Introdución á edición de textos con LaTeX

436 views

Published on

Xornadas Técnicas de Software Libre
Oficina de Software Libre, Universidade da Coruña. 2011.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
436
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Introdución á edición de textos con LaTeX

 1. 1. Introdución á edición de textos con LTEX A Xornadas Técnicas de Software Libre Laura M. Castro Souto lcastro@udc.es 25 de novembro de 2011
 2. 2. contidos1 Introdución2 Creación de documentos3 Dando formato aos documentos4 Edición de documentos5 Conclusións
 3. 3. Introdución
 4. 4. que é LaTeX?Sistema software para producir documentosdixitais de alta calidade
 5. 5. que é LaTeX?Sistema software para producir documentosdixitais de alta calidade ... outro procesador detextos máis?
 6. 6. que é LaTeX?Sistema software para producir documentosdixitais de alta calidade ... outro procesador detextos máis? Non, de feito: • Non é unha ferramenta WYSIWYG tool • Pódese empregar calquera editor de textos para escribir • Escríbese contido xunto con algúns comandos • Os comandos indican en qué tipo de documento dixital se transforma o contido
 7. 7. que é LaTeX?Input file Document Text +Commands LATEX
 8. 8. que é LaTeX?Input file Document Text +Commands LATEX A Isto tamén é LTEX.
 9. 9. para que serve? Escribir texto = Procesar texto• Numeración de páxinas• Cabeceiras sensibles ao contexto• Numeración de capítulos, seccións, figuras...• Xestión de índices, notas, referencias...
 10. 10. para que serve? Escribir texto = Procesar texto • Numeración de páxinas • Cabeceiras sensibles ao contexto • Numeración de capítulos, seccións, figuras... • Xestión de índices, notas, referencias...LTEX automatiza as tarefas de formato do textoA
 11. 11. para que serve? Escribir texto = Procesar texto • Numeración de páxinas • Cabeceiras sensibles ao contexto • Numeración de capítulos, seccións, figuras... • Xestión de índices, notas, referencias...LTEX automatiza as tarefas de formato do textoA ... para concentrármonos no contido.
 12. 12. para que serve?• Artigos, informes• Memorias, manuais, libros
 13. 13. para que serve? • Artigos, informes • Memorias, manuais, librose tamén... • cartas • presentacións • contidos web • etc.
 14. 14. como funciona?1 Edición de código fonte • Ficheiro de entrada (texto plano, .tex) A • Comandos LTEX intercalados2 Compilación A • O compilador de LTEX procesa o código fonte, aplicando os comandos ao texto para producir o documento final3 Visualización/impresión A • A saída DVI do compilador de LTEX adoita transformarse a Postscript ou PDF
 15. 15. como funciona? document.aux document.log ... document.ps dvips pdf2ps LA T E X document.dvidocument.tex ps2pdf dvipdfm P D F LA T E X document.pdf
 16. 16. como funciona? document.aux document.log ... document.ps dvips pdf2ps LA T E X document.dvidocument.tex ps2pdf dvipdfm P D F LA T E X document.pdf
 17. 17. como funciona?• Linux: • texlive; texmaker, kile; evince, okular...• Windows: • MikTEX; TEXnicCenter• Mac: • MacTEX; TEXShop, iTEXMac
 18. 18. Creación de documentos
 19. 19. estrutura básica AOs ficheiros fonte LTEX divídense lóxicamente endúas partes:Preámbulo Ao principio do documento, inclúe preferencias xerais Corpo Despois do preámulo, inclúe o contido xunto con comandos intercalados de alcance limitado
 20. 20. estrutura básica documentclass { a r t i c l e } begin { document }This i s my f i r s t LaTeX document . end { document }
 21. 21. estrutura básica Preámbulo documentclass { a r t i c l e } begin { document }This i s my f i r s t LaTeX document . end { document }
 22. 22. estrutura básica Preámbulo documentclass { a r t i c l e } begin { document }This i s my f i r s t LaTeX document . end { document } Corpo
 23. 23. estrutura básica documentclass { a r t i c l e } comando begin { document }This i s my f i r s t LaTeX document . end { document }
 24. 24. estrutura básica documentclass { a r t i c l e } comando begin { document }This i s my f i r s t LaTeX document . end { document } contorno
 25. 25. tipos de documentosTodo documento comeza co comando: documentclass [ preferencias ] { clase −documento } AClases de documentos LTEX básicas:article, proc Axeitadas para documentos curtosbook, report Axeitadas para documentos longosletter, slides Documentos de propósito específico
