Aldizkaria

642 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aldizkaria

 1. 1. 1IKT ak ETAHEZKUNTZAHezkuntzari aplikaturiko teknologia berriakEGILEAK: - Oihana Irusta, Edu Balzategi, Iraide Torrealday eta OlatzPagaldaiHeziketa berezia 3. maila2011ko maitzaren 27an 1
 2. 2. AURKIBIDEA 0.- SARRERA………………………………………………………………….1 1.- HEZKUNTZA ETA IKT ak ……………………………………………...1 - IKT aren ibilbidea hezkuntzan - Europan - Espainian -Zertan lagun dezakete IKT ak hezkuntza - Irakasleen prestakuntza 2- IKT ETA HEZKUNTZA BEHAR BEREZIAK………………………….4 3.- WEB 2.0……………………………………………………………………..5 - Blogak - Wiki - Social book marking - Folksonomy - Multimedia sharing - Audioblogging eta podcasting - Rss eta syndicati - Azken zerbitzuak eta aplikazioak web 2.0 4.- ESCOLA 2.0……………………………………………………………….9 - Erabilera - Sarrera gelan - Wifi eztabaida - Ikasmaterial digitala 5.- IKASYS…………………………………………………………………….10 - Ikasys proiektua - Abiapuntua - Zer da - Zein Helburu da - Hausnarketa 6.- IKT IKASTETXEKO EREDUA (Diagnostikoa eskolan)……………..13 - Ikastetxeko IKT arduradunari eginiko elkarrizketa
 3. 3. 10.- SARRERA Aldizkari honen xedea,hezkuntza eta IKT ei buruzkoinformazioa ematea da. Azken urteetan,teknologiei dagokienez izugarrizkoaldaketa eman da gizartean eta aldaketahori hezkuntzara ere heldu da.Teknologia berriak sartu dira XX. mendearen azkenengoikastetxeetan horrek, irakaslegoaren erdian ordenagailuak komunikazioraformakuntza eta zentroen zabaldu ziren eta bide honekfuntzionamenduan eragin zuzena izan izugarrizko aldaketa ekarri zuen. Gaurduelarik. egun, izugarria da internetek eta ordenagailuek daukaten garrantzia, Ondorengo orrietan aldaketa gizartea teknologia digitalean guztizhorren eragin, ondorio eta murgilduta baitago. Gizakiarenfuntzionamenduaren berri emango da. jarduerak beharrezkoa du informazioaAin zuzen ere, teknologia berriak eta informazio hori IKT en bitartez .hezkuntzan izan duten eraginaren berri. komunikatzeko balio lezake.1.- HEZKUNTZA ETA IKT ak informazioa ematenIKT ak digute eta era berean informazio horretaz baliatzeko tresnak eskaintzen dizkigute. Informazioa gordetzeko, berreskuratzeko eta forma desberdinetan aurkezteko aukera ematen dute, era berean, komunikatzeko era berriak eskura jartzen dizkigutela esan dezakegu. Izan ere, egunerokoan haiekin entzun egin daiteke, ikusi egin daiteke, aritzeko aukera ematen dute, ikastekoa… 1
 4. 4. ikasketa elektronikoa, hiruIKT EN IBILBIDEA HEZKUNTZAN helbururekin: ● EUROPA - Azpiegiturak - Populazioaren ezagutza IKTen parte hartzea hezkuntzan mailaBangemann informearen eskutik etorri - Ezagutzaren gizarterakozen eta horrekin batera 1994an urteko hezkuntza eta formazioarako“informazioaren gizarteratzeko Europa” egokitzapenazeritzan agiriarekin. 1996 urtean “Europa informazioaren gizartearen Azkenik 2010an, “ 2010abangoardian” izeneko ekintza planean informazioaren Europa” sortzen da.mendebaldeko gizartean hezkuntzak Plan honek, herrialde bakoitzak bereduen garrantzia nabarmendu zen. gizartean, IKT en ezarketa eta sustapen arduratsu eta bateratzaile helburua Europa mailan 1999 urtean izango duelarik.Lisboako itunean “ eEurope” ekimenaaurkitzen dugu. Plan honek, bi helburu ●ESPAINIAzituen: Espainiak Europara egokitzeko - Azpiegiturak eraikitzea modua Gasteizen hasi zuen “ Info XXI - Herritarrak teknologietan la sociedad de