Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Museu i tecnologia

718 views

Published on

Parlar de museus i de noves tecnologies a l’actualitat es parlar de tres escenaris on aquests es
relacionen: la seu del museu, internet i el món de la mobilitat. El museu físic fa més d’una dècada
que empra les tecnologies aplicades a museografies experiencials o sensitives (visites
immersives o multimèdia). No obstant, és amb l’adopció de les capacitat de la web 2.0 que el
museu comença a exprimir tots els beneficis de la xarxa. Parlem tant de l’eficàcia de traslladar
tota la seva oferta al món digital com de fer-la accessible per mitjà d’aplicacions mòbils (Apps) i
webs mòbils des d’on sigui i on sigui.Tanmateix, tot i que aquests escenaris poden interactuar
entre sí, la finalitat de l’ús de les tecnologies implicades ha de respondre a objectius concrets i
diferents emmarcats dins del context d’una estratègia global.

 • Be the first to comment

Museu i tecnologia

 1. 1. Museu i TecnologiaEscenaris actualsCURS EL COMISSARIAT I LA GESTIÓD’EXPOSICIONS’ 26 de novembre de 2012 Marivi Gomis
 2. 2. Articulació continguts1. Definició dels escenaris actuals 1.1 la necessitat d’una estratègia global2. Comportament tecnològic de laudiència 2.2 Estudi de casos: mhcat.cat/mac.cat/arqueoxarxa.cat 2.3 lexperiència TRANSMEDIA3. Cap a on van els museus? Tendències i reptes 3.1 Mobilitat ©LavertProyectosCulturales • Apps mòbils • QR • Jocs • Realitat augmentada
 3. 3. Museo y Tecnología: Escenarios actuales Sede física La Red Movilidad Visitas inmersivas Museo online Visitas multimedia Apps Puntos interactivos... Museo online versión movil Codigo QR Realidad aumentada©LavertProyectosCulturales
 4. 4. Estratègia1) Planifica el creixement del museu2) Ens ajudarà a escollir la millor solució per cobrir les nostres necessitats Sostenible ©LavertProyectosCulturales Prioritzada
 5. 5. Estratègia Què Qui Ens ha de donar respostes !!! ©LavertProyectosCulturales Cóm
 6. 6. Comportament digital©LavertProyectosCulturales
 7. 7. Comportament digital©LavertProyectosCulturales
 8. 8. Comportament digital©LavertProyectosCulturales
 9. 9. Anàlisi de mobilitat Comparat ©LavertProyectosCulturalesAny 2012 http://www.lavert.net
 10. 10. Share©LavertProyectosCulturales
 11. 11. % i evolució©LavertProyectosCulturales
 12. 12. Desglossament Visites % del total ©LavertProyectosCulturales Mòbil 7.965 5,08 Tablets 4.733 3,02 Mobil +Tablets 12.698 8,09
 13. 13. % i evolució©LavertProyectosCulturales
 14. 14. Desglossament©LavertProyectosCulturales
 15. 15. % i evolució Període mes curt ! ©LavertProyectosCulturales
 16. 16. Desglossament Període mes curt ! ©LavertProyectosCulturales
 17. 17. Qualitat Trànsit Mòbil©LavertProyectosCulturales
 18. 18. MHCAT-MAC Trànsit mòbil ©LavertProyectosCulturalesGener/Febrer 2012 http://www.lavert.net
 19. 19. Sistema Operatiu • El trànsit Apple és molt majoritari. • Apple i Android fan la enorme majoria del trànsit. • La tauleta Ipad lidera els dispositius. • Android supera per molt poc a Apple ©LavertProyectosCulturales el trànsit dels smarphones. • Blackberry és molt minoritari • Windows és residual.
 20. 20. IPAD ©LavertProyectosCulturales• El trànsit Ipad és de més qualitat que el Mòbil (veuen més pàgines, passen més estona i reboten menys.• El trànsit Ipad té un efecte “cap de setmana” però no tan pronunciat com el mòbil
 21. 21. IPAD / Hores mhcat.net total 01/01/2012 - 29/02/2012 Visites de tots els visitants Comparat amb: Lloc Visites 50 50 25 25 0 0 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 593 Visites 9,88 Visites / Dia 00:00:00 6,07% (36) 01:00:00 1,18% (7)• Les visites Ipad son les més1,69% (10) “nocturnes” de totes ©LavertProyectosCulturales 02:00:00• La cúspide apareix al deixar la feina i durant les “hores del sofà” o 03:00:00 1,35% (8) “del llit” 04:00:00 1,18% (7)• Des de que ens 05:00:00 fins (4) les 10 del matí les consultes Ipad llevem 0,67% a 06:00:00 augmenten 0,51% (3)• Durant les hores08:00:00 laborables i 2,02%migdia l’ús és moderat al (12) 07:00:00 1,18% (7) 09:00:00 4,55% (27) 10:00:00 6,58% (39) 11:00:00 7,42% (44)
