unei ţări de a genera călătorii turistice<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 47. 47. ICT. Capacitatea unei ţări de a genera călătorii turistice<br />=<br />/<br />POPULAŢIA MONDIALĂ<br />TOTAL TURIŞTI INTERNAŢIONALI<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 48. 48. ICT. INDICELE DE UTILIZARE A CAPACITĂŢII DE CAZARE* (IU)<br />*reflectă relaţia existentă între capacitatea de cazare disponibilă şi utilizarea efectivă aacesteia într-o perioadă determinată de timp<br />NR. ÎNNOPTĂRI<br />=<br />x 100<br />x<br />NR. LOCURI<br />NR. ZILE DISPONIBILE<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 49. 49. ICT. Gradul de utilizare a capacităţii de cazare turistică* (gO)<br />*reflectă relaţia existentă între capacitatea de cazare disponibilă şi utilizarea efectivă a acesteia într-o perioadă determinată de timp<br />x<br />TURIŞTI ÎNREGISTRAŢI<br />DURATA MEDIE A SEJURULUI<br />=<br />x 100<br />x<br />NR. LOCURI<br />NR. ZILE DISPONIBILE<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 50. 50. ICT. ÎNCASĂRILE DIN TURISM<br /><ul><li>Cheltuieli mediipe o zi de vacanţă
 51. 51. Încasări medii pe turist</li></ul>drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 52. 52. INDICATORII OFERTEI TURISTICE (IOT)<br />Numărul total al structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare, pe categorii şi clasificări<br />Numărul total al camerelor <br />Numărul de camere pe categorii<br />Numărul total al locurilor de cazare<br />Numărul total al locurilor de muncă create în turism <br />Ponderea turismului în totalul forţei de muncă ocupate a unei ţări<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 53. 53. IOT. Numărul total al structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare, pe categorii şi clasificări<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 54. 54. IOT. NUMĂRUL TOTAL AL CAMERELOR<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 55. 55. IOT. NUMĂRUL DE CAMERE PE CATEGORII<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 56. 56. IOT. NUMĂRUL TOTAL AL LOCURILOR DE CAZARE<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 57. 57. IOT. NUMĂRUL TOTAL AL LOCURILOR DE MUNCĂ CREATE ÎN TURISM<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 58. 58. IOT. PONDEREA TURISMULUI ÎN TOTALUL FORŢEI DE MUNCĂ OCUPATE A UNEI ŢĂRI<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 59. 59. TEMA 2(0.25 p)<br />*TERMEN LIMITĂ – seminarul 4<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />
 60. 60. TEHNOREDACTARE<br /><ul><li>Varianta electronică
 61. 61. format Word 2003 (.doc)
 62. 62. font: Times New Roman
 63. 63. size: 12
 64. 64. line spacing: 1.5
 65. 65. aranjare: justify
 66. 66. diacritice
 67. 67. Prezentare (oricare din variantele de mai jos)
 68. 68. PPT 2003
 69. 69. Flash
 70. 70. Video (Windows movie maker)
 71. 71. Altă variantă
 72. 72. prima pagină (atât la varianta electronică cât şi la prezentare) trebuie să cuprindă TEMA, TITLUL, NUMELE, PRENUMELE, SECŢIA, ANUL, GRUPA</li></ul>Varianta electronică se trimite înainte de termenul limită pe adresa lazin_marius@yahoo.com<br />drd. Marius LAZIN<br />Turism Internaţional – SEMINARUL 3<br />

×