la inform@cion para heztea todos” diseinatuta. Honetarako, baliabide teknologikoak, interneterako Itun honetan, hezkuntza mailan, konexioa eta irakasle eta ikasleak hezteaikastetxe guztiek interneterako sarrera habian jarri ziren.eduki beharko luketela onartu zen etabestetik, irakasle eta hezkuntza Honela sortzen da “ internet enerakundeei laguntza eman eta baliabidez la escuela” plana beste batzuen arteanhornitzearen garrantzia azpimarratu zen. eta hau aurrera ateratzeko, zentroen azpiegituraren hobekuntza, hezkuntza Hezkuntza eta prestakuntza edukien, softwarearen garapena etaprograma ezberdinak topatzen dira irakasleen formazioa bultzatzen da.bertan, horien artean, eLearning: 2
 5. 5. Gaur egun, Europan jarritako programetan garrantzia hartzen duen2010 plana jarraitzen da zenbait kontua da.programatan banaturik.ZERTAN LAGUN DEZAKETE IKT Hezkuntza baliabideak moduAK HEZKUNTZA? egokian erabili ahal izateko, ezinbesteko izango da irakasleak behar bezala IKT ak hamaika modutan trebatzea. Gaur egun, euskal autonomiaerabiltzeko aukera dago,maiz, ikasteko erkidegoan zenbait plan daude martxan:helburuarekin. Hezkuntzan, IKT akirakasgaiak irakasteko gero eta gehiago - GARATU PLANA:erabiltzen dira, irakatsi nahi dena modu Ezagutzarekinerakargarriagoan azaltzeko edo erlazionatutako prestakuntzairakasgaiaren osagai gisa. Horretarako ekintzak dira. Eratresna ezberdinak erabil daitezke: ezberdinetan banatzengardenkiak, powert pointak, arbel direnak, kasu batzuetandigitalak edo bideoak besteak beste. ikastetxean bertan eta beste batzuetan ikastetxetik kanpo. Era berean, gauza asko lantzeko Zentro bakoitzaren beharreierabili daitezke: erantzuten die, beti ere berritzeguneak baiezkoa - Ikasleen sormena bultzateko ematen badu. - Iritzi kritikoa garatzeko Prestakuntza hau, - Jakin mina pizteko berritzeguneetan jasotzen da - Elkartasuna sustatzeko eta alderdi teknologikoaz - Autonomia nahiz elkarlana gain, alderdi metodologikoa indartzeko kontutan hartzen da. - … - LOE 175/2007 dekretua: Teknologia berrien ingurukoIRAKASLEEN PRESTAKUNTZA ezagutzaren gaitasuna euskal herritarrarentzako oinarrizko Irakasleen prestakuntza gaitasuna bihurtuko zuen.garrantzizkoa da IKT etan. Horretarako Ondorioz, arduradungoian aipatutako zenbait plan eta teknikoaren figura sortuko da 3
 6. 6. eta IKT dinamizatzailearena. Gaur egungo gizartea Dinamizatzailea, ikastetxean informazioaren gizartea dela esan dauden azpiegitura dezakegu, informazio eta teknologia teknologikoen optimizazioaz ugari baititugu, informazioa formatu arduratu dira eta IKT ekiko digitalean gordetzeko aukera anitzak, sentsibilizazio burutu bideo eta doinua gordetzeko aukera beharko dute. zabala, eta garrantzitsuenetakoa eta informazioaren mundua erreboluzionatu Irakasleen prestakuntza duena, sare mundiala; internet antolatzeko orduan, hiru talde deritzoguna … ezberdin antolatzen dira: Guzti honek eraldaketa - Ezagupen urria daukaten izugarriak eta onurak ekarri ditu taldeak. Oinarrizko IKT en hezkuntzan eta are gehiago hezkuntza gaitasuna erakusten da berezian. Esan dezakegu IKT-ek bertan. Kasu hauetan, IKT ak hezkuntza behar bereziak dituzten ikasgelan gutxitan erabiltzen pertsonen integrazioa erraztu edo dira. ahalbidetu duela. Hori dela eta - Nork berak bere gauzetarako hezkuntza berezia eta teknologia berriak ordenagailua erabiltzen erabat loturik daude gure ustetan. duenean. Kasu hauetan, oso tarteka erabiltzen direnean Ikaslearen egoera sozial, IKT ak ikasgelan. kultural, emozional, kognitibo, fisiko - IKT en erabiltzaile handiak. zein psikologikoa edozein delarik ere Irakasgaiak emateko ikaslea ikas giro birtual batean erabiltzen dira gehien bat. integratzea ahalbidetzen dute IKT-ek. Hezkuntza behar bereziak dituzten hainbat ikasle edota edozein2.