Community manager bàsic per emprenedors

Laura Masramon
Laura MasramonEmpordà Personal Sommelier at Laura Masramon
COMMUNITY	
  MANAGER	
  BÀSIC	
  
PER	
  EMPRENEDORS	
  
COM	
  COMUNICAR	
  LA	
  TEVA	
  EMPRESA	
  ON	
  LINE	
  
Video-­‐recomanació	
  del	
  Curs	
  d’especialització	
  en	
  blocs,	
  xarxes	
  socials	
  
i	
  eines	
  2.0	
  per	
  a	
  Community	
  Managers	
  
Buscar	
  per	
  
“Curs	
  Community	
  
Manager	
  Girona”	
  	
  
a	
  YouTube	
  
PAUTA	
  PER	
  CREAR	
  UNA	
  IDENTITAT	
  DIGITAL	
  COHERENT	
  AMB	
  ELS	
  VALORS	
  
D’UNA	
  MARCA	
  
•  Nom	
  de	
  la	
  marca	
  =	
  nom	
  del	
  blog	
  
•  Logo,	
  disseny	
  i	
  colors	
  corporaQus	
  coherents	
  amb	
  la	
  marca	
  
•  Visió:	
  Imatge	
  mental	
  del	
  teu	
  blog	
  en	
  el	
  futur	
  
•  Missió:	
  ObjecQus	
  principals	
  i	
  secundaris	
  
•  Valors:	
  Elements	
  diferenciadors	
  que	
  t’idenQfiquen	
  
•  Missatge	
  clau:	
  Arguments	
  que	
  jusQfiquen	
  els	
  valors	
  
•  Eslògan:	
  Resum	
  dels	
  valors	
  en	
  poques	
  paraules	
  
DEFINICIÓ	
  D’UNA	
  MARCA	
  PERSONAL	
  
ESTUDI	
  DE	
  PÚBLICS	
  
•  Target	
  o	
  públic	
  objecQu:	
  Els	
  que	
  et	
  donen	
  de	
  menjar	
  
•  Stakeholders	
  o	
  públic	
  secundari:	
  Els	
  prescriptors	
  que	
  t’avalen	
  
•  Nous	
  públics:	
  Públics	
  potencials	
  per	
  conquistar	
  
•  Competència:	
  Evitar	
  repeQcions	
  i	
  imitar	
  casos	
  d’èxit	
  
•  Partners	
  o	
  col·∙laboradors:	
  IdenQficar	
  bons	
  aliats.	
  Win	
  Win	
  
PAUTA	
  PER	
  CREAR	
  UNA	
  IDENTITAT	
  DIGITAL	
  COHERENT	
  AMB	
  ELS	
  VALORS	
  
D’UNA	
  MARCA	
  
ANÀLISI	
  DAFO	
  
•  Debilitats	
  
•  Amenaces	
  
•  Fortaleses	
  
•  Oportunitats	
  
PAUTA	
  PER	
  CREAR	
  UNA	
  IDENTITAT	
  DIGITAL	
  COHERENT	
  AMB	
  ELS	
  VALORS	
  
D’UNA	
  MARCA	
  
LES	
  ESTRATEGIES	
  DIGITALS	
  
•  Estratègia	
  d’especialització:	
  diferenciar-­‐se	
  innovant	
  
•  Estratègia	
  de	
  marca	
  personal:	
  una	
  cara	
  visible	
  
•  Estratègia	
  de	
  xarxes	
  socials:	
  usar	
  els	
  nous	
  canals	
  de	
  comunicació	
  
•  Estratègia	
  basada	
  en	
  la	
  generació	
  del	
  tràfic	
  web:	
  Aconseguir	
  públic	
  
qualificat	
  que	
  usi	
  el	
  web	
  i	
  li	
  doni	
  vida.	
  SEO/SEM	
  
•  Estratègia	
  basada	
  en	
  la	
  generació	
  d’oportunitats	
  de	
  negoci	
  mitjançant	
  la	
  
comunicació	
  directa:	
  E-­‐mail	
  markeQng	
  
•  Estratègia	
  basada	
  en	
  la	
  conversió	
  en	
  ventes:	
  BoQga	
  online	
  