 22. 22. Mòbil ©LavertProyectosCulturales• El trànsit mòbil veu menys pàgines, es queda menys estona i rebota més que el transit general i el transit Ipad• Té un efecte cap de setmana marcadíssim
 23. 23. Mòbil / Hores• El transit mòbil és menys nocturn que el Ipad• Presenta un creixement sobtant des de que ens llevem que ja no ©LavertProyectosCulturales abandona en tot l’horari laboral fent una punta al migdia.• Contràriament al Ipad, decreix quant deixem la feina amb un petit pic al les 10.
 24. 24. Ipad vs Mòbil vs Total% ©LavertProyectosCulturales Hores
 25. 25. Estratègia TransmediaEl consum digital esta convertint-se en una EXPERIENCIA TRANSMEDIATransmedia storytelling es la tècnica de contar una sola històriao experiència a través de múltiples plataformes i formatsutilitzant les actuals tecnologies digitals ©LavertProyectosCulturaleshttp://en.wikipedia.org/wiki/Transmedia_storytelling
 26. 26. Estratègia Transmedia
 27. 27. Cap a on van els museus?©LavertProyectosCulturales
 28. 28. Que diuen els experts? http://www.nmc.org/aboutNew Media Consortium, es una comunitat internacional d’experts en tecnologiesde l’educació.El seu paper es ajudar a les universitats, escoles, museus i organitzacions a dirigir la ©LavertProyectosCulturalesinnovació.Un dels seus objectius es identificar l’impacte de les tecnologies emergents iles seves aplicacions en l’educació i interpretació al museu.Ni han molts factors locals que afecten l’adopció i utilització de les NNTT per part delsmuseus, no obstant ni han qüestions que transcendeixen les fronteres regionals iqüestions a les que diàriament els museus s’enfronten.
 29. 29. Tendències tecnològiques 2010 Horizon Report 2011 Horizon Report 2012 Horizon Report (previo)Near-term horizon(within the next 12 months) Mobiles Mobile Apps Mobile Apps Social Media Tablets Social media ©LavertProyectosCulturalesMid-term horizon(two to three years out) Augmented Reality Augmented Reality Augmented Reality Location-based Services Electronic Publishing Open Contend and Alternative LicensingFar-term horizon(four to five years out) Gesture-based Computing Digital Preservation The internet of Things The Semantic Web Smart Objects Natural User Interfaces
 30. 30. Tendències i reptesInterpretació digital de la Col·lecció del museu:La utilització de recursos multimèdia per la seva interpretaciós’han convertit en actius de valor reconeguts per conservadors iespecialistes.Permeten augmentar models d’aprenentatge per la visita on linei offline l’aprenentatge i fomenta una comprensió més profundadels objectes i idees. ©LavertProyectosCulturales • Vídeo • Àudio • Animacions La creació de col·leccions digitals te la capacitat de generar nous públics i noves fonts dingressos.
 31. 31. ©LavertProyectosCulturaleshttp://www.metmuseum.org/collections
 32. 32. https://www.rijksmuseum.nl/en/explore-the-collection
 33. 33. Tendències públic i reptesExperiència de la visita a través de dispositius mòbils:els visitants volen que lexperiència d’interacció amb elcontingut sigui constant independentment del dispositiu i deltipus de visita • Visita física • Visita onlineLa estratègia digital global és una part molt important de la planificació ©LavertProyectosCulturalesa llarg termini per la sostenibilitat del museu. Aquesta deu incloure elselements tradicionals d’un pla tecnològic (harware,software) peròtambé les tasques crítiques com digitalització de lacol·lecció, preservació digital, comunitat online i vendes online...
 34. 34. Tendències públic i reptesAccés mòbil a la informació del Museu • Geolocalització • Xarxes socials ©LavertProyectosCulturales
 35. 35. Tendència clau i gran repteLa diferència entre visitant físic i visitant virtual estadifuminant-se ràpidament ©LavertProyectosCulturales
 36. 36. Tendència clau i gran repteEls museus han d’entendreEls context de la visita no es únic, ara la visita potser des de casa, des de l’escola, viatjant, alcarrer.... ©LavertProyectosCulturales
 37. 37. Tendència Mobilitat!!! ©LavertProyectosCulturalesEs la capacitat de fer accessible la informació del museu al visitant on sigui i quansigui a través dels dispositius mòbils.