- IKT eta motatako behar berezi edo urritasuna duten hainbatHEZKUNTZA pertsonentzako IKT-ekBEHAR gizarteratzeko eta besteak bezalaBEREZIAK gizartearen parte sentitzeko atea zabaldu die; harremanak egiteko, 4
 7. 7. komunikatzeko, beraien nahiak  Aniztasuna.adierazteko, ikas prozesuak erraztu eta  Kultura ezberdinen artekomotibagarriagoak egiteko eta abar luze elkartrukea eta erlazioa.bat. Elkarlana ahalbidetzen du Guzti honek hezkuntzarako eta  Informazioaren zabaltzea: liburuhezkuntza behar bereziak dituzten elektronikoan bitartez, liburutegiikasleentzako onura izugarriak dakartza, birtualak e.aberauen artean batzuk aipatzearren  Beste pertsonekin harremanahonako hauek aipatuko genituzke: izatea: emailez, foroen bidez, web cam-en bidez…Orokorrean  Ikasketa ez prezentziala ahalbidetzen du. 3.- WEB 2.0  Interaktiboa izatea.  Globaltasuna. Web 2.0 Tim O´Reilly  Transbertzala izatea. Irlandarrak erabiltzaileen parte hartzean eta informazio trukaketan oinarritzen diren Interneteko web-Birtuala izatearen abantailak zerbitzuak definitzeko sortutako  Irakasle-ikasle harremanak terminoa da. Termino honen errazten ditu. erabilerarekin, interneten bigarren generazioa dela esan nahi da.  Elkarrizketak izatea.  Interaktiboa izatea. Web 2.0 kontzeptua Internetetik dator, 0’Reilly-k Web 2.0 edo Internet  Ikaste sareak sortzea. 2.0 definitu zuen 2005ean. Internet 1991ean sortu zenetik jasandako aldaketa dela eta datorren kontzeptuIkas prozesua errazten du berria da hau. Hasieran internet  Ailegaerraztasuna. informazio iturria zen soilik. Egun parte  Ikas eredu berri eta ugariak. 5
 8. 8. hartzea eta elkarlana ahalbidetzen duen Horrez gain Web 2.0-rentresna bilakatu da. ezaugarri garrantzitsu bat da elkarrizketa ahalbidetzen duen Web 2.0 erabiltzaileak sarearen teknologia dela. Blog bateaneraikuntzan inplikatzen dituen idatzitakoari erantzun egin diezaiokegu,fenomenoa da, hasieran interneteko gure iritzia eman e.a elkarlaneanweb-guneak estatikoak ziren, hau da, edukiak sortuz …hartu eta irakurri egiten ziren soilik. Mugimendu guzti honen barneanerabiltzaileak ez zuen ezer sortzeko hainbat web aplikazio berri agertu diraaukerarik. Gaur egun ostera hori guztiz zeinek; gauza sinpleak egiten dituzte,aldatu da, erabiltzaileak edukiak modu parte hartzea bultzatzen dute eta errazakazkar eta errazean sortzeko tresna dira erabiltzeko.bihurtu da internet, nahiz etainformatikaz ezer gutxi jakin, interneten Erraza izateak duen abantaila daparte hartzaile aktiboak izan gaitezke. erabilgarriagoak direla eta parte hartzea handiagoa dela, honek emankortasuna Argitu behar dena da, dakarrelarik. Web 2.0 erako webWikipediaren arabera internet eta Web aplikazioei buruz hainbat adibide daude,terminoa ez direla sinonimoak, hona hemen batzuk:Wikipediaren arabera internetelkarkonektaturik dauden konputadorensare multzoa da, berauek kable, fibra  Irudien Partekatzea: Irudiak sortuoptika, konekzio inalanbrikoaen… eta igotzen dira beste guztiek erabilibitartez elkar konektaturik daudenak. edo ikusteko Flickr.Ostera web-a elkar konektaturik dagoen  Kalkulu orria NumSum.multzo bat da baina hiperbinkulo,  PDF formatura pasatzeko rss2pdf.