T5 el departament de recursos humans

6,984 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,984
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,867
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

T5 el departament de recursos humans

 1. 1. EL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS Tema 5 BLOC 2 Gestió dels recursos humans
 2. 2. 5.1 L’element humà dins de l’empresa <ul><li>IMPORTÀNCIA DE L’ELEMENT HUMÀ DINS DE L’EMPRESA </li></ul><ul><li>Qui compon l’element humà en una empresa? </li></ul><ul><ul><ul><li>Empresari: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Emprenedor que l’ha creat i propietari </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Empresari professional </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Treballadors: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aporten treball a canvi de salari. Han d’estar formats i tenir capacitats professionals adequades </li></ul></ul></ul>
 3. 3. L’element humà dins de l’empresa <ul><li>Si hi ha un bon equip de treball l’empresa serà més competitiva </li></ul><ul><li>Si hi ha més tecnologia hi haurà menys mà d’obra. </li></ul><ul><li>Això significa que el factor humà perd importància? </li></ul><ul><li>NO! </li></ul><ul><li>Sobretot des del punt de vista QUALITATIU , és a dir mà d’obra especialitzada i qualificada que sàpiga combinar: </li></ul><ul><ul><ul><li>TÈCNICA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL </li></ul></ul></ul>
 4. 4. L’element humà dins de l’empresa <ul><li>LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL A L’EMPRESA </li></ul><ul><li>Concepte nou des de 1995 </li></ul><ul><li>Habilitat que ens permet conéixer i dominar els nostres propis sentiments, interpretar o afrontar els sentiments dels altres, sentir-nos satisfets i eficaços a la vida. </li></ul>FRACÀS <ul><li>No acceptar les crítiques </li></ul><ul><li>No acceptar consells </li></ul><ul><li>Dificultat de treball en equip </li></ul><ul><li>Dificultat de resoldre conflictes </li></ul><ul><li>Poca diplomàcia </li></ul>Alt coeficient intel·lectual Baixa intel·ligència emocional Elevades qualitats tècniques
 5. 5. L’element humà dins de l’empresa <ul><li>Components de la intel·ligència emocional: </li></ul><ul><li>Con è ixer les pròpies emocions </li></ul><ul><li>Conduir les emocions , alliberar-se de l’ansietat </li></ul><ul><li>Automotivació. Les persones que controlen la impulsivitat compleixen els seus objectius i estan contentes amb el que aconsegueixen </li></ul><ul><li>Empatia . Reconéixer les emocions dels altres </li></ul><ul><li>Conduir les relacions . Actuar segons les emocions dels altres. Aquest fet determina la capacitat de lideratge </li></ul>
 6. 6. L’element humà dins de l’empresa <ul><li>INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL </li></ul>
 7. 7. 5.2 El departament de recursos humans <ul><li>CONCEPTE I CARACTERÍSTIQUES </li></ul><ul><li>- Tot el que té a veure amb l’element humà de l’empresa </li></ul><ul><li>- També es pot anomenar departament de personal </li></ul>
 8. 8. 5.2 El departament de recursos humans <ul><ul><li>Relació del departament de RRHH amb altres departaments de l’empresa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’objectiu del dep. RRHH és que </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>l’element humà sigui el màxim de </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>productiu i eficaç. Com ho fa? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Selecció i contractació dels millors professionals per tots els departaments </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Tràmits administratius que afecten als empleats </li></ul></ul></ul>
 9. 9. 5.2 El departament de recursos humans <ul><li>FUNCIONS QUE REALITZA </li></ul><ul><li>Organització i planificació del personal </li></ul><ul><li>Consisteix a planificar plantilles: </li></ul><ul><ul><ul><li>S’ha de saber quin perfil necessita l’empresa, quines funcions i responsabilitats haurà de tenir </li></ul></ul></ul>
 10. 10. 5.2 El departament de recursos humans <ul><ul><ul><li>Preveure quanta gent es necessitarà </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Analitzar sistemes retributiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Analitzar sistemes de promoció interna </li></ul></ul></ul>
