Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 1. Una Mirada RàPida Del Word

378 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tema 1. Una Mirada RàPida Del Word

  1. 1. Tema 1. Una mirada ràpida del Word Com s’ha de presentar un treball CV2 Informàtica
  2. 2. Estructura <ul><li>Portada </li></ul><ul><li>Full en blanc </li></ul><ul><li>Índex </li></ul><ul><li>Full en blanc </li></ul><ul><li>Pàgines del treball </li></ul><ul><li>Bibliografia (opcional) </li></ul><ul><li>Full en blanc </li></ul>
  3. 3. Portada <ul><li>Què hi ha d’haver a la porta? </li></ul><ul><ul><li>Títol del treball (lletra gran) </li></ul></ul><ul><ul><li>Imatge (opcional) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nom de l’alumne + assignatura + data d’entrega (part inferior-dreta) </li></ul></ul>
  4. 4. Índex <ul><li>Títol </li></ul><ul><li>Ha d’aparèixer cada un dels apartats en què està dividit el treball i el número de pàgina on es troba </li></ul><ul><li>Les línees han d’estar justificades (han d’acabar totes igual) </li></ul>
  5. 5. Cos del treball <ul><li>Mida de la lletra: 12 o 14 </li></ul><ul><li>Tipus de lletra: Times New Roman o Arial (mai Comic Sans) </li></ul><ul><li>Separació entre línees: 1,5 </li></ul><ul><li>Les línees han d’estar justificades </li></ul><ul><li>Pàgines numerades </li></ul><ul><li>Cada vegada que es comença un nou apartat del treball, s’ha de canviar de pàgina </li></ul>
  6. 6. Bibliografia <ul><li>A la bibliografia han d’aparèixer tots els llibres que hagueu consultat per a fer el treball </li></ul><ul><li>Com es presenta: </li></ul><ul><li>cognom, nom (lletra normal)+ , + títol de llibre (en cursiva) + , + Editorial + ,+ Lloc d’edició + , +Any d’edició </li></ul><ul><li>Exemple: </li></ul><ul><li>Badia, Jordi, Nou Arç. Llengua catalana i literatura , Edicions Castellnou, Barcelona, 2008 </li></ul>

×