(URLs) helbideen, dukumentuen eta  Markatzaile Sozialak: Hauenbeste errekurtso batzuen bitartez helburua informazioa sailkatzea da.konektaturik dagoena. Internetek del.icio.us, blinklist... Berrienahalbidetzen du zerbitzu batzuetarako sailkapena: Jendea albistesarbidea, esaterako korreo elektronikoa, bakoitzari puntuaketa bat ematenartxiboen transferentzia, web-a e.a. dio eta era horretan sailkatu egiten dira digg ... 6
 9. 9.  Testu edizioa Writely “blogging” deitzen zaio eta Blog bat Tokiak Mapetan kokatzea: idazten duen pertsonari “Bloger” Bakoitzak gustoko dituen tokiak deitzen zaio. mapa batean markatzen ditu Google Blog bat web gune bat da zeinek uneko Maps, Tagzania... sarrerak (posts) argitaratzea Blog eta berrien agregatzailea: ahalbidetzen duena, era sinplean sor Nahiago dituzun blog-ak eta daitezkeen webguneak dira, bertan nahi berriemaileak sailkatzeko Bloglines dugun edozer jar dezakegu, artikuluak, Musika gordailuak: Irratia eta hausnarketak … Horrez gain irakurleek musika desberdinen sailkapena idazleari erantzuteko aukera daukate last.fm iruzkinen bidez. Sarrerak kronologikoki Bideoen Partekatzea: Zure bideoak antolaturik gelditzen dira hasieran igo eta besteek ikusi ahal ditzakete sarrera berriena kokatzen delarik. YouTube Blogak sortzeko euskarazko tresna bat: Bilerak online: Nahi duzun http://www.blogari.net da. jendearen bilera egiteko Vyew Mezuak soinu bidez: Telefono edo Wiki web bidez webgune batean mezuak lagatzeko zure ahotsarekin barradevocesEta abar luze bat. Wiki bat Web orrialde bat da edo web orrialdeen multzo bat, zeinetanBlogak sarbidea ematen zaion edozeinWe-log terminoa Jorn Barger-ek eman pertsonak munduko edozein tokitatikzuen 97an, egutegi pertsonal bati editatu dezakeena, hau da, eraikuntzanaipamena egiteko, egutegi pertsonal hau dagoen web gune kolektibo batbere egileak etengabe eguneratzen litzateke.duena. Beranduago “Web” eta “log”hitzak elkartu ziren “weblog” hitza Hezkuntzan wiki-aksortuz eta ondoren hitz hau “Blog” ahalbidetzen dute irakasle eta ikaslehitzean geratu zen. Blog bat idazteari taldeek … glosategi kolektiboak 7
 10. 10. eraikitzea irakasgai ezberdinetan, gaiak Social bookmarkingbilduz, konpartituz, ekoiztuz e.a. wiki Ingeleses (tag etiketa) bat, hitzzerbitzu batzuetan pasahitzak erabili klabe bat da, objetu digital bateridaitezke erabiltzaileen ziurtasunerako. gaineratzen zaiona, esate baterako web gune bateri, argazki bati, bideoklip bati, Wiki aplikazio honen adibide … baina ez klasifikatzeko helburuarekinarrakastatsu bat Wikipedia litzateke. baizik eta edozein pertsonakWiki orrialdeak pantailan botoi bat informazioa lortu ahal izatekoizaten dute editatu ahal izateko, honen helburuarekin. Honen bidezgainean klikatuz erabiltzaileak erraz erabiltzaileak bere intereseko weberabil daiteken edizio tresna bat erabil guneak biltegiratu, antolatu, konpartitudezake eta horrekin edukiera aldatu edo eta aurkitzen dituzte.ezabatu e.a egin dezake. folksonomy Wiki-ak, blog-ak ez daukaten Hitz hau Thomas Vander Wal-enfuntzio bat daukate ere, hau da , hezkutik datorkigu, edozein edukihistorial bat