 38. 38. MobilitatAquesta tecnologia ha creat un precedent en la capacitat decomunicar dels museus... • Significa web mòbil, App i social media • Augmenta la difusió i la rellevància del museu • Permet una gran quantitat d’interactivitat • Profunditza en la informació que pot aparèixer en un text físic ©LavertProyectosCulturales • Ens facilita els idiomes • Facilita la interpretació de les col·leccions
 39. 39. MobilitatConsideracions del Museu cap a els “productes” mòbils... • Estratègia digital • Contingut digital multiplataforma: un únic gestor de continguts • Accessibles per persones de tots els nivells • Ampliar i crear noves oportunitats dexperiències i no reproduir el ja existent. ©LavertProyectosCulturales • Accessibles als dispositius mòbils...Smartphone, Tablet... • Site mòbil...responsive disseny? • S’han de poder mesurar…inserir mètriques analítiques a cada “producte” per la seva avaluació i investigació daudiències • Cada “producte” ha d’incloure un pla de màrqueting pel seu manteniment…
 40. 40. MobilitatMobilitat per al Museu significa (N. Proctor, 2012): • Rellevància: consideració del museu cap a les seves col·leccions, continguts i activitats i la seva accessibilitat pel públic més ampli possible. • Qualitat: continuar la missió del museu i interpretar els artefactes ©LavertProyectosCulturales Idees i conceptes... • Sostenibilitat:, compromís permanent del museu per oferir la rellevància i la qualitat al seu públic.
 41. 41. Mobilitat /AppsDes de juliol 2008 fins juliol 2012 més de 50millionsd’aplicacions mòbils han estat descarregades... ©LavertProyectosCulturalesSegons l’últim estudi sobre “el estat d’internet” per BussinesInsider les apps mòbils són cada vegada més importants per lespersones
 42. 42. Mobilitat /Apps Mobilitat extramurs Objectius: Estimular, Provocar, Convèncer a la visita: •Info •Tast experiència física •Dialogar, compartir, comunitats ©LavertProyectosCulturalesMobilitat intramursObjectius:Completar, aprofundir, simplificar,acomplir necessitats audiències/targets
 43. 43. ©LavertProyectosCulturales
 44. 44. ©LavertProyectosCulturales
 45. 45. ©LavertProyectosCulturales
 46. 46. ©LavertProyectosCulturales
 47. 47. ©LavertProyectosCulturales
 48. 48. Monuments MHCAT©LavertProyectosCulturales
 49. 49. Monuments MHCAT©LavertProyectosCulturales
 50. 50. Mobilitat /Apps/JocsEls jocs ofereixen al museu:• Oportunitats pel aprenentatge basats en la descoberta i orientats a objectius. Poden ser molt eficaces per desenvolupar habilitats de treball en equip als tallers del museus.• Son les solucions mes interactives i atractives per aprendre els continguts ©LavertProyectosCulturales• Poden ser aprofitats per introduir temes complexos , per estimular el diàleg i la discussió.
 51. 51. ©LavertProyectosCulturales
 52. 52. ©LavertProyectosCulturaleswww.metmuseum.org/madameXmystery
 53. 53. Mobilitat /Apps/QRLes eines conegudes com de reconeixement visual com els codisQR o el Google Gogles tenen un us ambivalent com a recurs enla visita física i la visita online.Es tracten de suports offline que donen informació digital através de de la tecnologia mòbil. ©LavertProyectosCulturales
 54. 54. Mobilitat /Apps/QREn la seva aplicació s’ha de preveure cobertura internet !!!!!! ©LavertProyectosCulturales
 55. 55. ©LavertProyectosCulturales
 56. 56. ©LavertProyectosCulturales
 57. 57. Mobilitat /Apps/QR• http://www.youtube.com/watch?v=WZH8VG33bYA• http://www.youtube.com/watch?v=t1JPKfVeeGs ©LavertProyectosCulturales
 58. 58. Mobilitat /Apps/RALa realidad aumentada es la forma en la que definimos unavisión de la realidad en la que se agregan elementos virtuales.Offline: Es necesario disponer del software necesarioOnline: aplicación movil y internet. ©LavertProyectosCulturaleshttp://recursostic.educacion.es/observatorio/web/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/922-realidad-aumentada
 59. 59. Mobilitat /Apps/RALa RA aporta als museus un gran potencial per proporcionar insitu experiències d’exploració.La seva adaptació a la tecnologia mòbil ha fet que els meusestiguin a l’avantguarda de la seva experimentació per testejar elseu valor educatiu. ©LavertProyectosCulturales
