Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Música clàssica

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Música clàssica

 1. 1. Música clàssica Fet per: Achraf, David, Neus i Paula
 2. 2. INTRODUCCIÓ La música clàssica és típica a les tradicions occidentals i religions. Es va inventar al segle IX. La musica europea es diferencia clarament de moltes tradicions no europees i de les formes de musica popular pel seu sistema de notació musical i ús des del segle XVI.
 3. 3. Compositors més famosos <ul><li>Albéniz </li></ul><ul><li>Bach </li></ul><ul><li>Beethoven </li></ul><ul><li>Bizet </li></ul><ul><li>Chopin </li></ul><ul><li>Handel </li></ul><ul><li>Mozart </li></ul><ul><li>Rimsky-Korsakov </li></ul><ul><li>Schubert </li></ul><ul><li>Strauss </li></ul><ul><li>Verdi </li></ul><ul><li>Vivaldi </li></ul>
 4. 4. La orquestra
 5. 5. Instrumentació <ul><li>La orquestra simfònica es compón per: </li></ul><ul><li>Instruments de corda: violins, violes, violoncels, contrabaixos i l’arpa. </li></ul><ul><li>Set o més tipus d’instruments de vent fusta. </li></ul><ul><li>Quatre o més instrument de vent metall. </li></ul><ul><li>Diversos de percussió. </li></ul><ul><li>I també el piano, el clavecí i l’orgue. </li></ul>
 6. 6. Col·locació dels instruments en l'orquestra simfònica
 7. 7. Història de la música clàssica <ul><li>Les principals divisions històriques de la música clàssica són: </li></ul><ul><li>Medieval (476 - 1400) </li></ul><ul><li>Renaixement (1400 - 1600) </li></ul><ul><li>Barroc (1600 - 1760) </li></ul><ul><li>Classicisme (1730 - 1820) </li></ul><ul><li>Romanticisme (1815 - 1910) </li></ul><ul><li>Segle XX (1900 ... ) </li></ul>
 8. 8. Societat <ul><li>La música clàssica no ha sigut mai tan popular entre la classe treballadora i la classe social. La música clàssica representa la classe social alta. La majoria de compositors/musics han sigut de classe mitjana. </li></ul>
 9. 9. Les arrels <ul><li>Les arrels de la música clàssica occidental es troben en la música litúrgica cristiana primitiva. Aquesta va ser modificada per el grecs com Aristoxenus i Pitàgores. Pitàgores va crear un nou sistema d’afinació. </li></ul>
 10. 10. Bibliografia <ul><li>Per realitzar aquest PowePoint hem utilitzar les seguents pàgines web per extreuren la informacio: </li></ul><ul><li>ca.wikipedia.org/wiki/Música_clàssica </li></ul><ul><li>www.epdlp.com/topclasica.php </li></ul>

×