Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Top 4 Things To Check Out in Barcelona

324 views

Published on

Ever think about traveling to Barcelona? Well, once you check out this presentation you will be booking your trip ASAP! Enjoy!

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Top 4 Things To Check Out in Barcelona

 1. 1. w"; e’ . «. 1-’ a n * ‘W f ú a‘ v ‘I ‘ ; 7 l üflwfiiïlíxrmWwidí
 2. 2. M87ïC77T 7): ‘: 8777VT ¿7728877 7M’ ‘U7 7371071873717
 3. 3. ‘Datïcïccznetofixvzamdgzfimïtflcxïqodela .2:,1e¡io. tc-: r hungnanbzmuczfl canguarartteaflwatgcuwïílbugflïe whcïecïïe ‘Ihíxaxïzazïzïqpïucehoabzaxarczumhce lheWlhcenmrg, amuciínqlzutdxeïo, bakauand famweratoczïltheir ¡ztndnxcmtoflmpapïecfiarceïcm ‘Frcznfifimjuicezxartdwïmmtofiezhficfi, ¡nemzxarïct reduce, thíapïucehoaítall. arzdtaratoaxïï; eaaw21‘YcuHcuLddg‘inüágmal<a thïagcurfircïcïp bzjteangwïweeïcz
 4. 4. u: 737773C81JJNST77 71m) 1mm 01191471C
 5. 5. ‘ ¡tua 7.113.. mia . ,ïïjeizït. '!éiuí"i&rc_ls. ,sï*: x.flli1'lc p; ¿ug ¡iia (¿asma y. ¿lia (:1. 7*’ am m. " ' . .: ‘ » -¡¡ . . u}; ‘.3 V; ,w«, nf'; 1, Im, I7I. (e¿. ¡?¡{a. _fl(ag :7 , lara; ._us. .rïa. .._a¿»' r le ,7: n. I — ' u - . » ‘L. ' "a- -. :«aj'{r, ¡[! ;az; ..; ,I¿er¿! ;.4,IIAI Íïflïnlïkgiï tsycfqitszvaïfullr‘ ¿i? r; :.l_L, .:AIj2 MÏÏÍII; [QÏQIZÏÍÉ ¿i? [-3.13 " Tara; o’. 7:: afñ_r¡-. ‘Ï-'zunrginiirvzsïr"'wdlm: :Il: '., .:, Iye47.t, Iu_z: ast»'jiïsre¿ . -;: -»¡. :u: n:: z_¿¡um . . . _ v . . . hu‘, . fi‘ J". H. ‘ ¿‘:3 aiflfijïfïl(¿Ísrieéwizirvigñ13,1!». ¡Isl; ,», ![_= .,i_. .', jm sin» Áñvzufigtlarss; 2.. .. " . i" , .-n'. -._-a“‘ n» "¿A r, '(_¡ A , Ï, u ‘_ a -. ., &_: ._{»r a. 1;. ‘La, r, 1;: (qt: :(¿(; _¿. gt_'_3,ex .14 b¡r'.4|_iÏ_”. gr; ‘JUV á .12. , I_Í, Z.. '. ‘.'. '.¿> , , 'r_»'v*‘3’«'; %*« I" Íflïnlgïtg ttifsftfiie .1.'7.A‘a%ÍÏ, V.5Ï1Ï_! ¡,HÏYQlÏïÑï/ ‘QIÏÏHCLIMAÏPEÏÉ(f; ¡’ü ¡r f ‘n (¡:1 ‘fija 1:5" HÏÍAÍÏA‘: .¡ ; ;:re. s1¡_¡ 1,. " mate; l}; ‘a Ii; ïflsïiglíllïrïï. 177;‘; ¿"l f: t; 1I¡', ‘s'gÏ7 ï “a ¡o l‘ - ‘F/ ïïrïr‘ Ïnlïmlïïfïïí áiï'u»'. Ïf, l4ÏÍí: ntatlícrz1L ÍJHïJÏSQSJ r'í>ï_i. sï".1_gzaïáïrïï, . a a‘ = 1 g gr; (¡fïïïflja : ¿¿ k lÏt; "-4ir; ï¡'¡ rgíïi n}: z¿¿ ‘¡m1 ‘rr. ¡Tigaírg Jimi.
 6. 6. u. .. . -- . I-" . .. , . a . . '44 H . r- , ’ . 7 K I I _ 7 ¡“VF ’ : .,. Ï_: u: -—v-w '— ‘v! ’ . , ' l nuumïllui ‘fi- « " F’ . . ' )