daukate non begira digitalaren etiketa individual eta libreadezakezun azken bertsioak zeintzuk da Del.icio.us, BlinkList o Furl.izan diren eta “rollback” (desegin)funtzioa erabiltzeko aukera ematen du Multimedia sharingarinagoko bertsioak berriztatzeko. Web gunearen hazkunde guneWiki adibideak: handienetarikoa da, eduki multimedia • Wikipedia erabiltzen duten serbitzuak bidu eta • AulaWiki21 konpartitzeko erabiltzen da esaterako; • WikiTaller YouTube (bideoak);Flickr (argazkiak) • Wikicolombia eta Odeo (podcasts). • Wiki Economía • Filo-TIC • Wikis en Educación Audioblogging eta podcasting: • Socio-Natural (grado 4°) Podcast bat ahots grabadora • WikiHow (cómo funcionan las cosas – digital baten bidez, MP3audio artxibo Inglés) baten bidez egiten da, PC baten edo • FluWiki (sobre Influenza – Inglés) beste hainbat aparailutan berregin • Wiki In Education (Inglés 8
 11. 11. daitekeena ( teléfono mugikorra, ipod, Eskola 2.0 programak, LehenUSB memoria …). Hezkuntzako gelen digitalizazioa dakar. Horretarako, ikasle bakoitzakRss eta Syndicati “miniordenagailu” bat izango du eta RSS (Really Simple Sindication) gelan arbela digitala izango da, bideoSindikazio standar bati dagokio, datu proiektorearekin eta bozgoragailuekin.ezagunen formatoen familia da,esaterako “feed” “Web feed” edo Aldaketa honek, eskolako eta“Chanel”, erabiltzaileari etengabe ikasleekiko aldaketa kultural bat ekarriberriztatzen den edukierari buruz nahi du. Era honetan, ate asko irekikoinformazioa ematen dio, esaterako dira gela barruan ikasleekin:“blog” edo “podcasts-ei” buruz. - Lan egiteko era ezberdina bat - Informazioa lortzeko erraztasun Syndicati-k web guneen edukien handiagoaksindikazioari egiten dio so. - Teknologia berriak erabiltzekoAzken zerbitzuak eta aukera gehiagoaplikazioak Web 2.0 - E.a. Azkenaldian zerbitzuei buruzeskaintza ugari eta berriak egin izan dirazerbitzuak zabaltzeari ekiten dioten Gela tradizional batean, informatikaenpresa ezberdinetatik, ziurrenik batzuk gela, gela berezi bat da, ikasleakaurrera egingo dutela eta beste batzuk erabilera mugatua duena, ordutegi etabidean galduko direla, gauza da egutegi zehatz batekin. Programaizugarrizko eskaintza dagoela eta horrek honekin, ohiko gela informatizatzeazail egiten duela guztien berri edo lortzen da.ezagutza izatea. Hala eta guztiz ere, kontuan izan behar da, internetek edo teknologiak ez duela ezagutza sortzen, bitartekariak4.- ESKOLA 2.0 bakarrik direla. Hauek egoki erabiltzen jakitea ere oso garrantzitsua izango da,Eskola 2.0-ren erabilera: bai irakasle eta baita ikasleentzat ere. 9
 12. 12. talde batzuren arabera, uhin hauek Gaur egungo gizartean, osasunarentzat izan daitezke. Areordenagailuak oso presente dago gehiago inguruan hazten ari direnedonoren egunerokotasunean, eta haurrak baldin badaude.teknologia asko ari da aurreratzenegunetik egunera. Gure ikasleei Hezkuntza zailak, eskoletan uhinteknologia honetan lehen bait lehen elektromagnetikoen irakurketa egin du,trebatzea izango da helburuetako bat. legeak esaten duenaren azpitik dauden ziurtatzeko (5.000.000 micro watio/m2).Teknologia berrien sarrera gelan: Ikerketa honetan ikusi da, 100 aldiz Teknologia berriak zatika joan legearen azpitik daudela eginikodira sartzen eskola ezberdinetako 5. irakurketak. Kezka ordea, wifi-renmailan. Horretarako aurretik irakasle aurkako