Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Millores adquirides pac4

274 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Millores adquirides pac4

  1. 1. Milloresadquirides
  2. 2. Com a docent … Coneixement de les diferents teories de l’aprenentatge Reflexionar sobre les diferents maneres de proporcionar contin-Descobriment d’altres guts, davant diver-eines de presentació i sitat d’alumnesde treball (wallwisher,glogster, gliffy)
  3. 3. Valorar la cooperació, treball col.laboratiu, amb la resta de companys com un aprenentatge constant Ser conscient de les diferents tasques que corresponen alA partir de les teories docenttreballades, ser capaçde desenvolupar novesactivitatsd’aprenentatge
  4. 4. Com a estudiant… Remarcant que la relació amb els companysEls estudis anteriors a la sempre aportaUOC han fet que amb el milloresrol d’estudiant hagi personalsadquirit poques millores,coneixia l’entorn, i m’haestat fàcil continuartreballant amb ell
  5. 5. Amb la tecnologia usada… El descobriment de glogster, wallwisher i gliffy, com a eines de presentació.
  6. 6. Coses que he trobat a faltar… Potser per ser el principi del màster, o potser per les característiques de la matèria, però m’he trobat davant un curs on es parla d’aprentatge en línia, però la metodologia és completament tradicional: lectura, debat, exposició. Només hem utilitzat la tecnologia de manera tangencial. He tingut la sensació que parlem dels problemes de l’ensenyament amb les TIC, però mantenim els mateixos hàbits.

×