Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Case innokeskus - Valon Kaupunki -hanke

549 views

Published on

Valon kaupunki –hanke osallistuu Kankaan alueen ideointiin Case Innokeskus -visiolla.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Case innokeskus - Valon Kaupunki -hanke

 1. 1. Luonnos kulttuuri- ja liiketoiminnan kehittämiseksi Kankaan alueellaCASE INNOKESKUS<br />
 2. 2. INNOKESKUS<br /><ul><li>Innokeskus on uudenlainen – tieteen, taiteen ja kulttuurin innovaatiokeskus, josta kasvaa alueellisesti merkittävä matkailukohde
 3. 3. Keskuksen sydämenä toimii Valokeskus, jossa valon fysiikkaa kokeellisesti esittelevä näyttely, showroom sekä väliaikaiset näyttelyt ja installaatiot
 4. 4. Innokeskuksen teemoja ovat: tiede, taide, kulttuuri, yhteisöllisyys, ekologisuus, yritystoiminta ja oppiminen. Teemat nivoutuvat tilassa inspiroivaksi ympäristöksi, joka palvelee kaikkia keskuksessa toimijoita. </li></li></ul><li>INNOKESKUS <br />
 5. 5. TIEDE JA TAIDE<br />Valon fysiikkaa kokeellisesti esittelevä pysyvä näyttely sekä vaihtuvia valotaidenäyttelyitä ja installaatioita -> teemassa keskeisenä kokeminen ja elämyksellisyys ”Valon Heureka”<br />Pysyvät ja vaihtuvat näyttelyt esim. kuvataiteilijat, kädentaitajat, valokuva- ja mediataiteilijat<br />Paikalliset, kansallisesti- ja kansainvälisesti tunnetut taiteilijat<br />Toimintaympäristönä esim. lasiseinin rajattuja työtiloja ja taiteilijoiden yhteiset galleriatilat <br />Toimijoita mm. kuvataiteilijat, muotoilijat, puusepät, pukusuunnittelijat, verhoilijat, keraamikot, valokuva- ja mediataitelijat, valaistussuunnittelijat, kierrätysmateriaalin jalostajat<br /><ul><li>Luo mielenkiintoisen toimintaympäristön, joka uudistumiskykyisenä kasvaa alueellisesti merkittäväksi matkailukohteeksi.</li></ul>Pro Mylly, Kuopio. Tiloissa lähes 40 taiteilijaa,<br />yritystä ja yhdistystä. <br />
 6. 6. KULTTUURI<br />Valotapahtumat, joulutorit ym. kausi- ja teemamyyjäiset ja eri festivaalit. <br />Esittävän taiteen toimijat mm. tanssi- ja teatteritoiminta yhteiset tilaratkaisut ja tapahtumat.<br />Elokuva-alan toiminta sekä esitykset<br />Musiikkitoiminta sekä muut lavaesitykset mm. stand-up.<br />AV –toiminnan työvälineet sekä esityskalusto<br /><ul><li>Toimijat ja tuottajat luovat laadukkaita kulttuuripalveluja Jyvässeudulle, Kävelykadun Kompassille 1 km.</li></li></ul><li>YRITYSTOIMINTA<br /><ul><li>Innokeskus luo inspiroivan ja toimivan yrittämisen ympäristön mm. valo-alan yrityksille (yhteinen showroom), suunnittelutoimistoille, mainostoimistoille, tapahtumayrityksille, tietotekniikka- ja projektitoimijoille.
 7. 7. Yritysten tilankäyttö esim. yhteiset taukotilat, neuvottelutilat, seminaaritilat, edustavat aulatilat.
 8. 8. Yhteisöllisyys sekä samoissa liiketiloissa toimiminen luo uusia ajattelu- ja liiketoimintamalleja sekä vaikuttaa yritysten uusien liikekumppanuuksien syntymiseen.
 9. 9. Yrittäjäyhdistys tukee toimijoiden liiketoimintojen muutosprosesseja.
 10. 10. Keskuksen tarjoamat palvelut toimijoille esim. kahvila-ravintola, auditorio ja juhlapalvelut yritysvieraille
 11. 11. Innovatiivinen toimintaympäristö, jossa kasvaa yritystoimintaa. </li></li></ul><li>EKOLOGISUUS<br /><ul><li>Uuden valaistustekniikan ja -mallien käyttö sisä-, ulko- ja aluevalaistuksessa, ”Valon kaupunginosa”.
 12. 12. Vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttäminen osana Innokeskuksen tai alueen toimintoja esim. ulkovalaistus aurinkoenergialla
 13. 13. Energiantuotannon sekä –kulutuksen mittausta, josta ilmenee keskuksen käyttöön saatava energia vesi-, aurinko- tai tuulivoimasta
 14. 14. Yhteisöllisyys luo inspiroivan ympäristön ja mahdollisuuden hakea synergiaa kaikista toimijasektoreista.
 15. 15. Teema ilmenee työtilojen, julkisten tilojen ja alueen asumisen eri muodoissa.
 16. 16. Innokeskuksen oma kierrätyskeskus
 17. 17. Autoton ympäristö
 18. 18. Alue ilmentää itseään pienellä ”ekologisella jäljellä”</li></li></ul><li>YMPÄRISTÖ<br /><ul><li>Innokeskus sijoittuu Kankaan alueelle, jossa rakennuskanta kunnostetaan ja uudisrakennetaan.
 19. 19. Alue on innovatiivinen ympäristö jossa kulttuuria, yritystoimintaa sekä asumista läheisessä suhteessa ihmiseen.
 20. 20. Ympäristöön kohdistuvissa muutoksissa otetaan huomioon Innokeskuksen ekologiset mallit ja tavoitteet mm. autoton ympäristö.
 21. 21. Alue toimii Valon kaupungin sydämenä, joka näkyy alueen panostuksessa valaistukseen: aluevalaistus, valotaidekohteet, sisävalaistus sekä Valokeskuksen teemat
 22. 22. Tourujokilaakson alueen hyödyntäminen
 23. 23. Ekologista yritystoimintaa sekä asumista Valon kaupungissa -> positiivinen imago</li></li></ul><li>Lisätietoja:Valon kaupunki –hankepuolestakoordinaattoriJani Ruotsalainenjani.ruotsalainen(at)jkl.fip. 0400 642 364<br />

×