Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminar 3 Feb Oblivion

873 views

Published on

onderzoek naar de effecten van een COTS game in het onderwijs

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminar 3 Feb Oblivion

 1. 1. Seminar Gebruik van bestaande games in het onderwijs Ineke Verheul Inzet en effecten van een COTS game: Oblivion
 2. 2. Kijk en vergelijk!
 3. 3. Wat is Oblivion? <ul><li>single player off line rollenspel </li></ul><ul><li>verschillende activiteiten: </li></ul><ul><ul><li>(strategisch) vijanden verslaan </li></ul></ul><ul><ul><li>handel drijven en onderhandelen </li></ul></ul><ul><ul><li>ingrediënten verzamelen en gebruiken </li></ul></ul><ul><ul><li>reputatie verhogen </li></ul></ul><ul><li>aantrekkelijk spel: game of the year 2006 </li></ul>
 4. 4. Leren via games Spelen games motivatie spelelementen experiental mode Incidenteel leren
 5. 5. Leren via games Spelen games motivatie spel elementen experiental mode en reflective mode Incidenteel en intentioneel leren Elementen leersituatie
 6. 6. Cre ëren leersituatie <ul><li>Elementen in leersituaties </li></ul><ul><li>Rol van de docent </li></ul><ul><li>Didactiek en organisatie </li></ul><ul><li>Randvoorwaarden </li></ul>
 7. 7. Elementen in leersituaties <ul><li>Aantekeningen maken: gebruik bijv. logformulieren </li></ul><ul><li>Beschikbaarheid achtergrondinformatie (bijvoorbeeld besturing) </li></ul><ul><li>Nabesprekingen, nabesprekingen, nabesprekingen! </li></ul><ul><li>Samenwerking: collaboratie </li></ul>
 8. 8. Game elementen <ul><li>Elementen die zorgen voor de flow factor </li></ul><ul><li>Elementen die game didactisch inzetbaar maken </li></ul>
 9. 9. Belangrijke elementen voor de flow factor: <ul><li>uitdagend doel </li></ul><ul><li>onderliggende regels </li></ul><ul><li>hindernissen en beloningen </li></ul><ul><li>vorm van competitie </li></ul><ul><li>enige mate van onzekerheid </li></ul><ul><li>speler controle </li></ul><ul><li>context: </li></ul><ul><ul><li>aantrekkelijke graphics </li></ul></ul><ul><ul><li>verhaallijn </li></ul></ul>
 10. 10. Selectiecriteria o.a.: <ul><li>te leren competenties </li></ul><ul><li>grafische kwaliteit </li></ul><ul><li>niet lineair </li></ul><ul><li>gemak waarmee losse elementen te gebruiken zijn </li></ul><ul><li>prijs </li></ul><ul><li>technisch gemak </li></ul>
 11. 11. Onderzoeksvragen <ul><li>Te leren competenties: </li></ul><ul><ul><li>Samenwerken </li></ul></ul><ul><ul><li>Probleem oplossen, oriënteren, plannen </li></ul></ul><ul><ul><li>Engels </li></ul></ul><ul><li>Resultaten op deze competenties na het spelen van Oblivion hoger dan van controlegroep </li></ul><ul><li>Sleutelwoord: motivatie </li></ul><ul><li>Context: MBO </li></ul>
 12. 12. Opzet <ul><li>Pre-test en posttest </li></ul><ul><li>Programma experimentele groep: </li></ul><ul><ul><li>Quests, opdrachten </li></ul></ul><ul><ul><li>Logformulieren: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opdrachten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keuzes en verantwoording </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Introductie en nabespreking </li></ul></ul><ul><li>Programma controle groep </li></ul><ul><ul><li>Speurtocht maken en uitvoeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdrachten vergelijkbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Plannen, oriënteren, reflectie </li></ul></ul>
 13. 13. Instrumenten <ul><li>pre- en posttests: </li></ul><ul><ul><li>Probleemoplossen: Inventory of Metacognitive Self Regulation </li></ul></ul><ul><ul><li>leermotivatie, oriënteren, plannen, samenwerken: AILI-4 </li></ul></ul><ul><ul><li>Engels: cloze tests </li></ul></ul><ul><li>Pretest: vragen over spelen van games </li></ul><ul><li>Posttest: evaluatieve vragen </li></ul><ul><li>Observaties eerste & laatste les </li></ul><ul><li>Interview met docenten: voor en na </li></ul>
 14. 14. Uitvoering <ul><li>Uitvoering op twee ROC’s </li></ul><ul><ul><li>verschillende opleidingen </li></ul></ul><ul><ul><li>verschillende omvang </li></ul></ul><ul><ul><li>verschillende plaats in curriculum </li></ul></ul><ul><li>Gedurende blokuren </li></ul><ul><li>Introductie, 1 uur gamen, nabespreking </li></ul>
 15. 15. Resultaten <ul><li>Leerlingen in de controlegroep: </li></ul><ul><li>vonden hun activiteiten leuker, interessanter en nuttiger </li></ul><ul><li>gaven aan meer geleerd te hebben, mn wat betreft oriënteren en plannen </li></ul>
 16. 16. <ul><li>De leerlingen in de experimentele groepen hadden meer geleerd t.a.v.: </li></ul><ul><li>oriënteren </li></ul><ul><li>samenwerken </li></ul><ul><li>engels </li></ul>
 17. 17. Waarde van self reports? <ul><li>Blijkbaar toch niet zo’n valide en betrouwbare bron van informatie </li></ul><ul><li>Veel onderzoek naar de effecten van gaming berust louter op self reports </li></ul><ul><li>Meer onderzoek van dit type hard nodig </li></ul>
 18. 18. Rol van motivatie? <ul><li>Sleutelrol komt steeds terug in onderzoek, maar is dat wel terecht? </li></ul><ul><li>Flow als alternatief? </li></ul><ul><li>Of hangt rol af van de mate waarin games daadwerkelijk deel uitmaken van de leefwereld ? </li></ul>
 19. 19. Aanbevelingen <ul><li>Gebruik games in het onderwijs! </li></ul><ul><li>maar alleen voor die leerdoelen waarbij ze meerwaarde hebben </li></ul><ul><li>dus niet voor kennisdoelen  </li></ul><ul><li>En vooral: maak creatief gebruik van wat er is! </li></ul>
 20. 20. Een handvol praktische aanbevelingen <ul><li>Situeer een game in het reguliere onderwijs </li></ul><ul><li>Als het even kan: laat opdrachten e.d. beoordeeld worden </li></ul><ul><li>Let op systeemeisen </li></ul><ul><li>Betrek de ICT dienst: kan struikelblok vormen </li></ul><ul><li>Docenten die zelf gamen hoeven niet meer geënthousiasmeerd te worden </li></ul>
 21. 21. Een handvol praktische aanbevelingen <ul><li>Laat minimaal de eerste les vrij spelen </li></ul><ul><li>Nabesprekingen! </li></ul><ul><li>Gaming via een netwerk: problemen met saves </li></ul><ul><li>Geef niet meer hulp dan nodig is </li></ul><ul><li>Laat lln zoveel mogelijk in dezelfde samenstelling samenwerken </li></ul>
 22. 22. Links <ul><li>Onderzoek zelf: http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken/ </li></ul><ul><li> rendement/cots </li></ul><ul><li>Materiaal:surfspace.nl, games en virtuele werelden </li></ul><ul><li>Mijn gegevens: </li></ul><ul><li>[email_address] com </li></ul><ul><li>www.game-ondd.nl </li></ul>

×