PAUTA	
  PER	
  CREAR	
  UNA	
  IDENTITAT	
  DIGITAL	
  COHERENT	
  AMB	
  ELS	
  VALORS	
  
D’UNA	
  MARCA	
  
COMMUNITY	
  MANAGEMENT	
  
EL	
  BLOG	
  
•  Manteniment	
  dels	
  conQnguts	
  del	
  web	
  
•  Moderació	
  dels	
  comentaris	
  del	
  blog	
  
•  GesQó	
  de	
  pàgines	
  i	
  perfils	
  de	
  Facebook,	
  Twifer,	
  Google+…	
  
•  Promoció	
  dels	
  conQnguts	
  propis	
  a	
  les	
  xarxes	
  socials	
  
•  Seguiment	
  de	
  les	
  visualitzacions,	
  comparQcions	
  i	
  reaccions	
  a	
  les	
  nostres	
  
publicacions	
  i	
  a	
  les	
  publicacions	
  d’altres	
  sobre	
  nosaltres	
  
COMMUNITY	
  MANAGEMENT	
  
TASQUES	
  D’UNA	
  COMMUNITY	
  MANAGER	
  
TENIR	
  UN	
  BON	
  POSICIONAMENT	
  DIGITAL	
  
SEO	
  Posicionament	
  natural	
  als	
  cercadors	
  
•  ConQngut	
  web	
  propi	
  amb	
  enllaços	
  interns	
  i	
  externs,	
  citar	
  sovint	
  paraules	
  
relacionades	
  i	
  posar	
  Qtol	
  a	
  les	
  imatges.	
  
•  Enllaços	
  que	
  duen	
  al	
  nostre	
  portal	
  
SEM	
  Campanyes	
  de	
  màrqueQng	
  als	
  cercadors	
  
•  Google	
  Adwords:	
  pay	
  per	
  click	
  
•  Facebook:	
  Easy	
  Promos	
  
•  LinkedIn	
  
COMMUNITY	
  MANAGEMENT	
  
PERÒ	
  QUIN	
  BLOG	
  NECESSITO?	
  
Wordpress.com	
  	
  
•  Allotjament	
  web	
  inclòs	
  
•  No	
  admet	
  publicitat	
  
•  Poca	
  personalització	
  
•  Molt	
  fàcil	
  d’usar	
  
•  Seguiment	
  estadísQc	
  
•  Protecció	
  contra	
  spam	
  
•  EQquetatge	
  
•  Ginys	
  o	
  Widgets	
  
COMMUNITY	
  MANAGEMENT	
  
Wordpress.org	
  
•  Domini	
  propi	
  
•  Correu	
  corporaQu	
  
•  PlanQlles	
  personalitzades	
  
•  Suport	
  tècnic	
  
•  Seguiment	
  estadísQc	
  
•  Protecció	
  contra	
  spam	
  
•  EQquetatge	
  
•  Ginys	
  o	
  Widgets	
  
GINYS	
  PER	
  WORDPRESS	
  QUE	
  RECOMANO	
  
Comprehensive	
  
Google	
  	
  
Map	
  Plugin	
  
COMMUNITY	
  MANAGEMENT	
  
AddThis	
  Social	
  Bookmarking	
  Widget	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
All	
  in	
  one	
  Favicon	
  
	
  
Social	
  Media	
  Widget	
  
GINYS	
  PER	
  WORDPRESS	
  QUE	
  RECOMANO	
  
COMMUNITY	
  MANAGEMENT	
  
Google	
  Translate	
  
TwiEer	
  	
  
Widget	
  	
  
Pro	
  
	
  
Wp-­‐forecast	
   Feedburner	
  Email	
  Widget	
  
Instapress	
  
GINYS	
  PER	
  WORDPRESS	
  QUE	
  RECOMANO	
  
COMMUNITY	
  MANAGEMENT	
  
ANALÍTICA	
  WEB	
  
Google	
  AnalyJcs	
  
	
  
•  Medició	
  de	
  visites:	
  Usuari	
  únic,	
  visites	
  
•  Pàgines	
  vistes:	
  Quantes	
  pàgines	
  ha	
  vist	
  
•  Rebots:	
  Visites	
  que	
  entren	
  per	
  error	
  i	
  marxen	
  
•  Segment:	
  Usuaris	
  de	
  mòbil,	
  usuaris	
  català,	
  usuaris	
  Catalunya	
  
•  Implicació:	
  Comportament	
  
•  Conversions:	
  omplir	
  fitxes	
  i	
  completar	
  ventes	
  
•  AnalyQcs	
  de	
  pàgina:	
  quins	
  enllaços	
  es	
  cliquen	
  més	
  
COMMUNITY	
  MANAGEMENT	
  
COMMUNITY	
  MANAGEMENT	
  
ANALÍTICA	
  WEB	
  
Webmaster	
  Tools	
  
	
  