 11. 11. 5.2 El departament de recursos humans <ul><ul><li>Gestió per competències: els llocs de treball els ocupen persones amb un ampli ventall de competències tècniques, socials i professionals etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es poden adaptar a diferents situacions de l’entorn de l’empresa. </li></ul></ul>
 12. 12. 5.2 El departament de recursos humans <ul><ul><li>Es fa un anàlisi de la capacitació del treballador. </li></ul></ul><ul><ul><li>No només es mira el que ha fet fins ara si no el que pot aportar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha de ser multidisciplinari que pugui treballar en més d’un o tots els departaments de l’empresa. </li></ul></ul>
 13. 13. 5.2 El departament de recursos humans <ul><li>Selecció i contractació de personal </li></ul><ul><li>Passos: </li></ul><ul><ul><ul><li>Determinar el perfil de persona idònia que es vol contractar : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Competències tècniques </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Experiència funcional </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Competències professionals </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Capacitats socials </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. 5.2 El departament de recursos humans <ul><ul><ul><li>Definir el perfil de competències del lloc a ocupar (marcar uns estàndards). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reclutar candidatures: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Selecció interna: promoció, element motivador </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Selecció externa: Diaris, oficines de treball, borses de treball etc. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 15. 15. 5.2 El departament de recursos humans <ul><ul><ul><li>Fer el procés de selecció: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Estudi del currículum </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Entrevista personal </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tests de capacitat personalitat </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 16. 16. 5.2 El departament de recursos humans <ul><li>Si es vol fer una contractació tenint en compte les competències a més a més hem de: </li></ul><ul><li>Entrevistar candidats d’una manera distesa , es pot posar al candidat en possibles situacions en les quals es pot trobar i com les resol. </li></ul>
 17. 17. 5.2 El departament de recursos humans <ul><li>Triar la persona que hagi mostrat més adequació al lloc de treball que s’ofereix </li></ul><ul><li>Contractar definitivament a la persona si durant el període de prova corresponent ha respost a les expectatives previstes. </li></ul>
 18. 18. 5.2 El departament de recursos humans <ul><li>Formació de recursos humans </li></ul><ul><ul><ul><li>Permet l’adaptació als canvis tecnològics i socials </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Segons l’objectiu que se n’espera del treballador se li ha de proporicionar la formació adequada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’empresa que més ràpid s’adapti als canvis més fàcil és que sobrevisqui i que se’n surti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formació permanent </li></ul></ul></ul>
 19. 19. 5.2 El departament de recursos humans <ul><li>A les empreses grans els hi surt a compte fer la formació a elles mateixes. </li></ul><ul><li>Les més petites l’han de fer a fora. </li></ul><ul><li>La bona formació implica un cost, hi ha d’haver equilibri entre: </li></ul><ul><li>Cost de formació Expectativa de resultats </li></ul><ul><li>Noves formes de formació: </li></ul>e-learnig
 20. 20. 5.2 El departament de recursos humans <ul><li>Educació electrònica ( e-learning ) : S’entén com el lliurament de material educatiu per qualsevol mitjà electrònic, tant sigui Internet, intranets, àudio, vídeo, via satèl·lit, CD, DVD o altres mitjans. </li></ul>
 21. 21. 5.2 El departament de recursos humans
