Skola2011 ikt avm_kalmar_slide

929 views

Published on

Föreläsning AV-Media Kalmar 20110406 för lärare och skolledare

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
929
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Sociala medier Mobilitet Virtuell rörlighet Nya affärsmodeller Medborgarinflytande Förändrade förutsättningar: boken, bilden, videon Informellt och formellt lärande Vi är alla ”experter” Förnyelse Ämnesmässig fördjupning
 • Säga mer om PISA-utredningen!
 • Skola2011 ikt avm_kalmar_slide

  1. 1. Ung kommunikation som inte är så ung längre… Lennart Axelsson Förnyelse och utveckling i Skola 2011 Digital teknik och medieanvändning Linnéuniversitetet Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med KK-stiftelsen 2006 - 2011 Slutkonferens 15 – 16 juni (Källa: Privatpersoners användning av Internet 2010, SCB)
  2. 2. <ul><li>Samhälleliga förändringar </li></ul><ul><li>Skola 2011 </li></ul><ul><li>Digital kompetens? </li></ul><ul><li>Pedagogiska konsekvenser </li></ul><ul><li>Egna reflektioner </li></ul>
  3. 3. Ung Kommunikation Samhällets förändringar Krav på skola, utbildning och lärande <ul><ul><li>Sociala medier </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobilitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtuell rörlighet </li></ul></ul><ul><ul><li>Nya affärsmodeller </li></ul></ul><ul><ul><li>Medborgarinflytande </li></ul></ul><ul><ul><li>Förändrade förutsättningar: bok, bild, film, animering </li></ul></ul><ul><ul><li>Informellt och formellt lärande </li></ul></ul><ul><ul><li>Vi är alla ”experter” </li></ul></ul><ul><ul><li>Förnyelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Ämnesmässig fördjupning </li></ul></ul>
  4. 4. Förändrade medievanor
  5. 6. Förändrade medievanor ” Man ägnar inte lika lång tid åt t ex att lyssna, titta och läsa vad gäller de traditionella medierna, radio, tv och tidningar, som tidigare. Men variationen är stor mellan olika grupper. Lågutbildade ägnar betydligt längre tid åt att lyssna på radio och tv än att använda internet i hemmet medan det motsatta gäller för högutbildade. Dessa sociala skillnader genomsyrar alla åldersgrupper.”
  6. 7. Internet 90-tal 00-tal 10-tal Stationär Bärbar Mobil Hemsidor och informationssökning, e-post Web 2.0 Appar
  7. 9. Aktuella skolreformer
  8. 10. Nationell diskussion Skolorna måste vara en del av informationssamhället Utvecklingen på it-området och den digitalisering som sker i samhället spelar stor roll för skolornas möjligheter att fullfölja sitt uppdrag . En lärares huvuduppgift är ju inte vid datorn, utan i klassrummet. Den som arbetar på ett kontor behöver en dator hela tiden. Det finns många problem som jag ligger sömnlös över men detta tillhör inte ett av dem. Utbildningsdepartementet Digital agenda för Sverige Skola i förändring , Skolverket
  9. 11. Nationella mål <ul><li>Mål </li></ul><ul><li>Skolans ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola </li></ul><ul><li>kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande </li></ul><ul><li>Läraren ska </li></ul><ul><li>ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande </li></ul><ul><li>stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan </li></ul><ul><li>ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel </li></ul>Rektors ansvar Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel
  10. 12. 15-åringars användning av datorer hemma och i skolan Källa: Are New Millennium Learners Making the Grade? Technology Use and Educational Performance in PISA - OECD © 2010
  11. 13. Vad händer hos skolhuvudmän? <ul><li>Ökad användning av digital teknik </li></ul><ul><ul><li>Datorer </li></ul></ul><ul><ul><li>Interaktiva skrivtavlor </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitala still- och videokameror </li></ul></ul><ul><ul><li>Ljudanläggningar </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobila enheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Sensorer </li></ul></ul><ul><li>PIM </li></ul><ul><li>Krav på nyanställda </li></ul><ul><li>Och lärarutbildning… </li></ul><ul><li>1:1, en till en - satsning </li></ul>