 60. 60. Mobilitat /Apps/RAhttp://vimeo.com/31479392 ©LavertProyectosCulturales
 61. 61. Mobilitat /Apps/RA©LavertProyectosCulturales
 62. 62. Mobilitat /Apps/RA©LavertProyectosCulturales
 63. 63. ©LavertProyectosCulturales
 64. 64. ©LavertProyectosCulturales
 65. 65. Mobilitat /Apps/RAhttp://www.youtube.com/watch?v=_e47_y5nYiE ©LavertProyectosCulturales
 66. 66. Mobilitat /Apps/RA ©LavertProyectosCulturales http://www.youtube.com/watch?v=2ZkZ3kW5CiM
 67. 67. ©LavertProyectosCulturales
 68. 68. ©LavertProyectosCulturales
 69. 69. ©LavertProyectosCulturales
 70. 70. Conclusions:• La mobilitat es una realitat en l’actual context tecnològic que ha d’abastar l’ecosistema digital del Museu: web, xarxes socials... i la generació de continguts: col·leccions, exposicions...• El museu ha de ser conscient d’aquesta realitat i ha delaborar una estratègia digital coherent amb lestratègia global del museu. Aquesta li ajudarà a trobar fórmules sostenibles per crear, llançar i mantenir el seus productes digitals.• La mobilitat (apps, site mòbil...)crea noves oportunitats d’ interpretar i aprofundir en el discurs museal, augmentant la difusió i la rellevància del museu.• La tecnologia de reconeixement visual (QR i RA) es un recurs amb solvència contrastada, el seu adequat ús aporta noves maneres d’enriquir i explorar els continguts...• Els museus han de crear mètriques dels seus productes digitals per conèixer el comportament de la seva audiència i comprometres amb ella.
 71. 71. BibliografiaBillings Scott. QR codes and museums.http://www.museumnext.org/2010/blog/qr-codes-and-museumsBurnett, Allegra. So Many Devices, So Many Options: An Introduction to Cross-Platform Thinkinghttp://mobileappsformuseums.wordpress.com/2011/08/05/so-many-devices-so-many-options-an-introduction-to-cross-platform-thinking/Business Insiderhttp://www.businessinsider.com/state-of-internet-slides-2012-10Filippini Fantoni, Silvia. Stein, Rob. Gray Bowman , Exploring the Relationship between Visitor Motivation and Engagement in Online Museum Audiences.http://www.museumsandtheweb.com/mw2012/programs/exploring_the_relationship_between_visitor_mGomis, Marivihttp://www.lavert.cat/Know-how/Publicacions/Les-noves-tecnologies-en-l-exposiciohttp://www.lavert.cat/Know-how/Publicacions/Cultura-en-digital-i-musealitzacio-on-linehttp://www.lavert.cat/Blog/Parlem-ne-de-Mobilitathttp://www.lavert.cat/Blog/La-cultura-app-en-els-museushttp://www.lavert.cat/Blog/Sens-dubte-Museus-2.0Google. The New Multi-screen World: Understanding Cross-platform Consumer BehaviorMairin. How to Augment Your Reality with AR | Part 1 of 2 on Augmented Realityhttp://www.edgital.org/2012/10/12/how-to-augment-your-reality-with-ar-part-1-of-2-on-augmented-reality/Museu d’Arqueologia de Catalunya. Informes analítica web 2012Museu d’Història de Catalunya. Infomes analítica web 2012Mobile In Museums Study — 2012, A Survey of American Alliance of Museums (US) and Museums Association (UK) Members
 72. 72. BibliografiaNew Media Consortium. http://www.nmc.org/aboutProctor, Nancy. Mobile Product Development Principleshttp://mobileappsformuseums.wordpress.com/2011/08/12/mobile-product-development-principles/Proctor, Nancy. Change and innovation in the Museum through digital participation, Barcelona 24 May 2012Proctor, Nancy. How Smithsonian Uses Mobile in the Museum Experience http://www.esocialmediashop.com/news/slides-simobile-how-smithsonian-uses-mobile-in-the-museum-experienceSherman Aliza. How Tech Is Changing the Museum Experiencehttp://mashable.com/2011/09/14/high-tech-museums/Smith, Koven. Mobile Experience Design: What’s Your Roll-Out Strategy?http://mobileappsformuseums.wordpress.com/2011/08/05/mobile-experience-design-whats-your-roll-out-strategy/The Cocktail analysis. IV Estudio IAB Spain sobre Mobile Marketing: Informe de Resultados Septiembre de 2012Thian, Cherry. Augmented Reality—What Reality Can We Learn From It?http://www.museumsandtheweb.com/mw2012/papers/augmented_reality_what_reality_can_we_learn_fr

×