plataformak dioenez, ea legeanezberdinak formakuntza jaso dute. ezarrita dagoen eremu elketromagnetikoaren dentsitatea, Teknologia berrien sarrera benetan osazunarentzat kaltegarria eztartekatuak, bertan agertzen joan denaren azterketa zehatza eginda ezdaitezkeen arazoak konpontzeko dagoela da.joatzeko aukera eman dezake. Ikasmaterial digitala:Wifi eztabaida: Ordenagailuekin erabili Teknologia berri honek dakarren daitekeen ikasmaterial gutxi dagoeztabaidetako bat, wifi sistemaren euskeraz. Beraz, dagoena eskuragarrieskoletan ezartzeari dagokio. Sistema izateko,ikasmaterialen zerrenda bat eginhonek, eskolako puntu ezberdinetatik da. Honez gain, “ad hoc” bat landukointerneterako sarrera ahalbidetzen du eta da, eta honekin Eskola 2.0-rakogelako arduradunak kontrolatu dezake ikasmaterial digital berria sortuko da.hau. Baina wifi-k izan ditzakeen 5.- IKASYSarriskuak dela eta, sistema hauezartzearen aurka hainbat talde altxa Ikasys proiektua:dira. Wifi sistemak uhinelektromagnetikoak isurtzen ditu eta 10
 13. 13. Informazio eta Komunikazio Eskolan, arlo eta edukiTeknologia (IKT) planak bi helburu batzuetan, errepikapen eta memorizazioorokor definituak ditu; ariketa bitartez barneratzen dira. Baina • Lehenengoa, derrigorrezko denek ez dute errepikapen kopuru irakaskuntza amaitzerakoan, berdina behar eta ezta ariketak egiteko ikasleek, garatu beharreko erritmo berdina. Bakoitzaren gaitasunen artean oinarrizko berezitasun horri irtenbidea eman IKT konpetentziak barneratuak nahian eta ikasle eta irakasleengana izatea eta IKTen erabilpenaren modu pertsonazilatuan iritsi ahal bitartez, beste arlo edo ikasgaien izateko, IKASYS proiektua jarri da aprendizaia hobetzea lortzea. martxan. • Bigarrena, IKTak txertatuz, Zer da IKASYS: ikastolen antolaketa eta IKASYS tipologia zabaleko kudeaketa eredu egokiak arakatu aktibitate didaktikoen bidez ikasleak eta proposatzea. oinarrizko konpetentziak lortzeko behar Lehenengo helburuarekin lotuta dituen baliabideak garatzeko balio dueneta ekoizpenarekiko ardura edozein IKT hezkuntza ikerketa alorreko sistemaplanaren zutabe nagusia izanik, berriztatzailea da. IKASYS proiektua,irakaskuntza-hezkuntza prozesuan norberak ordenagailu bidez ikastekolagunduko duten eta Ikasmaterialgintza sistema da eta tresna informatikoakProiektuarekin bat datozen baliabide (hardware), aplikazio informatikoakkurrikularrak sortzen ari dira. Marko (software) eta , estrategia kurrikularrakhonetan koka dezakegu IKASYS (edukiak) uztartzen dituen multzoa da.Proiektua. Hiru zeregin ditu: • Trebatzeko: IkaskuntzarenAbiapuntua: hainbat prozeduratan trebatzeari Gela batean, haur kopuru beste zuzentzen zaizkion jardueraikasteko erritmo dago. Irakasleak nola sistematiko eta progresiboenerantzun 25 haur dauden gela batean? bilduma da. Besteak beste,Oso zaila izan daiteke haur bakoitzak kalkulua, ortografia, problemenbehar duen erritmora moldatzea. ebazpena, fisikaren algoritmoak, kimikaren formulazioa,… 11