 26. 26. tipos de documentosPreferencias de documento:Base font size: 10pt, 11pt, 12ptPaper format: letterpaper, a4paper, b5paper...Page format: oneside, twoside; openright/anyColumn format: onecolumn, twocolumnTitle page: titlepage, notitlepage
 27. 27. preferencias xeraisALTEX asume que escribimos en inglés, pero: usepackage [ g a l i c i a n ] { babel } usepackage [ u t f 8 ] { inputenc } • O comando usepackage habilita novas preferencias e comandos • Sempre se coloca no preámbulo • Pode recibir opcións (spanish, utf8... )
 28. 28. Dando formato aos documentos
 29. 29. portadasALTEX xera portadas sinxelas se lle proporcionamosa información suficiente no preámbulo: t i t l e {Nome/ encabezamento do documento } author { Autor / a ou autores / as } date { Data do documento }Para amosar a portada, usaremos no corpo: maketitle
 30. 30. divisiónsSintaxe: section [Nome curto ] {Nome longo }Divisións de documento dispoñibles en LTEX: part, Achapter, section, subsection, subsubsection,paragraph, subparagraphComandos relacionados: tableofcontents, appendix
 31. 31. estilosHai 3 estilos básicos de cabeceiras/pés de páxina: empty Cabeceiras e pés de páxina baleiros plain Cabeceiras baleiras, pés co número de páxina centradoheadings Cabeceiras co número de páxina e nome da división actualÚsanse/cámbianse engandido ao preámbulo: pagestyle {nome− e s t i l o }
 32. 32. Edición de documentos
 33. 33. elementos básicosUn contorno é unha porción de documento entreun par de comandos begin−end: begin {nome−contorno }... end {nome−contorno }Do mesmo xeito, un bloque é unha porción dedocumento entre chaves:{ ... }
 34. 34. elementos básicosContornos e bloques: • afectan á porción de documento que limitan • poden aniñarse • combinan os seus efectos se son compatibles • se non o son, prevalece o máis exterior
 35. 35. fontes AFamilias de fontes en LTEX: 1 roman (por defecto) 2 sanserif 3 typewriter textrm { Texto curto } { rmfamily Texto } t e x t s f { Texto curto } { s f f a m i l y Texto } t e x t t t { Texto curto } { t t f a m i l y Texto } begin { rmfamily } Texto longo end { rmfamily } begin { s f f a m i l y } Texto longo end { s f f a m i l y } begin { t t f a m i l y } Texto longo end { t t f a m i l y }
 36. 36. fontes AFormas das fontes en LTEX: 1 up (por defecto) 3 slanted 2 italics 4 small caps textup { Texto curto } { upshape Texto } t e x t i t { Texto curto } { itshape Texto } t e x t s l { Texto curto } { slshape Texto } t e x t s c { Texto curto } { scshape Texto } begin { upshape } Texto longo end { upshape } begin { itshape } Texto longo end { itshape } begin { slshape } Texto longo end { slshape } begin { scshape } Texto longo end { scshape }
 37. 37. fontes APerfís das fontes en LTEX: 1 medium (por defecto) 2 bold textmd { Texto curto } { mdseries Texto } t e x t b f { Texto curto } { b f s e r i e s Texto } begin { mdseries } Texto longo end { mdseries } begin { b f s e r i e s } Texto longo end { b f s e r i e s }As familias, formas e perfís poden combinarse,pero non todas as combinacións son posibles...
 38. 38. fontes
 39. 39. fontes{tiny Text }{scriptsize Text }{footnotesize Text } tamaños de fontes{small Text } A en LTEX{normalsize Text }{large Text }{Large Text }{LARGE Text }{huge Text }{Huge Text }
 40. 40. fontesÉnfase dependente do contexto: emph{ Texto }Suliñado: underline { Texto }Contido sen procesar: begin { verbatim } Contorno verbatim end { verbatim }
 41. 41. listas AHai 3 tipos de listas en LTEX: • esta é unha delas • unha simple lista de elementos • o tipo máis empregado begin { i t e m i z e } item esta e unha delas item unha simple l i s t a de elementos item o t i p o mais empregado end { i t e m i z e }
 42. 42. listas1 Este é outro tipo de lista2 con elementos ordenados3 cunha etiqueta numérica. begin { enumerate } item Este e outro t i p o de l i s t a item con elementos ordenados item cunha e t i q u e t a numerica . end { enumerate }
 43. 43. listasderradeiro o terceiro tipo de lista chave xunto cunha descrición begin { d e sc r i p t io n } item [ derradeiro ] o t e r c e i r o t i p o de l i s t a item [ chave ] xunto cunha descricion end { d e sc r i p t io n }As listas poden ter diferentes apariencias segundoa clase de documento no que se empregan.
