Skola2011 och ikt

2,195 views

Published on

Föreläsning för politiker och tjänstemän ansvariga för skola och utbildning i Kronoberg, februari 2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
740
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Sociala medier Mobilitet Virtuell rörlighet Nya affärsmodeller Medborgarinflytande Förändrade förutsättningar: boken, bilden, videon Informellt och formellt lärande Vi är alla ”experter” Förnyelse Ämnesmässig fördjupning
 • En regelbunden användare är här en sammanslagning av två kategorier av svarande: de som använt Internet ”i stort sett varje dag de senaste 3 månaderna” och ”minst en gång per vecka (men inte varje dag) de senaste 3 månaderna”. Sällan-användarna utgör en sammanslagning av tre kategorier av svarande: de som använt Internet ”minst en gång per månad (men inte varje vecka) de senaste 3 månaderna”, ”mindre än en gång per månad de senaste 3 månaderna” samt ”inte de senaste 3 månaderna men tidigare”
 • Säga mer om PISA-utredningen!
 • Allt som an digitaliseras kommer att digitaliseras Lärarens arbete än mer viktigt. De ungas kunskaper är inte på detta område
 • Skola2011 och ikt

  1. 1. Ung kommunikation som inte är så ung längre… Lennart Axelsson Förnyelse och utveckling i Skola 2011– Digital teknik och medieanvändning Linnéuniversitetet Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med KK-stiftelsen 2006 - 2011
  2. 2. Ung Kommunikation Samhällets förändringar Krav på skola, utbildning och lärande <ul><ul><li>Sociala medier </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobilitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtuell rörlighet </li></ul></ul><ul><ul><li>Nya affärsmodeller </li></ul></ul><ul><ul><li>Medborgarinflytande </li></ul></ul><ul><ul><li>Förändrade förutsättningar: bok, bild, film, animering </li></ul></ul><ul><ul><li>Informellt och formellt lärande </li></ul></ul><ul><ul><li>Vi är alla ”experter” </li></ul></ul><ul><ul><li>Förnyelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Ämnesmässig fördjupning </li></ul></ul>
  3. 4. Förändrade medievanor Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2010
  4. 5. 15-åringars användning av datorer hemma och i skolan Källa: Are New Millennium Learners Making the Grade? Technology Use and Educational Performance in PISA - OECD © 2010
  5. 6. Nationell diskussion Skolorna måste vara en del av informationssamhället Utvecklingen på it-området och den digitalisering som sker i samhället spelar stor roll för skolornas möjligheter att fullfölja sitt uppdrag . En lärares huvuduppgift är ju inte vid datorn, utan i klassrummet. Den som arbetar på ett kontor behöver en dator hela tiden. Det finns många problem som jag ligger sömnlös över men detta tillhör inte ett av dem. Utbildningsdepartementet Digital agenda för Sverige Skola i förändring , Skolverket
  6. 7. Digital agenda för Sverige <ul><li>It ger en effektivare administration för lärare och rektorer, frigör tid och utrymme för att kunna fokusera på det pedagogiska uppdraget </li></ul><ul><li>Datorer, en naturlig del i lärares roll som kunskapsarbetare och ett naturligt stöd i att förbereda och genomföra sina lektioner </li></ul><ul><li>Elever som använder datorer och annan it i sin undervisning, kan utveckla andra digitala förmågor än fritiden ger </li></ul>
  7. 8. Vad händer hos skolhuvudmän? <ul><li>Ökad användning av digital teknik </li></ul><ul><ul><li>Datorer </li></ul></ul><ul><ul><li>Interaktiva skrivtavlor </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitala still- och videokameror </li></ul></ul><ul><ul><li>Ljudanläggningar </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobila enheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Sensorer </li></ul></ul><ul><li>PIM </li></ul><ul><li>Krav på nyanställda </li></ul><ul><li>Och lärarutbildning… </li></ul><ul><li>1:1, en till en - satsning </li></ul>
