Creixement intern i extern de l’empresa

11,213 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,677
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Creixement intern i extern de l’empresa

 1. 1. CREIXEMENT INTERN I EXTERN DE L’EMPRESA Laura Tugues i Boliart
 2. 2. 11.1 Localització de l’empresa <ul><li>Localització: lloc que s’escull per ubicar una empresa o negoci. </li></ul><ul><li>Què hem de tenir en compte per escollir un bon lloc? </li></ul><ul><ul><li>La demanda del mercat: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>analitzar si hi ha possibles consumidors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>analitzar la competència </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>El proveïment de les matèries primeres: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Analitzar el cost, facilitat i la qualitat de les matèries primeres </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Les comunicacions i el transport </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fàcil accés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Polígons industrials i parcs tecnològics </li></ul></ul></ul>
 3. 3. 11.1 Localització de l’empresa <ul><ul><li>Els subministraments: aigua, llum, internet etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>El cost de la construcció i el solar: varien d’una població a una altra </li></ul></ul><ul><ul><li>La legislació: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normativa legal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normativa fiscal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normativa mercantil </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normativa del sector. Ex: farmàcia, discoteca </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normativa mediambiental </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Els casinos de Nevada
 5. 5. 11.1 Localització de l’empresa <ul><ul><li>La legislació i el finançament. Lloc amb accés a les institucions financeres </li></ul></ul><ul><ul><li>El desenvolupament econòmic de la regió. </li></ul></ul>
 6. 6. 11.2 La dimensió de l’empresa <ul><li>Quan es parla de dimensió de l’empresa ens referim a la seva capacitat de producció, que depèn de: </li></ul><ul><ul><li>Tecnologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Nombre de treballadors </li></ul></ul><ul><ul><li>Mercat </li></ul></ul><ul><li>La localització i la dimensió són coses que es decideixen a la vegada. </li></ul>
 7. 7. 11.2 La dimensió de l’empresa <ul><li>Capacitat necessària: nivell màxim de producció que es pot obtenir en un període determinat </li></ul><ul><li>S’ha de fer </li></ul><ul><ul><li>Estudi de mercat </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisi de la producció </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisi dels costos </li></ul></ul><ul><li>S’ha d’avaluar les diferents alternatives (de localització i dimensions) i pendre una decisió. </li></ul><ul><li>S’ha de preveure anar augmentant la capacitat productiva al llarg de la vida de l’empresa. </li></ul>
 8. 8. 11.3 Creixement de l’empresa <ul><li>Creixement intern </li></ul><ul><li>Augmentar la capacitat productiva o bé augmentar la varietat dels seus productes i serveis. (Diversificar) </li></ul><ul><li>La diversificació es sol fer amb productes complementaris, ja que l’empresa té formació sobre el mercat. Ex: planxes pel cabell de les peluqueries. </li></ul><ul><li>Creixement </li></ul>Inversions Augment del patrimoni
 9. 9. 11.3 Creixement de l’empresa <ul><li>Creixement extern </li></ul><ul><li>Fa referència a: </li></ul><ul><ul><li>L’adquisició </li></ul></ul><ul><ul><li>El control </li></ul></ul><ul><ul><li>L’absorció </li></ul></ul><ul><ul><li>La fusió </li></ul></ul><ul><ul><li>La cooperació </li></ul></ul><ul><li>amb altres empreses, així les empreses s’internacionalitzen i intenten obrir-se camí a l’exterior. </li></ul>
 10. 10. 11.3 Creixement de l’empresa <ul><li>Petita aproximació a aquests conceptes: </li></ul><ul><ul><li>La fusió d’empreses : és la unió entre diferents societats per crear-ne una de nova </li></ul></ul><ul><ul><li>L’absorció d’empreses : una empresa n’adquireix una altra o altres. </li></ul></ul><ul><ul><li>La cooperació d’empreses: relacions especials entre empreses independents que mitjançant acords col·laboren per compartir recursos i informacions per assolir objectius comuns, minimitzant costos i riscos </li></ul></ul>
 11. 11. 11.3 Creixement de l’empresa <ul><ul><li>Un trust o concentració vertical és un conjunt d’empreses que formen part de diferents fases del procés de producció. Ex Repsol </li></ul></ul><ul><ul><li>El càrtel o concentració horitzontal és un grup d’empreses del mateix procés productiu que dominen el mercat i es posen d’acord en els preus i les estratègies de venda. Ex: OPEP </li></ul></ul><ul><ul><li>Els holdings , són una forma d’organització d’empreses segons la qual una companyia matriu aconsegueix les accions i participacions d’altres empreses que controla. Només hi ha un equip directiu. Ex: Nueva Rumasa : Controla diverses empreses d’alimentació. Es pot considerar pràctica monopolista </li></ul></ul>
 12. 12. 11.3 Creixement de l’empresa <ul><li>Exemple de holding: </li></ul>
 13. 13. 11.4 La globalització.La internacionalització. La deslocalització <ul><li>Globalització: extensió de les relacions econòmiques entre diferents països, fins a l’extrem de crear una econimia mundial, en la qual cada economia participant depèn de les altres. </li></ul><ul><li>La globalització comprèn: </li></ul><ul><ul><li>El lliure comerç internacional </li></ul></ul><ul><ul><li>El moviment de capitals </li></ul></ul><ul><ul><li>La inversió estrangera directa </li></ul></ul><ul><ul><li>Els fenòmens migratoris </li></ul></ul><ul><ul><li>El desenvolupament de les tecnologies de la comunicació. </li></ul></ul>