•  Incidències	
  al	
  web	
  per	
  part	
  de	
  Google:	
  errors	
  de	
  rastreig,	
  programari	
  
maliciós	
  atacant…	
  
•  Relació	
  de	
  cerques	
  on	
  apareix	
  el	
  web	
  a	
  Google:	
  quantes	
  vegades	
  a	
  
aparegut	
  a	
  les	
  consultes	
  Google,	
  quantes	
  visites	
  ens	
  	
  ha	
  generat	
  el	
  
cercador	
  de	
  Google	
  
•  Mapes	
  del	
  lloc:	
  fils	
  RSS	
  
•  Paraules	
  clau:	
  paraules	
  importants	
  per	
  Google	
  
•  Rendiment	
  del	
  lloc:	
  rapidesa	
  de	
  càrrega	
  d’arxius	
  
COMMUNITY	
  MANAGEMENT	
  
ALTRES	
  EINES	
  2.0	
  
•  Google	
  Drive:	
  comparQr	
  arxius	
  del	
  núvol	
  
•  Google	
  Docs:	
  paquet	
  ofimàQc	
  per	
  crear	
  documents	
  de	
  text,	
  fulles	
  de	
  
càlcul,	
  gràfiques,	
  formularis,	
  editar	
  imatges…	
  
•  Feedburner:	
  Subscripció	
  e-­‐mail	
  al	
  fil	
  RSS	
  del	
  blog,estadísQques	
  
•  Google	
  Reader:	
  Seguir	
  els	
  altres	
  blogs	
  
•  Dropbox:	
  còpies	
  de	
  seguretat	
  del	
  conQngut	
  wordpress	
  
•  MailChimp:	
  e-­‐mail	
  markeQng	
  
Gràcies	
  per	
  la	
  vostra	
  atenció!	
  
www.lauramasramon.com	
  
1 of 17

Recommended

La definició d’una estratègia social a facebook i twitter by
La definició d’una estratègia social a facebook i twitterLa definició d’una estratègia social a facebook i twitter
La definició d’una estratègia social a facebook i twitterFundació CATIC
416 views65 slides
Com tenir èxit a les xarxes socials? Bizbarcelona 2013 by
Com tenir èxit a les xarxes socials? Bizbarcelona 2013Com tenir èxit a les xarxes socials? Bizbarcelona 2013
Com tenir èxit a les xarxes socials? Bizbarcelona 2013Eva Castilla
1.4K views51 slides
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader by
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramaderLes xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramaderFundació CATIC
587 views203 slides
Sessió 1,2 i 3 - Curs CM by
Sessió 1,2 i 3 - Curs CMSessió 1,2 i 3 - Curs CM
Sessió 1,2 i 3 - Curs CMSTP Group
227 views58 slides
Formació facebook 2017 by
Formació facebook 2017Formació facebook 2017
Formació facebook 2017TheSocialMediaTeam
166 views46 slides
Punt Xpunt Maura Claramunt I Gorka Garmendia 1 by
Punt Xpunt Maura Claramunt I Gorka Garmendia 1Punt Xpunt Maura Claramunt I Gorka Garmendia 1
Punt Xpunt Maura Claramunt I Gorka Garmendia 1puntXpunt
334 views43 slides

More Related Content

Viewers also liked

Taller d'iniciació al tast de vins by
Taller d'iniciació al tast de vinsTaller d'iniciació al tast de vins
Taller d'iniciació al tast de vinsLaura Masramon
49.8K views24 slides
Taller Les bombolles del vi by
Taller Les bombolles del viTaller Les bombolles del vi
Taller Les bombolles del viLaura Masramon
17.8K views25 slides
Taller de vins de l'Empordà by
Taller de vins de l'EmpordàTaller de vins de l'Empordà
Taller de vins de l'EmpordàLaura Masramon
6.2K views25 slides
Enoturisme i vins de l'empordà by
Enoturisme i vins de l'empordàEnoturisme i vins de l'empordà
Enoturisme i vins de l'empordàLaura Masramon
6.7K views31 slides
El vi i el seu servei by
El vi i el seu serveiEl vi i el seu servei
El vi i el seu serveiLaura Masramon
18.5K views15 slides
Formació sobre EasyPromos a càrrec d'Ylenia a la 4a Edició del Curs per a Com... by
Formació sobre EasyPromos a càrrec d'Ylenia a la 4a Edició del Curs per a Com...Formació sobre EasyPromos a càrrec d'Ylenia a la 4a Edició del Curs per a Com...
Formació sobre EasyPromos a càrrec d'Ylenia a la 4a Edició del Curs per a Com...Community Manager / Universitat de Girona / ERAM
395 views14 slides