 22. 22. 5.2 El departament de recursos humans <ul><li>Gestió del coneixement </li></ul><ul><li>Si una empresa vol ser competitiva haurà de: </li></ul>Identificar Crear Individual Resoldre problemes Classificar Guardar El coneixement dels treballadors per Millorar processos Transmetre Col·lectiu Aprofitar les oportunitats de negoci Utilitzar eficientment
 23. 23. 5.2 El departament de recursos humans <ul><li>Gestió del coneixement </li></ul><ul><li>2 tipus de coneixement: </li></ul><ul><li>l’explícit : pot ser estructurat, emmagatzemat i distribuït. Ex: fórmules, paraules etc. </li></ul><ul><li>El tàcit: forma part de les experiències personals, no es pot distribuir i és difícil de transmetre. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>d) Administració del personal : gestió dels tràmits juridicoadministratius del personal: </li></ul><ul><li>- Selecció i formalització de contractes </li></ul><ul><li>- Tramitació de nòmines i assegurances socials </li></ul><ul><li>- Control de drets i deures dels treballadors: vacances, permisos maternitat etc. </li></ul>5.2 El departament de recursos humans
 25. 25. <ul><li>e ) Relacions laborals </li></ul><ul><li>Relació dels treballadors amb l’empresa a través dels seus representants: </li></ul><ul><li>- comité d’empresa </li></ul><ul><li>- delegats de personal </li></ul><ul><li>S’ocupen de: </li></ul><ul><li>- convenis col·lectius </li></ul><ul><li>- conflictes que puguin sorgir </li></ul>5.2 El departament de recursos humans
 26. 26. <ul><li>f) Salut laboral: </li></ul><ul><li>Objectiu: millorar condicions de treball per augmentar el nivell de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors. </li></ul>5.2 El departament de recursos humans
 27. 27. <ul><li>Les actuacions sobre la salut les han de realitzar: </li></ul><ul><li>- Empresaris : Avaluar riscos i posar-hi remei </li></ul><ul><li>- Treballadors : Han d’utilitzar les màquines correctament i han d’informar als superiors sobre situacions perilloses. </li></ul><ul><li>- Administracions públiques : a nivell de normativa i inspeccions. </li></ul>5.2 El departament de recursos humans
 28. 28. El departament de recursos humans <ul><li>g) Control de personal: </li></ul><ul><li>- absentisme </li></ul><ul><li>- hores extraordinàries </li></ul><ul><li>Nous temps noves plantilles </li></ul>
 29. 29. 5.3 La igualtat en el treball <ul><li>La Constitució diu: </li></ul><ul><li>Els ciutadans i les ciutadanes són iguals davant la llei, sense que pugui prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. </li></ul>
 30. 30. 5.3 La igualtat en el treball <ul><li>La realitat diu: </li></ul><ul><li>Discriminació salarial </li></ul><ul><li>Discriminació en les pensions de viduïtat </li></ul><ul><li>La més gran taxa de desocupació femenina </li></ul>
 31. 31. 5.3 La igualtat en el treball <ul><li>L’escasa presència de les dones en llocs de responsabilitat política, social, cultural i econòmica </li></ul><ul><li>Problemes de conciliació entre la vida personal, laboral i familiar </li></ul><ul><li>Discriminació genèrica a col·lectius especialment sensibles, a part de la dona: persones immigrades, amb discapacitats, amb risc d’exclusió social, joves, persones grans (en edat laboral) etc. </li></ul>
 32. 32. 5.3 La igualtat en el treball <ul><li>Llei d’igualtat efectiva d’homes i dones ( llei 3/2007, de 22 de març) </li></ul><ul><li>Principals aportacions: </li></ul><ul><li>Creació d’un permís de paternitat </li></ul><ul><li>Igualtat de tracte i prohibició de discriminació per raó de sexe </li></ul><ul><li>Erradicar comportaments verbals o físics que puguin atentar contra la dignitat de les persones </li></ul>
 33. 33. 5.3 La igualtat en el treball <ul><li>Paritat de sexes a les institucions </li></ul><ul><li>Fomentar la presència equilibrada de dones i homes en els consells d’administració de les empreses </li></ul><ul><li>Mesures per conciliar la vida familiar i laboral </li></ul>
 34. 34. 5.3 La igualtat en el treball <ul><li>Des de la Generalitat: </li></ul><ul><li>Programes d’igualtat entre homes i dones en el treball </li></ul><ul><li>Polítiques laborals per a la diversitat. </li></ul><ul><li>Accions ocupacionals i d’emprenedoria per grups socials amb dificultats (joves, immigrants, discapacitats, persones grans (>50) </li></ul>

×