 14. 14. • Memorizatzeko: Ikaskuntzaren hainbat eduki memorizatzea Hausnarketa: lagundu dezakeen jarduera Proiektu honen bitartez ikasleak sistematikoen bilduma da. bere ordenagailuarekin arituko dira Besteak beste, datu eta gertaera lanean eta haur bakoitzari, dagokion historikoak, geografia- jarduerak eskaintzeko aukera emango toponimia, literatur obrak eta digu, bere ezaugarri eta erritmora autoreak, hizkuntza-lexikoa, egokituta. Irakasleak, ikaslearen eta formulazioa, … gelaren jardueren jarraipen zuzena egin ahal izango du bere ordenagailutik. • Nork berea egiteko: Era honetan lan eginez, asko erraztu Ikaskuntzaren maila eta erritmoa dezake haur bakoitzak daraman ikasleak berak, era autonomoan prozesuaren jarraipena eta balorazioa eta indibidualean, dituen egitea. Hau da, denek helburu berdina ahalmenen baitan, bere buruari lortzeak gelan, honako arazoa izan ezartzeko eta jarduerak egiteko dezake; eskaintzen duen prozesua da. • Aurreratuago daudenak lasaituZein helburu du? egingo dira eta ez dute aurreratu Egoera sinpleetatik abiatuz dezaketena aurreratuko.(aprendizaia puntualak), ikasgelan eta • Atzerago daudenak berriz,eguneroko bizitzan sortzen zaizkion aurrerapen handiagoa egitenegoera-problemak ulertzeko eta egoera badute ere esfortzu handiz, ez dahauei aurre egiteko, ikasleari bere behar den bezela baloratzen.beharrei egokitutako tresna sendoakematea da proiektuaren helburu nagusia. Sistema berri honekin, aukeraIKASYS proiektuko jardueren bidez gehiago dago haur bakoitzaren prozesuaikasleak konpetentzia desberdinak baloratzeko. Beste alde batetik ordea,lortzen lagunduko dien eta helburu Lehen Hezkuntzan oso garrantzitsua daespezifiko moduan definitutako irakaslearekin izan dezaketenaprendizaia puntualetan trebatuko dira. harremana, ikasle irakasleen artekoBeraz, jarduera hauen bidez gertutasun eta afektibitatea. Berazkonpetentzien garapenera bideratutako kontuz ibili beharko da era honetan lanhezkuntza aprendizaia puntualen egitearen gehiegizko erabilpena.sistematizazioa lortu nahi da. Garrantzitsua izango da zein edukitan 12
 15. 15. erabiliko den eta erabilera kopurua ondo Behin ikastetxeakzehaztea. Horrez gain, lan indibiduala proiektuan onartuta zegoenarenegitea garrantzitsua bada ere, talde lana erantzuna jaso eta gero, hiru urterakoegitea ere oso garrantzitsua da. plana diseinatu behar zuen eta urtero- urtero, ebaluazio bat burutu eta memoria bat entregatzearen ardura6.- IKT: IKASTETXE zeukan. .EREDUA(DIAGNOSTIKOA IKASTETXEKO IKTESKOLAN) ARDURADUNARI EGINIKO IKT ikastetxe eredua,2007 urtean Tontxu Campos Hezkuntza ELKARRIZKETAarduradun izanik, martxan jarri zenekohiru urtetarako proiektua da. 2007 urtean kokatzen gara. Zein izan zen “IKT ikastetxe eredua” “IKT ikastetxe proiektuaren aurrean eskolak izanereduaren” nondik norakoak ezagutu eta zuen interesa? Nola hasi zineten lehengero, errealitatean 2007ko maiatzan, urratsak ematen?Hezkuntza sailak ikastetxeekinizandako hartu emanen prozedura Garai haietaz oroimen onakplazaratuko dugu. Horretarako, datozkit bapatean. Gogoan dut eskolakoikastetxeari inkesta bat betearazten dio. zuzendaritza taldeak beraien bileraInkesta honetan, ikastetxeak bere batera gonbidatu ninduela eta bertanegoeraren berri ematen du eta eman zidaten proiektuaren berri.informazio honen arabera, hezkuntza Honekin batera, ikastetxeko arduradunasailak inkesta guztien artean entresaka izateko proposamena luzatu zidaten etabat egin eta ikastetxe batzuk aukeratu guztioan artean baiezkoa erabaki etazituen hiru urterako proiektu honetan ikastetxeko sustatzailea naiz garaiparte hartzeko. haietatik gaur egunerarte. Lehen urratsak interesgarriak izan ziren oso, baina berehala konturatu ginen 13
