La direcció estratègica de l’empresa

9,706 views

Published on

tema d'economia de l'empresa

Published in: Education
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,706
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,328
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La direcció estratègica de l’empresa

 1. 1. La direcció estratègica de l’empresa Laura Tugues i Boliart
 2. 2. 10.1 Què és la direcció estratègica? <ul><li>ESTRATÈGIA = MANIOBRA =TÀCTICA </li></ul>QUE FA UNA EMPRESA PER ACONSEGUIR UN OBJECTIU EMPRESARIAL S’han de prendre decisions, entre vàries alternatives s’ha d’escollir la millor per a l’empresa
 3. 3. 10.1 Què és la direcció estratègica? <ul><li>ESTRATÈGIA: Conjunt de decisions que una empresa pot prendre per assolir uns objectius que busquen l’èxit. </li></ul><ul><li>S’ha de tenir en compte: </li></ul><ul><ul><li>L’entorn econòmic </li></ul></ul><ul><ul><li>L’entorn tecnològic </li></ul></ul><ul><ul><li>L’entorn social </li></ul></ul><ul><ul><li>Les reaccions de la competència </li></ul></ul>
 4. 4. 10.1 Què és la direcció estratègica? <ul><li>Direcció éstratègica és el procés de gestió d’una estratègia empresarial (o un conjunt d’estratègies) que s’ha d’adaptar a un entorn canviant i a una comptència que reacciona, tenint en compte el llarg termini i tenint com a finalitat principal assolir l’èxit de l’empresa, mitjançant la millora de la seva posició competitiva o per la resolució de problemes que amenacen l’empresa. </li></ul>
 5. 5. 10.1 Què és la direcció estratègica? <ul><li>Elements de la direcció estratègica </li></ul><ul><li>Tres elements fonamentals: </li></ul><ul><ul><li>Anàlisi estratègica. Abans de definir una estratègia s’ha d’estudiar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entorn econòmic, social, polític o tecnològic: Amenaces i oportunitats externes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capacitat estratègica: Recursos i capacitats de l’empresa. Factors interns, punts febles que s’han d’evitar i punts forts a potenciar </li></ul></ul></ul>
 6. 6. 10.1 Què és la direcció estratègica? <ul><ul><ul><li>Expectatives dels promotors:objectius i metes que volen assolir. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Elecció estratègica. S’ha de determinar l’estratègia a implantar. Hi ha tres tipus d’estratègies: Corporatives, de negoci i operatives. </li></ul></ul><ul><ul><li>Implantació de l’estratègia. Definir i planificar de quina manera s’aplicarà l’estratègia pel que fa als recursos, l’organització del procés i defininint un pla temporal de les accions estratègiques a seguir. </li></ul></ul>
 7. 7. 10.1 Què és la direcció estratègica? <ul><li>Els tipus d’estratègies: l’abast de la direcció estratègica </li></ul><ul><li>Tres tipus d’estratègies: </li></ul><ul><ul><li>Estratègies corporatives : aquelles que s’encarreguen de prendre decisions relacionades amb l’objectiu o abast global de l’empresa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es caracteritzen per: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Establir el marc de referència per la resta de totes les decisions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ser globals(aplicades per grans empreses o grups econòmics) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dimensió temporal a llarg termini </li></ul></ul></ul>
 8. 8. 10.1 Què és la direcció estratègica? <ul><ul><li>Estratègies de negoci : fan referència a aspectes més concrets. Ex: definir els elements que poden fer més competitiu els productes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es caracteritzen per: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tenir un abast més concret, producte que l’empresa vol potenciar. (PIMES) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dimensió temporal a mig termini. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Estratègies operatives : gestionen de manera eficient els recursos de l’empresa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les característiques són: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estan relacionades amb el dia dia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Són específiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dimensió temporal a curt termini </li></ul></ul></ul>