 44. 44. listas1 Por suposto: • diferentes listas • poden ser combinadas2 segundo se precise. begin { enumerate } item Por suposto : begin { i t e m i z e } item d i f e r e n t e s l i s t a s item poden ser combinadas end { i t e m i z e } item segundo se precise . end { enumerate }
 45. 45. aliñamento de textoALTEX sempre xustifica o texto nas dúas marxes. begin { f l u s h l e f t }Texto x u s t i f i c a d o pola esquerda end { f l u s h l e f t } l e f t l i n e { Texto x u s t i f i c a d o pola esquerda }
 46. 46. aliñamento de texto Pero podemos axustalo... begin { f l u s h r i g h t }Texto x u s t i f i c a d o pola d e r e i t a end { f l u s h l e f t } r i g h t l i n e { Texto x u s t i f i c a d o pola d e r e i t a }
 47. 47. aliñamento de texto ... ás nosas necesidades. begin { center }Texto centrado end { center } c e n t e r l i n e { Texto centrado }
 48. 48. citas e anotaciónsAnotacións na marxe e anotacións ao pé1 : footnote { Texto dunha anotacion a pe } marginpar { Texto dunha anotacion na marxe }O texto citado pódese incluír nun contorno quoteou quotation: As citas teñen marxes máis amplas e fonte enfatizada, para destacar.
 49. 49. elementos flotantesO texto pódese repartir no espazo dispoñible, peroalgúns elementos non: elementos flotantes • a posición dun elemento flotante determínase dependendo do contexto • as dimensións e a ubicación son tan importantes coma o contidoElementos flotantes típicos: táboas e figuras
 50. 50. táboasPodemos colocar texto en forma de táboa cocontorno tabular: isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { r c l } isto & simplemente e & un sinxelo exemplo & & de taboa end { t a b u l a r }
 51. 51. táboasHai varios comandos para debuxar liñasdelimitando filas e columnas: isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { | r | c | l | } hline isto & simplemente e & un sinxelo h l i n e exemplo & & de taboa hline end { t a b u l a r }
 52. 52. táboasHai varios comandos para debuxar liñasdelimitando filas e columnas: isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { | rc | l | } hline hline isto & sim . . . e & un sinxelo c l i n e {1 − 2} exemplo & & de taboa h l i n e h l i n e end { t a b u l a r }
 53. 53. táboasAs celas da mesma fila ou columna podenfundirse nunha soa: isto simplemente é táboa un sinxelo exemplo de begin { t a b u l a r } { | r | c | l | } hline hline multicolumn { 2 } { c } { i s t o simplemente e } & multirow { 2 } { ∗ } { taboa } c l i n e {1 − 2}un sinxelo & exemplo de & c l i n e {1 − 2} end { t a b u l a r }
 54. 54. táboasAs celas da mesma fila ou columna podenfundirse nunha soa: isto simplemente é táboa un sinxelo exemplo de begin { t a b u l a r } { | r | c | l | } hline hline multicolumn { 2 } { c } { i s t o simplemente e } & multirow { 2 } { ∗ } { taboa } c l i n e {1 − 2}un sinxelo & exemplo de & c l i n e {1 − 2} end { t a b u l a r } usepackage{multirow}
 55. 55. táboasEn realidade tabular non é un elemento flotante;debemos incluílo nun contorno table: isto simplemente é táboa un sinxelo exemplo de Cadro: Táboa de exemplo begin { t a b l e } [ hp ! ] DEFINICION DA TABOA caption { Taboa de exemplo } end { t a b l e }
 56. 56. táboasPreferencias de ubicación: h a ubicación preferida é here b prefírese o bottom da páxina actual t prefírese o top da páxina actual p prefírese unha page en exclusiva ! flexibiliza a decisiónÍndice de táboas: listoftables
 57. 57. imaxes APódense insertar imaxes en documentos LTEX cocomando includegraphics do paquete graphicx: includegraphics [ width=2cm] { f i g u r e s / sample . png}
 58. 58. imaxesOpcións de includegraphics: width = enteiro/decimal + unidade height = enteiro/decimal + unidade scale = factor escala (decimal) angle = factor rotación (0 ≥ |integer| ≥ 360)Comandos útiles: textheight textwidth columnwidth
 59. 59. imaxesO comando includegraphics non fai que unha imaxesexa flotante, precisamos o contorno figure: begin { f i g u r e } [ hp ! ] DEFINICION DA IMAXE caption { Imaxe exemplo } end { f i g u r e } Figura: Imaxe exemploÍndice de figuras: listoffigures
