Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Utflykten

423 views

Published on

Presentation av tjänsten Utflykten - en tjänst som utvecklades inom projektet Urban nature av Doberman, Interactive Institute och Utsidan.se.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Utflykten

 1. 1. Om Urban Nature-projektet Syfte: ”Genom användarcentrerad design göra det enklare och roligare för människor att uppleva naturen” Finansiering: ‣ Vinnovas program ”Var Dags IT:Nöje” ‣ Projektbudgeten var 1,9 MSEK ‣ Projekt-tid 1/9 2009 - 31/10 2010 Hur kan en IT-tjänst stimulera till fler naturbesök?torsdag den 20 januari 2011
 2. 2. Projektmedlemmar Utsidan.se är Sveriges största mötesplats Doberman designar digitala tjänster som ger Interactive Institute, är ett experimentellt IT- för friluftsliv, äventyr och natur med ca 50 bättre användarupplevelser och stärker forskningsinstitut som kombinerar konst, 000 unika besökare varje vecka. tjänsteerbjudandet för våra uppdragsgivare.  design och teknologi för att ta fram banbrytande innovationer.  Exempel på projekt är: - SVT Play Interactive Institute ligger bland annat bakom - DN.se och DN På Stan Iphone-applikation det omtalade projektet Virtual Autopsy Table. - Apotekets Hälsokolltorsdag den 20 januari 2011
 3. 3. Bakgrund Avståndet till naturen ökar i takt med urbaniseringen av samhället Skogsbesöken bland barn har halverats de senaste 20 åren! Totalt sett har antalet besök i skogen gått ned med en tredjedel under perioden Folk överdriver sina besök med 5-6 gånger Källa: Friluftsutnyttjande av tre stadsnära skogar kring Uppsala 88-07, Lars Kardell Antalet medlemmar i Friluftsfrämjandet har minskat från 240 000 till 100 000 de senaste 30 åren ”Svenskarnas ohälsa kostar minst 120 miljarder per år.” Källa: Folkhälsopolitisk rapport 2010, Statens folkhälsoinstituttorsdag den 20 januari 2011
 4. 4. Bakgrund Varför är det viktigt att komma ut i naturen? För individen: För samhället: På kort sikt På kort sikt Avkoppling från vardags-stress Ökat välbefinnande hos medborgarna På längre sikt På längre sikt Förbättrad hälsa Förbättrad folkhälsa På lång sikt På lång sikt Ökat miljöengagemang Brett engagemang för ett hållbart samhälletorsdag den 20 januari 2011
 5. 5. Bakgrund Varför minskar naturbesöken? Livspusselstress: Samhällsutvecklingen: ‣Leverera på jobbet ‣Hämta på dagis Urbanisering ‣Lämna och hämta från träning ‣Förtätning av städerna ‣Laga nyttig mat ‣Funktionsseparering ‣Träffa vänner Ny teknik ‣Tv ‣Internet   Tid Fler substitut till naturbesök: ‣Institutionaliserande av fritiden ‣Shoppa   ‣TV Inställning till barnets situation ‣TV-spel ‣Ökat säkerhetstänkande ‣Internet ‣Mer organiserad fritid ‣Junibacken & Skansen   ‣Fotbollsträning Resultat: Fritt strövande och fri lek i skog och mark får mindre plats i Dvs: Aktiviteter som är människors liv välorganiserade, väldefinierade och utan negativa överraskningartorsdag den 20 januari 2011
 6. 6. Bakgrund Lösningen: tillgängliggöra naturen med modern teknik Lyfta fram naturen i de medier där konsumenten befinner sig: ‣Internet ‣Mobilen Dvs: tillgängligt Presentera naturen för den krävande konsumenten: ‣Sänka trösklar ‣Ge stöd ‣Inspirera ‣Lyfta fram Dvs: användarvänligt och målgruppsanpassattorsdag den 20 januari 2011
 7. 7. Arbetsprocess Research Koncept Prototyp Omvärldsbevakning Utöka arbetsgruppen i Medskapande idégenerering Kontextuella intervjuer Upplevelsetest - Utforska experience prototyping Kvantitativ studie kommersialiserings- potential Involvera Identifiering av referensgruppen målgrupp Visualisering Sondtorsdag den 20 januari 2011