Viewers also liked(9)

Taller d'iniciació al tast de vins by Laura Masramon
Taller d'iniciació al tast de vinsTaller d'iniciació al tast de vins
Taller d'iniciació al tast de vins
Laura Masramon49.8K views
Taller Les bombolles del vi by Laura Masramon
Taller Les bombolles del viTaller Les bombolles del vi
Taller Les bombolles del vi
Laura Masramon17.8K views
Taller de vins de l'Empordà by Laura Masramon
Taller de vins de l'EmpordàTaller de vins de l'Empordà
Taller de vins de l'Empordà
Laura Masramon6.2K views
Enoturisme i vins de l'empordà by Laura Masramon
Enoturisme i vins de l'empordàEnoturisme i vins de l'empordà
Enoturisme i vins de l'empordà
Laura Masramon6.7K views

Similar to Community manager bàsic per emprenedors

Cercadors i Xarxes Socials by
Cercadors i Xarxes SocialsCercadors i Xarxes Socials
Cercadors i Xarxes SocialsSILVIA ROS
1.4K views26 slides
Ciutats 2.0 - Citymarketing by
Ciutats 2.0 - CitymarketingCiutats 2.0 - Citymarketing
Ciutats 2.0 - CitymarketingMontserrat Peñarroya
526 views97 slides
7x7 Internet per a les empreses by
7x7 Internet per a les empreses7x7 Internet per a les empreses
7x7 Internet per a les empresesTICAnoia
1.2K views69 slides
Estratègia digital internacional xarxessocials iv by
Estratègia digital internacional xarxessocials ivEstratègia digital internacional xarxessocials iv
Estratègia digital internacional xarxessocials ivFundació CATIC
444 views72 slides
Curs wordpress & xarxes socials by
Curs wordpress & xarxes socialsCurs wordpress & xarxes socials
Curs wordpress & xarxes socialsXavier Bautista Garcia
388 views65 slides
Fira de la Música al Carrer Vila-seca els 10 errors més comuns by
Fira de la Música al Carrer Vila-seca  els 10 errors més comunsFira de la Música al Carrer Vila-seca  els 10 errors més comuns
Fira de la Música al Carrer Vila-seca els 10 errors més comunsMontserrat Peñarroya
452 views89 slides

Similar to Community manager bàsic per emprenedors(20)

Cercadors i Xarxes Socials by SILVIA ROS
Cercadors i Xarxes SocialsCercadors i Xarxes Socials
Cercadors i Xarxes Socials
SILVIA ROS1.4K views
7x7 Internet per a les empreses by TICAnoia
7x7 Internet per a les empreses7x7 Internet per a les empreses
7x7 Internet per a les empreses
TICAnoia1.2K views
Estratègia digital internacional xarxessocials iv by Fundació CATIC
Estratègia digital internacional xarxessocials ivEstratègia digital internacional xarxessocials iv
Estratègia digital internacional xarxessocials iv
Fundació CATIC444 views
Fira de la Música al Carrer Vila-seca els 10 errors més comuns by Montserrat Peñarroya
Fira de la Música al Carrer Vila-seca  els 10 errors més comunsFira de la Música al Carrer Vila-seca  els 10 errors més comuns
Fira de la Música al Carrer Vila-seca els 10 errors més comuns
Arts escèniques "Els 10 errors més comuns en la comunicació online" by Montserrat Peñarroya
Arts escèniques "Els 10 errors més comuns en la comunicació online"Arts escèniques "Els 10 errors més comuns en la comunicació online"
Arts escèniques "Els 10 errors més comuns en la comunicació online"
Ciatre 2009 - Els 10 Errors en la Comunicació Online de Companyies de Teatre by Montserrat Peñarroya
Ciatre 2009 - Els 10 Errors en la Comunicació Online de Companyies de TeatreCiatre 2009 - Els 10 Errors en la Comunicació Online de Companyies de Teatre
Ciatre 2009 - Els 10 Errors en la Comunicació Online de Companyies de Teatre
Seo y Sem by STP Group
Seo y SemSeo y Sem
Seo y Sem
STP Group185 views
Les 9 tècniques per atraure visites a un lloc web turístic by Montserrat Peñarroya
Les 9 tècniques per atraure visites a un lloc web turísticLes 9 tècniques per atraure visites a un lloc web turístic
Les 9 tècniques per atraure visites a un lloc web turístic
30 gener-curs-mkt-digital by BeWave
30 gener-curs-mkt-digital30 gener-curs-mkt-digital
30 gener-curs-mkt-digital
BeWave286 views
10 idees pràctiques per promocionar les programacions familiars a Internet by Montserrat Peñarroya
10 idees pràctiques per promocionar les programacions familiars a Internet10 idees pràctiques per promocionar les programacions familiars a Internet
10 idees pràctiques per promocionar les programacions familiars a Internet
Webinar cambra bcn 19 maig 2020 by Jepi Alberti
Webinar cambra bcn 19 maig 2020Webinar cambra bcn 19 maig 2020
Webinar cambra bcn 19 maig 2020
Jepi Alberti206 views
9 Tècniques per atraure visites al lloc web d'una empresa turística by Montserrat Peñarroya
9 Tècniques per atraure visites al lloc web d'una empresa turística9 Tècniques per atraure visites al lloc web d'una empresa turística
9 Tècniques per atraure visites al lloc web d'una empresa turística
Introducció a les xarxes socials by Eva Castilla
Introducció a les xarxes socialsIntroducció a les xarxes socials
Introducció a les xarxes socials
Eva Castilla397 views