 60. 60. imaxesOs formatos de imaxe soportados porincludegraphics dependen da ferramentaempregada para xerar o documento final! dvips eps, ps dvipdf eps, jpg, pdf, png, pspdflatex jpg, png, pdf, tiff
 61. 61. referencias APara incluír referencias nun documento LTEX: 1 Etiquetamos os elementos “referenciables”: l a b e l {nome−e t i q u e t a } • elementos das listas enumerate • elementos flotantes con caption • divisións do documento... (calquera cousa que teña numeración) 2 Facemos referencia á etiqueta: • número do elemento ref{nome−etiqueta} • páxina do elemento pageref{nome−etiqueta}
 62. 62. referencias bibliográficas begin { thebibliography } { ZZ} bibitem { libroLaTeX } Bernardo Cascales Salinas . { itshape El l i b r o de LaTeX { } } . Prentice Hall , 2004. bibitem { iniciacionLaTeX } J a v i e r Sanguino B o t e l l a . { itshape I n i c i a c i o n a LaTeX { } } . Addison−Wesley , 1997. end { thebibliography }Estas referencias fanse con cite{etiqueta−bib}
 63. 63. referencias bibliográficasBibTEX é unha ferramenta que • permite xestionar conxuntos de referencias bibliográficas de maneira sinxela A • se integra con LTEX e xera automáticamente o contorno thebibliographyPara usala: 1 Creamos un ficheiro de referencias (.bib) 2 Indicamos o uso do ficheiro .bib no ficheiro A fonte LTEX
 64. 64. referencias bibliográficasFormato dun ficheiro de referencias (.bib):@BOOK{ l i b r o L a t e x , author = { Cascales Salinas , Bernardo } , publisher = { Prentice H a l l } , title = { El l i b r o de LaTeX { } } , year = {2004}}@ARTICLE{ iniciacionLaTeX , author = { Sanguino Botella , J a v i e r } , title = { I n i c i a c i o n a LaTeX { } } , j o u r n a l = { Addison−Wesley Series } , year = {1997}}
 65. 65. referencias bibliográficasUso dun ficheiro BibTEX (exemplo.bib): bibliography { exemplo } b i b l i o g r a p h y s t y l e {nome−e s t i l o −b i b l i o g r a f i a } plain referencias numeradas, orden alfabético unsrt referencias numeradas, en orden de cita alpha referencias alfanuméricas, ordenadas alfabéticamente abbrv versión abreviada de plain
 66. 66. referencias bibliográficas l a t e x document . tex bibtex document . aux l a t e x document . tex• BibTEX usa información almacenada no .aux• Só xera referencias para os elementos citados• Pode usarse nocite{etiqueta−bib}, para incluír referencias non citadas (ou nocite∗)
 67. 67. Conclusións
 68. 68. conclusiónsALTEX é unha ferramenta moi potente que • automatiza moitas das tarefas de formato da producción un documento dixital • xera resultados de alta calidade • manexa ficheiros fonte moi lixeiros • produce resultados consistentes independentemente do editor ou plataforma
 69. 69. conclusiónsAprendemos a crear documentos con LTEX,A • escollendo a clase apropiada e/ou modificando a súa aparencia básica; • incluíndo portadas sinxelas; • seleccionando familias, formas, perfís, tamaños e aliñamento de fontes; • insertando listas, anotacións, táboas, imaxes, citas, bibliografía;nun formato estándar seguro (PS/PDF).
 70. 70. referencias LTEX A AEl libro de LTEXBernardo Cascales Salinas et al.Prentice Hall, 2004. AIniciación a LTEX 2εJavier Sanguino Botella.Addison-Wesley, 1997. AUna descripción de LTEX 2εTomás Bautista et al.www.lsi.upc.es/~eipec/pdf/ldesc2e.pdf
 71. 71. referencias LTEX AThe Comprehensive TEX Archive Networkwww.ctan.orgALTEX – A document preparation systemwww.latex-project.orgCervanTEX: Grupo de usuarioshispanohablantes de TEXwww.cervantex.es
 72. 72. Edición avanzadacolor
 73. 73. que queredes saber?Como se pode... • estruturar un documento en varios ficheiros? • personalizar a portada? • colocar o texto en columnas? • cambiar as cabeceiras dun documento? • axustar as marxes dun documento?
 74. 74. que queredes saber?Como se pode... • axustar o espazo? • personalizar unha lista de elementos? • empregar cor no texto ou en táboas? • escribir unha carta? • crear unha presentación?
