Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El baix empodà

1,082 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El baix empodà

  1. 1. EL BAIX EMPORDÀEL BAIX EMPORDÀ
  2. 2. El Baix Empordà limita amb: Al nord, amb l’Alt Empordà A l’ oest,amb el Gironès A l’est,amb el Mar Mediterrani Al sud,amb la comarca de la Selva
  3. 3. El paisatge de costaEl paisatge de costa• Les comarques de costa estan banyadesLes comarques de costa estan banyadespel mar Mediterrani .Presenten un relleupel mar Mediterrani .Presenten un relleuvariat i hi trobem serres i planes.variat i hi trobem serres i planes.
  4. 4. EL CLIMA I LAEL CLIMA I LAVEGETACIÓVEGETACIÓ EL CLIMAEL CLIMA L’hivern és suauL’hivern és suau L’estiu és calorós iL’estiu és calorós isecsec La primavera i laLa primavera i latardor sóntardor sónagradables i plouagradables i ploumolt.molt. LA VEGETACIÓLA VEGETACIÓ Les alzines i alzinesLes alzines i alzinessureressureres Pi blanc i pi pinyoner.Pi blanc i pi pinyoner.
  5. 5. LA GASTRONOMIATenim plats típics com perexemple:Pa amb tomataMongetes amb botifarraCargolsBunyolsCrema catalana
  6. 6. Els rius més importants:Els rius més importants:Els principals rius de la comarca són el Ter i elEls principals rius de la comarca són el Ter i elDaróDaró
  7. 7. Els rius son:Els rius son: Riu TerRiu Ter riu Rissecriu Rissec riu Daróriu Daró ,riera Aubi,riera Aubi riera del Vilarriera del Vilar riu Ridaurariu Ridaura riera de Calongeriera de Calonge
  8. 8. FIFIANNA MARIA I AMINATAANNA MARIA I AMINATA

×