 14. 14. 11.4 La globalització.La internacionalització. La deslocalització <ul><li>Les empreses necessiten guanyar dimensió per atendre aquest nou mercat, i una de les vies per aconseguir-ho és per mitjà de la internacionalització, com, per exemple, la fusió amb empreses afins per crear multinacionals. </li></ul>
 15. 15. 11.4 La globalització.La internacionalització. La deslocalització <ul><li>La internacionalització </li></ul><ul><li>Obertura dels mercats internacionals, es a dir, les operacions que una empresa fa per vincular-se amb aquests mercats internacionals. </li></ul>
 16. 16. 11.4 La globalització.La internacionalització. La deslocalització <ul><li>Circumstàncies en que es pot trobar una empresa que inicia un procés d’internacionalització: </li></ul><ul><ul><ul><li>Manca d’informació del mercat en el qual es vol operar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Manca de personal qualificat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Resistència al canvi per part del personal de l’empresa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Distància cultural psicològica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gustos dels consumidors diferents </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pràctiques de negocis diferents </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Necessitats d’adaptar-se a la legislació </li></ul></ul></ul>
 17. 17. 11.4 La globalització.La internacionalització. La deslocalització <ul><li>S’han d’avaluar avantatges i inconvenients, principals avantatges: </li></ul><ul><ul><ul><li>Incrementar les vendes aprofitant els economies d’escala i reduir costos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coneixeran el mercat en que opera la competència </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Empreses multinacionals </li></ul></ul><ul><ul><li>Són aquelles que operen en dos o més països. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els mercats on treballen són diferents del mercat d’origen. </li></ul></ul><ul><ul><li>A l’hora d’escollir un país: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estudien el mercat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beneficis que se n’esperen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Incentius dels governs dels països (avantatges econòmics, fiscals i laborals) </li></ul></ul></ul>
 18. 18. 11.4 La globalització.La internacionalització. La deslocalització <ul><li>Les multinacionals estan formades per un conjunt d’empreses. </li></ul><ul><li>L’empresa matriu és la que continua operant al lloc d’origen </li></ul><ul><li>Les empreses filials estan a la resta de països i es relacionen entre si </li></ul><ul><li>Característiques diferenciadores: </li></ul><ul><ul><ul><li>Gran resistència al mercat. Són empreses que gràcies al fet que els resultats del seu conjunt es compensen i equilibren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tenen tecnologia punta . Creixement constant, absorveixen el mercat i fusionen empreses més petites. </li></ul></ul></ul>
 19. 19. 11.4 La globalització.La internacionalització. La deslocalització <ul><li>La deslocalització </li></ul><ul><li>És el trasllat d’activitats productives des de països industrialitzats cap a països en desenvolupament que es caracteritzen per tenir nivells sensiblement inferiors de la seva renda per capita i , per consegüent, del salari mitjà de la població. </li></ul>
 20. 20. 11.4 La globalització.La internacionalització. La deslocalització <ul><li>La seva finalitat és minimitzar costos: </li></ul><ul><ul><ul><li>Mà d’obra </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Matèries primeres </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Costos financers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Costos fiscals </li></ul></ul></ul><ul><li>Minimitzar costos vol dir preus més barats i per tant més competitivitat. </li></ul>
 21. 21. 11.4 La globalització.La internacionalització. La deslocalització <ul><li>Pot passar que amb la deslocalització: </li></ul><ul><ul><ul><li>l’empresa tanqui completament al país d’origen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>l’empresa redueixi producció al país d’origen . </li></ul></ul></ul><ul><li>És negativa pel país d’origen ja que: </li></ul><ul><ul><ul><li>Augmenta l’atur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Augmenta la desinversió </li></ul></ul></ul><ul><li>A vegades es produeix per evadir la legislació mediambiental </li></ul>
 22. 22. 11.5 Les petites i mitjanes empreses (PIMES) Representen el 90% de les empreses espanyoles Molta importància social i econòmica 5-10 milions € 50-250 mitjanes < 5 milions € <50 petites Volum de vendes/any Núm treballadors
 23. 23. 11.5 Les petites i mitjanes empreses (PIMES) <ul><li>Característiques bàsiques: </li></ul><ul><ul><li>Poca formació empresarial </li></ul></ul><ul><ul><li>Poca capacitat financera </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualificació i formació tècnica del personal i obsolescència tecnològica </li></ul></ul><ul><ul><li>Organització flexible i facilitat de comunicació </li></ul></ul><ul><ul><li>Integració del personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament de mercats intersticials </li></ul></ul><ul><ul><li>Creadores de feina </li></ul></ul>

×