 75. 75. estruturar un ficheiro input { f i c h e i r o . tex } include { f i c h e i r o }Diferenzas: • include asume a extensión .tex • include comeza nunha nova páxina • include non se pode aniñar • para varios include, LTEX xera cadanseu .aux A
 76. 76. crear unha portadaPara personalizar a portada: begin { t i t l e p a g e }DEFINICION DA PORTADA AQUI end { t i t l e p a g e }
 77. 77. texto en columnasTodo o documento: documentclass[twocolumn]{...}Un anaco do documento: usepackage{multicol} begin { m u l t i c o l s } { 3 }Este t e x t o d i s t r i b u e s e automaticamente env a r i a s columnas , dacordo co indicado nocontorno m u l t i c o l s . end { m u l t i c o l s }Este texto en varias indicado nodistribúese au- columnas, contornotomaticamente dacordo co multicols.
 78. 78. cambiar cabeceirasO estilo de páxina personalizable myheadingspermite o uso de markright { cabeceira −d e r e i t a } markboth { cabeceira −esquerda } { cabeceira −d e r e i t a }no preámbulo. As definicións por defectoequivalen a headings.Comandos útiles: thesection, sectionnamePersonalización máis complexa:usepackage{fancyhdr}, usepackage{titleref}
 79. 79. axustar marxesO xeito máis doado é incluir o paquete usepackage { anysize }que permite utilizar o comando marginsize { l e f t } { r i g h t } { top } { bottom }no preámbulo.
 80. 80. axustar espazosCambiar o interliñado: usepackage { setspace } singlespacing onehalfspacing doublespacingIntroducir saltos de páxina: newpage clearpage cleardoublepageIntroducir espazos baleiros: hspace { length } vspace { length }Encher espazo: hfill dotfill hrulefill vfill
 81. 81. listas personalizadasContorno de lista personalizable: list ♣ lista ♣ con símbolo ♣ personalizado begin { l i s t } { $ c l u b s u i t $ } { } item l i s t a item con simbolo item personalizado end { l i s t }
 82. 82. empregando corCo paquete color podemos: t e x t c o l o r { green } { t e x t o }texto fondo colorbox { green } { fondo }Cores predefinidas: white, black, red, blue, green,cyan, magenta, yellowDefinición de cores:definecolor{nome−cor}{esquema}{especificacion}
 83. 83. empregando corCo paquete color podemos: t e x t c o l o r { green } { t e x t o }texto fondo colorbox { green } { fondo }Cores predefinidas: white, black, red, blue, green,cyan, magenta, yellow gray|rgb|RGB|HTML|cmykDefinición de cores:definecolor{nome−cor}{esquema}{especificacion}
 84. 84. empregando cor isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { | rc | l | } hline hline i s t o & simplemente e & un sinxelo c l i n e {1 − 2} exemplo & & de taboa hline hline end { t a b u l a r }
 85. 85. empregando cor isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { | rc | > { columncolor { green } } l | } hline hline rowcolor { green } i s t o & simplemente e & un sinxelo c l i n e {1 − 2} exemplo & & de taboa hline hline end { t a b u l a r }
 86. 86. empregando cor isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { | rc | > { columncolor { green } } l | } hline hline rowcolor { green } i s t o & simplemente e & un sinxelo c l i n e {1 − 2} exemplo & & de taboa hline hline end { t a b u l a r }
 87. 87. escribir cartas documentclass { l e t t e r } begin { document } begin { l e t t e r } { Universidade da Coruna } opening {A quen corresponda : }Pola presente s o l i c i t o . . . signature { Laura M. Castro } closing { Atentamente , } end { l e t t e r } end { document }
 88. 88. crear presentacións APrimeira clase de documento LTEX parapresentacións: slides • Cada transparencia: begin { s l i d e } { T i t l e } CONTIDO DA TRANSPARENCIA end { s l i d e } • Resultados pobres • Pouca flexibilidade, sen temas
 89. 89. crear presentaciónsPrimeira alternativa que xorde: prosper • Moi bo equilibrio esforzo/resultado • documentclass{prosper}, contorno slides • Deseños predefinidos (opción de documento): alienglow autumn azure contemporain darkblue frames lignesbleues nuancegris troispoints gyom rico • Relativa pouca flexibilidade, sen elementos dinámicos
 90. 90. crear presentaciónsTerceira xeración de ferramentas: beamer • A máis flexible, potente, popular • Clase beamer, contorno frame begin { frame } { T i t u l o } { S u b t i t u l o } begin { i t e m i z e } item Un elemento item Dous elementos item Tres elementos end { i t e m i z e } end { frame }
 91. 91. Introdución á edición de textos con LTEX A Xornadas Técnicas de Software Libre Laura M. Castro Souto lcastro@udc.es 25 de novembro de 2011

×