 8. 8. Utdrag ur studien (312 respondenter) ‣Det som avgör om en familj och kommer ut är tillgänglighet, tid pris. ‣Hela 72 % tyckeratt komma ut. är det svåraste med att planeringen ‣72 % skulle vilja komma ut i naturen oftare.torsdag den 20 januari 2011
 9. 9. Enkät mot medlemmar på Utsidan.se Utdrag ur studien (406 respondenter) ‣Merparten vill komma ut oftare i naturen. ‣Tidsbrist anges som inte kommer ut anledningen till att de viktigaste Fråga #12: men många identifierar även lösningar Vilka friluftsaktiviteter utför du som: TILLSAMMANS med barn? ‣prioriteringar” det gäller ”Tänka om när ‣med” likasinnade att komma ut ”Fler ‣somhjälp medgöra” om vad ”Få finns att inspiration ‣”En spark i baken”torsdag den 20 januari 2011
 10. 10. torsdag den 20 januari 2011
 11. 11. Cityfamiljen: Utsidanfamiljen: Familjen Roos Familjen Aronsson Kämpar med Insatt och aktiv livspusslet Utsidanfamiljen vistas i Cityfamiljen bor i naturen ofta. De har innerstaden, är stort naturintresse och dubbelarbetande och besitter kunskapen som kämpar med att få tiden krävs för att vistas i skog att räcka till. Har visst och mark, men vill ha intresse och kunskap mer variation. om naturen men kommer inte ut så ofta som de skulle önska. Trösklar Trösklar ‣Hitta tid i vardagen ‣Hitta tid i vardagen ‣Vet inte vad man ska göra ‣Vädret, årstiden och/eller små barn begränsar ‣Utrustning och säkerhet aktivitet ‣Hitta på något nytt - variation av aktiviteter Motivation Motivation ‣Gemenskap i familjen ‣Utmaning och tävling ‣Barnens välmående ‣Spänning ‣Avkoppling ‣Gemenskap i familjen ‣Känna sig duktig ‣Uppleva naturen ‣Del av identitet och livsstil Användarbehov ‣Sänka trösklar och stödja genomförandet Användarbehov ‣Förslag på enkla aktiviteter ‣Nya idéer och fördjupa upplevelsen. ‣Tillgång till rätt information och stöd om något går fel ‣Krydda upplevelsen ‣Stöd för att dela med sig och bjuda intorsdag den 20 januari 2011
 12. 12. Valt koncept: ”Utflykten” ‣Information om nya platser och aktiviteter. ‣Inspiration i form av bilder, rekommendationer och kommentarer från andra familjer. ‣Hjälp och stöd under genomförandet i form av kartor och anpassad information. ‣Förlänger upplevelsen genom att erbjuda dokumentation och delning efteråttorsdag den 20 januari 2011
 13. 13. torsdag den 20 januari 2011
 14. 14. torsdag den 20 januari 2011
 15. 15. torsdag den 20 januari 2011
 16. 16. torsdag den 20 januari 2011
 17. 17. torsdag den 20 januari 2011
 18. 18. torsdag den 20 januari 2011
 19. 19. Utvärdering: Experience prototyping Familjernas feedback ”Bra bilder inspirerar – man vill prova själv.” ”Det saknas en samlad plats för den här typen av information. Man får hålla ögonen öppna och man får googla efter informationen.” “Vi skulle definitivt kunna tänka oss att utnyttja tjänsten för att informera släkt och vänner om att vi åker ut och att de är välkomna att haka på” ”Det skall gärna finnas en aktivitet att göra på platsen.” “Informationen måste vara matig och uppdaterad” Mer feedback: ‣ Integrationen mot SL, Vägbeskrivning och Väder är information man gärna får i tjänsten ‣ Omdömen från vänner eller från en trovärdig avsändare är viktigt för att man skall våga pröva på en ny utflykt ‣ Förslag på paketerade (säljande) upplevelser efterfrågas ‣ Information om platsen är barnvänlig ‣ Mer detaljerad kartvy över den platsen där man är, kartnålar som markerar korvgrillningsplats och toalett osvtorsdag den 20 januari 2011