  8. 9. <ul><li>IT som verktyg och informationskälla </li></ul><ul><li>IT som möjligheter till förnyelse och fördjupning </li></ul><ul><li>Den sociala dimensionen av IT </li></ul>en av EU:s 8 nyckelkompetenser Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål . ( Digital ) kompetens Förslag till ny lärarutbildning, HUT 2007 21st-Century Skills <ul><li>Vara kritiskt tänkande och kunna lösa problem </li></ul><ul><li>Tolka och bearbeta information, vara källkritisk </li></ul><ul><li>Vara kreativ och kunna tänka nytt </li></ul><ul><li>Kommunicera, samarbeta och förstå olika perspektiv </li></ul><ul><li>Skapa mening och uttrycka på olika sätt </li></ul><ul><li>Navigera mellan olika uttrycksformer </li></ul>(Digital) kompetens
  9. 10. (Digital) kompetens Teknik Pedagogik/didaktik Kommunikation Innovation Kreativitet Generella Specifika Gäller alla ämnen och kunskapsområden! Oavsett ålder och stadium!
  10. 11. Nationella mål Mål Skolans ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande <ul><li>Läraren ska </li></ul><ul><li>ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande </li></ul><ul><li>stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan </li></ul><ul><li>ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel </li></ul>Rektors ansvar Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel
  11. 12. Kursplaner i grundskolans ämnen <ul><li>Bild </li></ul><ul><li>Engelska </li></ul><ul><li>Hem o konsumentkunskap </li></ul><ul><li>Matematik </li></ul><ul><li>Moderna språk </li></ul><ul><li>Modersmål </li></ul><ul><li>Musik </li></ul><ul><li>Geografi </li></ul><ul><li>Samhällskunskap </li></ul><ul><li>Svenska </li></ul><ul><li>Svenska som andraspråk </li></ul><ul><li>Teckenspråk för hörande </li></ul><ul><li>Teknik </li></ul><ul><li>Idrott </li></ul><ul><li>Biologi </li></ul><ul><li>Kemi </li></ul><ul><li>Fysik </li></ul><ul><li>Historia </li></ul><ul><li>Religionskunskap </li></ul><ul><li>Slöjd </li></ul>Mål och medel Digitalisering och ny teknik som specifikt innehåll Digital teknik som medel att nå mål
  12. 13. Internationella exempel <ul><li>Singapore </li></ul><ul><li>Hongkong </li></ul><ul><li>Bort från råplugg och mekaniskt drillande av faktakunskaper </li></ul><ul><li>Stimulans till kritiskt tänkande och självständiga analyser </li></ul><ul><li>Elevernas och studenternas eget lärande lyfts fram, lära sig att lära </li></ul><ul><li>Vikten av förståelse och inre motivation betonas </li></ul><ul><li>Stort inslag av kreativa ämnen </li></ul><ul><li>Användning av ny teknik betonas, som integreras i undervisningen i olika ämnen </li></ul><ul><li>Betoning av nya färdigheter, 21st Century Skills </li></ul><ul><li>Man betonar vikten av att knyta an till världen utanför skolan, real world experiences </li></ul><ul><li>Samarbete och utbyte med omgivande samhälle och internationellt utbyte (även tidiga år i grundskolan!) </li></ul><ul><li>Inom vissa givna ramar, frihet att lokalt utveckla skolans arbete </li></ul><ul><li>Strävan efter att hitta andra sätt att examinera, mer av formativ bedömning, snarare än summativ </li></ul>
  13. 14. Informationsmängden ökar! 1 Exabyte = 1 miljard Gigabyte = 10 18 Byte Överskott på fakta, snabbt tillgängligt!
  14. 15. <ul><li>Överblick </li></ul><ul><li>Relevans </li></ul><ul><li>Sammanhang </li></ul><ul><li>Förståelse </li></ul>
  15. 17. Gapminder
  16. 18. Utveckling och hållbarhet
  17. 19. Skolans uppdrag Slutkonferens 15 – 16 juni

  ×