Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els projectes telemàtics a l'escola

531 views

Published on

En aquest breu power point es fa una síntesi dels diferents projectes telemàtics classificats per edats.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Els projectes telemàtics a l'escola

  1. 1. Els projectes telemàtics a l’escola<br />
  2. 2. A l’hora de fer un projecte telemàtic hem de tenir<br />en compte l’edat dels nens i nenes i triar el més<br />adient.<br />PROJECTES A PRIMER CICLE:<br />INTERCONTEactivitat de suport a la funció docent, promoguda per C.R.P Corts Barcelona.<br />OBJECTIUS:<br />Dinamitzar la utilització de les tecnologies de la informació.<br />Fomentar la coordinació entre el professorat de diverses escoles. <br />Posar en contacte l'alumnat de cicle inicial  per<br />Treballar la lectura i l'escriptura. <br />
  3. 3. Intercontes lectius<br />Una persona és l’encarregada de dirigir el projecte.<br />AVANTATGES:<br />Augmenten l’intercanvi d’experiències entre escoles.<br />Familiaritzen l’alumne amb les noves tecnologies.<br />Estimula al professorat a utilitzar eines telemàtiques.<br />FASES:<br />1) Presentació dels Mestres i dels alumnes (a partir d’un correu electrònic s’envia una fotografia i una breu presentació personal)<br />2) Assignació de tasques entre escoles (qui el comença, l’acaba…)<br />3) De nou amb el correu electrònic es fa arribar la historia col·laborat iva acabada.<br />VALORACIONS:<br />Positives (correu electròniceina fácil d’utilitzar i rápida)<br />
  4. 4. EXEMPLES DE PROJECTES A L’ESCOLA:<br />El flautista Rodamón<br />Les escoles participants inventen un país i, a partir de dibuixos,<br />li expliquen al flautista com es aquest.<br />OBJECTIUS:<br /><ul><li>Posar en contacte a diferents escoles per treballar conjuntament les</li></ul>matèries de:<br />-Música<br />-Visual i plàstica<br />-Llengua<br />-Ciències naturals<br /><ul><li>Treballar la expressió escrita (creant una cançó, rodolins, cartells, dibuixos…)</li></ul>FASES:<br />1) Explicar com es el país i realitzar els dibuixos.<br />2) Crear una cançó i escoltar la cançó dels nens.<br />3) Valoracions:<br />4) Positives (S’estimula la imaginació dels nens)<br />
  5. 5. Projectes a segon cicle:<br />Bumerang:<br />Projecte promogut perxarxa educativa Mapnet. <br />El projecte Es basa en l’intercanvi d’informació entre els diferents municipis de l’Alt Penedès, i que gira entorn l’Anagu (personatge virtual), el qual fa diferents demandes als nens al seu diari virtual. Els nens han de respondre les seves demandes.El professorat també participa.<br />OBJECTIUS:<br />treballar les àrees de: Socials i Ciències Naturals<br />Utilitzar les noves tecnologies.<br />Treballar en grup.<br />Treballar virtualment.<br />Recollir informació de tot l’Alt Penedès.<br />FASES:<br />1) Octubre: presentació de l’escola i del grup classe.<br />2) Novembre: s’indica la situació, els límits, l’extensió dels municipis…<br />3) Desembre: flora i fauna.<br />4) Gener i febrer: es treballa la població (número d’habitants, de naixements, de morts…)<br />5) Març: historia del municipi.<br />6) Abril: es treballen les festes i tradicions de la localitat.<br />VALORACIONS:<br />Positives (internet eina que permet comunicar-te amb persones de diferents llocs de manera ràpida i fàcil)<br />
  6. 6. Atles de la diversitat:<br />www.atlesdeladiversitat.net<br />Projecte promogut per la xarxa educativa i EARN-Panega.<br />OBJECTIUS:<br />Fer un retrat de la diversitat cultural dels països participants.<br />Aconseguir que els participants creïn la seva pròpia web on afegeixin una fotografia seva i expliquin característiques del lloc on viuen.<br />Treballar l’àrea de geografia.<br />Crear la comunitat Atles.<br />Proporcionar un lloc virtual actiu de trobada.<br />Enfortir les TIC, la cooperació i l’aprenentatge comú.<br />FASES:<br />1) El grup decideix que vol explicar.<br />2) Es penja la descripció del lloc on viuen a la web.<br />3) Es fa una recerca d’altres activitats i es pengen a la web. Aquesta acaba sent una base de dades multimèdia (fotos, dibuixos, vídeos, textos, àudios, dibuixos…)<br />VALORACIONS:<br />Positives (s’estimula el Treball col·laboratiu i l’aprenentatge comú)<br />
  7. 7. Projectes per a cicle superior<br />El món dels llibres:<br />Projecte promogut perLaceNet als anys 2005-06, com a continuació del projecte “El món de Harry Potter”.<br />OBJECTIUS:<br />Ampliar l’oferta de llibres que va començar a incrementar l’any 2001 amb aquesta novel·la.<br />Motivar els aprenentatges de lectura i expressió escrita.<br />Treballar el català i el castellà i les competències TIC.<br />Fer triar als alumnes un llibre i cercar informació a través d’internet.<br />FASES:<br />1) Abans de llegir el llibre: hem de despertar la curiositat dels nens i motivar-los a l’hora de triar un llibre que els agradi, i fer les presentacions del grup classe e individuals).<br />2) Fer una lectura col·lectiva, ja que aquesta motiva el diàleg i la comunicació, i es bo posar les coses en comú per veure els diferents punts de vista.<br />3) Resumir el capítol que ens toqui, cercar informació d’aquest a través d’internet i enviar-ho amb un correu electrònic.<br />VALORACIONS:<br />Positives (es posen en comú dubtes, es crea una situació de lectura, escriptura i expressió oral molt adient a l’hora d’aprendre).<br />
  8. 8. Fora muralles:<br />Promogut per XER (Xarxa educativa de Ravalnet). Aquest projecte consisteix en treballar el barri del Raval a partir de la diversitat cultural que hi conviu.<br />OBJECTIUS:<br />Fomentar l’ús de noves tecnologies.<br />Posar en comú les diferents cultures que conviuen al barri del Raval.<br />Treballar un objectiu comú (que és el barri), per tal de millorar-lo.<br />Saber enviar correus electrònics amb fitxers adjunts.<br />Saber reduir imatges.<br />Treballar les normes ortogràfiques.<br />Cooperar amb les diferents.<br />Einabàsica del projectecorreuelectrònic i Internet.<br />FASES:<br />1) Presentació dels participants a partir d’una fotografia.<br />2) Organització d’una visita a un lloc emblemàtic del barri.<br />VALORACIONS:<br />Positives (s’afavoreix l’intercanvi d’experiències i punts de vista).<br />

×