Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie4

365 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie4

 1. 1. MAD-FACULTY Academiejaar 2012-2013 DOCENTEN . THESIS Patrick Ceyssens Stan Hendrickx DOCENTEN . GAME Robin Gielis Chris Indeherberge Stijn Mommen Piet Steurs DOCENTEN . GRAF Ann Bessemans Geoffrey Brusatto Luc Rerren Johan VandeboschMAP PRESGRAFISCHONTWERPNEW Lawrence Casier . Ben MeulemansMEDIA
 2. 2. MAP PRESTHEMATIEKONDERWERPVerzamelen van persoonlijke verhalenom deze dan op een ‘vernieuwende’ maniernaar de buitenwereld te brengen.
 3. 3. MAP PRESTHEMATIEKONDERWERPVerzamelen van persoonlijke verhalen om deze dan op een‘vernieuwende’ manier naar de buitenwereld te brengen.Wat bedoelen we met vernieuwend?Een juiste balans vinden tussen interactieve en narratieve elementen.Waarom is dit vernieuwend?Narrativiteit en interactiviteit zijn moeilijk te combineren gegevens,omdat ze elkaar vaak tegenwerken.
 4. 4. MAP PRESNARRATIVITEITINTERACTIVITEITNarrativiteitTerm uit de narratologie of verteltheorie voor demanier waarop een tekst als vertelde tekst kan wordenbeschreven. De narrativiteit wordt daarbij bepaalddoor de onderlinge relaties binnen de tekst zelf, debetekenis van die tekst en de geschiedenis of reeksgebeurtenissen.Het vertellen van een verhaal Interactiviteit Interactief betekent letterlijk ‘in beide richtingen verlopend’. Een communicatieproces verloopt interactief wanneer de verzender tijdens de communicatie ook ontvanger wordt en omgekeerd Invloed hebben op wat er gebeurt.
 5. 5. MAP PRESVERGELIJKING VAN NARRATIVITEIT& NARRATIEVE INTERACTIVITEITNARRATIEF MEDIUM INTERACTIEF NARRATIEF MEDIUM(Vb boek) (Vb Game)Mogelijkheid om flexibel om te gaan met tijd. Tijd speelt zich steeds af in het NUVb. In een boek zijn er meestal 2 tijdlijnen. tijdparadoxDe tijd waarin de verteller zich bevindt. Vb. Personage doodt hoofdpersonage in verledenEn de eigenlijke tijd waarin het verhaal zich afspeelt. en hierdoor klopt het spel niet meerTijd is gecoördineerd door de verteller. Tijd wordt door de speler gereguleerd.Je krijgt hierdoor een uitgekiend ritme met een Hierdoor worden bepaalde elementen van eenbepaalde bedoeling. spel minder geloofwaardig.De verteller kan spelen met ritme. Vb. Speler steekt meer tijd in randactiviteiten dan in hoofdverhaal.Vb. In 3 zinnen 5 jaar beschrijven (versnelling)Vb. Een omgeving uitvoerig beschrijven (pauze) Er is geen afwisseling in ritme. In een game bevindt men zich altijd in een scene. ( je bevind je in het moment)
 6. 6. MAP PRESVERGELIJKING VAN NARRATIVITEIT& NARRATIEVE INTERACTIVITEITNARRATIEF MEDIUM INTERACTIEF NARRATIEF MEDIUM(Vb boek) (Vb Game)Je volgt een eenzijdige visie, die van de verteller. Er is een wisselwerking tussen de visie van het(goede immersie) personage en de visie van de speler.Door slechts één standpunt te volgen, heb je geen Differentiatie tussen speler en zijn avatar zorgt voorandere keuze dan je hierin in te leven. een minder geloofwaardige belevingVb Shutter Island Vb. Personage moet dringend prinses waar hij van houdt gaan redden, maar de speler beslist om eerstImmersie is de mogelijkheid om je in te leven in nog wat in het dorpje rond te lopeneen personage.
 7. 7. MAP PRESDOELSTELLINGWAT & HOEDoelstelling . Wat & hoeOns onderwerp is het levensverhaal van een oudere.De derde leeftijd is alom tegenwoordig in de maatschappijvan vandaag, wat zich uit in vergrijzing. Deze problematiek wektvaak negatieve connotaties op, wanneer we denken aan ouderen.Als reactie hierop willen we in ons project het charmante,nostalgische gevoel uit ‘de goeie oude tijd’ naar boven brengen,zodat we de hedendaagse problematiek even vergeten.Het brengen van een harmonieus interactief narratief medium.Deze houdt zowel rekening met de voornaamste narratievekwaliteiten als met interactieve mogelijkheden zodat de afstandtussen gebruiker en maker verkleint.
 8. 8. MAP PRESMOGELIJKHEDEN EN VOORUITZICHTENOM DEZE 2 ELEMENTEN TE COMBINEREN1 KEUZEIn een traditoneel narratief medium volg je de weg die de auteur oplegt.In een interactief medium liggen er keuzes op die weg.Mogelijkheid: Een systeem creeëren waardoor eigen interesses kunnen worden gevolgd.2 TIJDIn een narratief medium heb je de mogelijkheid om te spelen met tijd en ruimte. (Verteltijd t.o.v. vertelde tijd)Een interactief medium bevind zich altijd in het nu.Mogelijkheid: Een abstract personage dat kan fungeren buiten de wetten van tijd en ruimte
 9. 9. MAP PRESMOGELIJKHEDEN EN VOORUITZICHTENOM DEZE 2 ELEMENTEN TE COMBINEREN3 IMMERSIEIn een narratief medium kun je je niet anders dan je in te leven in het hoofdpersonage. (goede immersie)In een interactief medium heb je vaak een contrast tussen de moraal van de speler en die van het personage. (tegenstrijdigheid)Mogelijkheid: vanuit een abstracte positie de hoofdpersonages in beeld brengenVanuit een externe positie iets intern onderzoeken.(detective)Interactiviteit is op die manier mogelijk, zoder het probleem van de dubbele moraal4 DOELIn een traditioneel narratief medium is het uiteindelijke doel je in te leven in de wereldIn een interactief medium moet je meestal handelingen verrichten die je vooruit helpenMogelijkheid: Beleving primeert boven handeling, zodat de kracht van het narratieve niet verloren gaat.
 10. 10. MAP PRESCONCRETE VOORUITZICHTEN INZAKE UITWERKING1. COMMUNICATIEMIDDELENIn traditionele narratieve media wordt meestal eenzijdig gebruik gemaakt van communicatiemiddelenWij willen een veelvoud aan soorten beelden en geluid gebruiken om een eclectische beleving te creëren die nieuwe inzichten/een andere beleving kan oproepen.2. PERSOONLIJK VERHAAL LINKEN AAN GLOBAAL VERHAALWij willen een persoonlijk verhaal linken aan geschiedkundige gebeurtenissen om een dubbele tijdlijn te creëren, en het indivi-duele in een globale context te plaatsen.Toegepast op het schema van Robert Pratten (transmedia storryteller) ziet dit er als volgt uit:
 11. 11. MAP PRESSCHEMASchematisch ziet dit er als volgt uit;
 12. 12. MAP PRESEINDE

×