Community manager bàsic per emprenedors

 • 1. COMMUNITY  MANAGER  BÀSIC   PER  EMPRENEDORS   COM  COMUNICAR  LA  TEVA  EMPRESA  ON  LINE  
 • 2. Video-­‐recomanació  del  Curs  d’especialització  en  blocs,  xarxes  socials   i  eines  2.0  per  a  Community  Managers   Buscar  per   “Curs  Community   Manager  Girona”     a  YouTube  
 • 3. PAUTA  PER  CREAR  UNA  IDENTITAT  DIGITAL  COHERENT  AMB  ELS  VALORS   D’UNA  MARCA   •  Nom  de  la  marca  =  nom  del  blog   •  Logo,  disseny  i  colors  corporaQus  coherents  amb  la  marca   •  Visió:  Imatge  mental  del  teu  blog  en  el  futur   •  Missió:  ObjecQus  principals  i  secundaris   •  Valors:  Elements  diferenciadors  que  t’idenQfiquen   •  Missatge  clau:  Arguments  que  jusQfiquen  els  valors   •  Eslògan:  Resum  dels  valors  en  poques  paraules   DEFINICIÓ  D’UNA  MARCA  PERSONAL  
 • 4. ESTUDI  DE  PÚBLICS   •  Target  o  públic  objecQu:  Els  que  et  donen  de  menjar   •  Stakeholders  o  públic  secundari:  Els  prescriptors  que  t’avalen   •  Nous  públics:  Públics  potencials  per  conquistar   •  Competència:  Evitar  repeQcions  i  imitar  casos  d’èxit   •  Partners  o  col·∙laboradors:  IdenQficar  bons  aliats.  Win  Win   PAUTA  PER  CREAR  UNA  IDENTITAT  DIGITAL  COHERENT  AMB  ELS  VALORS   D’UNA  MARCA  
 • 5. ANÀLISI  DAFO   •  Debilitats   •  Amenaces   •  Fortaleses   •  Oportunitats   PAUTA  PER  CREAR  UNA  IDENTITAT  DIGITAL  COHERENT  AMB  ELS  VALORS   D’UNA  MARCA  
 • 6. LES  ESTRATEGIES  DIGITALS   •  Estratègia  d’especialització:  diferenciar-­‐se  innovant   •  Estratègia  de  marca  personal:  una  cara  visible   •  Estratègia  de  xarxes  socials:  usar  els  nous  canals  de  comunicació   •  Estratègia  basada  en  la  generació  del  tràfic  web:  Aconseguir  públic   qualificat  que  usi  el  web  i  li  doni  vida.  SEO/SEM   •  Estratègia  basada  en  la  generació  d’oportunitats  de  negoci  mitjançant  la   comunicació  directa:  E-­‐mail  markeQng   •  Estratègia  basada  en  la  conversió  en  ventes:  BoQga  online   PAUTA  PER  CREAR  UNA  IDENTITAT  DIGITAL  COHERENT  AMB  ELS  VALORS   D’UNA  MARCA  
 • 8. •  Manteniment  dels  conQnguts  del  web   •  Moderació  dels  comentaris  del  blog   •  GesQó  de  pàgines  i  perfils  de  Facebook,  Twifer,  Google+…   •  Promoció  dels  conQnguts  propis  a  les  xarxes  socials   •  Seguiment  de  les  visualitzacions,  comparQcions  i  reaccions  a  les  nostres   publicacions  i  a  les  publicacions  d’altres  sobre  nosaltres   COMMUNITY  MANAGEMENT   TASQUES  D’UNA  COMMUNITY  MANAGER  