 7. 7. ‘f’; mjnatvrutars: ¡flag ¿fz; r'¡¡ra, zg1¡1_1 [tu mztïrqwrangïiimnizaaa_ny¡, i_ïjflu_s. sïi_gaimI. ‘¿sin {g{asiágzeïlat-sljíaiituiflgltciíiz_s. '¡Ï1Ï: j¡Ij1I, Rrvjsjaïita '77nzA'J, ;:= f¡rra. r¿_: ;¡. ¡fi(4,1gjaéámtnïíïa[#35141aïtjmfiiuziaïiïhmu; ¡Ïflúaáïábléilli [vjjllinÏvïliliÍig-jijá: 7 l; . «rïkgïaïu iiiiratÏÍg ¿mi ¡‘mi (¿Ing p. a;¡¡fr, a_rs“:1.v. . ‘N511 miran: irsjnasïi¡¡_r»: {i1_Iïr-. gífiïsiiïáícujijfllr, ¿(«zlïiïziZuaIII-iausjïriiiiáfl! tgpíïzjnaljial| a.¡HTML sjiianrsinn‘: tu¡uuïhfïizïsusïqrei¡msm "lzjthzi-ángzjjalma}; nejia_a}s_liiÏm‘sj“ ufliaurajqts; ¡rsrsasgïïzuakite}: nnïrïiakasjar: am: zsunnzzgy. z_gnajsufl'zflsmu; « Ïz¡Í_ÏIK'JItÏAï_I_4ÏÍ_Ï5 rLIMÏHQL-EI¡_ÍÏHi, IÏÍÏlaáízfsÍiAÏï ‘hnïaïfintiitaixgiguzaygíialg; ‘n. , - H . . ‘ . 517 ¡I . , ‘ . ¡ ¡. I'-_ , _ "N. a . _. " muuujutaaalrqatl1nil ¡gust un¡zs. q., r7.. |_t. ..¡(v*aahraïsr». ..r= ,4__; _t. l tie} tu nz! ) l ha? ! rc‘, ¡h s‘ If; Í i r'; .'¡"¡ÏLez_ rgnr"i: c:¡_n1is, fl¡mttiïmnrnïaljaaarnziits. umhsn{amiinreza_zggixc; a_uziizagrqem
 8. 8. «HHH Í y 7 VIA? “WáÏÁN H }H-| Íl1hb 1:r=1,4+7*! ¡_¡' ug%¿4’. Ï < — . »—. 1 —, a '“ . - P * ,4‘ ' , , . | ' ¿y k x 7' i . y". —— 5. fwï‘ , _# rx ‘ x x ' , v z ‘¡wtf . - ¡i_, _ X‘ , P' . u“ V . "L. , ‘t y y‘ _ . .. ; . - ‘ l l- t . a. ¡,4 N“ y‘ ‘ ‘K. I ¡ ¡ V a ¡F ¡y- y . ¿I 2 _ _ - v ; ——g_ ¡V , r ' . ‘
 9. 9. me: 7-'/ «7_I>! =-. _r¿: _e. ¿-f" 5.; I(¿-. _I! _.4Is. —¡7;q. ¡Al; n.aïa¿_[. ,lslí. . . ',¡r¿'-__e; .=. ,.»: ;.. { , . ‘a, .7 ijtqaft; lïsïtáfujlJii «¡ii tw í ‘axial! ¿,1 ‘s ¿‘n es‘, ‘a fzgíïg: ;u, síi_g Bu. ': : g {gifs te; q: iüïayáï; _F, ,,_-. _,¡L-, ï». ,.yu. . . ¿¡, ,s__, ,.af. q ‘ILIIÏIÏs: una“: w.7.. l'lt». .tlr; .ïAlar_s__ sure», ar. ,¡; ..¿; .s_: u:7.. .7ulnl. .az CÏÍÏIÍI}! ¡’Íi! !!l7l¡_l, l4Ï('Ï(í_| llilliÏíbfiÉ r: ,IL. '¿!7;Z! -¿3‘ "je ïu_a}. .;L, Ï-v ! .€-; !€¿. A'_I, I»"Ïn. 11a‘. W ir" És e. =ju_'at: ',ï‘? *afa1iévibrar, " "¡rtflíaltg vírrr- “Ï¡3ÍÉ4’hrÏ_'fi¡ mi ï. ‘.'tav. a‘_l_kv, r= u» Ï ¿ ¡A‘ " .1Iv. 1.. ,V_G¿. ,,ÍÍ. ÍI [H o I ¿i421 í; ía r¿; .!4e4‘_ ur"; a. mir; m ¿tJW H ‘uïrïi u ‘ag. ' ïuïrñt L; ¡fs mi. i: %r4auaj: _¡a; ÍÉI. '.'Q’F‘, IÜÍ_IÍÏ€A’JF 7Ïïliqlrífia: ÍÚAÏM, KIÏI': %rf, üÏÏ4"! ï['É¡%» "ÏÏC. V,4,'AÏ(". ÍvÍ_l-. , tz i’; ‘si’: mí: (¡:2 '-. »:_Ijs lf_:7.".1’j‘sl, Ï€«¡‘plïí-‘jïqlá uïïïa (7.157, El o ‘ ' n’ ía; r_uua, nseï= zt¿¿, ¿c: #j: :I_IJ. ;,1ï' ‘: ,¡‘r_= :,I. ?=; ,¡ïewzaéüaítuaxznï: :¿; ,w": r‘; ..; [ï*: a_I; a;.

×