Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

6 Kl Eesti Pinnamood Copy

  1. 1. Eesti pinnamood 6 klass
  2. 2. Pinnamood <ul><li>Pinnavormid maapinna ebatasasused. </li></ul><ul><li>Pinnamood ehk reljeef. </li></ul><ul><li>Suurimad pinnavormid on mandrid ja ookeanid </li></ul>
  3. 3. Pinnavormid <ul><li>Küngas – väiksem kõrgem ala (kõrgus alla 200 m) </li></ul><ul><li>Nõgu – ümbritseva alast madalam koht . </li></ul><ul><li>Org – nõgu, mis on avatud ühes suunas ( jõeorg) </li></ul>Küngas Nõgu Org
  4. 4. Küngas ja nõgu Jalam Nõlv Lagi Perv Põhi Küngas Nõgu
  5. 5. Kõrgustik <ul><li>Pinnavorm, kus künkad/mäed on omavahel koos vaheldudes nõgudega </li></ul>Küngas Nõgu Küngas Nõgu Küngas
  6. 6. Tasandikud <ul><li>Madalikud </li></ul><ul><li>Lavamaad </li></ul><ul><li>Ulatuslik tasane ala. </li></ul><ul><li>Kõrgem tasane ala, mida ääristab astang </li></ul>
  7. 7. Pinnamoe kujutamine kaardil <ul><li>Pinnamoodi võib kujutada pealt poolt kui ka ristlõikes. </li></ul>Pealt poolt kujutades saame kaarti või plaani. Kõrgusi ja sügavusi märgitakse kaardil värvide järgi.
  8. 8. Samakõrgusjooned Näitab mäelangust Samakõrgusjooned Samakõrgus jooned ehk ühendatud punktid samal kõrgusel. 52m 50 m 40m 30m 20m 10m 0m
  9. 10. Samalangusjooned Samasügavusjooned ehk isobaadid

×