Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIES

4,094 views

Published on

Conferència de cloenda del Programa de Formació Inicial en Docència Universitaria FIDU -. Universitat Pompeu Fabra - juliol 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

TAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIES

 1. 1. TENDÈNCIES TAC - Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement. Cristóbal Suárez Juliol 2013
 2. 2. • Sir Ken Robinson: “La creativitat ara és tan important en educació com l'alfabetització i hem de tractar-la amb la mateixa importància". • Ens explica al seu llibre L’Element, la història d'una nena de sis anys que mentre dibuixava, la mestra fascinada es va dirigir a ella i li va preguntar: "Què estàs dibuixant? - i la nena va dir: "Estic fent un dibuix de Déu ", la mestra va dir "Però ningú sap exactament com és Déu!", la nena va dir: “Ho sabran en un minut".
 3. 3. 4 Imaginem que fa un segle haguéssim congelat a un cirurgià i un mestre i ara els tornéssim de nou a la vida. El cirurgià entraria a la sala d'operacions i no reconeixeria ni el lloc ni els objectes i se sentiria totalment incapacitat per actuar. Què passaria amb el mestre? El professor reconeixeria l'espai com una classe i encara trobaria un guix i una pissarra amb la qual començar a ensenyar. Papert 1996
 4. 4. INTERNET HA CANVIAT LES NOSTRES VIDES 1 9 9 3 2 0 1 3 lrosilloc@gmail.com
 5. 5. Hiperconectivitat
 6. 6. 7 U LEARNING ubiquitous learning
 7. 7. Jay Cross EVOLUCIÓ DE L‘APRENENTATGE APRENENTAGE EN AULA E-LEARNING BLENDED LEARNING SOCIAL LEARNING COLLABORATIVE LEARNING
 8. 8. LEARNING & DEVELOPMENT MODEL Michael M. Lombardo and Robert W. Eichinger
 9. 9. GENERAT PEL QUE APREN Reflexions audiovisuals EL DOCENT SUGGEREIX Vídeos Blogging GENERAT PEL QUE APREN EL DOCENT SUGGEREIX Web Sites Chats Online Projectes Presentacions Jocs Simulacions Experiments Comunitats Activitats FENT CONCEPTES Vídeo Lectures Audio lecturas
 10. 10. REPTE Desafíament Intel·lectual COMPROMIS Relacionar el contingut amb el seu marc de referència: Involucrar CONTROL Empoderament. Control del ritme i el contingut de l’aprenentatge. COL·LABORACIÓ Foment del diàleg i de la interacció social. RELLEVÀNCIA Continguts en relació amb necessitats reals de l’alumne PERSONALITZACIÓ A diferents estils d’aprenentatge, múltiples formats APRENENTATGE CENTRAT EN L’ALUMNE A partir d’un post de Karla Gutiérrez En el bloc: SHIFT. DISRUPTIVE ELEARNING
 11. 11. Isaac Mao “El “sharisme” preten transformar el món en un Cervell Social emergent: un híbrid interconnectat de gent i software. Som Neurones en Xarxa connectades entre si per les sinapsis del software social.” Els que comparteixen estan acumulant capital social i una superabundància de respecte per part de la comunitat.
 12. 12. 41 COMPARTIR CONEIXEMENT COMPARTIR PRESÈNCIA COMPARTIR VALOR COCREACIÓ COWORKING COLEARNING COMPARTIR
 13. 13. Suports culturals del segle XX lrosilloc@gmail.com
 14. 14. Suports culturals del segle XXI lrosilloc@gmail.com
 15. 15. Evolució tecnologia aprenentatge
 16. 16. 74 L'aprenentatge al llarg de la vida requereix la transformació dels centres i universitats d'aprenentatge en plataformes de trobada, espais facilitadors i dispensadors de serveis.Aprendre és compartir. L'aprenentatge col · lectiu enriqueix les visions de la realitat. EOI
 17. 17. La Taxonomía de Bloom per l’IPAD DE LA WWW A LES APPS
 18. 18. EINES D’APRENENTATGE
 19. 19. DOCENT 2.0: Tots som mestres Si vols aprendre, ensenya. CICERÓ El paper del nou docent es centra a actuar com a guia i instrument de l'aprenentatge significatiu a través de la xarxa. El formador es converteix en gestor de la formació i la seva tasca es centra en ajudar a construir coneixement en xarxa.
 20. 20. De FORMADOR a CURATOR
 21. 21. La vigilància tecnolò gica és un procés organitzat, selectiu i permanent, de captar informació de l’exterior i de la prò pia organització sobre ciència i tecnología, seleccionar- la, analitzar-la, donar-li difusió i comunicar-la, per convertir- la en coneixement per prendre decisions amb menys risc i poder anticipar-se als canvis. Vikipèdia L’escolta activa implica crear una xarxa que ens avisi sobre quan, qui, on i perquè es parla de nosaltres, de la nostra organització , dels nostres serveis en qualsevol espai d’Internet, per poder actuar en conseqüència. SELECCIONAR INFORMACIÓ