  12. 14. <ul><li>IT som verktyg och informationskälla </li></ul><ul><li>IT som möjligheter till förnyelse och fördjupning </li></ul><ul><li>Den sociala dimensionen av IT </li></ul>en av EU:s 8 nyckelkompetenser Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål . ( Digital ) kompetens Förslag till ny lärarutbildning, HUT 2007 21st-Century Skills <ul><li>Vara kritiskt tänkande och kunna lösa problem </li></ul><ul><li>Tolka och bearbeta information, vara källkritisk </li></ul><ul><li>Vara kreativ och kunna tänka nytt </li></ul><ul><li>Kommunicera, samarbeta och förstå olika perspektiv </li></ul><ul><li>Skapa mening och uttrycka på olika sätt </li></ul><ul><li>Navigera mellan olika uttrycksformer </li></ul>(Digital) kompetens
  13. 15. (Digital) kompetens Teknik Pedagogik/didaktik Kommunikation Innovation Kreativitet Generella Specifika Gäller alla ämnen och kunskapsområden! Oavsett ålder och stadium!
  14. 16. Kursplaner i grundskolans ämnen <ul><li>Bild </li></ul><ul><li>Engelska </li></ul><ul><li>Hem o konsumentkunskap </li></ul><ul><li>Matematik </li></ul><ul><li>Moderna språk </li></ul><ul><li>Modersmål </li></ul><ul><li>Musik </li></ul><ul><li>Geografi </li></ul><ul><li>Samhällskunskap </li></ul><ul><li>Svenska </li></ul><ul><li>Svenska som andraspråk </li></ul><ul><li>Teckenspråk för hörande </li></ul><ul><li>Teknik </li></ul><ul><li>Idrott </li></ul><ul><li>Biologi </li></ul><ul><li>Kemi </li></ul><ul><li>Fysik </li></ul><ul><li>Historia </li></ul><ul><li>Religionskunskap </li></ul><ul><li>Slöjd </li></ul>Mål och medel Digitalisering och ny teknik som specifikt innehåll Digital teknik som medel att nå mål
  15. 17. Kursplaner i grundskolans ämnen <ul><li>Bild </li></ul><ul><li>Engelska </li></ul><ul><li>Hem o konsumentkunskap </li></ul><ul><li>Matematik </li></ul><ul><li>Moderna språk </li></ul><ul><li>Modersmål </li></ul><ul><li>Musik </li></ul><ul><li>Geografi </li></ul><ul><li>Samhällskunskap </li></ul><ul><li>Svenska </li></ul><ul><li>Svenska som andraspråk </li></ul><ul><li>Teckenspråk för hörande </li></ul><ul><li>Teknik </li></ul><ul><li>Idrott </li></ul><ul><li>Biologi </li></ul><ul><li>Kemi </li></ul><ul><li>Fysik </li></ul><ul><li>Historia </li></ul><ul><li>Religionskunskap </li></ul><ul><li>Slöjd </li></ul>Mål och medel Digitalisering och ny teknik som specifikt innehåll Digital teknik som medel att nå mål Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­ byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. <ul><li>Kemins metoder och arbetssätt </li></ul><ul><li>Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. </li></ul><ul><li>Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. </li></ul>
  16. 18. Internationella exempel <ul><li>Singapore </li></ul><ul><li>Hongkong </li></ul><ul><li>Bort från råplugg och mekaniskt drillande av faktakunskaper </li></ul><ul><li>Stimulans till kritiskt tänkande och självständiga analyser </li></ul><ul><li>Elevernas och studenternas eget lärande lyfts fram, lära sig att lära </li></ul><ul><li>Vikten av förståelse och inre motivation betonas </li></ul><ul><li>Stort inslag av kreativa ämnen </li></ul><ul><li>Användning av ny teknik betonas, som integreras i undervisningen i olika ämnen </li></ul><ul><li>Betoning av nya färdigheter, 21st Century Skills </li></ul><ul><li>Man betonar vikten av att knyta an till världen utanför skolan, real world experiences </li></ul><ul><li>Samarbete och utbyte med omgivande samhälle och internationellt utbyte (även tidiga år i grundskolan!) </li></ul><ul><li>Inom vissa givna ramar, frihet att lokalt utveckla skolans arbete </li></ul><ul><li>Strävan efter att hitta andra sätt att examinera, mer av formativ bedömning, snarare än summativ </li></ul>
  17. 19. Två olika sätt att läsa text (Kress, 1997, 2003) <ul><li>Digitala texter är inte linjära </li></ul><ul><li>Hyperlänkar och bilder styr innehållet </li></ul><ul><li>Texten underordnad bilden </li></ul>SVT, Bolibompa, 2010
  18. 20. Multimodala berättelser Leranimationer Photostory Garageband
  19. 21. www.ungkommunikation.se www.ungkommunikation.blogg.se Matematik - augmented reality - mobilitet
  20. 22. <ul><li>Överblick </li></ul><ul><li>Relevans </li></ul><ul><li>Sammanhang </li></ul><ul><li>Förståelse </li></ul>
  21. 24. Gapminder
  22. 25. Utveckling och hållbarhet
  23. 26. Skolans uppdrag Slutkonferens 15 – 16 juni

  ×