 • 9. TENIR  UN  BON  POSICIONAMENT  DIGITAL   SEO  Posicionament  natural  als  cercadors   •  ConQngut  web  propi  amb  enllaços  interns  i  externs,  citar  sovint  paraules   relacionades  i  posar  Qtol  a  les  imatges.   •  Enllaços  que  duen  al  nostre  portal   SEM  Campanyes  de  màrqueQng  als  cercadors   •  Google  Adwords:  pay  per  click   •  Facebook:  Easy  Promos   •  LinkedIn   COMMUNITY  MANAGEMENT  
 • 10. PERÒ  QUIN  BLOG  NECESSITO?   Wordpress.com     •  Allotjament  web  inclòs   •  No  admet  publicitat   •  Poca  personalització   •  Molt  fàcil  d’usar   •  Seguiment  estadísQc   •  Protecció  contra  spam   •  EQquetatge   •  Ginys  o  Widgets   COMMUNITY  MANAGEMENT   Wordpress.org   •  Domini  propi   •  Correu  corporaQu   •  PlanQlles  personalitzades   •  Suport  tècnic   •  Seguiment  estadísQc   •  Protecció  contra  spam   •  EQquetatge   •  Ginys  o  Widgets  
 • 11. GINYS  PER  WORDPRESS  QUE  RECOMANO   Comprehensive   Google     Map  Plugin   COMMUNITY  MANAGEMENT   AddThis  Social  Bookmarking  Widget             All  in  one  Favicon    
 • 12. Social  Media  Widget   GINYS  PER  WORDPRESS  QUE  RECOMANO   COMMUNITY  MANAGEMENT   Google  Translate   TwiEer     Widget     Pro    
 • 13. Wp-­‐forecast   Feedburner  Email  Widget   Instapress   GINYS  PER  WORDPRESS  QUE  RECOMANO   COMMUNITY  MANAGEMENT  
 • 14. ANALÍTICA  WEB   Google  AnalyJcs     •  Medició  de  visites:  Usuari  únic,  visites   •  Pàgines  vistes:  Quantes  pàgines  ha  vist   •  Rebots:  Visites  que  entren  per  error  i  marxen   •  Segment:  Usuaris  de  mòbil,  usuaris  català,  usuaris  Catalunya   •  Implicació:  Comportament   •  Conversions:  omplir  fitxes  i  completar  ventes   •  AnalyQcs  de  pàgina:  quins  enllaços  es  cliquen  més   COMMUNITY  MANAGEMENT  
 • 15. COMMUNITY  MANAGEMENT   ANALÍTICA  WEB   Webmaster  Tools     •  Incidències  al  web  per  part  de  Google:  errors  de  rastreig,  programari   maliciós  atacant…   •  Relació  de  cerques  on  apareix  el  web  a  Google:  quantes  vegades  a   aparegut  a  les  consultes  Google,  quantes  visites  ens    ha  generat  el   cercador  de  Google   •  Mapes  del  lloc:  fils  RSS   •  Paraules  clau:  paraules  importants  per  Google   •  Rendiment  del  lloc:  rapidesa  de  càrrega  d’arxius  
 • 16. COMMUNITY  MANAGEMENT   ALTRES  EINES  2.0   •  Google  Drive:  comparQr  arxius  del  núvol   •  Google  Docs:  paquet  ofimàQc  per  crear  documents  de  text,  fulles  de   càlcul,  gràfiques,  formularis,  editar  imatges…   •  Feedburner:  Subscripció  e-­‐mail  al  fil  RSS  del  blog,estadísQques   •  Google  Reader:  Seguir  els  altres  blogs   •  Dropbox:  còpies  de  seguretat  del  conQngut  wordpress   •  MailChimp:  e-­‐mail  markeQng  
 • 17. Gràcies  per  la  vostra  atenció!   www.lauramasramon.com