 20. 20. Nyckelinsikter från projektet ‣ (Natur)ovana familjer behöver en språngbräda för att komma ut ‣ Vana och ovana familjer har svårt att hitta relevant information som gör att de vågar prova nya utflyktsmål ‣ Ovana familjer behöver en aktivitet att hänga upp utflykten på ‣ Många vill ha stöd i alla steg, från inspirationssökning till beslut, vägbeskrivning, öppettider och detaljkartor ‣ Tjänsten ”Utflykten” är relevant för en bredare målgrupp men barnfamiljer behöver viss specifik information, en bredare tjänst bör tillgodose smalare målgrupper ‣ Inspiration, speciellt genom bilder men även genom text, är centralt ‣ Det är relevant att vara social kring utflykten men viktigt med integritet kring familjer och barn ‣ Såväl vana som ovana familjer kan tänka sig att umgås med kända och okända på sina utflykter, förutsatt att familjen styr när och hur det skall ske ‣ Stort positivt gensvar för projektet och för “Utflykten”, både från samarbetspartners och användaretorsdag den 20 januari 2011
 21. 21. Nästa steg: realisera tjänsten Syfte: Lansera en tjänst som tillgängliggör stadsnära natur, med modern teknik. Baserat på teknik, design och kunskap som genererats under projektet ”Urban Nature”. Målet är att vända på trenden med allt färre naturbesök samt stärka folkhälsan genom att tillgängliggöra stadsnära natur.torsdag den 20 januari 2011
 22. 22. Utflykten Etablering av tjänsten Genomförande: ‣Färdigställ tjänsten, mobil och webb ‣Ett antal pilotkommuner deltar ‣Sammanställ relevant information om 20-50 platser per kommun ‣Redaktionen för tjänsten publicerar och uppdaterar informationen tillsammans med inblandade parter ‣Trafikskapande åtgärder för tjänsten via kommun-webb, via partners och PR ‣Kontinuerlig uppföljning och utveckling av tjänsten Slutresultat: ‣Fungerande tjänst för mobil och webb ‣Aktuell, attraktiv och relevant information om 20-50 utflyktsmål i kommunen ‣Kunskap om hur en digital tjänst på bästa sätt stimulerar till fler naturbesök ‣Fler naturbesök bland tjänstens användare Resurs: ‣Ca xx kr per kommun för uppstart och 1 års drift. ‣Ca yy kr per kommun och år för drift, underhåll och utveckling.torsdag den 20 januari 2011
 23. 23. Utflykten: Informationen sprids i flera ”kanaler” 3. m.utflykten.se 4. www.utflykten.se/huddinge 2. Utflykten som iPhone-app 1. Utflykten i Facebook-feeden Emil Hellström via Utflykten.se Jag såg en nyss en kärrhök vid Ågestasjön. utflykten.se/Huddinge/agestasjon Servicelager Databas Socialt Socialt Event Event 5. www.huddinge.se/natur Aktivitet Aktivitet Plats Plats Backofficetorsdag den 20 januari 2011
 24. 24. Tjänstens mervärden: Först ut i Sverige med en modern lösning för att tillgängliggöra naturen. Del av den uppmärksamhet vi förväntar oss att tjänsten skall väcka. Uppdateringar i takt med teknikutvecklingen, anpassning till såväl ny teknik som nya beteenden bland användarna. Exponering av Huddinges naturutbud mot användare av tjänsten från andra kommuner. Kunskap om målgruppen, hur/varför de tar sig ut i naturen och varför de inte kommer ut. Konkreta siffror på hur många som kommit ut via tjänsten under året. Öppnar för samverkan med friluftsorganisationer Utvecklingsmöjligheter: Mer komplett aktivitetsguide även för kultur och evenemang etc Turistguide med flerspråksmöjlighetertorsdag den 20 januari 2011

×