 16. 16. proiektuak hutsune nabarmenak zituela. Hasieran jarrera gaur egungoaDenborak baieztapen hauek indartzera baino hobea zelakoan nago. Irakaslegoabultzatu gaitu; gobernu aldaketak faktore desberdinengatik baldintzatuapolitikari desberdinak ekarri ditu eta dago; soldata eta pertsonal baliabideTontxu Camposen garaiko proiektua ez murrizketak, IKTrekiko beldurra…,dute uztartu agintari berriek eta honek zehazki ezin dut adierazi zein dendesorekak sortu ditu ikastetxetako arrazoia baina motibazio falta ikustenegunerokotasunean. dut askorengan. Adibidez eta aurreko galderarekin loturik, gure ikastetxean Hasieratik zuk eraman al duzu ikasturte honetan irakasle orokproiektuaren ardura eskolan? derrigorrez egin behar izan du IKTGustoko ardura al duzu? ikastaro amankomun bat. Esperientzia Pertsonalki, oso proiektu hau ez batere positiboa izan eta datorreninteresgarria dela iruditzen zait, bai ikasturterako planak aldatu beharlehen eta baita orain ere; izan ere, ditugu. Nere ustez, borondatezkoa izanteknologia berriek hezkuntza arloan behar du eta formakuntza mota hau ezinaurrerapauso eta aukera haundiak daiteko derrigortu. Formakuntzaeskeini dezaketela uste dut. IKT orokorrean bai beharrezkoa etamundua betidanik gustatu izan zait derrigorrezkoa behar du izan bainapertsonalki eta horrek bultzatu ninduen norberak aukeratutakoa. Horregatikbere garaian arduradun izateari baietza diot, estrategia egoki bat martxanematera. Eguneroko lanean gorabeherak jartzeak berebiziko garrantzia duela.izaten dira; berritzegunetakoarduradunekin, ikastetxeko Pozik al zaude berritzegune,arduradunekin…, dena den, eskola hezkuntza saila… , jaso duzuenmailan, irakasleak motibatzea ez da laguntzarekin?erreza izaten, estrategia egoki batekin Zoritxarrez lehen aipatu ditudanasmatzean datza proiektu honek eskolan gobernu aldaketak, eragin zuzena dutearrrakasta izatea ala ez. proiektu berritzaile hauen aurrean. Nere ustez desberdindu egin behar da Zein izan zen irakaslegoaren berritzegune eta gobernuak emandakojarrera hasieran eta zer nolako tratuetan. Urte batzuk pasa dirabilakaera izan du? berritzeguneko IKT arduradunekin harremanak ditugula eta hauekiko 14
 17. 17. kexarik ezin dut adierazi; zoritxarrez, Ikastetxetako IKT arduradunengaltzak bete lan dituzte gure eskaerak arteko lan talde harrernanik ez dago.erantzuten eta lanez gainezka momentu Beriitzegunetan pertsonaloro. Gobernuak aldiz, egoera hau ondo balibide gutxi eta egun ESKOLA 2.0ezagutzen du eta egoera ez da aldatzen; proiektuarekin gainezka.baliabideak ez ditu haunditzen baina Egunerokotasuneko arazobere proiektu erreferentea bolo-bolo eta txikiak: koneksio arazoak, arbelaahoz-aho darama batetik bestera, digitalk oso berandu eskoletara… .dominak bai leku batean eta besteanjartzen. Egunerokotasunean sortzen Indarguneak:diren trabak eta kezkak konpontzeko Irakasle batzuren jarrerabaliabiderik ez da gehitzen eta horrek arduratsua eta profesionala eta honekineragin zuzena dauka gure hezkuntza loturik 10 urte atzera eginenzkomunitateetan. irakaslegoak orokorrean emandakoa aurrerapausoa IKTrekiko. Zeintzuk dira proiektu honen Eskoletako geletan baliabideakahuleziak eta indarguneak? izatekoa aukera eta honek eman Ahuleziak: dezaken aurrerapausoa. Gobernu aldaketak sorturiko Ikastetxe eta guraso artean ONdesorekak. LINE harreman izateko aukera. Irakasle batzuren jarrera eskasa. 15

×