Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plataforma moodle tàc'tic's (ampa's 2.0)

330 views

Published on

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plataforma moodle tàc'tic's (ampa's 2.0)

 1. 1. PLATAFORMA MOODLE TÀC-TIC’S- AMPA’S 2.0
 2. 2. Què és una plataforma virtual de formació?És un espai de trobada entre alumnes i professors a través d’Internet.Pot incloure activitats pels estudiants, fòrums de debat, sala deprofessors. Els continguts dels cursos es poden presentar de formadiversa: textos, diagrames, fotografies, audio, vídeo, pàgines web,documents acrobat... Una plataforma virtual de formació no té perquèsubstituir l’aula i la docència presencial. És, sobretot, una millora, quecomplementa els mètodes d’ensenyamenttradicional.
 3. 3. Què és moodle?És una aplicació Web a la que s’accedeix per mitjà d’un navegador web(Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet explorer...) que permet al’estudiant accedir al coneixement des de un entorn virtual, on el docentgestiona els continguts amb la finalitat d’estimular el Procésd’Ensenyament-Aprenentatge.
 4. 4. Tornar Optimitzar Avantatges de la A l’estudiantEl treball individual virtualitat protagonista Promoure El treball col·laboratiu
 5. 5. Primer accés a MoodleLa primera vegada que accediu al curs virtual us heu de registrar. Per aixòs’han de seguir els passos següents:1. Entrar el campus virtual on apareixerà una imatge similar aquesta:
 6. 6. Una vegada seleccionada l’entrada, se’ns mostrarà la següent pantalla:
 7. 7. És necessari registrar-se com alumne seguint els passos que apareixen al polsarel botó de la dreta “comenci ara creant un compte”.Per a realitzar aquesta sol·licitud d’alta heu de cobrir un formulari de la següentmanera:
 8. 8. Posteriors accessos a MoodleUna vegada introduïda l’Aula Virtual apareixerà la següent pantalla:Una vegada hagis entrat, es mostraran tots els cursos online que hi esteumatriculats. En aquest cas cliqueu a curs de català AMPA’s 2.0.
 9. 9. Icones de Moodle
 10. 10. Pantalla principal MoodleUna vegada heu entrat el curs de Moodle, es mostraran 3 columnes ambels seus apartats corresponents.
 11. 11. Breu explicació del menús1. Persones: aquest mòdul permet tenir una visió dels membres del curs i afavoreix la comunicació.2. Activitats: permet accedir a totes les activitats que el tutor hagi creatpel curs. La imatge mostra totes les possibles activitats existents a Moodle.
 12. 12. 3. Cercar en fòrums: permet cercar un fòrum concret.4. Administració: permet consultar les qualificacions obtingudes en el cursa més de mostrar el perfil de l’usuari.5. Els meus cursos: mostra tots els cursos en que l’usuari s’hi ha escrit.També permet accedir a tots els cursos existents el campus virtual.6. Diagrama setmanal /Diagrama de temes.
 13. 13. Panel centralDiagrama setmanal: mostra activitats organitzades per setmanes.
 14. 14. Diagrama de temes: mostra les activitats organitzades per temes.
 15. 15. Diagrama de fòrum: mostra els diferents temes de discussió.Novetats: permet llegir els avisos importants escrits pel tutor.
 16. 16. Events pròxims: permet consultar les activitats que es realitzaran en elsdies següents.Activitat recent: mostra les modificacions realitzades fins el moment.Calendari: mostra de manera ràpida les activitats programades per unmes en concret en funció de les diferents agrupacions d’alumnesexistents (global, grup, curs, usuari)
 17. 17. Llista d’activitats de Moodle
 18. 18. Funcionament del fòrumEs tracta d’una activitat que permet discutir temes que es van proposant.Per accedir es pot fer de dos maneres:-Mitjançant un menú d’activitats.D’aquesta manera es mostrarà una llista dels fòrums disponibles, així com elstemes que tracta i la subscripció de l’usuari.
 19. 19. -Mitjançant el diagrama setmanal:De qualsevol de les dues maneres s’arribarà a una pantalla similar aquesta.
 20. 20. Per iniciar un nou tema cal clicar sobre “Col·locar un nou tema dediscussió”. Afegir el nom del tema, desenvolupar el contingut del tema atractar i finalment clicar a “enviar al fòrum”.
 21. 21. Finalment, per accedir a qualsevol dels temes del fòrum cal clicar sobre eltema en qüestió:

×