 9. 9. 10.1 Què és la direcció estratègica? Estratègies corporatives Estratègies de negoci Estratègies operatives
 10. 10. 10.1 Què és la direcció estratègica? <ul><li>Els principis estratègics </li></ul><ul><ul><li>1.- Punts forts i punts febles: </li></ul></ul><ul><ul><li>- Potenciar fortaleses </li></ul></ul><ul><ul><li>- Minimitzar debilitats </li></ul></ul><ul><ul><li>2.- Oportunitats de l’entorn i del mercat </li></ul></ul><ul><ul><li>3.- Força de la innovació: més acceptació en el mercat </li></ul></ul><ul><ul><li>4.- Sinergia de les potencialitats: relaciona elemsents que ja existeixen </li></ul></ul><ul><ul><li>5.- Mitjans: han d’estar relacionats amb els objectius </li></ul></ul><ul><ul><li>6.- Valor de la simplicitat: solucions senzilles, estratègies fàcils. </li></ul></ul><ul><ul><li>7.- Constància empresarial: dedicació perseverant i pacient. </li></ul></ul>
 11. 11. 10.2 El procés de la direcció estratègica <ul><li>Etapes que caracteritzen el procés estratègic: </li></ul><ul><ul><li>Definició d’objectius: quins són els objectius concrets, mesurables i factibles que es volen obtenir </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació dels recursos interns: recursos disponibles per assolir els objectius fixats. Important conéixer fortaleses i debilitats internes </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació dels recursos externs: identificar els elements de l’entorn que poden influir en l’èxit de l’empresa. (Oportunitats i Amenaces) </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><ul><li>Anàlisi de l’entorn competitiu: És molt important fer un estudi de la competència de l’empresa. Si sabem l’estratègia de la compètència podem ajustar millor la nostra </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració dels escenaris de futur: Ens hem d’imaginar diversos escenaris de futur: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Optimista </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Neutre </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pessimista </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>i definir les accions estratègiques que es durien a terme en cada un dels casos. D’aquesta manera podem fer una projecció a llarg, mig i curt termini </li></ul>10.2 El procés de la direcció estratègica
 13. 13. <ul><ul><li>Formulació de l’estratègia: Definir amb concreció i determinació quina és l’estratègia que es vol aplicar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació de les alternatives estratègiques :S’han de definir estratègies suplementàries que serveixin d’alternativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eines estratègiques: Planificació de l’execució de les estratègies (PERT-CPM i GANTT). </li></ul></ul><ul><ul><li>Control estratègic : Observar el grau d’assoliment de l’estratègia, de forma quantitativa i qualitativa, i definir mesures correctores a implantar </li></ul></ul>10.2 El procés de la direcció estratègica
 14. 14. 10.3 L’estratègia competitiva: l’avantatge i creació de valor <ul><li>Té com a objectiu que l’empresa pugui millorar la seva posició competitiva respecte altres empreses del sector. </li></ul><ul><li>La definició d’una característica o qualitat que faci que l’empresa superi a la competència de manera genèrica sostinguda. </li></ul>
 15. 15. 10.3 L’estratègia competitiva: l’avantatge i creació de valor <ul><li>Les bases de l’estratègia competitiva </li></ul><ul><ul><li>Estratègia de preus reduïts: amb similar grau de satisfacció </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratègia de diferenciació. Producte únic </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratègia híbrida: factor diferenciador importan i a més barat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratègia de baixos costos de producció </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratègia de diferenciació segmentada </li></ul></ul>
 16. 16. 10.3 L’estratègia competitiva: l’avantatge i creació de valor <ul><li>La creació de valor </li></ul><ul><li>És molt important quan hi ha molta competència i els marges comercials són reduïts </li></ul><ul><li>A un producte tradicional s’hi afegeix una característica molt innovadora que permet diferenciar-lo i obtenir un especial avantatge competitiu. </li></ul>
 17. 17. 10.3 L’estratègia competitiva: l’avantatge i creació de valor Les cireres més cares del món

×