Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dinamizando personas y grupos para avanzar en las TICs

270 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dinamizando personas y grupos para avanzar en las TICs

  1. 1. DINAMIZANDO PERSONAS Y GRUPOS PARA AVANZAR EN EL USO DE LAS TIC Actividad 1.1 Laxia Zubia
  2. 2. SARRERA <ul><li>Gure ikastetxean IKT plan bat dagoen arren, ez zaio kasu gehiegirik egiten eta gaia utzi xamarra dago. Hala ere, bertan agertzen den puntu bati heldu nahi diot. </li></ul><ul><li>Zikloko eta mailako programazioak digitalizatu ondoren, programazioetako unitateetan erabiliko diren IKT saioak eta baliabideak zehaztuko dira. </li></ul><ul><li>Irakasle bakoitzak IKTen munduan duen gogo eta mailaren arabera lan egiten du eta garrantzitsua iruidtzen zait puntu hau sistematizatzea. </li></ul>
  3. 3. HELBURUAK <ul><li>Mailako eta ikasgai bakoitzean IKTen erabilerari dagozkion saio kopurua eta baliabideak zehatzea. Adibidez, inguruneko 1. unitatean ikasleek power point bat osatu beharko dute gairi buruzko azalpena eskaintzeko. </li></ul><ul><li>Unitate bakoitzean IKTen erabilera ziurtatzea. </li></ul><ul><li>Ikasturtez ikasturte irakasleak aldatu arren, IKTen erabilera ziurtatzea. </li></ul><ul><li>Modu ordenatu eta egokian IKTei dagozkien jarduerak eta baliabideak zehaturik izatea, behar izanez gero formakuntza eskaintzeko. </li></ul>
  4. 4. DESKRIBAPENA <ul><li>Hutsuneak antzeman ostean, IKTko arduradunak gaia adarretatik hartu eta hobetzeko jarduerak planteatu behar ditu lider gisa. </li></ul><ul><li>Irakasle bakoitza bere aldetik doa (ahal duena eginez) eta hauek guztiak bildu eta norabide berean lanean jartzea da gure ardura. </li></ul><ul><li>Lehenik eta behin klaustro batean eginbeharrekoa azalduko da zehatz-mehatz. </li></ul>
  5. 5. TALDEKATZEAK <ul><li>Lehenik, taldeak mailako irakasleek osatuko dituzte. Bertan hiru irakasleen artean unitate bakoitzean irakasle bakoitzak egiten dituen jarduerak azalduko dizkio beste irakasleei. Gero beraien artean adostasun batera heldu eta unitate bakoitzean zein IKT jarduera, baliabide eta zenbat saio erabiliko dituzten zehaztuko dute. Hori guztia, digitalizatuta dauden programazioetan idatzirik utziko dute. </li></ul><ul><li>Jarraian, espezialistekin bilduko dira hauek ere mailan egiten dituzten IKT jarduerak ezagutzeko eta beraiek egiten dituztenekin lotura izateko. </li></ul><ul><li>Hori egin ostean, zikloko irakasleak bilduko dira IKT jarduerek jarraipen edo mailakatze egokia duten ikusteko. Egoki ikusten bada aldaketaren bat egin daiteke programazioetan. </li></ul><ul><li>Azkenik, klaustro batean bilduko gara berriro ere egindako lana besteei azaltzeko eta guztien artean jarraipen eta koherentzia dagoela ziurtatzeko. </li></ul>
  6. 6. ARDURADUNAK <ul><li>Maila biltzen direnean irakasleak beraien artean elkarrizketaren bidez adostu beharko dituzte helburua lortzeko eginbeharrak. </li></ul><ul><li>Aldiz, zikloka biltzean IKT batzordeko partaide bat izango da elkarlana bultzatzen duena. </li></ul><ul><li>Azkenik, klaustroan IKTko arduradunak hartuko du hitza guztiak motibatu eta lanerako animatuz. Hala ere, edozein momentutan irakasleei laguntzeko eta ideia berriak eskaintzeko prest egongo da. Mailaka eta zikloka bilduta daudenean bertara joango da lanaren jarraipena egitera eta behar duten neurrian laguntzeko. </li></ul>
  7. 7. DENBORALIZAZIOA <ul><li>Bigarren hiruhilabeteko honetan formakuntza saioetan beste gai batzuekin tartekatuz: </li></ul><ul><ul><li>3 saio mailaka (4 ordu) elkarlanean adostasuna batera heltzeko. </li></ul></ul><ul><ul><li>Beste bi saio zikloka jarduera eta baliabideak zehazteko. </li></ul></ul><ul><ul><li>Beste saio bat guztia amakomunean jarri eta amaitutzat emateko. </li></ul></ul>

×