 22. 22. L'estàndard RSS és una manera senzilla d'estar informat sobre els últims continguts d'un lloc web sense haver de visitar-lo.El format "RSS" (que significa "Really Simple Syndication" o "sindicació senzilla" en anglès) permet descriure, de manera general, el contingut d'un lloc web en un arxiu XML, per tal que tercers puguin usar el contingut. L'arxiu RSS (també anomenat canal RSS o feed RSS) que conté informació per a ser distribuïda, es manté sempre actualitzat amb la informació publicada més recent. Conectividad entreConectividad entre docentsdocents Compartir recursosCompartir recursos Establir blogs deEstablir blogs de classeclasse Integrar xarxesIntegrar xarxes socialssocials subscripció asubscripció a notícies i novetatsnotícies i novetats sense navegaciósense navegació RSS I APRENENTATGE
 23. 23. GUARDARGUARDAR
 24. 24. 53
 25. 25. 5050
 26. 26. EDITAR I COMPARTIREDITAR I COMPARTIR
 27. 27. 30 FILOSOFIA WIKI
 28. 28. 31 EL BLOC: EL CONTINGUT É S EL REI C
 29. 29. TransformacióTransformació ConceptualitzacióConceptualització EmmagatzematgeEmmagatzematge CreacióCreació recepciórecepció ValoracióValoració SeleccióSelecció ConversióConversió PreservacióPreservació AccésAccés UsUs ReutilitzacióReutilització CURACIÓ DE CONTINGUTS
 30. 30. 34 TREBALL COL LABORATIU·TREBALL COL LABORATIU·
 31. 31. 54
 32. 32. Comunitats d’Aprenentatge 2008 Comunitats d’Aprenentatge 2013 Una Comunitat per tots Cada usuari te la seva pròpia Comunitat Espais en funció de col·lectius Espais en funció de necessitats Comunicació jerarquitzada o grupal Comunicació en xarxa L’organizatció com protagonista El participant como protagonista Recursos formatius 100% Corporatius Possibilitat de que els usuaris crein recursos formatius (blogs, vídeos, wiki,...) Usuaris desconnectats Usuaris connectats en xarxa
 33. 33. CoP: OBJECTIUS Millorar la comunicació i laMillorar la comunicació i la col·laboració.col·laboració. Identificar experts dins deIdentificar experts dins de l’organització.l’organització. Facilitar l’accés als continguts.Facilitar l’accés als continguts. Millorar el procés d’innovació.Millorar el procés d’innovació. Millorar la gestió de projectes iMillorar la gestió de projectes i procesos.procesos. Augmentar la transparènciaAugmentar la transparència Fomentar la implicació.Fomentar la implicació. Millorar productes i serveis.Millorar productes i serveis. Involucrar clients, usuaris,Involucrar clients, usuaris, proveïdors i partners en procesosproveïdors i partners en procesos de l’organització.de l’organització. Obrir noves vies d’aprenentatge iObrir noves vies d’aprenentatge i suport.suport. Incrementar la interacció entre elsIncrementar la interacció entre els membres.membres. Millorar la difusió i la reputació.Millorar la difusió i la reputació. Crear un espai d’expressió iCrear un espai d’expressió i intercanvi.intercanvi. INTERNA EXTERNA
 34. 34. 41
 35. 35. 42
 36. 36. Esteban Romero-Frías PLN/PLE
 37. 37. Esteban Romero-Frías Comunicació/Xarxes Socials Creació de Continguts Gestió de la Informació Multi- mèdia Produc- tivitat PLN/PLE
 38. 38. 51 www.symbaloo.com/ 
 39. 39. 77
 40. 40. 76 MOOC Massive Open Online Course
 41. 41. No és una xarxa social Es una xarxa d’ informació oberta
 42. 42. 52
 43. 43. 53 •Tauler d'anuncis •Resums •Compartir enllaços •Seguir a un personatge/Hashtag del dia •Treballs col·laboratius. •Comunicar-se amb altres grup •Seguir portals i persones que contínuament aporten informació interessant sobre temes educatius •Compartir  amb  estudiants  i  altres  col·legues  recursos,  propis  o  descoberts,  publicats  a  la  web:  Imatges (Flickr), vídeos (Youtube), documents (Scribb), presentacions (Slideshare), arxius (Dropbox) •Seguiment amb assistents a fòrums o conferències que estiguin disposats a publicar via Twitter les  principals idees dels seus panelistes o conferenciants. •Abans d'un examen, enviar algunes preguntes perquè els estudiants les responguin. •Sol·licitar als estudiants rastrejar, mitjançant Twitter, esdeveniments d'actualitat, un tema determinat.
 44. 44. EMPODERAMENT de l’alumne que és el RESPONSABLE del seu aprenentatge Aprenentatge, CONNECTAT, MÒBIL, BYOD, en COMUNITAT. Estratègies d’avaluació basades en el domini de COMPETÈNCIES. L’alumne s’involucra en el disseny del seu aprenentatge PLE/EPA L’alumne s’ AUTO-REGULA i condueix el seu APRENENTATGE Bidireccionalitat de l’aprenentatge: tots som MESTRES I APRENENTS COMPARTIR dona VISIBILITAT, REPUTACIÓ, INFLUÈNCIA. CONCLUSIONS
 45. 45. 55

×